Pola formularza

Formularz: VAT-26 (1) (archiwalny) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczejImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2014/04/29/1594/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3069674</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <pC_1_1>[Pole tekstowe]</pC_1_1>
       <pC_2_1>[Pole tekstowe]</pC_2_1>
       <pC_3_1>[Pole tekstowe]</pC_3_1>
       <pC_4_1>[rok]</pC_4_1>
       <pC_5_1>[data]</pC_5_1>
       <pC_6_1>[data]</pC_6_1>
       <pC_7_1>[data]</pC_7_1>
       <pC_1_2>[Pole tekstowe]</pC_1_2>
       <pC_2_2>[Pole tekstowe]</pC_2_2>
       <pC_3_2>[Pole tekstowe]</pC_3_2>
       <pC_4_2>[rok]</pC_4_2>
       <pC_5_2>[data]</pC_5_2>
       <pC_6_2>[data]</pC_6_2>
       <pC_7_2>[data]</pC_7_2>
       <pC_1_3>[Pole tekstowe]</pC_1_3>
       <pC_2_3>[Pole tekstowe]</pC_2_3>
       <pC_3_3>[Pole tekstowe]</pC_3_3>
       <pC_4_3>[rok]</pC_4_3>
       <pC_5_3>[data]</pC_5_3>
       <pC_6_3>[data]</pC_6_3>
       <pC_7_3>[data]</pC_7_3>
       <pC_1_4>[Pole tekstowe]</pC_1_4>
       <pC_2_4>[Pole tekstowe]</pC_2_4>
       <pC_3_4>[Pole tekstowe]</pC_3_4>
       <pC_4_4>[rok]</pC_4_4>
       <pC_5_4>[data]</pC_5_4>
       <pC_6_4>[data]</pC_6_4>
       <pC_7_4>[data]</pC_7_4>
       <pC_1_5>[Pole tekstowe]</pC_1_5>
       <pC_2_5>[Pole tekstowe]</pC_2_5>
       <pC_3_5>[Pole tekstowe]</pC_3_5>
       <pC_4_5>[rok]</pC_4_5>
       <pC_5_5>[data]</pC_5_5>
       <pC_6_5>[data]</pC_6_5>
       <pC_7_5>[data]</pC_7_5>
       <pC_1_6>[Pole tekstowe]</pC_1_6>
       <pC_2_6>[Pole tekstowe]</pC_2_6>
       <pC_3_6>[Pole tekstowe]</pC_3_6>
       <pC_4_6>[rok]</pC_4_6>
       <pC_5_6>[data]</pC_5_6>
       <pC_6_6>[data]</pC_6_6>
       <pC_7_6>[data]</pC_7_6>
       <pC_1_7>[Pole tekstowe]</pC_1_7>
       <pC_2_7>[Pole tekstowe]</pC_2_7>
       <pC_3_7>[Pole tekstowe]</pC_3_7>
       <pC_4_7>[rok]</pC_4_7>
       <pC_5_7>[data]</pC_5_7>
       <pC_6_7>[data]</pC_6_7>
       <pC_7_7>[data]</pC_7_7>
       <pC_1_8>[Pole tekstowe]</pC_1_8>
       <pC_2_8>[Pole tekstowe]</pC_2_8>
       <pC_3_8>[Pole tekstowe]</pC_3_8>
       <pC_4_8>[rok]</pC_4_8>
       <pC_5_8>[data]</pC_5_8>
       <pC_6_8>[data]</pC_6_8>
       <pC_7_8>[data]</pC_7_8>
       <pC_1_9>[Pole tekstowe]</pC_1_9>
       <pC_2_9>[Pole tekstowe]</pC_2_9>
       <pC_3_9>[Pole tekstowe]</pC_3_9>
       <pC_4_9>[rok]</pC_4_9>
       <pC_5_9>[data]</pC_5_9>
       <pC_6_9>[data]</pC_6_9>
       <pC_7_9>[data]</pC_7_9>
       <pC_1_9_4>[pierwszeImiePrzedst]</pC_1_9_4>
       <pC_1_9_4_6>[nazwiskoPrzedst]</pC_1_9_4_6>
       <pC_1_9_4_0>[telefonPrzedst]</pC_1_9_4_0>
