Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - wersja papierowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29132686</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14_1>
       <p14_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p14_2>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[nazwisko]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[kraj]</p22>
       <p23>[Rachunek]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p24_>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <rect1424>[Pole tekstowe]</rect1424>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[data]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_1>
       <p34_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_2>
       <p34_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_3>
       <p34_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_4>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_1>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p37_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_3>
       <p37_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_4>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44>[pole wielowierszowe]</p44>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_1>[rok]</p48_1>
       <p48_2>[Pole tekstowe]</p48_2>
       <p48_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_3>
       <p48_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_4>
       <p48_5>[Pole tekstowe]</p48_5>
       <p48_6>[Pole kwoty]</p48_6>
       <p48_7>[Pole kwoty]</p48_7>
       <p48_8>[Pole kwoty]</p48_8>
       <p48_9>[Pole tekstowe]</p48_9>
       <p49_1>[rok]</p49_1>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p49_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49_3>
       <p49_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49_4>
       <p49_5>[Pole tekstowe]</p49_5>
       <p49_6>[Pole kwoty]</p49_6>
       <p49_7>[Pole kwoty]</p49_7>
       <p49_8>[Pole kwoty]</p49_8>
       <p49_9>[Pole tekstowe]</p49_9>
       <p50_1>[rok]</p50_1>
       <p50_2>[Pole tekstowe]</p50_2>
       <p50_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50_3>
       <p50_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50_4>
       <p50_5>[Pole tekstowe]</p50_5>
       <p50_6>[Pole kwoty]</p50_6>
       <p50_7>[Pole kwoty]</p50_7>
       <p50_8>[Pole kwoty]</p50_8>
       <p50_9>[Pole tekstowe]</p50_9>
       <p51_1>[rok]</p51_1>
       <p51_2>[Pole tekstowe]</p51_2>
       <p51_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_3>
       <p51_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_4>
       <p51_5>[Pole tekstowe]</p51_5>
       <p51_6>[Pole kwoty]</p51_6>
       <p51_7>[Pole kwoty]</p51_7>
       <p51_8>[Pole kwoty]</p51_8>
       <p51_9>[Pole tekstowe]</p51_9>
       <p52_1>[rok]</p52_1>
       <p52_2>[Pole tekstowe]</p52_2>
       <p52_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_3>
       <p52_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_4>
       <p52_5>[Pole tekstowe]</p52_5>
       <p52_6>[Pole kwoty]</p52_6>
       <p52_7>[Pole kwoty]</p52_7>
       <p52_8>[Pole kwoty]</p52_8>
       <p52_9>[Pole tekstowe]</p52_9>
       <p53_1>[rok]</p53_1>
       <p53_2>[Pole tekstowe]</p53_2>
       <p53_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53_3>
       <p53_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53_4>
       <p53_5>[Pole tekstowe]</p53_5>
       <p53_6>[Pole kwoty]</p53_6>
       <p53_7>[Pole kwoty]</p53_7>
       <p53_8>[Pole kwoty]</p53_8>
       <p53_9>[Pole tekstowe]</p53_9>
       <p54_1>[rok]</p54_1>
       <p54_2>[Pole tekstowe]</p54_2>
       <p54_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54_3>
       <p54_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54_4>
       <p54_5>[Pole tekstowe]</p54_5>
       <p54_6>[Pole kwoty]</p54_6>
       <p54_7>[Pole kwoty]</p54_7>
       <p54_8>[Pole kwoty]</p54_8>
       <p54_9>[Pole tekstowe]</p54_9>
       <p55_1>[rok]</p55_1>
       <p55_2>[Pole tekstowe]</p55_2>
       <p55_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55_3>
       <p55_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55_4>
       <p55_5>[Pole tekstowe]</p55_5>
       <p55_6>[Pole kwoty]</p55_6>
       <p55_7>[Pole kwoty]</p55_7>
