Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-16Z (12) (2014) (archiwalny) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2784204</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p888>[Pole tekstowe]</p888>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p10>[KodKrajuDzial]</p10>
       <p11>[WojewodztwoDzial]</p11>
       <p12>[PowiatDzial]</p12>
       <p13>[GminaDzial]</p13>
       <p14>[UlicaDzial]</p14>
       <p15>[NrDomuDzial]</p15>
       <p16>[NrLokaluDzial]</p16>
       <p17>[MiejscowoscDzial]</p17>
       <p18>[KodPocztowyDzial]</p18>
       <p19>[PocztaDzial]</p19>
       <p20>[REGON]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p23_1>[miejscowość]</p23_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p23_2>[miejscowość]</p23_2>
       <p22_3>[Pole tekstowe]</p22_3>
       <p23_3>[miejscowość]</p23_3>
       <p22_4>[Pole tekstowe]</p22_4>
       <p23_4>[miejscowość]</p23_4>
       <p24_1>[nazwisko]</p24_1>
       <p25_1>[pierwszeImie]</p25_1>
       <p27_1_>[Wartość wyboru w polu p27_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_1_>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p27_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_1_3_subfield_>
       <p27_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_1_3_subfield_2>
       <p27_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p27_1_3_subfield_3>
       <p24_2>[nazwisko]</p24_2>
       <p25_2>[pierwszeImie]</p25_2>
       <p27_2_>[Wartość wyboru w polu p27_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_2_>
       <p26_2>[Pole tekstowe]</p26_2>
       <p27_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_2_3_subfield_>
       <p27_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_2_3_subfield_2>
       <p27_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p27_2_3_subfield_3>
       <p24_3>[nazwisko]</p24_3>
       <p46>[pierwszeImie]</p46>
       <p27_3_>[Wartość wyboru w polu p27_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_3_>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p27_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_3_3_subfield_>
       <p27_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_3_3_subfield_2>
       <p27_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p27_3_3_subfield_3>
       <p24_4>[nazwisko]</p24_4>
       <p25_4>[pierwszeImie]</p25_4>
       <p27_4_>[Wartość wyboru w polu p27_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_4_>
       <p26_4>[Pole tekstowe]</p26_4>
       <p27_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_4_3_subfield_>
       <p27_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_4_3_subfield_2>
       <p27_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p27_4_3_subfield_3>
       <p24_5>[nazwisko]</p24_5>
       <p25_5>[pierwszeImie]</p25_5>
       <p27_5_>[Wartość wyboru w polu p27_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_5_>
       <p26_5>[Pole tekstowe]</p26_5>
       <p27_5_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_5_3_subfield_>
       <p27_5_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_5_3_subfield_2>
       <p27_5_3_subfield_3>[Pole NIP]</p27_5_3_subfield_3>
       <p29_1_1_>[Wartość wyboru w polu p29_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_1_1_>
       <p30_1_>[Wartość wyboru w polu p30_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_1_>
       <p29_1_1_3>[nazwisko]</p29_1_1_3>
       <p29_1>[pierwszeImie]</p29_1>
       <p30_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p30_1_3_subfield_>
       <p30_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p30_1_3_subfield_2>
       <p30_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p30_1_3_subfield_3>
       <p28_2_>[Wartość wyboru w polu p28_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_2_>
       <p30_2_>[Wartość wyboru w polu p30_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_2_>