       <pC_1_9_4_0_6>[Data wypełnienia]</pC_1_9_4_0_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-26 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3069674</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>10</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <pC_1_1>test pola tekstowego</pC_1_1>
       <pC_2_1>test pola tekstowego</pC_2_1>
       <pC_3_1>test pola tekstowego</pC_3_1>
       <pC_4_1></pC_4_1>
       <pC_5_1>30-10-1990</pC_5_1>
       <pC_6_1>30-10-1990</pC_6_1>
       <pC_7_1>30-10-1990</pC_7_1>
       <pC_1_2>test pola tekstowego</pC_1_2>
       <pC_2_2>test pola tekstowego</pC_2_2>
       <pC_3_2>test pola tekstowego</pC_3_2>
       <pC_4_2></pC_4_2>
       <pC_5_2>30-10-1990</pC_5_2>
       <pC_6_2>30-10-1990</pC_6_2>
       <pC_7_2>30-10-1990</pC_7_2>
       <pC_1_3>test pola tekstowego</pC_1_3>
       <pC_2_3>test pola tekstowego</pC_2_3>
       <pC_3_3>test pola tekstowego</pC_3_3>
       <pC_4_3></pC_4_3>
       <pC_5_3>30-10-1990</pC_5_3>
       <pC_6_3>30-10-1990</pC_6_3>
       <pC_7_3>30-10-1990</pC_7_3>
       <pC_1_4>test pola tekstowego</pC_1_4>
       <pC_2_4>test pola tekstowego</pC_2_4>
       <pC_3_4>test pola tekstowego</pC_3_4>
       <pC_4_4></pC_4_4>
       <pC_5_4>30-10-1990</pC_5_4>
       <pC_6_4>30-10-1990</pC_6_4>
       <pC_7_4>30-10-1990</pC_7_4>
       <pC_1_5>test pola tekstowego</pC_1_5>
       <pC_2_5>test pola tekstowego</pC_2_5>
       <pC_3_5>test pola tekstowego</pC_3_5>
       <pC_4_5></pC_4_5>
       <pC_5_5>30-10-1990</pC_5_5>
       <pC_6_5>30-10-1990</pC_6_5>
       <pC_7_5>30-10-1990</pC_7_5>
       <pC_1_6>test pola tekstowego</pC_1_6>
       <pC_2_6>test pola tekstowego</pC_2_6>
       <pC_3_6>test pola tekstowego</pC_3_6>
       <pC_4_6></pC_4_6>
       <pC_5_6>30-10-1990</pC_5_6>
       <pC_6_6>30-10-1990</pC_6_6>
       <pC_7_6>30-10-1990</pC_7_6>
       <pC_1_7>test pola tekstowego</pC_1_7>
       <pC_2_7>test pola tekstowego</pC_2_7>
       <pC_3_7>test pola tekstowego</pC_3_7>
       <pC_4_7></pC_4_7>
       <pC_5_7>30-10-1990</pC_5_7>
       <pC_6_7>30-10-1990</pC_6_7>
       <pC_7_7>30-10-1990</pC_7_7>
       <pC_1_8>test pola tekstowego</pC_1_8>
       <pC_2_8>test pola tekstowego</pC_2_8>
       <pC_3_8>test pola tekstowego</pC_3_8>
       <pC_4_8></pC_4_8>
       <pC_5_8>30-10-1990</pC_5_8>
       <pC_6_8>30-10-1990</pC_6_8>
       <pC_7_8>30-10-1990</pC_7_8>
       <pC_1_9>test pola tekstowego</pC_1_9>
       <pC_2_9>test pola tekstowego</pC_2_9>
       <pC_3_9>test pola tekstowego</pC_3_9>
       <pC_4_9></pC_4_9>
       <pC_5_9>30-10-1990</pC_5_9>
       <pC_6_9>30-10-1990</pC_6_9>
       <pC_7_9>30-10-1990</pC_7_9>
       <pC_1_9_4>Krzysztof</pC_1_9_4>
       <pC_1_9_4_6>Kowalczyk</pC_1_9_4_6>
       <pC_1_9_4_0>500600888</pC_1_9_4_0>
       <pC_1_9_4_0_6>30-10-2014</pC_1_9_4_0_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>