Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3 (od 2014) (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2883519</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[NIP]</p0_4>
       <p0_5>[REGON]</p0_5>
       <p0_6>[PESEL]</p0_6>
       <p0_7>[Pole tekstowe]</p0_7>
       <p0_8_subfield_1>[nazwisko]</p0_8_subfield_1>
       <p0_8_subfield_0>[imię]</p0_8_subfield_0>
       <p0_9_subfield_0>[miejscowość]</p0_9_subfield_0>
       <p0_9_subfield_1>[ulica]</p0_9_subfield_1>
       <p0_9_subfield_2>[nr domu]</p0_9_subfield_2>
       <p0_9_subfield_3>[nr lokalu]</p0_9_subfield_3>
       <p0_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_9_subfield_4>
       <p0_9_subfield_5>[poczta]</p0_9_subfield_5>
       <p0_11>[PESEL]</p0_11>
       <p0_12>[Pole tekstowe]</p0_12>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 15 16 5 6 4 17 18 19 20 22 1 ]</p18_>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[data]</p4_2>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_1_1>[Pole tekstowe]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole tekstowe]</p6_1_2>
       <p6_1_3>[Pole tekstowe]</p6_1_3>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[Pole tekstowe]</p6_2_2>
       <p6_2_3>[Pole tekstowe]</p6_2_3>
       <p6_3_1>[Pole tekstowe]</p6_3_1>
       <p6_3_2>[Pole tekstowe]</p6_3_2>
       <p6_3_3>[Pole tekstowe]</p6_3_3>
       <p6_4_1>[Pole tekstowe]</p6_4_1>
       <p6_4_2>[Pole tekstowe]</p6_4_2>
       <p6_4_3>[Pole tekstowe]</p6_4_3>
       <p18_22_>[Wartość wyboru w polu p18_22. Dostępne wartości: 4 22 1 ]</p18_22_>
       <p7_1_1>[Pole tekstowe]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Pole tekstowe]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Pole tekstowe]</p7_1_3>
       <p7_2_1>[Pole tekstowe]</p7_2_1>
       <p7_2_2>[Pole tekstowe]</p7_2_2>
       <p7_2_3>[Pole tekstowe]</p7_2_3>
       <p7_3_1>[Pole tekstowe]</p7_3_1>
       <p7_3_2>[Pole tekstowe]</p7_3_2>
       <p7_3_3>[Pole tekstowe]</p7_3_3>
       <p7_3_1_4>[Pole tekstowe]</p7_3_1_4>
       <p7_3_2_5>[Pole tekstowe]</p7_3_2_5>
       <p7_3_3_7>[Pole tekstowe]</p7_3_3_7>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[data]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[data]</p8_4>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p10_1_1>[Pole tekstowe]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[Pole tekstowe]</p10_1_2>
       <p10_1_3>[Pole tekstowe]</p10_1_3>
       <p10_1_4>[data]</p10_1_4>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_1_3_2>[Pole tekstowe]</p10_1_3_2>
       <p10_1_4_1>[data]</p10_1_4_1>
       <p10_3_2>[Pole tekstowe]</p10_3_2>
       <p10_4_1>[Pole tekstowe]</p10_4_1>
       <p10_1_3_2_7>[Pole tekstowe]</p10_1_3_2_7>
       <p10_1_4_1_8>[data]</p10_1_4_1_8>
       <p10_3_1>[Pole tekstowe]</p10_3_1>
       <p10_4_9>[Pole tekstowe]</p10_4_9>
       <p10_1_3_2_5>[Pole tekstowe]</p10_1_3_2_5>
       <p10_1_4_1_7>[data]</p10_1_4_1_7>
       <p12_1_1>[rok]</p12_1_1>
       <p12_1_2>[miesiac]</p12_1_2>
       <p12_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1_3>
       <p12_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1_4>
       <p12_1_5>[Pole tekstowe]</p12_1_5>
       <p12_1_6>[Pole kwoty]</p12_1_6>
       <p12_1_7>[Pole kwoty]</p12_1_7>
       <p12_1_8>[Pole kwoty]</p12_1_8>
       <p12_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_1_9>
