Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-WH (archiwalny) Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2951314</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <pI_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1. Dostępne wartości: 1 ]</pI_1_>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_1_>
       <p1_2>[pole wielowierszowe]</p1_2>
       <p1_3_1>[data]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole tekstowe]</p1_3_2>
       <p2_1_1>[nazwaPelna]</p2_1_1>
       <p2_1_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_1_1_>
       <p2_1_2>[KRS]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[NIP]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[Pole tekstowe]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[Pole tekstowe]</p2_1_5>
       <p2_1_6_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p2_1_6_subfield_0>
       <p2_1_7>[REGON]</p2_1_7>
       <p3_1_1>[nazwaPelna]</p3_1_1>
       <p3_1_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_1_1_>
       <p3_1_2>[KRS]</p3_1_2>
       <p3_1_3>[NIP]</p3_1_3>
       <p3_1_4>[Pole tekstowe]</p3_1_4>
       <p3_1_5>[Pole tekstowe]</p3_1_5>
       <p3_1_6_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p3_1_6_subfield_0>
       <p3_1_7>[REGON]</p3_1_7>
       <p4_1_1>[nazwaPelna]</p4_1_1>
       <p4_1_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_1_1_>
       <p4_1_2>[KRS]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[NIP]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Pole tekstowe]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole tekstowe]</p4_1_5>
       <p4_1_6_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p4_1_6_subfield_0>
       <p4_1_7>[REGON]</p4_1_7>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WH</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2951314</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <pI_1_>1</pI_1_>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2>to jest pole wielowierszowe</p1_2>
       <p1_3_1>30-10-1990</p1_3_1>
       <p1_3_2>test pola tekstowego</p1_3_2>
       <p2_1_1>Pełna nazwa testowa</p2_1_1>
       <p2_1_1_>1</p2_1_1_>
       <p2_1_2>12345</p2_1_2>
       <p2_1_3>8875155741</p2_1_3>
       <p2_1_4>test pola tekstowego</p2_1_4>
       <p2_1_5>test pola tekstowego</p2_1_5>
       <p2_1_6_subfield_0>25021</p2_1_6_subfield_0>
       <p2_1_7>773461194</p2_1_7>
       <p3_1_1>Pełna nazwa testowa</p3_1_1>
       <p3_1_1_>1</p3_1_1_>
       <p3_1_2>12345</p3_1_2>
       <p3_1_3>8875155741</p3_1_3>
       <p3_1_4>test pola tekstowego</p3_1_4>
       <p3_1_5>test pola tekstowego</p3_1_5>
       <p3_1_6_subfield_0>25021</p3_1_6_subfield_0>
       <p3_1_7>773461194</p3_1_7>
       <p4_1_1>Pełna nazwa testowa</p4_1_1>
       <p4_1_1_>1</p4_1_1_>
       <p4_1_2>12345</p4_1_2>
       <p4_1_3>8875155741</p4_1_3>
       <p4_1_4>test pola tekstowego</p4_1_4>
       <p4_1_5>test pola tekstowego</p4_1_5>
       <p4_1_6_subfield_0>25021</p4_1_6_subfield_0>
       <p4_1_7>773461194</p4_1_7>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>