Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: FV-Zb (n) (od 2014) (archiwalny) Faktura zbiorcza VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 15 pozycji)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2837406</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO_17> / DUPLIKAT</pO_17>
       <pO_19>[data]</pO_19>
       <pO_1_1>[Pole tekstowe]</pO_1_1>
       <pO_1_1_4> / Oryginał</pO_1_1_4>
       <pO_2>[Miejscowość wypełnienia]</pO_2>
       <pO_3>[data]</pO_3>
       <pO_5_1>[nazwaPelna]</pO_5_1>
       <pO_6_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO_6_1_subfield_>
       <pO_6_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pO_6_1_subfield_3>
       <pO_6_1_subfield_2>[nazwisko]</pO_6_1_subfield_2>
       <pO_6_1_subfield_1>[imię]</pO_6_1_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>[ulica]</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>[nr domu]</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>[ulica]</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>[nr domu]</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>[poczta]</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>[poczta]</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>[NIP]</pO_5_4>
       <pO_6_4>[NIP]</pO_6_4>
       <pO_5_5>[DodatkoweDaneNaFakturze]</pO_5_5>
       <pO_6_5>[PESEL]</pO_6_5>
       <pO_7_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_1_1>
       <pO_7_1_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_1_2>
       <pO_7_1_12>[data]</pO_7_1_12>
       <pO_7_1_3>[Pole tekstowe]</pO_7_1_3>
       <pO_7_1_4>[Pole tekstowe]</pO_7_1_4>
       <pO_7_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_1_5>
       <pO_7_1_6>[Pole kwoty]</pO_7_1_6>
       <pO_7_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_1_7>
       <pO_7_1_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_1_9>
       <pO_7_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_2_1>
       <pO_7_2_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_2_2>
       <pO_7_2_12>[data]</pO_7_2_12>
       <pO_7_2_3>[Pole tekstowe]</pO_7_2_3>
       <pO_7_2_4>[Pole tekstowe]</pO_7_2_4>
       <pO_7_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_2_5>
       <pO_7_2_6>[Pole kwoty]</pO_7_2_6>
       <pO_7_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_2_7>
       <pO_7_2_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_2_9>
       <pO_7_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_3_1>
       <pO_7_3_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_3_2>
       <pO_7_3_12>[data]</pO_7_3_12>
       <pO_7_3_3>[Pole tekstowe]</pO_7_3_3>
       <pO_7_3_4>[Pole tekstowe]</pO_7_3_4>
       <pO_7_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_3_5>
       <pO_7_3_6>[Pole kwoty]</pO_7_3_6>
       <pO_7_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_3_7>
       <pO_7_3_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_3_9>
       <pO_7_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_4_1>
       <pO_7_4_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_4_2>
       <pO_7_4_12>[data]</pO_7_4_12>
       <pO_7_4_3>[Pole tekstowe]</pO_7_4_3>
       <pO_7_4_4>[Pole tekstowe]</pO_7_4_4>
       <pO_7_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_4_5>
       <pO_7_4_6>[Pole kwoty]</pO_7_4_6>
       <pO_7_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_4_7>
       <pO_7_4_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_4_9>
       <pO_7_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_5_1>
       <pO_7_5_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_5_2>
       <pO_7_5_12>[data]</pO_7_5_12>
       <pO_7_5_3>[Pole tekstowe]</pO_7_5_3>
       <pO_7_5_4>[Pole tekstowe]</pO_7_5_4>
       <pO_7_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_5_5>
       <pO_7_5_6>[Pole kwoty]</pO_7_5_6>
       <pO_7_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_5_7>
       <pO_7_5_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_5_9>
       <pO_7_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_6_1>