       <p28_2_3>[nazwisko]</p28_2_3>
       <p29_2>[pierwszeImie]</p29_2>
       <p30_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p30_2_3_subfield_>
       <p30_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p30_2_3_subfield_2>
       <p30_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p30_2_3_subfield_3>
       <p28_3_>[Wartość wyboru w polu p28_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_3_>
       <p30_3_>[Wartość wyboru w polu p30_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_3_>
       <p28_3_3>[nazwisko]</p28_3_3>
       <p29_3>[pierwszeImie]</p29_3>
       <p30_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p30_3_3_subfield_>
       <p30_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p30_3_3_subfield_2>
       <p30_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p30_3_3_subfield_3>
       <p28_4_>[Wartość wyboru w polu p28_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_4_>
       <p30_4_>[Wartość wyboru w polu p30_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_4_>
       <p28_4_3>[nazwisko]</p28_4_3>
       <p29_4>[pierwszeImie]</p29_4>
       <p30_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p30_4_3_subfield_>
       <p30_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p30_4_3_subfield_2>
       <p30_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p30_4_3_subfield_3>
       <p28_5_>[Wartość wyboru w polu p28_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_5_>
       <p30_5_>[Wartość wyboru w polu p30_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_5_>
       <p28_5_3>[nazwisko]</p28_5_3>
       <p29_5>[pierwszeImie]</p29_5>
       <p30_5_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p30_5_3_subfield_>
       <p30_5_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p30_5_3_subfield_2>
       <p30_5_3_subfield_3>[Pole NIP]</p30_5_3_subfield_3>
       <p33_1_>[Wartość wyboru w polu p33_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_1_>
       <p31_1>[nazwisko]</p31_1>
       <p32_1>[pierwszeImie]</p32_1>
       <p33_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p33_1_3_subfield_>
       <p33_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p33_1_3_subfield_2>
       <p33_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p33_1_3_subfield_3>
       <p34_1>[data]</p34_1>
       <p35_1>[data]</p35_1>
       <p33_2_>[Wartość wyboru w polu p33_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_2_>
       <p31_2>[nazwisko]</p31_2>
       <p32_2>[pierwszeImie]</p32_2>
       <p33_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p33_2_3_subfield_>
       <p33_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p33_2_3_subfield_2>
       <p33_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p33_2_3_subfield_3>
       <p34_2>[data]</p34_2>
       <p35_2>[data]</p35_2>
       <p33_3_>[Wartość wyboru w polu p33_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_3_>
       <p31_3>[nazwisko]</p31_3>
       <p32_3>[pierwszeImie]</p32_3>
       <p33_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p33_3_3_subfield_>
       <p33_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p33_3_3_subfield_2>
       <p33_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p33_3_3_subfield_3>
       <p34_3>[data]</p34_3>
       <p35_3>[data]</p35_3>
       <p33_4_>[Wartość wyboru w polu p33_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_4_>
       <p31_4>[nazwisko]</p31_4>
       <p32_4>[pierwszeImie]</p32_4>
       <p33_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p33_4_3_subfield_>
       <p33_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p33_4_3_subfield_2>
       <p33_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p33_4_3_subfield_3>
       <p34_4>[data]</p34_4>
       <p35_4>[data]</p35_4>