       <p12_2_1>[rok]</p12_2_1>
       <p12_2_2>[miesiac]</p12_2_2>
       <p12_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2_3>
       <p12_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2_4>
       <p12_2_5>[Pole tekstowe]</p12_2_5>
       <p12_2_6>[Pole kwoty]</p12_2_6>
       <p12_2_7>[Pole kwoty]</p12_2_7>
       <p12_2_8>[Pole kwoty]</p12_2_8>
       <p12_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_2_9>
       <p12_3_1>[rok]</p12_3_1>
       <p12_3_2>[miesiac]</p12_3_2>
       <p12_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3_3>
       <p12_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3_4>
       <p12_3_5>[Pole tekstowe]</p12_3_5>
       <p12_3_6>[Pole kwoty]</p12_3_6>
       <p12_3_7>[Pole kwoty]</p12_3_7>
       <p12_3_8>[Pole kwoty]</p12_3_8>
       <p12_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_3_9>
       <p12_4_1>[rok]</p12_4_1>
       <p12_4_2>[miesiac]</p12_4_2>
       <p12_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_4_3>
       <p12_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_4_4>
       <p12_4_5>[Pole tekstowe]</p12_4_5>
       <p12_4_6>[Pole kwoty]</p12_4_6>
       <p12_4_7>[Pole kwoty]</p12_4_7>
       <p12_4_8>[Pole kwoty]</p12_4_8>
       <p12_4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_4_9>
       <p12_5_1>[rok]</p12_5_1>
       <p12_5_2>[miesiac]</p12_5_2>
       <p12_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_5_3>
       <p12_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_5_4>
       <p12_5_5>[Pole tekstowe]</p12_5_5>
       <p12_5_6>[Pole kwoty]</p12_5_6>
       <p12_5_7>[Pole kwoty]</p12_5_7>
       <p12_5_8>[Pole kwoty]</p12_5_8>
       <p12_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5_9>
       <p12_6_1>[rok]</p12_6_1>
       <p12_6_2>[miesiac]</p12_6_2>
       <p12_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_6_3>
       <p12_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_6_4>
       <p12_6_5>[Pole tekstowe]</p12_6_5>
       <p12_6_6>[Pole kwoty]</p12_6_6>
       <p12_6_7>[Pole kwoty]</p12_6_7>
       <p12_6_8>[Pole kwoty]</p12_6_8>
       <p12_6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_6_9>
       <p12_7_1>[rok]</p12_7_1>
       <p12_7_2>[miesiac]</p12_7_2>
       <p12_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_7_3>
       <p12_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_7_4>
       <p12_7_5>[Pole tekstowe]</p12_7_5>
       <p12_7_6>[Pole kwoty]</p12_7_6>
       <p12_7_7>[Pole kwoty]</p12_7_7>
       <p12_7_8>[Pole kwoty]</p12_7_8>
       <p12_7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_7_9>
       <p12_8_1>[rok]</p12_8_1>
       <p12_8_2>[miesiac]</p12_8_2>
       <p12_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_8_3>
       <p12_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_8_4>
       <p12_8_5>[Pole tekstowe]</p12_8_5>
       <p12_8_6>[Pole kwoty]</p12_8_6>
       <p12_8_7>[Pole kwoty]</p12_8_7>
       <p12_8_8>[Pole kwoty]</p12_8_8>
       <p12_8_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_8_9>
       <p12_9_1>[rok]</p12_9_1>
       <p12_9_2>[miesiac]</p12_9_2>
       <p12_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_9_3>
       <p12_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_9_4>
       <p12_9_5>[Pole tekstowe]</p12_9_5>
       <p12_9_6>[Pole kwoty]</p12_9_6>