       <p55_8>[Pole kwoty]</p55_8>
       <p55_9>[Pole tekstowe]</p55_9>
       <p56_1>[rok]</p56_1>
       <p56_2>[Pole tekstowe]</p56_2>
       <p56_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_3>
       <p56_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_4>
       <p56_5>[Pole tekstowe]</p56_5>
       <p56_6>[Pole kwoty]</p56_6>
       <p56_7>[Pole kwoty]</p56_7>
       <p56_8>[Pole kwoty]</p56_8>
       <p56_9>[Pole tekstowe]</p56_9>
       <p57_1>[rok]</p57_1>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p57_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_3>
       <p57_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_4>
       <p57_5>[Pole tekstowe]</p57_5>
       <p57_6>[Pole kwoty]</p57_6>
       <p57_7>[Pole kwoty]</p57_7>
       <p57_8>[Pole kwoty]</p57_8>
       <p57_9>[Pole tekstowe]</p57_9>
       <p58_1>[rok]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p58_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58_3>
       <p58_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58_4>
       <p58_5>[Pole tekstowe]</p58_5>
       <p58_6>[Pole kwoty]</p58_6>
       <p58_7>[Pole kwoty]</p58_7>
       <p58_8>[Pole kwoty]</p58_8>
       <p58_9>[Pole tekstowe]</p58_9>
       <p59_1>[rok]</p59_1>
       <p59_2>[Pole tekstowe]</p59_2>
       <p59_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_3>
       <p59_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_4>
       <p59_5>[Pole tekstowe]</p59_5>
       <p59_6>[Pole kwoty]</p59_6>
       <p59_7>[Pole kwoty]</p59_7>
       <p59_8>[Pole kwoty]</p59_8>
       <p59_9>[Pole tekstowe]</p59_9>
       <p60_1>[rok]</p60_1>
       <p60_2>[Pole tekstowe]</p60_2>
       <p60_3>[Pole kwoty]</p60_3>
       <p60_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60_4>
       <p60_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60_5>
       <p60_6>[Pole tekstowe]</p60_6>
       <p60_7>[Pole tekstowe]</p60_7>
       <p61_1>[rok]</p61_1>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p61_3>[Pole kwoty]</p61_3>
       <p61_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_4>
       <p61_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_5>
       <p61_6>[Pole tekstowe]</p61_6>
       <p61_7>[Pole tekstowe]</p61_7>
       <p62_1>[rok]</p62_1>
       <p62_2>[Pole tekstowe]</p62_2>
       <p62_3>[Pole kwoty]</p62_3>
       <p62_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_4>
       <p62_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_5>
       <p60_6_7>[Pole tekstowe]</p60_6_7>
       <p62_7>[Pole tekstowe]</p62_7>
       <p63_1>[rok]</p63_1>
       <p63_2>[Pole tekstowe]</p63_2>
       <p63_3>[Pole kwoty]</p63_3>
       <p63_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63_4>
       <p63_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63_5>
       <p63_6>[Pole tekstowe]</p63_6>
       <p63_7>[Pole tekstowe]</p63_7>
       <p65_1>[rok]</p65_1>
       <p65_2>[Pole tekstowe]</p65_2>
       <p65_3>[Pole kwoty]</p65_3>
       <p65_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65_4>
       <p65_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65_5>
       <p65_6>[Pole tekstowe]</p65_6>
       <p65_7>[Pole tekstowe]</p65_7>
       <p66_1>[rok]</p66_1>
       <p66_2>[Pole kwoty]</p66_2>
       <p66_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66_3>
       <p66_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66_4>
       <p66_5>[Pole tekstowe]</p66_5>
       <p66_6>[Pole tekstowe]</p66_6>
       <p67_1>[rok]</p67_1>
       <p67_2>[Pole kwoty]</p67_2>
       <p67_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_3>
       <p67_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_4>
       <p67_5>[Pole tekstowe]</p67_5>
       <p67_6>[Pole tekstowe]</p67_6>
       <p68_1>[rok]</p68_1>
       <p68_2>[Pole kwoty]</p68_2>
       <p68_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_3>
       <p68_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_4>
       <p68_5>[Pole tekstowe]</p68_5>
       <p68_6>[Pole tekstowe]</p68_6>
       <p69_1>[rok]</p69_1>
       <p69_2>[Pole kwoty]</p69_2>
       <p69_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p69_3>
       <p69_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p69_4>
