Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS EWZ-2 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3044037</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pIII_1>[KodPocztowy]</pIII_1>
       <pIII_2>[Poczta]</pIII_2>
       <pIII_3>[Gmina]</pIII_3>
       <pIII_4>[Miejscowosc]</pIII_4>
       <pIII_5>[Ulica]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomu]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokalu]</pIII_7>
       <pIII_8>[Telefon]</pIII_8>
       <pIII_9>[kraj]</pIII_9>
       <pIII_10>[Pole tekstowe]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <pVI_1>[PESEL]</pVI_1>
       <pVI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pVI_2>
       <pVI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pVI_3>
       <pVI_4>[nazwisko]</pVI_4>
       <pVI_5>[pierwszeImie]</pVI_5>
       <pVI_6>[dataUrodzenia]</pVI_6>
       <pVI_7>[Pole tekstowe]</pVI_7>
       <pVII_1>[KodPocztowy]</pVII_1>
       <pVII_2>[Poczta]</pVII_2>
       <pVII_3>[Gmina]</pVII_3>
       <pVII_4>[Miejscowosc]</pVII_4>
       <pVII_5>[Ulica]</pVII_5>
       <pVII_6>[NrDomu]</pVII_6>
       <pVII_7>[NrLokalu]</pVII_7>
       <pVII_8>[Telefon]</pVII_8>
       <pVII_9>[kraj]</pVII_9>
       <pVII_10>[Pole tekstowe]</pVII_10>
       <pVII_11>[kraj]</pVII_11>
       <pVIII_1>[NIP]</pVIII_1>
       <pVIII_2>[REGON]</pVIII_2>
       <pVIII_3>[PESEL]</pVIII_3>
       <pVIII_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pVIII_4>
       <pVIII_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pVIII_5>
       <pVIII_6>[nazwa]</pVIII_6>
       <pVIII_7>[nazwaPelna]</pVIII_7>
       <pVIII_8>[Pole tekstowe]</pVIII_8>
       <pVIII_10>[nazwisko]</pVIII_10>
       <pVIII_11>[pierwszeImie]</pVIII_11>
       <pVIII_12>[dataUrodzenia]</pVIII_12>
       <PX_1>[KodPocztowy]</PX_1>
       <PX_2>[Poczta]</PX_2>
       <PX_3>[Gmina]</PX_3>
       <PX_4>[Miejscowosc]</PX_4>
       <PX_5>[Ulica]</PX_5>
       <PX_6>[NrDomu]</PX_6>
       <PX_7>[NrLokalu]</PX_7>
       <PX_8>[Telefon]</PX_8>
       <PX_9>[kraj]</PX_9>
       <PX_10>[Pole tekstowe]</PX_10>
       <PX_11>[kraj]</PX_11>
       <PX_12>[Mail]</PX_12>
       <PX_13>[pole wielowierszowe]</PX_13>
       <PX_17_>[Wartość wyboru w polu PX_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</PX_17_>
       <pXI_1>[KodPocztowyKor]</pXI_1>
       <pXI_2>[PocztaKor]</pXI_2>
       <pXI_3>[GminaKor]</pXI_3>
       <pXI_4>[MiejscowoscKor]</pXI_4>
       <pXI_5>[UlicaKor]</pXI_5>
       <pXI_6>[NrDomuKor]</pXI_6>
       <pXI_7>[NrLokaluKor]</pXI_7>
       <pXI_8>[Pole tekstowe]</pXI_8>
       <pXI_9>[kraj]</pXI_9>
       <pXI_10>[Pole tekstowe]</pXI_10>
       <pXI_11>[kraj]</pXI_11>
       <pXI_12>[miejscowość]</pXI_12>
       <pXI_13>[Data wypełnienia]</pXI_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EWZ-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3044037</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pIII_1>61-155</pIII_1>
       <pIII_2>Poznań</pIII_2>
       <pIII_3>Poznań</pIII_3>
       <pIII_4>Poznań</pIII_4>
       <pIII_5>Strzelecka</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>500600400</pIII_8>
       <pIII_9>PL</pIII_9>
       <pIII_10>test pola tekstowego</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <pVI_1>23050608219</pVI_1>
       <pVI_2>1</pVI_2>
       <pVI_3>nr-test</pVI_3>
       <pVI_4>Kowalski</pVI_4>
       <pVI_5>Jan</pVI_5>
       <pVI_6>30-10-1985</pVI_6>
       <pVI_7>test pola tekstowego</pVI_7>
       <pVII_1>61-155</pVII_1>
       <pVII_2>Poznań</pVII_2>
       <pVII_3>Poznań</pVII_3>
       <pVII_4>Poznań</pVII_4>
       <pVII_5>Strzelecka</pVII_5>
       <pVII_6>1</pVII_6>
       <pVII_7>1</pVII_7>
       <pVII_8>500600400</pVII_8>
       <pVII_9>PL</pVII_9>
       <pVII_10>test pola tekstowego</pVII_10>
       <pVII_11>PL</pVII_11>
       <pVIII_1>8875155741</pVIII_1>
       <pVIII_2>773461194</pVIII_2>
       <pVIII_3>23050608219</pVIII_3>
       <pVIII_4>1</pVIII_4>
       <pVIII_5>nr-test</pVIII_5>
       <pVIII_6>nazwa testowa</pVIII_6>
       <pVIII_7>Pełna nazwa testowa</pVIII_7>
       <pVIII_8>test pola tekstowego</pVIII_8>
       <pVIII_10>Kowalski</pVIII_10>
       <pVIII_11>Jan</pVIII_11>
       <pVIII_12>30-10-1985</pVIII_12>
       <PX_1>61-155</PX_1>
       <PX_2>Poznań</PX_2>
       <PX_3>Poznań</PX_3>
       <PX_4>Poznań</PX_4>
       <PX_5>Strzelecka</PX_5>
       <PX_6>1</PX_6>
       <PX_7>1</PX_7>
       <PX_8>500600400</PX_8>
       <PX_9>PL</PX_9>
       <PX_10>test pola tekstowego</PX_10>
       <PX_11>PL</PX_11>
       <PX_12>test@test.pl</PX_12>
       <PX_13>to jest pole wielowierszowe</PX_13>
       <PX_17_>1</PX_17_>
       <pXI_1>61-155</pXI_1>
       <pXI_2>Poznań</pXI_2>
       <pXI_3>Poznań</pXI_3>
       <pXI_4>Poznań</pXI_4>
       <pXI_5>Półwiejska</pXI_5>
       <pXI_6>1</pXI_6>
       <pXI_7>1</pXI_7>
       <pXI_8>test pola tekstowego</pXI_8>
       <pXI_9>PL</pXI_9>
       <pXI_10>test pola tekstowego</pXI_10>
       <pXI_11>PL</pXI_11>
       <pXI_12>Poznań</pXI_12>
       <pXI_13>30-10-2014</pXI_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>