       <p12_9_7>[Pole kwoty]</p12_9_7>
       <p12_9_8>[Pole kwoty]</p12_9_8>
       <p12_9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_9_9>
       <p12_10_1>[rok]</p12_10_1>
       <p12_10_2>[miesiac]</p12_10_2>
       <p12_10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_10_3>
       <p12_10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_10_4>
       <p12_10_5>[Pole tekstowe]</p12_10_5>
       <p12_10_6>[Pole kwoty]</p12_10_6>
       <p12_10_7>[Pole kwoty]</p12_10_7>
       <p12_10_8>[Pole kwoty]</p12_10_8>
       <p12_10_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_10_9>
       <p12_11_1>[rok]</p12_11_1>
       <p12_11_2>[miesiac]</p12_11_2>
       <p12_11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_11_3>
       <p12_11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_11_4>
       <p12_11_5>[Pole tekstowe]</p12_11_5>
       <p12_11_6>[Pole kwoty]</p12_11_6>
       <p12_11_7>[Pole kwoty]</p12_11_7>
       <p12_11_8>[Pole kwoty]</p12_11_8>
       <p12_11_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_11_9>
       <p12_12_1>[rok]</p12_12_1>
       <p12_12_2>[miesiac]</p12_12_2>
       <p12_12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_12_3>
       <p12_12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_12_4>
       <p12_12_5>[Pole tekstowe]</p12_12_5>
       <p12_12_6>[Pole kwoty]</p12_12_6>
       <p12_12_7>[Pole kwoty]</p12_12_7>
       <p12_12_8>[Pole kwoty]</p12_12_8>
       <p12_12_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_12_9>
       <p13_1_1>[rok]</p13_1_1>
       <p13_1_2>[Pole tekstowe]</p13_1_2>
       <p13_1_3>[Pole kwoty]</p13_1_3>
       <p13_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1_4>
       <p13_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1_5>
       <p13_1_6>[Pole tekstowe]</p13_1_6>
       <p13_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_1_7>
       <p13_2_1>[rok]</p13_2_1>
       <p13_2_2>[Pole tekstowe]</p13_2_2>
       <p13_2_3>[Pole kwoty]</p13_2_3>
       <p13_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_2_4>
       <p13_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_2_5>
       <p13_2_6>[Pole tekstowe]</p13_2_6>
       <p13_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_2_7>
       <p13_3_1>[rok]</p13_3_1>
       <p13_3_2>[Pole tekstowe]</p13_3_2>
       <p13_3_3>[Pole kwoty]</p13_3_3>
       <p13_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3_4>
       <p13_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3_5>
       <p13_3_6>[Pole tekstowe]</p13_3_6>
       <p13_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_3_7>
       <p13_4_1>[rok]</p13_4_1>
       <p13_4_2>[Pole tekstowe]</p13_4_2>
       <p13_4_3>[Pole kwoty]</p13_4_3>
       <p13_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_4_4>
       <p13_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_4_5>
       <p13_4_6>[Pole tekstowe]</p13_4_6>
       <p13_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_4_7>
       <p14_1_1>[rok]</p14_1_1>
       <p14_1_2>[Pole kwoty]</p14_1_2>
       <p14_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_3>
       <p14_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_4>
       <p14_1_5>[Pole tekstowe]</p14_1_5>
       <p14_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14_1_6>
       <p14_2_1>[rok]</p14_2_1>
       <p14_2_2>[Pole kwoty]</p14_2_2>