       <pO_7_6_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_6_2>
       <pO_7_6_12>[data]</pO_7_6_12>
       <pO_7_6_3>[Pole tekstowe]</pO_7_6_3>
       <pO_7_6_4>[Pole tekstowe]</pO_7_6_4>
       <pO_7_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_6_5>
       <pO_7_6_6>[Pole kwoty]</pO_7_6_6>
       <pO_7_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_6_7>
       <pO_7_6_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_6_9>
       <pO_7_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_7_1>
       <pO_7_7_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_7_2>
       <pO_7_7_12>[data]</pO_7_7_12>
       <pO_7_7_3>[Pole tekstowe]</pO_7_7_3>
       <pO_7_7_4>[Pole tekstowe]</pO_7_7_4>
       <pO_7_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_7_5>
       <pO_7_7_6>[Pole kwoty]</pO_7_7_6>
       <pO_7_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_7_7>
       <pO_7_7_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_7_9>
       <pO_7_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_8_1>
       <pO_7_8_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_8_2>
       <pO_7_8_12>[data]</pO_7_8_12>
       <pO_7_8_3>[Pole tekstowe]</pO_7_8_3>
       <pO_7_8_4>[Pole tekstowe]</pO_7_8_4>
       <pO_7_8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_8_5>
       <pO_7_8_6>[Pole kwoty]</pO_7_8_6>
       <pO_7_8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_8_7>
       <pO_7_8_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_8_9>
       <pO_7_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_9_1>
       <pO_7_9_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_9_2>
       <pO_7_9_12>[data]</pO_7_9_12>
       <pO_7_9_3>[Pole tekstowe]</pO_7_9_3>
       <pO_7_9_4>[Pole tekstowe]</pO_7_9_4>
       <pO_7_9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_9_5>
       <pO_7_9_6>[Pole kwoty]</pO_7_9_6>
       <pO_7_9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_9_7>
       <pO_7_9_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_9_9>
       <pO_7_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_10_1>
       <pO_7_10_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_10_2>
       <pO_7_10_12>[data]</pO_7_10_12>
       <pO_7_10_3>[Pole tekstowe]</pO_7_10_3>
       <pO_7_10_4>[Pole tekstowe]</pO_7_10_4>
       <pO_7_10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_10_5>
       <pO_7_10_6>[Pole kwoty]</pO_7_10_6>
       <pO_7_10_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_10_7>
       <pO_7_10_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_10_9>
       <pO_7_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_11_1>
       <pO_7_11_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_11_2>
       <pO_7_11_12>[data]</pO_7_11_12>
       <pO_7_11_3>[Pole tekstowe]</pO_7_11_3>
       <pO_7_11_4>[Pole tekstowe]</pO_7_11_4>
       <pO_7_11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_11_5>
       <pO_7_11_6>[Pole kwoty]</pO_7_11_6>
       <pO_7_11_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_11_7>
       <pO_7_11_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_11_9>
       <pO_7_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_12_1>
       <pO_7_12_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_12_2>
       <pO_7_12_12>[data]</pO_7_12_12>
       <pO_7_12_3>[Pole tekstowe]</pO_7_12_3>
       <pO_7_12_4>[Pole tekstowe]</pO_7_12_4>
       <pO_7_12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_12_5>
       <pO_7_12_6>[Pole kwoty]</pO_7_12_6>
       <pO_7_12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_12_7>
       <pO_7_12_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_12_9>
       <pO_7_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_13_1>
       <pO_7_13_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_13_2>
       <pO_7_13_12>[data]</pO_7_13_12>
       <pO_7_13_3>[Pole tekstowe]</pO_7_13_3>
       <pO_7_13_4>[Pole tekstowe]</pO_7_13_4>
       <pO_7_13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_13_5>
