Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON INF-O-P-dM zal (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2845110</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pD1_2>[pole wielowierszowe]</pD1_2>
       <pD1_3a>[pole wielowierszowe]</pD1_3a>
       <pD1_3b>[pole wielowierszowe]</pD1_3b>
       <pD1_3c>[pole wielowierszowe]</pD1_3c>
       <pD1_3d>[pole wielowierszowe]</pD1_3d>
       <pD1_3e>[pole wielowierszowe]</pD1_3e>
       <pD1_4>[pole wielowierszowe]</pD1_4>
       <pD1_5>[pole wielowierszowe]</pD1_5>
       <pD1_6a>[Pole kwoty]</pD1_6a>
       <pD1_6b>[Pole kwoty]</pD1_6b>
       <pD1_7>[pole wielowierszowe]</pD1_7>
       <pD1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_0>
       <pD1_1>[data]</pD1_1>
       <pD2_2>[pole wielowierszowe]</pD2_2>
       <pD2_3a>[pole wielowierszowe]</pD2_3a>
       <pD2_3b>[pole wielowierszowe]</pD2_3b>
       <pD2_3c>[pole wielowierszowe]</pD2_3c>
       <pD2_3d>[pole wielowierszowe]</pD2_3d>
       <pD2_3e>[pole wielowierszowe]</pD2_3e>
       <pD2_4>[pole wielowierszowe]</pD2_4>
       <pD2_5>[pole wielowierszowe]</pD2_5>
       <pD2_6a>[Pole kwoty]</pD2_6a>
       <pD2_6b>[Pole kwoty]</pD2_6b>
       <pD2_7>[pole wielowierszowe]</pD2_7>
       <pD2_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_0>
       <pD2_1>[data]</pD2_1>
       <pD3_2>[pole wielowierszowe]</pD3_2>
       <pD3_3a>[pole wielowierszowe]</pD3_3a>
       <pD3_3b>[pole wielowierszowe]</pD3_3b>
       <pD3_3c>[pole wielowierszowe]</pD3_3c>
       <pD3_3d>[pole wielowierszowe]</pD3_3d>
       <pD3_3e>[pole wielowierszowe]</pD3_3e>
       <pD3_4>[pole wielowierszowe]</pD3_4>
       <pD3_5>[pole wielowierszowe]</pD3_5>
       <pD3_6a>[Pole kwoty]</pD3_6a>
       <pD3_6b>[Pole kwoty]</pD3_6b>
       <pD3_7>[pole wielowierszowe]</pD3_7>
       <pD3_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD3_0>
       <pD3_1>[data]</pD3_1>
       <pD4_2>[pole wielowierszowe]</pD4_2>
       <pD4_3a>[pole wielowierszowe]</pD4_3a>
       <pD4_3b>[pole wielowierszowe]</pD4_3b>
       <pD4_3c>[pole wielowierszowe]</pD4_3c>
       <pD4_3d>[pole wielowierszowe]</pD4_3d>
       <pD4_3e>[pole wielowierszowe]</pD4_3e>
       <pD4_4>[pole wielowierszowe]</pD4_4>
       <pD4_5>[pole wielowierszowe]</pD4_5>
       <pD4_6a>[Pole kwoty]</pD4_6a>
       <pD4_6b>[Pole kwoty]</pD4_6b>
       <pD4_7>[pole wielowierszowe]</pD4_7>
       <pD4_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD4_0>
       <pD4_1>[data]</pD4_1>
       <pD5_2>[pole wielowierszowe]</pD5_2>
       <pD5_3a>[pole wielowierszowe]</pD5_3a>
       <pD5_3b>[pole wielowierszowe]</pD5_3b>
       <pD5_3c>[pole wielowierszowe]</pD5_3c>
       <pD5_3d>[pole wielowierszowe]</pD5_3d>
       <pD5_3e>[pole wielowierszowe]</pD5_3e>
       <pD5_4>[pole wielowierszowe]</pD5_4>
       <pD5_5>[pole wielowierszowe]</pD5_5>
       <pD5_6a>[Pole kwoty]</pD5_6a>
       <pD5_6b>[Pole kwoty]</pD5_6b>
       <pD5_7>[pole wielowierszowe]</pD5_7>
       <pD5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD5_0>
