Pola formularza

Formularz: ZZp-Wr Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wrocław



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29206638</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[poczta]</p3_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p3_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_4_subfield_>
       <p3_4_subfield_0>[PESEL]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[NIP]</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>[REGON]</p3_4_subfield_2>
       <p4_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_4_subfield_>
       <p4_4_subfield_0>[PESEL]</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>[NIP]</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_2>[REGON]</p4_4_subfield_2>
       <p3_5>[Telefon]</p3_5>
       <p4_5>[Telefon]</p4_5>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 4 5 6 7 ]</p5_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[rok]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p14>[data]</p14>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZp-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29206638</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p3_3_subfield_0>61-155</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Poznań</p3_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p3_4_subfield_>2</p3_4_subfield_>
       <p3_4_subfield_0>23050608219</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>8875155741</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>773461194</p3_4_subfield_2>
       <p4_4_subfield_>2</p4_4_subfield_>
       <p4_4_subfield_0>23050608219</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>8875155741</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_2>773461194</p4_4_subfield_2>
       <p3_5>500600400</p3_5>
       <p4_5>500600400</p4_5>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8></p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p13_>1</p13_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22_>1</p22_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>