       <pO_7_13_6>[Pole kwoty]</pO_7_13_6>
       <pO_7_13_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_13_7>
       <pO_7_13_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_13_9>
       <pO_7_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_14_1>
       <pO_7_14_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_14_2>
       <pO_7_14_12>[data]</pO_7_14_12>
       <pO_7_14_3>[Pole tekstowe]</pO_7_14_3>
       <pO_7_14_4>[Pole tekstowe]</pO_7_14_4>
       <pO_7_14_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_14_5>
       <pO_7_14_6>[Pole kwoty]</pO_7_14_6>
       <pO_7_14_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_14_7>
       <pO_7_14_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_14_9>
       <pO_7_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_15_1>
       <pO_7_15_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_15_2>
       <pO_7_15_12>[data]</pO_7_15_12>
       <pO_7_15_3>[Pole tekstowe]</pO_7_15_3>
       <pO_7_15_4>[Pole tekstowe]</pO_7_15_4>
       <pO_7_15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_15_5>
       <pO_7_15_6>[Pole kwoty]</pO_7_15_6>
       <pO_7_15_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_15_7>
       <pO_7_15_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_15_9>
       <pO_11>[pole wielowierszowe]</pO_11>
       <pO_12_1>przelew:przelew / gotówka:gotówka / kompensata:kompensata / barter:barter</pO_12_1>
       <pO_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_12_2>
       <pO_14>[NazwaBanku]</pO_14>
       <pO_15>[Rachunek]</pO_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FV-Zb (n)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2837406</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO_17></pO_17>
       <pO_19>1</pO_19>
       <pO_1_1>1</pO_1_1>
       <pO_1_1_4></pO_1_1_4>
       <pO_2>Poznań</pO_2>
       <pO_3>1</pO_3>
       <pO_5_1>1</pO_5_1>
       <pO_6_1_subfield_>2</pO_6_1_subfield_>
       <pO_6_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pO_6_1_subfield_3>
       <pO_6_1_subfield_2>Kowalski</pO_6_1_subfield_2>
       <pO_6_1_subfield_1>Jan</pO_6_1_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_0>Poznań</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>Strzelecka</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>1</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>1</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>Poznań</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>Strzelecka</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>1</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>1</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>61-155</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>Poznań</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>61-155</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>Poznań</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>1</pO_5_4>
       <pO_6_4>1</pO_6_4>
       <pO_5_5>1</pO_5_5>
       <pO_6_5>1</pO_6_5>
       <pO_7_1_1>1</pO_7_1_1>
       <pO_7_1_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_1_2>
       <pO_7_1_12>1</pO_7_1_12>
       <pO_7_1_3>1</pO_7_1_3>
       <pO_7_1_4>1</pO_7_1_4>
       <pO_7_1_5>1</pO_7_1_5>
       <pO_7_1_6>1</pO_7_1_6>
       <pO_7_1_7>1</pO_7_1_7>
       <pO_7_1_9>1</pO_7_1_9>
       <pO_7_2_1>1</pO_7_2_1>
       <pO_7_2_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_2_2>
       <pO_7_2_12>1</pO_7_2_12>
       <pO_7_2_3>1</pO_7_2_3>
       <pO_7_2_4>1</pO_7_2_4>
       <pO_7_2_5>1</pO_7_2_5>
       <pO_7_2_6>1</pO_7_2_6>
       <pO_7_2_7>1</pO_7_2_7>
       <pO_7_2_9>1</pO_7_2_9>
       <pO_7_3_1>1</pO_7_3_1>
       <pO_7_3_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_3_2>
       <pO_7_3_12>1</pO_7_3_12>
       <pO_7_3_3>1</pO_7_3_3>
       <pO_7_3_4>1</pO_7_3_4>
       <pO_7_3_5>1</pO_7_3_5>
       <pO_7_3_6>1</pO_7_3_6>
       <pO_7_3_7>1</pO_7_3_7>
       <pO_7_3_9>1</pO_7_3_9>
       <pO_7_4_1>1</pO_7_4_1>