       <pD5_1>[data]</pD5_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-O-P-dM zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2845110</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pD1_2>to jest pole wielowierszowe</pD1_2>
       <pD1_3a>to jest pole wielowierszowe</pD1_3a>
       <pD1_3b>to jest pole wielowierszowe</pD1_3b>
       <pD1_3c>to jest pole wielowierszowe</pD1_3c>
       <pD1_3d>to jest pole wielowierszowe</pD1_3d>
       <pD1_3e>to jest pole wielowierszowe</pD1_3e>
       <pD1_4>to jest pole wielowierszowe</pD1_4>
       <pD1_5>to jest pole wielowierszowe</pD1_5>
       <pD1_6a>10</pD1_6a>
       <pD1_6b>10</pD1_6b>
       <pD1_7>to jest pole wielowierszowe</pD1_7>
       <pD1_0>10</pD1_0>
       <pD1_1>30-10-1990</pD1_1>
       <pD2_2>to jest pole wielowierszowe</pD2_2>
       <pD2_3a>to jest pole wielowierszowe</pD2_3a>
       <pD2_3b>to jest pole wielowierszowe</pD2_3b>
       <pD2_3c>to jest pole wielowierszowe</pD2_3c>
       <pD2_3d>to jest pole wielowierszowe</pD2_3d>
       <pD2_3e>to jest pole wielowierszowe</pD2_3e>
       <pD2_4>to jest pole wielowierszowe</pD2_4>
       <pD2_5>to jest pole wielowierszowe</pD2_5>
       <pD2_6a>10</pD2_6a>
       <pD2_6b>10</pD2_6b>
       <pD2_7>to jest pole wielowierszowe</pD2_7>
       <pD2_0>10</pD2_0>
       <pD2_1>30-10-1990</pD2_1>
       <pD3_2>to jest pole wielowierszowe</pD3_2>
       <pD3_3a>to jest pole wielowierszowe</pD3_3a>
       <pD3_3b>to jest pole wielowierszowe</pD3_3b>
       <pD3_3c>to jest pole wielowierszowe</pD3_3c>
       <pD3_3d>to jest pole wielowierszowe</pD3_3d>
       <pD3_3e>to jest pole wielowierszowe</pD3_3e>
       <pD3_4>to jest pole wielowierszowe</pD3_4>
       <pD3_5>to jest pole wielowierszowe</pD3_5>
       <pD3_6a>10</pD3_6a>
       <pD3_6b>10</pD3_6b>
       <pD3_7>to jest pole wielowierszowe</pD3_7>
       <pD3_0>10</pD3_0>
       <pD3_1>30-10-1990</pD3_1>
       <pD4_2>to jest pole wielowierszowe</pD4_2>
       <pD4_3a>to jest pole wielowierszowe</pD4_3a>
       <pD4_3b>to jest pole wielowierszowe</pD4_3b>
       <pD4_3c>to jest pole wielowierszowe</pD4_3c>
       <pD4_3d>to jest pole wielowierszowe</pD4_3d>
       <pD4_3e>to jest pole wielowierszowe</pD4_3e>
       <pD4_4>to jest pole wielowierszowe</pD4_4>
       <pD4_5>to jest pole wielowierszowe</pD4_5>
       <pD4_6a>10</pD4_6a>
       <pD4_6b>10</pD4_6b>
       <pD4_7>to jest pole wielowierszowe</pD4_7>
       <pD4_0>10</pD4_0>
       <pD4_1>30-10-1990</pD4_1>
       <pD5_2>to jest pole wielowierszowe</pD5_2>
       <pD5_3a>to jest pole wielowierszowe</pD5_3a>
       <pD5_3b>to jest pole wielowierszowe</pD5_3b>
       <pD5_3c>to jest pole wielowierszowe</pD5_3c>
       <pD5_3d>to jest pole wielowierszowe</pD5_3d>
       <pD5_3e>to jest pole wielowierszowe</pD5_3e>
       <pD5_4>to jest pole wielowierszowe</pD5_4>
       <pD5_5>to jest pole wielowierszowe</pD5_5>
       <pD5_6a>10</pD5_6a>
       <pD5_6b>10</pD5_6b>
       <pD5_7>to jest pole wielowierszowe</pD5_7>
       <pD5_0>10</pD5_0>
       <pD5_1>30-10-1990</pD5_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>