Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TYT-1A (1) zal (archiwalny) Załącznik do tytułu wykonawczego - jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2853845</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p334>[Pole tekstowe]</p334>
       <p335>[data]</p335>
       <p336>[NIP]</p336>
       <p337_subfield_1>[nazwisko]</p337_subfield_1>
       <p337_subfield_0>[imię]</p337_subfield_0>
       <p338>[KodKraju]</p338>
       <p339>[Wojewodztwo]</p339>
       <p340>[Powiat]</p340>
       <p341>[Gmina]</p341>
       <p342>[Ulica]</p342>
       <p343>[NrDomu]</p343>
       <p344>[NrLokalu]</p344>
       <p345>[Miejscowosc]</p345>
       <p346>[KodPocztowy]</p346>
       <p347>[Poczta]</p347>
       <p348>[NIP]</p348>
       <p349_subfield_1>[nazwisko]</p349_subfield_1>
       <p349_subfield_0>[imię]</p349_subfield_0>
       <p350>[KodKraju]</p350>
       <p351>[Wojewodztwo]</p351>
       <p352>[Powiat]</p352>
       <p353>[Gmina]</p353>
       <p354>[Ulica]</p354>
       <p355>[NrDomu]</p355>
       <p356>[NrLokalu]</p356>
       <p357>[Miejscowosc]</p357>
       <p358>[KodPocztowy]</p358>
       <p359>[Poczta]</p359>
       <p360>[NIP]</p360>
       <p361_subfield_1>[nazwisko]</p361_subfield_1>
       <p361_subfield_0>[imię]</p361_subfield_0>
       <p362>[KodKraju]</p362>
       <p363>[Wojewodztwo]</p363>
       <p364>[Powiat]</p364>
       <p365>[Gmina]</p365>
       <p366>[Ulica]</p366>
       <p367>[NrDomu]</p367>
       <p368>[NrLokalu]</p368>
       <p369>[Miejscowosc]</p369>
       <p370>[KodPocztowy]</p370>
       <p371>[Poczta]</p371>
       <p372>[NIP]</p372>
       <p373_subfield_1>[nazwisko]</p373_subfield_1>
       <p373_subfield_0>[imię]</p373_subfield_0>
       <p374>[KodKraju]</p374>
       <p375>[Wojewodztwo]</p375>
       <p376>[Powiat]</p376>
       <p377>[Gmina]</p377>
       <p378>[Ulica]</p378>
       <p379>[NrDomu]</p379>
       <p380>[NrLokalu]</p380>
       <p381>[Miejscowosc]</p381>
       <p382>[KodPocztowy]</p382>
       <p383>[Poczta]</p383>
       <p384>[NIP]</p384>
       <p385_subfield_1>[nazwisko]</p385_subfield_1>
       <p385_subfield_0>[imię]</p385_subfield_0>
       <p386>[KodKraju]</p386>
       <p387>[Wojewodztwo]</p387>
       <p388>[Powiat]</p388>
       <p389>[Gmina]</p389>
       <p390>[Ulica]</p390>
       <p391>[NrDomu]</p391>
       <p392>[NrLokalu]</p392>
       <p393>[Miejscowosc]</p393>
       <p394>[KodPocztowy]</p394>
       <p395>[Poczta]</p395>
       <p396>[NIP]</p396>
       <p397_subfield_1>[nazwisko]</p397_subfield_1>
       <p397_subfield_0>[imię]</p397_subfield_0>
       <p398>[KodKraju]</p398>
       <p399>[Wojewodztwo]</p399>
       <p400>[Powiat]</p400>
       <p401>[Gmina]</p401>
       <p402>[Ulica]</p402>
       <p403>[NrDomu]</p403>
       <p404>[NrLokalu]</p404>
       <p405>[Miejscowosc]</p405>
       <p406>[KodPocztowy]</p406>
       <p407>[Poczta]</p407>
       <p408>[NIP]</p408>
       <p409_subfield_1>[nazwisko]</p409_subfield_1>
       <p409_subfield_0>[imię]</p409_subfield_0>
       <p410>[KodKraju]</p410>
       <p411>[Wojewodztwo]</p411>
       <p412>[Powiat]</p412>
       <p413>[Gmina]</p413>
       <p414>[Ulica]</p414>
       <p415>[NrDomu]</p415>
       <p416>[NrLokalu]</p416>
       <p417>[Miejscowosc]</p417>