       <p38_1_>[Wartość wyboru w polu p38_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_1_>
       <p39_1_1>[data]</p39_1_1>
       <p36_1>[nazwisko]</p36_1>
       <p37_1>[pierwszeImie]</p37_1>
       <p38_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p38_1_3_subfield_>
       <p38_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p38_1_3_subfield_2>
       <p38_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p38_1_3_subfield_3>
       <p39_1_2>[data]</p39_1_2>
       <p38_2_>[Wartość wyboru w polu p38_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_2_>
       <p39_2_1>[data]</p39_2_1>
       <p36_2>[nazwisko]</p36_2>
       <p37_2>[pierwszeImie]</p37_2>
       <p38_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p38_2_3_subfield_>
       <p38_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p38_2_3_subfield_2>
       <p38_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p38_2_3_subfield_3>
       <p39_2_2>[data]</p39_2_2>
       <p38_3_>[Wartość wyboru w polu p38_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_3_>
       <p39_3_1>[data]</p39_3_1>
       <p36_3>[nazwisko]</p36_3>
       <p37_3>[pierwszeImie]</p37_3>
       <p38_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p38_3_3_subfield_>
       <p38_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p38_3_3_subfield_2>
       <p38_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p38_3_3_subfield_3>
       <p39_3_2>[data]</p39_3_2>
       <p42_1_>[Wartość wyboru w polu p42_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_1_>
       <p40_1>[nazwisko]</p40_1>
       <p41_1>[pierwszeImie]</p41_1>
       <p42_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p42_1_3_subfield_>
       <p42_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p42_1_3_subfield_2>
       <p42_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p42_1_3_subfield_3>
       <p43_1>[data]</p43_1>
       <p42_2_>[Wartość wyboru w polu p42_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_2_>
       <p40_2>[nazwisko]</p40_2>
       <p41_2>[pierwszeImie]</p41_2>
       <p42_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p42_2_3_subfield_>
       <p42_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p42_2_3_subfield_2>
       <p42_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p42_2_3_subfield_3>
       <p43_2>[data]</p43_2>
       <p42_3_>[Wartość wyboru w polu p42_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_3_>
       <p40_3>[nazwisko]</p40_3>
       <p41_3>[pierwszeImie]</p41_3>
       <p42_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p42_3_3_subfield_>
       <p42_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p42_3_3_subfield_2>
       <p42_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p42_3_3_subfield_3>
       <p43_3s>[data]</p43_3s>
       <p46_1_>[Wartość wyboru w polu p46_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_1_>
       <p44_1>[nazwisko]</p44_1>
       <p45_1>[pierwszeImie]</p45_1>
       <p46_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p46_1_3_subfield_>
       <p46_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p46_1_3_subfield_2>
       <p46_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p46_1_3_subfield_3>
       <p47_1>[pole wielowierszowe]</p47_1>
       <p46_2_>[Wartość wyboru w polu p46_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_2_>
       <p44_2>[nazwisko]</p44_2>
       <p45_2>[pierwszeImie]</p45_2>
       <p46_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p46_2_3_subfield_>
       <p46_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p46_2_3_subfield_2>
       <p46_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p46_2_3_subfield_3>
       <p47_2>[pole wielowierszowe]</p47_2>
       <p46_3_>[Wartość wyboru w polu p46_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_3_>
       <p44_3>[nazwisko]</p44_3>
       <p45_3>[pierwszeImie]</p45_3>
