Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-36 (archiwalny) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat - wersja papierowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>28818241</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[dataUrodzenia]</p2>
       <p3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_1>
       <p3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[UlicaKor]</p6>
       <p7>[NrDomuKor]</p7>
       <p8>[NrLokaluKor]</p8>
       <p9>[KodPocztowyKor]</p9>
       <p10>[MiejscowoscKor]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[NIP]</p13>
       <p14>[REGON]</p14>
       <p15>[PESEL]</p15>
       <p16_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p16_1>
       <p16_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p16_2>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p20_>
       <p21>[nazwaPelna]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[kraj]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[pierwszeImie]</p29>
       <p30>[nazwisko]</p30>
       <p31>[PESEL]</p31>
       <p32>[dataUrodzenia]</p32>
       <p33_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p33_1>
       <p33_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p33_2>
       <p34_1_subfield_0>[imię]</p34_1_subfield_0>
       <p34_1_subfield_1>[nazwisko]</p34_1_subfield_1>
       <p34_2>[PESEL]</p34_2>
       <p34_3>[dataUrodzenia]</p34_3>
       <p34_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p34_4>
       <p34_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p34_5>
       <p35_1_subfield_0>[imię]</p35_1_subfield_0>
       <p35_1_subfield_1>[nazwisko]</p35_1_subfield_1>
       <p35_2>[PESEL]</p35_2>
       <p35_3>[dataUrodzenia]</p35_3>
       <p35_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p35_4>
       <p35_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p35_5>
       <p36_1_subfield_0>[imię]</p36_1_subfield_0>
       <p36_1_subfield_1>[nazwisko]</p36_1_subfield_1>
       <p36_2>[PESEL]</p36_2>
       <p36_3>[dataUrodzenia]</p36_3>
       <p36_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p36_4>
       <p36_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p36_5>
       <p37>[Data wypełnienia]</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-36</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>28818241</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>30-10-1985</p2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>NR-4321</p3_2>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Półwiejska</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>8875155741</p13>
       <p14>773461194</p14>
       <p15>23050608219</p15>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_2>NR-4321</p16_2>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>Pełna nazwa testowa</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>Jan</p29>
       <p30>Kowalski</p30>
       <p31>23050608219</p31>
       <p32>30-10-1985</p32>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>NR-4321</p33_2>
       <p34_1_subfield_0>Jan</p34_1_subfield_0>
       <p34_1_subfield_1>Kowalski</p34_1_subfield_1>
       <p34_2>23050608219</p34_2>
       <p34_3>30-10-1985</p34_3>
       <p34_4>1</p34_4>
       <p34_5>NR-4321</p34_5>
       <p35_1_subfield_0>Jan</p35_1_subfield_0>
       <p35_1_subfield_1>Kowalski</p35_1_subfield_1>
       <p35_2>23050608219</p35_2>
       <p35_3>30-10-1985</p35_3>
       <p35_4>1</p35_4>
       <p35_5>NR-4321</p35_5>
       <p36_1_subfield_0>Jan</p36_1_subfield_0>
       <p36_1_subfield_1>Kowalski</p36_1_subfield_1>
       <p36_2>23050608219</p36_2>
       <p36_3>30-10-1985</p36_3>
       <p36_4>1</p36_4>
       <p36_5>NR-4321</p36_5>
       <p37>30-10-2014</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>