Pola formularza

Formularz: UzZNN Upomnienie w związku z nieuregulowaniem należnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3031786</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_2>[nazwisko]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[imię]</p21_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p18>[Rachunek]</p18>
       <p20>[NazwaBanku]</p20>
       <p22>Pan / Pani</p22>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <p10> / NIP / PESEL</p10>
       <p9_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[Pole PESEL]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[Pole NIP]</p9_subfield_3>
       <p11>wykonanymi usługami / dostarczonymi towarami</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[fun]</p13>
       <p14>[k]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p25>[fun]</p25>
       <p19>[fun]</p19>
       <p24>prosimy / proszę</p24>
       <p23>Prosimy / Proszę</p23>
       <p17>[Telefon]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UzZNN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3031786</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_2>Kowalski</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Jan</p21_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p18>453054504926965134154839080720</p18>
       <p20>Bank Zachodni WBK</p20>
       <p22>Pan</p22>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <p10></p10>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>23050608219</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>8875155741</p9_subfield_3>
       <p11>wykonanymi usługami</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13></p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p25></p25>
       <p19></p19>
       <p24>prosimy</p24>
       <p23>Prosimy</p23>
       <p17>500600400</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>