       <p46_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p46_3_3_subfield_>
       <p46_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p46_3_3_subfield_2>
       <p46_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p46_3_3_subfield_3>
       <p47_3>[pole wielowierszowe]</p47_3>
       <p46_4_>[Wartość wyboru w polu p46_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_4_>
       <p44_4>[nazwisko]</p44_4>
       <p45_4>[pierwszeImie]</p45_4>
       <p46_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p46_4_3_subfield_>
       <p46_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p46_4_3_subfield_2>
       <p46_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p46_4_3_subfield_3>
       <p47_4>[pole wielowierszowe]</p47_4>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57_1>[Pole tekstowe]</p57_1>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p59_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_2>
       <p57_3>[Pole tekstowe]</p57_3>
       <p58_3>[Pole tekstowe]</p58_3>
       <p59_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_3>
       <p57_4>[Pole tekstowe]</p57_4>
       <p58_4>[Pole tekstowe]</p58_4>
       <p59_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_4>
       <p57_5>[Pole tekstowe]</p57_5>
       <p58_5>[Pole tekstowe]</p58_5>
       <p59_5_>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_5_>
       <p60>[pole wielowierszowe]</p60>
       <p61>[pole wielowierszowe]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 ]</p65_>
       <p66>[pole wielowierszowe]</p66>
       <p67>[NIP]</p67>
       <p68>[nazwisko]</p68>
       <p69>[pierwszeImie]</p69>
       <p70>[dataUrodzenia]</p70>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 2 ]</p71_>
       <p72_>[Wartość wyboru w polu p72. Dostępne wartości: 1 2 ]</p72_>
       <p73>[pole wielowierszowe]</p73>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p75>[pole wielowierszowe]</p75>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 ]</p77_>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 ]</p78_>
       <p79>[pole wielowierszowe]</p79>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p81>[data]</p81>
       <p81_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81_1>
       <p81_2>[Pole tekstowe]</p81_2>
       <p83_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p83_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-16Z (12)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2784204</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>10</p4>
       <p888>test pola tekstowego</p888>
       <p101_>1</p101_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Półwiejska</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>773461194</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p23_1>Poznań</p23_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p23_2>Poznań</p23_2>
       <p22_3>test pola tekstowego</p22_3>
       <p23_3>Poznań</p23_3>
       <p22_4>test pola tekstowego</p22_4>
       <p23_4>Poznań</p23_4>
       <p24_1>Kowalski</p24_1>
       <p25_1>Jan</p25_1>
       <p27_1_>1</p27_1_>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p27_1_3_subfield_>2</p27_1_3_subfield_>
       <p27_1_3_subfield_2>23050608219</p27_1_3_subfield_2>
       <p27_1_3_subfield_3>8875155741</p27_1_3_subfield_3>
       <p24_2>Kowalski</p24_2>
       <p25_2>Jan</p25_2>
       <p27_2_>1</p27_2_>
       <p26_2>test pola tekstowego</p26_2>
       <p27_2_3_subfield_>2</p27_2_3_subfield_>
       <p27_2_3_subfield_2>23050608219</p27_2_3_subfield_2>
       <p27_2_3_subfield_3>8875155741</p27_2_3_subfield_3>
       <p24_3>Kowalski</p24_3>
       <p46>Jan</p46>
       <p27_3_>1</p27_3_>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p27_3_3_subfield_>2</p27_3_3_subfield_>
       <p27_3_3_subfield_2>23050608219</p27_3_3_subfield_2>
       <p27_3_3_subfield_3>8875155741</p27_3_3_subfield_3>
