Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-EUN (archiwalny) (od XI 2013) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3043952</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p0_1_subfield_0>
       <pI_4_3_>[Wartość wyboru w polu pI_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_4_3_>
       <pI_1_1>[NIP]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[REGON]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwa]</pI_1_6>
       <pI_1_7_1>[nazwaPelna]</pI_1_7_1>
       <pI_1_7_2>[Pole tekstowe]</pI_1_7_2>
       <pI_1_8>[nazwisko]</pI_1_8>
       <pI_1_9>[pierwszeImie]</pI_1_9>
       <pI_1_10>[dataUrodzenia]</pI_1_10>
       <pI_2_1>[KodPocztowy]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Poczta]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Gmina]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Miejscowosc]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Ulica]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokalu]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Telefon]</pI_2_8>
       <pI_2_9>[kraj]</pI_2_9>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <pI_2_12>[Mail]</pI_2_12>
       <pI_3_1>[KodPocztowyKor]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[PocztaKor]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[GminaKor]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[MiejscowoscKor]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[UlicaKor]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[NrDomuKor]</pI_3_6>
       <pI_3_7>[NrLokalu]</pI_3_7>
       <pI_3_8>[Pole tekstowe]</pI_3_8>
       <pI_3_9>[kraj]</pI_3_9>
       <pI_3_10>[Pole tekstowe]</pI_3_10>
       <pI_3_11>[kraj]</pI_3_11>
       <pI_4a_2>[data]</pI_4a_2>
       <pI_4a_3>[data]</pI_4a_3>
       <pI_4a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_4a_1>
       <pI_4a_4>[Pole kwoty]</pI_4a_4>
       <pI_4a_6>[Pole kwoty]</pI_4a_6>
       <pI_4b_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_4b_1>
       <pI_4b_2>[data]</pI_4b_2>
       <pI_4b_3>[data]</pI_4b_3>
       <pI_4b_4>[Pole kwoty]</pI_4b_4>
       <pI_4b_6>[Pole kwoty]</pI_4b_6>
       <pI_4c_2>[Pole tekstowe]</pI_4c_2>
       <pI_4c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_4c_1>
       <pI_4c_3>[data]</pI_4c_3>
       <pI_4c_4>[data]</pI_4c_4>
       <pI_4c_5>[Pole kwoty]</pI_4c_5>
       <pI_4c_7>[Pole kwoty]</pI_4c_7>
       <pI_4d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_4d_1>
       <pI_4c_2_8>[Pole tekstowe]</pI_4c_2_8>
       <pI_4d_3>[data]</pI_4d_3>
       <pI_4d_4>[data]</pI_4d_4>
       <pI_4d_5>[Pole kwoty]</pI_4d_5>
       <pI_4d_7>[Pole kwoty]</pI_4d_7>
       <pI_4e_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_4e_1>
       <pI_4e_2>[Pole tekstowe]</pI_4e_2>
       <pI_4e_3>[data]</pI_4e_3>
       <pI_4e_4>[data]</pI_4e_4>
       <pI_4e_5>[Pole kwoty]</pI_4e_5>
       <pI_4e_7>[Pole kwoty]</pI_4e_7>
       <pI_4f_1_>[Wartość wyboru w polu pI_4f_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_4f_1_>
       <pI_4f_2>[pole wielowierszowe]</pI_4f_2>
       <pI_4f_3>[pole wielowierszowe]</pI_4f_3>
       <pI_12_4_9>[miejscowość]</pI_12_4_9>
       <pI_12_4_9_4>[Data wypełnienia]</pI_12_4_9_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-EUN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3043952</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>26</p0_1_subfield_0>
       <pI_4_3_>1</pI_4_3_>
       <pI_1_1>8875155741</pI_1_1>
       <pI_1_2>773461194</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>nazwa testowa</pI_1_6>
       <pI_1_7_1>Pełna nazwa testowa</pI_1_7_1>
       <pI_1_7_2>test pola tekstowego</pI_1_7_2>
       <pI_1_8>Kowalski</pI_1_8>
       <pI_1_9>Jan</pI_1_9>
       <pI_1_10>30-10-1985</pI_1_10>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Strzelecka</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>500600400</pI_2_8>
       <pI_2_9>PL</pI_2_9>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <pI_2_12>test@test.pl</pI_2_12>
       <pI_3_1>61-155</pI_3_1>
       <pI_3_2>Poznań</pI_3_2>
       <pI_3_3>Poznań</pI_3_3>
       <pI_3_4>Poznań</pI_3_4>
       <pI_3_5>Półwiejska</pI_3_5>
       <pI_3_6>1</pI_3_6>
       <pI_3_7>1</pI_3_7>
       <pI_3_8>test pola tekstowego</pI_3_8>
       <pI_3_9>PL</pI_3_9>
       <pI_3_10>test pola tekstowego</pI_3_10>
       <pI_3_11>PL</pI_3_11>
       <pI_4a_2>30-10-1990</pI_4a_2>
       <pI_4a_3>30-10-1990</pI_4a_3>
       <pI_4a_1>1</pI_4a_1>
       <pI_4a_4>10</pI_4a_4>
       <pI_4a_6>10</pI_4a_6>
       <pI_4b_1>1</pI_4b_1>
       <pI_4b_2>30-10-1990</pI_4b_2>
       <pI_4b_3>30-10-1990</pI_4b_3>
       <pI_4b_4>10</pI_4b_4>
       <pI_4b_6>10</pI_4b_6>
       <pI_4c_2>test pola tekstowego</pI_4c_2>
       <pI_4c_1>1</pI_4c_1>
       <pI_4c_3>30-10-1990</pI_4c_3>
       <pI_4c_4>30-10-1990</pI_4c_4>
       <pI_4c_5>10</pI_4c_5>
       <pI_4c_7>10</pI_4c_7>
       <pI_4d_1>1</pI_4d_1>
       <pI_4c_2_8>test pola tekstowego</pI_4c_2_8>
       <pI_4d_3>30-10-1990</pI_4d_3>
       <pI_4d_4>30-10-1990</pI_4d_4>
       <pI_4d_5>10</pI_4d_5>
       <pI_4d_7>10</pI_4d_7>
       <pI_4e_1>1</pI_4e_1>
       <pI_4e_2>test pola tekstowego</pI_4e_2>
       <pI_4e_3>30-10-1990</pI_4e_3>
       <pI_4e_4>30-10-1990</pI_4e_4>
       <pI_4e_5>10</pI_4e_5>
       <pI_4e_7>10</pI_4e_7>
       <pI_4f_1_>1</pI_4f_1_>
       <pI_4f_2>to jest pole wielowierszowe</pI_4f_2>
       <pI_4f_3>to jest pole wielowierszowe</pI_4f_3>
       <pI_12_4_9>Poznań</pI_12_4_9>
       <pI_12_4_9_4>30-10-2014</pI_12_4_9_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>