       <p14_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_2_3>
       <p14_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_2_4>
       <p14_2_5>[Pole tekstowe]</p14_2_5>
       <p14_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14_2_6>
       <p15_1_1>[Pole tekstowe]</p15_1_1>
       <p15_1_2>[Pole kwoty]</p15_1_2>
       <p15_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1_3>
       <p15_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1_4>
       <p15_1_5>[Pole tekstowe]</p15_1_5>
       <p15_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_1_6>
       <p15_2_1>[Pole tekstowe]</p15_2_1>
       <p15_2_2>[Pole kwoty]</p15_2_2>
       <p15_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_2_3>
       <p15_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_2_4>
       <p15_2_5>[Pole tekstowe]</p15_2_5>
       <p15_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_2_6>
       <p15_3_1>[Pole tekstowe]</p15_3_1>
       <p15_3_2>[Pole kwoty]</p15_3_2>
       <p15_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_3_3>
       <p15_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_3_4>
       <p15_3_5>[Pole tekstowe]</p15_3_5>
       <p15_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_3_6>
       <p15_4_1>[Pole tekstowe]</p15_4_1>
       <p15_4_2>[Pole kwoty]</p15_4_2>
       <p15_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4_3>
       <p15_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4_4>
       <p15_4_5>[Pole tekstowe]</p15_4_5>
       <p15_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_4_6>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p11>[Rachunek]</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3 (od 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2883519</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>8875155741</p0_4>
       <p0_5>773461194</p0_5>
       <p0_6>23050608219</p0_6>
       <p0_7>test pola tekstowego</p0_7>
       <p0_8_subfield_1>Kowalski</p0_8_subfield_1>
       <p0_8_subfield_0>Jan</p0_8_subfield_0>
       <p0_9_subfield_0>Poznań</p0_9_subfield_0>
       <p0_9_subfield_1>Strzelecka</p0_9_subfield_1>
       <p0_9_subfield_2>1</p0_9_subfield_2>
       <p0_9_subfield_3>1</p0_9_subfield_3>
       <p0_9_subfield_4>61-155</p0_9_subfield_4>
       <p0_9_subfield_5>Poznań</p0_9_subfield_5>
       <p0_11>23050608219</p0_11>
       <p0_12>test pola tekstowego</p0_12>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p18_>1</p18_>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_1_1>test pola tekstowego</p6_1_1>
       <p6_1_2>test pola tekstowego</p6_1_2>
       <p6_1_3>test pola tekstowego</p6_1_3>
       <p6_2_1>test pola tekstowego</p6_2_1>
       <p6_2_2>test pola tekstowego</p6_2_2>
       <p6_2_3>test pola tekstowego</p6_2_3>
       <p6_3_1>test pola tekstowego</p6_3_1>
       <p6_3_2>test pola tekstowego</p6_3_2>
       <p6_3_3>test pola tekstowego</p6_3_3>
       <p6_4_1>test pola tekstowego</p6_4_1>
       <p6_4_2>test pola tekstowego</p6_4_2>
       <p6_4_3>test pola tekstowego</p6_4_3>
       <p18_22_>1</p18_22_>
       <p7_1_1>test pola tekstowego</p7_1_1>
       <p7_1_2>test pola tekstowego</p7_1_2>
       <p7_1_3>test pola tekstowego</p7_1_3>
       <p7_2_1>test pola tekstowego</p7_2_1>
       <p7_2_2>test pola tekstowego</p7_2_2>
       <p7_2_3>test pola tekstowego</p7_2_3>