       <p418>[KodPocztowy]</p418>
       <p419>[Poczta]</p419>
       <p420>[NIP]</p420>
       <p421_subfield_1>[nazwisko]</p421_subfield_1>
       <p421_subfield_0>[imię]</p421_subfield_0>
       <p422>[KodKraju]</p422>
       <p423>[Wojewodztwo]</p423>
       <p424>[Powiat]</p424>
       <p425>[Gmina]</p425>
       <p426>[Ulica]</p426>
       <p427>[NrDomu]</p427>
       <p428>[NrLokalu]</p428>
       <p429>[Miejscowosc]</p429>
       <p430>[KodPocztowy]</p430>
       <p431>[Poczta]</p431>
       <p432>[NIP]</p432>
       <p433_subfield_1>[nazwisko]</p433_subfield_1>
       <p433_subfield_0>[imię]</p433_subfield_0>
       <p434>[KodKraju]</p434>
       <p435>[Wojewodztwo]</p435>
       <p436>[Powiat]</p436>
       <p437>[Gmina]</p437>
       <p438>[Ulica]</p438>
       <p439>[NrDomu]</p439>
       <p440>[NrLokalu]</p440>
       <p441>[Miejscowosc]</p441>
       <p442>[KodPocztowy]</p442>
       <p443>[Poczta]</p443>
       <p444>[NIP]</p444>
       <p445_subfield_1>[nazwisko]</p445_subfield_1>
       <p445_subfield_0>[imię]</p445_subfield_0>
       <p446>[KodKraju]</p446>
       <p447>[Wojewodztwo]</p447>
       <p448>[Powiat]</p448>
       <p449>[Gmina]</p449>
       <p450>[Ulica]</p450>
       <p451>[NrDomu]</p451>
       <p452>[NrLokalu]</p452>
       <p453>[Miejscowosc]</p453>
       <p454>[KodPocztowy]</p454>
       <p455>[Poczta]</p455>
       <p456>[NIP]</p456>
       <p457_subfield_1>[nazwisko]</p457_subfield_1>
       <p457_subfield_0>[imię]</p457_subfield_0>
       <p458>[KodKraju]</p458>
       <p459>[Wojewodztwo]</p459>
       <p460>[Powiat]</p460>
       <p461>[Gmina]</p461>
       <p462>[Ulica]</p462>
       <p463>[NrDomu]</p463>
       <p464>[NrLokalu]</p464>
       <p465>[Miejscowosc]</p465>
       <p466>[KodPocztowy]</p466>
       <p467>[Poczta]</p467>
       <p468>[NIP]</p468>
       <p469_subfield_1>[nazwisko]</p469_subfield_1>
       <p469_subfield_0>[imię]</p469_subfield_0>
       <p470>[KodKraju]</p470>
       <p471>[Wojewodztwo]</p471>
       <p472>[Powiat]</p472>
       <p473>[Gmina]</p473>
       <p474>[Ulica]</p474>
       <p475>[NrDomu]</p475>
       <p476>[NrLokalu]</p476>
       <p477>[Miejscowosc]</p477>
       <p478>[KodPocztowy]</p478>
       <p479>[Poczta]</p479>
       <p480>[NIP]</p480>
       <p481_subfield_1>[nazwisko]</p481_subfield_1>
       <p481_subfield_0>[imię]</p481_subfield_0>
       <p482>[KodKraju]</p482>
       <p483>[Wojewodztwo]</p483>
       <p484>[Powiat]</p484>
       <p485>[Gmina]</p485>
       <p486>[Ulica]</p486>
       <p487>[NrDomu]</p487>
       <p488>[NrLokalu]</p488>
       <p489>[Miejscowosc]</p489>
       <p490>[KodPocztowy]</p490>
       <p491>[Poczta]</p491>
       <p492>[NIP]</p492>
       <p493_subfield_1>[nazwisko]</p493_subfield_1>
       <p493_subfield_0>[imię]</p493_subfield_0>
       <p494>[KodKraju]</p494>
       <p495>[Wojewodztwo]</p495>
       <p496>[Powiat]</p496>
       <p497>[Gmina]</p497>
       <p498>[Ulica]</p498>
       <p499>[NrDomu]</p499>
       <p500>[NrLokalu]</p500>
       <p501>[Miejscowosc]</p501>
       <p502>[KodPocztowy]</p502>
       <p503>[Poczta]</p503>
       <p504>[NIP]</p504>
       <p505_subfield_1>[nazwisko]</p505_subfield_1>
       <p505_subfield_0>[imię]</p505_subfield_0>
       <p506>[KodKraju]</p506>
