Pola formularza

Formularz: PRodz Pełnomocnictwo rodzajowe



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3004449</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p24>[miejsc]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p5> / NIP / PESEL</p5>
       <p4_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[Pole PESEL]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[Pole NIP]</p4_subfield_3>
       <p6>KRS / </p6>
       <p7>[KRS]</p7>
       <p8>REGON / </p8>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>[nazwisko]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[imię]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>[kod pocztowy]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[poczta]</p13_subfield_1>
       <p15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>[nazwisko]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>[imię]</p15_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>[kod pocztowy]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[poczta]</p17_subfield_1>
       <p26>[fun]</p26>
       <p27>[fun]</p27>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p28>jest ważne od dnia (podać datę) do dnia (podać datę) / zostało udzielone na czas nieokreślony</p28>
       <p31>Stwierdzam, że pełnomocnictwo zezwala na zawieranie umów w imieniu i na rachunek podmiotu również w przypadkach, w których drugą stroną czynności będzie Pełnomocnik. / </p31>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PRodz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3004449</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p5></p5>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>23050608219</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>8875155741</p4_subfield_3>
       <p6>KRS</p6>
       <p7>12345</p7>
       <p8>REGON</p8>
       <p10>773461194</p10>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Jan</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>61-155</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Poznań</p13_subfield_1>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>Kowalski</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>Jan</p15_subfield_1>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>61-155</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Poznań</p17_subfield_1>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p30></p30>
       <p28>jest ważne od dnia (podać datę) do dnia (podać datę)</p28>
       <p31>Stwierdzam, że pełnomocnictwo zezwala na zawieranie umów w imieniu i na rachunek podmiotu również w przypadkach, w których drugą stroną czynności będzie Pełnomocnik.</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>