       <p24_4>Kowalski</p24_4>
       <p25_4>Jan</p25_4>
       <p27_4_>1</p27_4_>
       <p26_4>test pola tekstowego</p26_4>
       <p27_4_3_subfield_>2</p27_4_3_subfield_>
       <p27_4_3_subfield_2>23050608219</p27_4_3_subfield_2>
       <p27_4_3_subfield_3>8875155741</p27_4_3_subfield_3>
       <p24_5>Kowalski</p24_5>
       <p25_5>Jan</p25_5>
       <p27_5_>1</p27_5_>
       <p26_5>test pola tekstowego</p26_5>
       <p27_5_3_subfield_>2</p27_5_3_subfield_>
       <p27_5_3_subfield_2>23050608219</p27_5_3_subfield_2>
       <p27_5_3_subfield_3>8875155741</p27_5_3_subfield_3>
       <p29_1_1_>1</p29_1_1_>
       <p30_1_>1</p30_1_>
       <p29_1_1_3>Kowalski</p29_1_1_3>
       <p29_1>Jan</p29_1>
       <p30_1_3_subfield_>2</p30_1_3_subfield_>
       <p30_1_3_subfield_2>23050608219</p30_1_3_subfield_2>
       <p30_1_3_subfield_3>8875155741</p30_1_3_subfield_3>
       <p28_2_>1</p28_2_>
       <p30_2_>1</p30_2_>
       <p28_2_3>Kowalski</p28_2_3>
       <p29_2>Jan</p29_2>
       <p30_2_3_subfield_>2</p30_2_3_subfield_>
       <p30_2_3_subfield_2>23050608219</p30_2_3_subfield_2>
       <p30_2_3_subfield_3>8875155741</p30_2_3_subfield_3>
       <p28_3_>1</p28_3_>
       <p30_3_>1</p30_3_>
       <p28_3_3>Kowalski</p28_3_3>
       <p29_3>Jan</p29_3>
       <p30_3_3_subfield_>2</p30_3_3_subfield_>
       <p30_3_3_subfield_2>23050608219</p30_3_3_subfield_2>
       <p30_3_3_subfield_3>8875155741</p30_3_3_subfield_3>
       <p28_4_>1</p28_4_>
       <p30_4_>1</p30_4_>
       <p28_4_3>Kowalski</p28_4_3>
       <p29_4>Jan</p29_4>
       <p30_4_3_subfield_>2</p30_4_3_subfield_>
       <p30_4_3_subfield_2>23050608219</p30_4_3_subfield_2>
       <p30_4_3_subfield_3>8875155741</p30_4_3_subfield_3>
       <p28_5_>1</p28_5_>
       <p30_5_>1</p30_5_>
       <p28_5_3>Kowalski</p28_5_3>
       <p29_5>Jan</p29_5>
       <p30_5_3_subfield_>2</p30_5_3_subfield_>
       <p30_5_3_subfield_2>23050608219</p30_5_3_subfield_2>
       <p30_5_3_subfield_3>8875155741</p30_5_3_subfield_3>
       <p33_1_>1</p33_1_>
       <p31_1>Kowalski</p31_1>
       <p32_1>Jan</p32_1>
       <p33_1_3_subfield_>2</p33_1_3_subfield_>
       <p33_1_3_subfield_2>23050608219</p33_1_3_subfield_2>
       <p33_1_3_subfield_3>8875155741</p33_1_3_subfield_3>
       <p34_1>30-10-1990</p34_1>
       <p35_1>30-10-1990</p35_1>
       <p33_2_>1</p33_2_>
       <p31_2>Kowalski</p31_2>
       <p32_2>Jan</p32_2>
       <p33_2_3_subfield_>2</p33_2_3_subfield_>
       <p33_2_3_subfield_2>23050608219</p33_2_3_subfield_2>
       <p33_2_3_subfield_3>8875155741</p33_2_3_subfield_3>
       <p34_2>30-10-1990</p34_2>
       <p35_2>30-10-1990</p35_2>
       <p33_3_>1</p33_3_>
       <p31_3>Kowalski</p31_3>
       <p32_3>Jan</p32_3>
       <p33_3_3_subfield_>2</p33_3_3_subfield_>
       <p33_3_3_subfield_2>23050608219</p33_3_3_subfield_2>
       <p33_3_3_subfield_3>8875155741</p33_3_3_subfield_3>
       <p34_3>30-10-1990</p34_3>
       <p35_3>30-10-1990</p35_3>
       <p33_4_>1</p33_4_>
       <p31_4>Kowalski</p31_4>
       <p32_4>Jan</p32_4>
       <p33_4_3_subfield_>2</p33_4_3_subfield_>
       <p33_4_3_subfield_2>23050608219</p33_4_3_subfield_2>
       <p33_4_3_subfield_3>8875155741</p33_4_3_subfield_3>
       <p34_4>30-10-1990</p34_4>
       <p35_4>30-10-1990</p35_4>
       <p38_1_>1</p38_1_>
       <p39_1_1>30-10-1990</p39_1_1>
       <p36_1>Kowalski</p36_1>
       <p37_1>Jan</p37_1>
       <p38_1_3_subfield_>2</p38_1_3_subfield_>
       <p38_1_3_subfield_2>23050608219</p38_1_3_subfield_2>
       <p38_1_3_subfield_3>8875155741</p38_1_3_subfield_3>
       <p39_1_2>30-10-1990</p39_1_2>
       <p38_2_>1</p38_2_>
       <p39_2_1>30-10-1990</p39_2_1>
       <p36_2>Kowalski</p36_2>
       <p37_2>Jan</p37_2>
       <p38_2_3_subfield_>2</p38_2_3_subfield_>
       <p38_2_3_subfield_2>23050608219</p38_2_3_subfield_2>
       <p38_2_3_subfield_3>8875155741</p38_2_3_subfield_3>