       <p507>[Wojewodztwo]</p507>
       <p508>[Powiat]</p508>
       <p509>[Gmina]</p509>
       <p510>[Ulica]</p510>
       <p511>[NrDomu]</p511>
       <p512>[NrLokalu]</p512>
       <p513>[Miejscowosc]</p513>
       <p514>[KodPocztowy]</p514>
       <p515>[Poczta]</p515>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TYT-1A (1) zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2853845</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p334>test pola tekstowego</p334>
       <p335>30-10-1990</p335>
       <p336>8875155741</p336>
       <p337_subfield_1>Kowalski</p337_subfield_1>
       <p337_subfield_0>Jan</p337_subfield_0>
       <p338>PL</p338>
       <p339>wielkopolskie</p339>
       <p340>poznański</p340>
       <p341>Poznań</p341>
       <p342>Strzelecka</p342>
       <p343>1</p343>
       <p344>1</p344>
       <p345>Poznań</p345>
       <p346>61-155</p346>
       <p347>Poznań</p347>
       <p348>8875155741</p348>
       <p349_subfield_1>Kowalski</p349_subfield_1>
       <p349_subfield_0>Jan</p349_subfield_0>
       <p350>PL</p350>
       <p351>wielkopolskie</p351>
       <p352>poznański</p352>
       <p353>Poznań</p353>
       <p354>Strzelecka</p354>
       <p355>1</p355>
       <p356>1</p356>
       <p357>Poznań</p357>
       <p358>61-155</p358>
       <p359>Poznań</p359>
       <p360>8875155741</p360>
       <p361_subfield_1>Kowalski</p361_subfield_1>
       <p361_subfield_0>Jan</p361_subfield_0>
       <p362>PL</p362>
       <p363>wielkopolskie</p363>
       <p364>poznański</p364>
       <p365>Poznań</p365>
       <p366>Strzelecka</p366>
       <p367>1</p367>
       <p368>1</p368>
       <p369>Poznań</p369>
       <p370>61-155</p370>
       <p371>Poznań</p371>
       <p372>8875155741</p372>
       <p373_subfield_1>Kowalski</p373_subfield_1>
       <p373_subfield_0>Jan</p373_subfield_0>
       <p374>PL</p374>
       <p375>wielkopolskie</p375>
       <p376>poznański</p376>
       <p377>Poznań</p377>
       <p378>Strzelecka</p378>
       <p379>1</p379>
       <p380>1</p380>
       <p381>Poznań</p381>
       <p382>61-155</p382>
       <p383>Poznań</p383>
       <p384>8875155741</p384>
       <p385_subfield_1>Kowalski</p385_subfield_1>
       <p385_subfield_0>Jan</p385_subfield_0>
       <p386>PL</p386>
       <p387>wielkopolskie</p387>
       <p388>poznański</p388>
       <p389>Poznań</p389>
       <p390>Strzelecka</p390>
       <p391>1</p391>
       <p392>1</p392>
       <p393>Poznań</p393>
       <p394>61-155</p394>
       <p395>Poznań</p395>
       <p396>8875155741</p396>
       <p397_subfield_1>Kowalski</p397_subfield_1>
       <p397_subfield_0>Jan</p397_subfield_0>
       <p398>PL</p398>
       <p399>wielkopolskie</p399>
       <p400>poznański</p400>
       <p401>Poznań</p401>
       <p402>Strzelecka</p402>
       <p403>1</p403>
       <p404>1</p404>
       <p405>Poznań</p405>
       <p406>61-155</p406>
       <p407>Poznań</p407>
       <p408>8875155741</p408>
       <p409_subfield_1>Kowalski</p409_subfield_1>
       <p409_subfield_0>Jan</p409_subfield_0>
       <p410>PL</p410>
       <p411>wielkopolskie</p411>
       <p412>poznański</p412>
       <p413>Poznań</p413>
       <p414>Strzelecka</p414>
       <p415>1</p415>
       <p416>1</p416>
       <p417>Poznań</p417>
       <p418>61-155</p418>