       <p69_5>[Pole tekstowe]</p69_5>
       <p69_6>[Pole tekstowe]</p69_6>
       <p70_1>[rok]</p70_1>
       <p70_2>[Pole kwoty]</p70_2>
       <p70_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70_3>
       <p70_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70_4>
       <p70_5>[Pole tekstowe]</p70_5>
       <p70_6>[Pole tekstowe]</p70_6>
       <p71_1>[rok]</p71_1>
       <p71_2>[Pole kwoty]</p71_2>
       <p71_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71_3>
       <p71_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71_4>
       <p71_5>[Pole tekstowe]</p71_5>
       <p71_6>[Pole tekstowe]</p71_6>
       <p72_1>[rok]</p72_1>
       <p72_2>[Pole kwoty]</p72_2>
       <p72_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72_3>
       <p72_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72_4>
       <p72_5>[Pole tekstowe]</p72_5>
       <p72_6>[Pole tekstowe]</p72_6>
       <p73_1>[rok]</p73_1>
       <p73_2>[Pole kwoty]</p73_2>
       <p73_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73_3>
       <p73_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73_4>
       <p73_5>[Pole tekstowe]</p73_5>
       <p73_6>[Pole tekstowe]</p73_6>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p75>[pole wielowierszowe]</p75>
       <p76>[pole wielowierszowe]</p76>
       <p78_1>[pierwszeImie]</p78_1>
       <p78_2>[nazwisko]</p78_2>
       <p77>[Data wypełnienia]</p77>
       <p78_3>[Stanowisko]</p78_3>
       <p78_4>[Telefon]</p78_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29132686</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>23050608219</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_2>NR-4321</p14_2>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>453054504926965134154839080720</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <rect1424>test pola tekstowego</rect1424>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34_1>1</p34_1>
       <p34_2>1</p34_2>
       <p34_3>1</p34_3>
       <p34_4>1</p34_4>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p37_3>1</p37_3>
       <p37_4>1</p37_4>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>to jest pole wielowierszowe</p44>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_1></p48_1>
       <p48_2>test pola tekstowego</p48_2>
       <p48_3>10</p48_3>
       <p48_4>10</p48_4>
       <p48_5>test pola tekstowego</p48_5>
       <p48_6>10</p48_6>
       <p48_7>10</p48_7>
       <p48_8>10</p48_8>
       <p48_9>test pola tekstowego</p48_9>
       <p49_1></p49_1>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p49_3>10</p49_3>
       <p49_4>10</p49_4>
       <p49_5>test pola tekstowego</p49_5>
       <p49_6>10</p49_6>
       <p49_7>10</p49_7>
       <p49_8>10</p49_8>
       <p49_9>test pola tekstowego</p49_9>
       <p50_1></p50_1>
       <p50_2>test pola tekstowego</p50_2>
       <p50_3>10</p50_3>
       <p50_4>10</p50_4>
       <p50_5>test pola tekstowego</p50_5>
       <p50_6>10</p50_6>
       <p50_7>10</p50_7>
       <p50_8>10</p50_8>
       <p50_9>test pola tekstowego</p50_9>
       <p51_1></p51_1>
       <p51_2>test pola tekstowego</p51_2>
       <p51_3>10</p51_3>
       <p51_4>10</p51_4>
       <p51_5>test pola tekstowego</p51_5>
       <p51_6>10</p51_6>
       <p51_7>10</p51_7>
       <p51_8>10</p51_8>
       <p51_9>test pola tekstowego</p51_9>
       <p52_1></p52_1>
       <p52_2>test pola tekstowego</p52_2>
       <p52_3>10</p52_3>
       <p52_4>10</p52_4>
       <p52_5>test pola tekstowego</p52_5>
       <p52_6>10</p52_6>
       <p52_7>10</p52_7>
       <p52_8>10</p52_8>
       <p52_9>test pola tekstowego</p52_9>
       <p53_1></p53_1>
       <p53_2>test pola tekstowego</p53_2>
       <p53_3>10</p53_3>
       <p53_4>10</p53_4>
       <p53_5>test pola tekstowego</p53_5>
       <p53_6>10</p53_6>
       <p53_7>10</p53_7>
       <p53_8>10</p53_8>
       <p53_9>test pola tekstowego</p53_9>
       <p54_1></p54_1>
       <p54_2>test pola tekstowego</p54_2>
       <p54_3>10</p54_3>
       <p54_4>10</p54_4>
       <p54_5>test pola tekstowego</p54_5>
       <p54_6>10</p54_6>
       <p54_7>10</p54_7>
       <p54_8>10</p54_8>
       <p54_9>test pola tekstowego</p54_9>
       <p55_1></p55_1>
       <p55_2>test pola tekstowego</p55_2>
       <p55_3>10</p55_3>