       <p7_3_1>test pola tekstowego</p7_3_1>
       <p7_3_2>test pola tekstowego</p7_3_2>
       <p7_3_3>test pola tekstowego</p7_3_3>
       <p7_3_1_4>test pola tekstowego</p7_3_1_4>
       <p7_3_2_5>test pola tekstowego</p7_3_2_5>
       <p7_3_3_7>test pola tekstowego</p7_3_3_7>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>30-10-1990</p8_4>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p10_1_1>test pola tekstowego</p10_1_1>
       <p10_1_2>test pola tekstowego</p10_1_2>
       <p10_1_3>test pola tekstowego</p10_1_3>
       <p10_1_4>30-10-1990</p10_1_4>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_1_3_2>test pola tekstowego</p10_1_3_2>
       <p10_1_4_1>30-10-1990</p10_1_4_1>
       <p10_3_2>test pola tekstowego</p10_3_2>
       <p10_4_1>test pola tekstowego</p10_4_1>
       <p10_1_3_2_7>test pola tekstowego</p10_1_3_2_7>
       <p10_1_4_1_8>30-10-1990</p10_1_4_1_8>
       <p10_3_1>test pola tekstowego</p10_3_1>
       <p10_4_9>test pola tekstowego</p10_4_9>
       <p10_1_3_2_5>test pola tekstowego</p10_1_3_2_5>
       <p10_1_4_1_7>30-10-1990</p10_1_4_1_7>
       <p12_1_1></p12_1_1>
       <p12_1_2>9</p12_1_2>
       <p12_1_3>10</p12_1_3>
       <p12_1_4>10</p12_1_4>
       <p12_1_5>test pola tekstowego</p12_1_5>
       <p12_1_6>10</p12_1_6>
       <p12_1_7>10</p12_1_7>
       <p12_1_8>10</p12_1_8>
       <p12_1_9>10</p12_1_9>
       <p12_2_1></p12_2_1>
       <p12_2_2>9</p12_2_2>
       <p12_2_3>10</p12_2_3>
       <p12_2_4>10</p12_2_4>
       <p12_2_5>test pola tekstowego</p12_2_5>
       <p12_2_6>10</p12_2_6>
       <p12_2_7>10</p12_2_7>
       <p12_2_8>10</p12_2_8>
       <p12_2_9>10</p12_2_9>
       <p12_3_1></p12_3_1>
       <p12_3_2>9</p12_3_2>
       <p12_3_3>10</p12_3_3>
       <p12_3_4>10</p12_3_4>
       <p12_3_5>test pola tekstowego</p12_3_5>
       <p12_3_6>10</p12_3_6>
       <p12_3_7>10</p12_3_7>
       <p12_3_8>10</p12_3_8>
       <p12_3_9>10</p12_3_9>
       <p12_4_1></p12_4_1>
       <p12_4_2>9</p12_4_2>
       <p12_4_3>10</p12_4_3>
       <p12_4_4>10</p12_4_4>
       <p12_4_5>test pola tekstowego</p12_4_5>
       <p12_4_6>10</p12_4_6>
       <p12_4_7>10</p12_4_7>
       <p12_4_8>10</p12_4_8>
       <p12_4_9>10</p12_4_9>
       <p12_5_1></p12_5_1>
       <p12_5_2>9</p12_5_2>
       <p12_5_3>10</p12_5_3>
       <p12_5_4>10</p12_5_4>
       <p12_5_5>test pola tekstowego</p12_5_5>
       <p12_5_6>10</p12_5_6>
       <p12_5_7>10</p12_5_7>
       <p12_5_8>10</p12_5_8>
       <p12_5_9>10</p12_5_9>
       <p12_6_1></p12_6_1>
       <p12_6_2>9</p12_6_2>
       <p12_6_3>10</p12_6_3>
       <p12_6_4>10</p12_6_4>
       <p12_6_5>test pola tekstowego</p12_6_5>
       <p12_6_6>10</p12_6_6>
       <p12_6_7>10</p12_6_7>
       <p12_6_8>10</p12_6_8>
       <p12_6_9>10</p12_6_9>
       <p12_7_1></p12_7_1>
       <p12_7_2>9</p12_7_2>
       <p12_7_3>10</p12_7_3>
       <p12_7_4>10</p12_7_4>
       <p12_7_5>test pola tekstowego</p12_7_5>
       <p12_7_6>10</p12_7_6>
       <p12_7_7>10</p12_7_7>
       <p12_7_8>10</p12_7_8>
       <p12_7_9>10</p12_7_9>
       <p12_8_1></p12_8_1>
       <p12_8_2>9</p12_8_2>
       <p12_8_3>10</p12_8_3>
       <p12_8_4>10</p12_8_4>
       <p12_8_5>test pola tekstowego</p12_8_5>
       <p12_8_6>10</p12_8_6>
       <p12_8_7>10</p12_8_7>
       <p12_8_8>10</p12_8_8>
       <p12_8_9>10</p12_8_9>
       <p12_9_1></p12_9_1>
       <p12_9_2>9</p12_9_2>
       <p12_9_3>10</p12_9_3>