       <p419>Poznań</p419>
       <p420>8875155741</p420>
       <p421_subfield_1>Kowalski</p421_subfield_1>
       <p421_subfield_0>Jan</p421_subfield_0>
       <p422>PL</p422>
       <p423>wielkopolskie</p423>
       <p424>poznański</p424>
       <p425>Poznań</p425>
       <p426>Strzelecka</p426>
       <p427>1</p427>
       <p428>1</p428>
       <p429>Poznań</p429>
       <p430>61-155</p430>
       <p431>Poznań</p431>
       <p432>8875155741</p432>
       <p433_subfield_1>Kowalski</p433_subfield_1>
       <p433_subfield_0>Jan</p433_subfield_0>
       <p434>PL</p434>
       <p435>wielkopolskie</p435>
       <p436>poznański</p436>
       <p437>Poznań</p437>
       <p438>Strzelecka</p438>
       <p439>1</p439>
       <p440>1</p440>
       <p441>Poznań</p441>
       <p442>61-155</p442>
       <p443>Poznań</p443>
       <p444>8875155741</p444>
       <p445_subfield_1>Kowalski</p445_subfield_1>
       <p445_subfield_0>Jan</p445_subfield_0>
       <p446>PL</p446>
       <p447>wielkopolskie</p447>
       <p448>poznański</p448>
       <p449>Poznań</p449>
       <p450>Strzelecka</p450>
       <p451>1</p451>
       <p452>1</p452>
       <p453>Poznań</p453>
       <p454>61-155</p454>
       <p455>Poznań</p455>
       <p456>8875155741</p456>
       <p457_subfield_1>Kowalski</p457_subfield_1>
       <p457_subfield_0>Jan</p457_subfield_0>
       <p458>PL</p458>
       <p459>wielkopolskie</p459>
       <p460>poznański</p460>
       <p461>Poznań</p461>
       <p462>Strzelecka</p462>
       <p463>1</p463>
       <p464>1</p464>
       <p465>Poznań</p465>
       <p466>61-155</p466>
       <p467>Poznań</p467>
       <p468>8875155741</p468>
       <p469_subfield_1>Kowalski</p469_subfield_1>
       <p469_subfield_0>Jan</p469_subfield_0>
       <p470>PL</p470>
       <p471>wielkopolskie</p471>
       <p472>poznański</p472>
       <p473>Poznań</p473>
       <p474>Strzelecka</p474>
       <p475>1</p475>
       <p476>1</p476>
       <p477>Poznań</p477>
       <p478>61-155</p478>
       <p479>Poznań</p479>
       <p480>8875155741</p480>
       <p481_subfield_1>Kowalski</p481_subfield_1>
       <p481_subfield_0>Jan</p481_subfield_0>
       <p482>PL</p482>
       <p483>wielkopolskie</p483>
       <p484>poznański</p484>
       <p485>Poznań</p485>
       <p486>Strzelecka</p486>
       <p487>1</p487>
       <p488>1</p488>
       <p489>Poznań</p489>
       <p490>61-155</p490>
       <p491>Poznań</p491>
       <p492>8875155741</p492>
       <p493_subfield_1>Kowalski</p493_subfield_1>
       <p493_subfield_0>Jan</p493_subfield_0>
       <p494>PL</p494>
       <p495>wielkopolskie</p495>
       <p496>poznański</p496>
       <p497>Poznań</p497>
       <p498>Strzelecka</p498>
       <p499>1</p499>
       <p500>1</p500>
       <p501>Poznań</p501>
       <p502>61-155</p502>
       <p503>Poznań</p503>
       <p504>8875155741</p504>
       <p505_subfield_1>Kowalski</p505_subfield_1>
       <p505_subfield_0>Jan</p505_subfield_0>
       <p506>PL</p506>
       <p507>wielkopolskie</p507>
       <p508>poznański</p508>
       <p509>Poznań</p509>
       <p510>Strzelecka</p510>
       <p511>1</p511>
       <p512>1</p512>
       <p513>Poznań</p513>
       <p514>61-155</p514>
       <p515>Poznań</p515>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>