       <p55_4>10</p55_4>
       <p55_5>test pola tekstowego</p55_5>
       <p55_6>10</p55_6>
       <p55_7>10</p55_7>
       <p55_8>10</p55_8>
       <p55_9>test pola tekstowego</p55_9>
       <p56_1></p56_1>
       <p56_2>test pola tekstowego</p56_2>
       <p56_3>10</p56_3>
       <p56_4>10</p56_4>
       <p56_5>test pola tekstowego</p56_5>
       <p56_6>10</p56_6>
       <p56_7>10</p56_7>
       <p56_8>10</p56_8>
       <p56_9>test pola tekstowego</p56_9>
       <p57_1></p57_1>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p57_3>10</p57_3>
       <p57_4>10</p57_4>
       <p57_5>test pola tekstowego</p57_5>
       <p57_6>10</p57_6>
       <p57_7>10</p57_7>
       <p57_8>10</p57_8>
       <p57_9>test pola tekstowego</p57_9>
       <p58_1></p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p58_3>10</p58_3>
       <p58_4>10</p58_4>
       <p58_5>test pola tekstowego</p58_5>
       <p58_6>10</p58_6>
       <p58_7>10</p58_7>
       <p58_8>10</p58_8>
       <p58_9>test pola tekstowego</p58_9>
       <p59_1></p59_1>
       <p59_2>test pola tekstowego</p59_2>
       <p59_3>10</p59_3>
       <p59_4>10</p59_4>
       <p59_5>test pola tekstowego</p59_5>
       <p59_6>10</p59_6>
       <p59_7>10</p59_7>
       <p59_8>10</p59_8>
       <p59_9>test pola tekstowego</p59_9>
       <p60_1></p60_1>
       <p60_2>test pola tekstowego</p60_2>
       <p60_3>10</p60_3>
       <p60_4>10</p60_4>
       <p60_5>10</p60_5>
       <p60_6>test pola tekstowego</p60_6>
       <p60_7>test pola tekstowego</p60_7>
       <p61_1></p61_1>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p61_3>10</p61_3>
       <p61_4>10</p61_4>
       <p61_5>10</p61_5>
       <p61_6>test pola tekstowego</p61_6>
       <p61_7>test pola tekstowego</p61_7>
       <p62_1></p62_1>
       <p62_2>test pola tekstowego</p62_2>
       <p62_3>10</p62_3>
       <p62_4>10</p62_4>
       <p62_5>10</p62_5>
       <p60_6_7>test pola tekstowego</p60_6_7>
       <p62_7>test pola tekstowego</p62_7>
       <p63_1></p63_1>
       <p63_2>test pola tekstowego</p63_2>
       <p63_3>10</p63_3>
       <p63_4>10</p63_4>
       <p63_5>10</p63_5>
       <p63_6>test pola tekstowego</p63_6>
       <p63_7>test pola tekstowego</p63_7>
       <p65_1></p65_1>
       <p65_2>test pola tekstowego</p65_2>
       <p65_3>10</p65_3>
       <p65_4>10</p65_4>
       <p65_5>10</p65_5>
       <p65_6>test pola tekstowego</p65_6>
       <p65_7>test pola tekstowego</p65_7>
       <p66_1></p66_1>
       <p66_2>10</p66_2>
       <p66_3>10</p66_3>
       <p66_4>10</p66_4>
       <p66_5>test pola tekstowego</p66_5>
       <p66_6>test pola tekstowego</p66_6>
       <p67_1></p67_1>
       <p67_2>10</p67_2>
       <p67_3>10</p67_3>
       <p67_4>10</p67_4>
       <p67_5>test pola tekstowego</p67_5>
       <p67_6>test pola tekstowego</p67_6>
       <p68_1></p68_1>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p68_3>10</p68_3>
       <p68_4>10</p68_4>
       <p68_5>test pola tekstowego</p68_5>
       <p68_6>test pola tekstowego</p68_6>
       <p69_1></p69_1>
       <p69_2>10</p69_2>
       <p69_3>10</p69_3>
       <p69_4>10</p69_4>
       <p69_5>test pola tekstowego</p69_5>
       <p69_6>test pola tekstowego</p69_6>
       <p70_1></p70_1>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p70_3>10</p70_3>
       <p70_4>10</p70_4>
       <p70_5>test pola tekstowego</p70_5>
       <p70_6>test pola tekstowego</p70_6>
       <p71_1></p71_1>
       <p71_2>10</p71_2>
       <p71_3>10</p71_3>
       <p71_4>10</p71_4>
       <p71_5>test pola tekstowego</p71_5>
       <p71_6>test pola tekstowego</p71_6>
       <p72_1></p72_1>
       <p72_2>10</p72_2>
       <p72_3>10</p72_3>
       <p72_4>10</p72_4>
       <p72_5>test pola tekstowego</p72_5>
       <p72_6>test pola tekstowego</p72_6>
       <p73_1></p73_1>
       <p73_2>10</p73_2>
       <p73_3>10</p73_3>
       <p73_4>10</p73_4>
       <p73_5>test pola tekstowego</p73_5>
       <p73_6>test pola tekstowego</p73_6>
       <p74_>1</p74_>
       <p75>to jest pole wielowierszowe</p75>
       <p76>to jest pole wielowierszowe</p76>
       <p78_1>Jan</p78_1>
       <p78_2>Kowalski</p78_2>
       <p77>30-10-2014</p77>
       <p78_3>manager</p78_3>
       <p78_4>500600400</p78_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>