Pola formularza

Formularz: ZUS ZPM Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku doch. od os. fiz. przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29325116</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p15>[REGON]</p15>
       <p16>[PESEL]</p16>
       <p17_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p17_1>
       <p17_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p17_2>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZPM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29325116</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14>8875155741</p14>
       <p15>773461194</p15>
       <p16>23050608219</p16>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>NR-4321</p17_2>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20>30-10-2014</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>