       <p12_9_4>10</p12_9_4>
       <p12_9_5>test pola tekstowego</p12_9_5>
       <p12_9_6>10</p12_9_6>
       <p12_9_7>10</p12_9_7>
       <p12_9_8>10</p12_9_8>
       <p12_9_9>10</p12_9_9>
       <p12_10_1></p12_10_1>
       <p12_10_2>9</p12_10_2>
       <p12_10_3>10</p12_10_3>
       <p12_10_4>10</p12_10_4>
       <p12_10_5>test pola tekstowego</p12_10_5>
       <p12_10_6>10</p12_10_6>
       <p12_10_7>10</p12_10_7>
       <p12_10_8>10</p12_10_8>
       <p12_10_9>10</p12_10_9>
       <p12_11_1></p12_11_1>
       <p12_11_2>9</p12_11_2>
       <p12_11_3>10</p12_11_3>
       <p12_11_4>10</p12_11_4>
       <p12_11_5>test pola tekstowego</p12_11_5>
       <p12_11_6>10</p12_11_6>
       <p12_11_7>10</p12_11_7>
       <p12_11_8>10</p12_11_8>
       <p12_11_9>10</p12_11_9>
       <p12_12_1></p12_12_1>
       <p12_12_2>9</p12_12_2>
       <p12_12_3>10</p12_12_3>
       <p12_12_4>10</p12_12_4>
       <p12_12_5>test pola tekstowego</p12_12_5>
       <p12_12_6>10</p12_12_6>
       <p12_12_7>10</p12_12_7>
       <p12_12_8>10</p12_12_8>
       <p12_12_9>10</p12_12_9>
       <p13_1_1></p13_1_1>
       <p13_1_2>test pola tekstowego</p13_1_2>
       <p13_1_3>10</p13_1_3>
       <p13_1_4>10</p13_1_4>
       <p13_1_5>10</p13_1_5>
       <p13_1_6>test pola tekstowego</p13_1_6>
       <p13_1_7>10</p13_1_7>
       <p13_2_1></p13_2_1>
       <p13_2_2>test pola tekstowego</p13_2_2>
       <p13_2_3>10</p13_2_3>
       <p13_2_4>10</p13_2_4>
       <p13_2_5>10</p13_2_5>
       <p13_2_6>test pola tekstowego</p13_2_6>
       <p13_2_7>10</p13_2_7>
       <p13_3_1></p13_3_1>
       <p13_3_2>test pola tekstowego</p13_3_2>
       <p13_3_3>10</p13_3_3>
       <p13_3_4>10</p13_3_4>
       <p13_3_5>10</p13_3_5>
       <p13_3_6>test pola tekstowego</p13_3_6>
       <p13_3_7>10</p13_3_7>
       <p13_4_1></p13_4_1>
       <p13_4_2>test pola tekstowego</p13_4_2>
       <p13_4_3>10</p13_4_3>
       <p13_4_4>10</p13_4_4>
       <p13_4_5>10</p13_4_5>
       <p13_4_6>test pola tekstowego</p13_4_6>
       <p13_4_7>10</p13_4_7>
       <p14_1_1></p14_1_1>
       <p14_1_2>10</p14_1_2>
       <p14_1_3>10</p14_1_3>
       <p14_1_4>10</p14_1_4>
       <p14_1_5>test pola tekstowego</p14_1_5>
       <p14_1_6>10</p14_1_6>
       <p14_2_1></p14_2_1>
       <p14_2_2>10</p14_2_2>
       <p14_2_3>10</p14_2_3>
       <p14_2_4>10</p14_2_4>
       <p14_2_5>test pola tekstowego</p14_2_5>
       <p14_2_6>10</p14_2_6>
       <p15_1_1>test pola tekstowego</p15_1_1>
       <p15_1_2>10</p15_1_2>
       <p15_1_3>10</p15_1_3>
       <p15_1_4>10</p15_1_4>
       <p15_1_5>test pola tekstowego</p15_1_5>
       <p15_1_6>10</p15_1_6>
       <p15_2_1>test pola tekstowego</p15_2_1>
       <p15_2_2>10</p15_2_2>
       <p15_2_3>10</p15_2_3>
       <p15_2_4>10</p15_2_4>
       <p15_2_5>test pola tekstowego</p15_2_5>
       <p15_2_6>10</p15_2_6>
       <p15_3_1>test pola tekstowego</p15_3_1>
       <p15_3_2>10</p15_3_2>
       <p15_3_3>10</p15_3_3>
       <p15_3_4>10</p15_3_4>
       <p15_3_5>test pola tekstowego</p15_3_5>
       <p15_3_6>10</p15_3_6>
       <p15_4_1>test pola tekstowego</p15_4_1>
       <p15_4_2>10</p15_4_2>
       <p15_4_3>10</p15_4_3>
       <p15_4_4>10</p15_4_4>
       <p15_4_5>test pola tekstowego</p15_4_5>
       <p15_4_6>10</p15_4_6>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p11>453054504926965134154839080720</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>