Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OC-OFE (archiwalny) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2835095</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[pierwszeImie]</p1_2>
       <p1_3>[drugieImie]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[PESEL]</p1_5>
       <p1_6>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_6>
       <p1_7>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_7>
       <p2_1>[KodPocztowy]</p2_1>
       <p2_2>[Poczta]</p2_2>
       <p2_3>[Gmina]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_8>[Telefon]</p2_8>
       <p2_9>[kraj]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[kraj]</p2_11>
       <p2_12>[Mail]</p2_12>
       <p3_1> / AEGON OFE / Allianz Polska OFE / Amplico OFE / Aviva OFE Aviva BZ WBK / AXA OFE / Generali OFE / ING OFE / Nordea OFE / Pekao OFE / PKO BP Bankowy OFE / OFE Pocztylion / OFE PZU „Złota Jesień” / OFE WARTA</p3_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OC-OFE</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2835095</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>nr-test</p1_7>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>1</p2_10>
       <p2_11>1</p2_11>
       <p2_12>1</p2_12>
       <p3_1></p3_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>