       <p39_2_2>30-10-1990</p39_2_2>
       <p38_3_>1</p38_3_>
       <p39_3_1>30-10-1990</p39_3_1>
       <p36_3>Kowalski</p36_3>
       <p37_3>Jan</p37_3>
       <p38_3_3_subfield_>2</p38_3_3_subfield_>
       <p38_3_3_subfield_2>23050608219</p38_3_3_subfield_2>
       <p38_3_3_subfield_3>8875155741</p38_3_3_subfield_3>
       <p39_3_2>30-10-1990</p39_3_2>
       <p42_1_>1</p42_1_>
       <p40_1>Kowalski</p40_1>
       <p41_1>Jan</p41_1>
       <p42_1_3_subfield_>2</p42_1_3_subfield_>
       <p42_1_3_subfield_2>23050608219</p42_1_3_subfield_2>
       <p42_1_3_subfield_3>8875155741</p42_1_3_subfield_3>
       <p43_1>30-10-1990</p43_1>
       <p42_2_>1</p42_2_>
       <p40_2>Kowalski</p40_2>
       <p41_2>Jan</p41_2>
       <p42_2_3_subfield_>2</p42_2_3_subfield_>
       <p42_2_3_subfield_2>23050608219</p42_2_3_subfield_2>
       <p42_2_3_subfield_3>8875155741</p42_2_3_subfield_3>
       <p43_2>30-10-1990</p43_2>
       <p42_3_>1</p42_3_>
       <p40_3>Kowalski</p40_3>
       <p41_3>Jan</p41_3>
       <p42_3_3_subfield_>2</p42_3_3_subfield_>
       <p42_3_3_subfield_2>23050608219</p42_3_3_subfield_2>
       <p42_3_3_subfield_3>8875155741</p42_3_3_subfield_3>
       <p43_3s>30-10-1990</p43_3s>
       <p46_1_>1</p46_1_>
       <p44_1>Kowalski</p44_1>
       <p45_1>Jan</p45_1>
       <p46_1_3_subfield_>2</p46_1_3_subfield_>
       <p46_1_3_subfield_2>23050608219</p46_1_3_subfield_2>
       <p46_1_3_subfield_3>8875155741</p46_1_3_subfield_3>
       <p47_1>to jest pole wielowierszowe</p47_1>
       <p46_2_>1</p46_2_>
       <p44_2>Kowalski</p44_2>
       <p45_2>Jan</p45_2>
       <p46_2_3_subfield_>2</p46_2_3_subfield_>
       <p46_2_3_subfield_2>23050608219</p46_2_3_subfield_2>
       <p46_2_3_subfield_3>8875155741</p46_2_3_subfield_3>
       <p47_2>to jest pole wielowierszowe</p47_2>
       <p46_3_>1</p46_3_>
       <p44_3>Kowalski</p44_3>
       <p45_3>Jan</p45_3>
       <p46_3_3_subfield_>2</p46_3_3_subfield_>
       <p46_3_3_subfield_2>23050608219</p46_3_3_subfield_2>
       <p46_3_3_subfield_3>8875155741</p46_3_3_subfield_3>
       <p47_3>to jest pole wielowierszowe</p47_3>
       <p46_4_>1</p46_4_>
       <p44_4>Kowalski</p44_4>
       <p45_4>Jan</p45_4>
       <p46_4_3_subfield_>2</p46_4_3_subfield_>
       <p46_4_3_subfield_2>23050608219</p46_4_3_subfield_2>
       <p46_4_3_subfield_3>8875155741</p46_4_3_subfield_3>
       <p47_4>to jest pole wielowierszowe</p47_4>
       <p48_>1</p48_>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p53>10</p53>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57_1>test pola tekstowego</p57_1>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p59_2>10</p59_2>
       <p57_3>test pola tekstowego</p57_3>
       <p58_3>test pola tekstowego</p58_3>
       <p59_3>10</p59_3>
       <p57_4>test pola tekstowego</p57_4>
       <p58_4>test pola tekstowego</p58_4>
       <p59_4>10</p59_4>
       <p57_5>test pola tekstowego</p57_5>
       <p58_5>test pola tekstowego</p58_5>
       <p59_5_>10</p59_5_>
       <p60>to jest pole wielowierszowe</p60>
       <p61>to jest pole wielowierszowe</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63_>1</p63_>
       <p64_>1</p64_>
       <p65_>1</p65_>
       <p66>to jest pole wielowierszowe</p66>
       <p67>8875155741</p67>
       <p68>Kowalski</p68>
       <p69>Jan</p69>
       <p70>30-10-1985</p70>
       <p71_>1</p71_>
       <p72_>1</p72_>
       <p73>to jest pole wielowierszowe</p73>
       <p74_>1</p74_>
       <p75>to jest pole wielowierszowe</p75>
       <p76_>1</p76_>
       <p77_>1</p77_>
       <p78_>1</p78_>
       <p79>to jest pole wielowierszowe</p79>
       <p0_>1</p0_>
       <p80_>1</p80_>
       <p81>30-10-1990</p81>
       <p81_1>10</p81_1>
       <p81_2>test pola tekstowego</p81_2>
       <p83_subfield_0>Krzysztof</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>Kowalczyk</p83_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>