       <pO_7_4_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_4_2>
       <pO_7_4_12>1</pO_7_4_12>
       <pO_7_4_3>1</pO_7_4_3>
       <pO_7_4_4>1</pO_7_4_4>
       <pO_7_4_5>1</pO_7_4_5>
       <pO_7_4_6>1</pO_7_4_6>
       <pO_7_4_7>1</pO_7_4_7>
       <pO_7_4_9>1</pO_7_4_9>
       <pO_7_5_1>1</pO_7_5_1>
       <pO_7_5_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_5_2>
       <pO_7_5_12>1</pO_7_5_12>
       <pO_7_5_3>1</pO_7_5_3>
       <pO_7_5_4>1</pO_7_5_4>
       <pO_7_5_5>1</pO_7_5_5>
       <pO_7_5_6>1</pO_7_5_6>
       <pO_7_5_7>1</pO_7_5_7>
       <pO_7_5_9>1</pO_7_5_9>
       <pO_7_6_1>1</pO_7_6_1>
       <pO_7_6_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_6_2>
       <pO_7_6_12>1</pO_7_6_12>
       <pO_7_6_3>1</pO_7_6_3>
       <pO_7_6_4>1</pO_7_6_4>
       <pO_7_6_5>1</pO_7_6_5>
       <pO_7_6_6>1</pO_7_6_6>
       <pO_7_6_7>1</pO_7_6_7>
       <pO_7_6_9>1</pO_7_6_9>
       <pO_7_7_1>1</pO_7_7_1>
       <pO_7_7_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_7_2>
       <pO_7_7_12>1</pO_7_7_12>
       <pO_7_7_3>1</pO_7_7_3>
       <pO_7_7_4>1</pO_7_7_4>
       <pO_7_7_5>1</pO_7_7_5>
       <pO_7_7_6>1</pO_7_7_6>
       <pO_7_7_7>1</pO_7_7_7>
       <pO_7_7_9>1</pO_7_7_9>
       <pO_7_8_1>1</pO_7_8_1>
       <pO_7_8_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_8_2>
       <pO_7_8_12>1</pO_7_8_12>
       <pO_7_8_3>1</pO_7_8_3>
       <pO_7_8_4>1</pO_7_8_4>
       <pO_7_8_5>1</pO_7_8_5>
       <pO_7_8_6>1</pO_7_8_6>
       <pO_7_8_7>1</pO_7_8_7>
       <pO_7_8_9>1</pO_7_8_9>
       <pO_7_9_1>1</pO_7_9_1>
       <pO_7_9_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_9_2>
       <pO_7_9_12>1</pO_7_9_12>
       <pO_7_9_3>1</pO_7_9_3>
       <pO_7_9_4>1</pO_7_9_4>
       <pO_7_9_5>1</pO_7_9_5>
       <pO_7_9_6>1</pO_7_9_6>
       <pO_7_9_7>1</pO_7_9_7>
       <pO_7_9_9>1</pO_7_9_9>
       <pO_7_10_1>1</pO_7_10_1>
       <pO_7_10_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_10_2>
       <pO_7_10_12>1</pO_7_10_12>
       <pO_7_10_3>1</pO_7_10_3>
       <pO_7_10_4>1</pO_7_10_4>
       <pO_7_10_5>1</pO_7_10_5>
       <pO_7_10_6>1</pO_7_10_6>
       <pO_7_10_7>1</pO_7_10_7>
       <pO_7_10_9>1</pO_7_10_9>
       <pO_7_11_1>1</pO_7_11_1>
       <pO_7_11_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_11_2>
       <pO_7_11_12>1</pO_7_11_12>
       <pO_7_11_3>1</pO_7_11_3>
       <pO_7_11_4>1</pO_7_11_4>
       <pO_7_11_5>1</pO_7_11_5>
       <pO_7_11_6>1</pO_7_11_6>
       <pO_7_11_7>1</pO_7_11_7>
       <pO_7_11_9>1</pO_7_11_9>
       <pO_7_12_1>1</pO_7_12_1>
       <pO_7_12_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_12_2>
       <pO_7_12_12>1</pO_7_12_12>
       <pO_7_12_3>1</pO_7_12_3>
       <pO_7_12_4>1</pO_7_12_4>
       <pO_7_12_5>1</pO_7_12_5>
       <pO_7_12_6>1</pO_7_12_6>
       <pO_7_12_7>1</pO_7_12_7>
       <pO_7_12_9>1</pO_7_12_9>
       <pO_7_13_1>1</pO_7_13_1>
       <pO_7_13_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_13_2>
       <pO_7_13_12>1</pO_7_13_12>
       <pO_7_13_3>1</pO_7_13_3>
       <pO_7_13_4>1</pO_7_13_4>
       <pO_7_13_5>1</pO_7_13_5>
       <pO_7_13_6>1</pO_7_13_6>
       <pO_7_13_7>1</pO_7_13_7>
       <pO_7_13_9>1</pO_7_13_9>
       <pO_7_14_1>1</pO_7_14_1>
       <pO_7_14_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_14_2>
       <pO_7_14_12>1</pO_7_14_12>
       <pO_7_14_3>1</pO_7_14_3>
       <pO_7_14_4>1</pO_7_14_4>
       <pO_7_14_5>1</pO_7_14_5>
       <pO_7_14_6>1</pO_7_14_6>
       <pO_7_14_7>1</pO_7_14_7>
       <pO_7_14_9>1</pO_7_14_9>
       <pO_7_15_1>1</pO_7_15_1>
       <pO_7_15_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_15_2>
       <pO_7_15_12>1</pO_7_15_12>
       <pO_7_15_3>1</pO_7_15_3>
       <pO_7_15_4>1</pO_7_15_4>
       <pO_7_15_5>1</pO_7_15_5>
       <pO_7_15_6>1</pO_7_15_6>
       <pO_7_15_7>1</pO_7_15_7>
       <pO_7_15_9>1</pO_7_15_9>
       <pO_11>to jest pole wielowierszowe</pO_11>
       <pO_12_1>przelew</pO_12_1>
       <pO_12_2>1</pO_12_2>
       <pO_14>1</pO_14>
       <pO_15>1</pO_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>