Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ER-18 (archiwalny) Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszeniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3088188</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_subfield_0>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pII_1>[KodPocztowyZameldowanie]</pII_1>
       <pII_2>[PocztaZameldowanie]</pII_2>
       <pII_3>[GminaZameldowanie]</pII_3>
       <pII_4>[MiejscowoscZameldowanie]</pII_4>
       <pII_5>[UlicaZameldowanie]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomuZameldowanie]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokaluZameldowanie]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pIII_1>[KodPocztowy]</pIII_1>
       <pIII_2>[Poczta]</pIII_2>
       <pIII_3>[Gmina]</pIII_3>
       <pIII_4>[Miejscowosc]</pIII_4>
       <pIII_5>[Ulica]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomu]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokalu]</pIII_7>
       <pIII_8>[Pole tekstowe]</pIII_8>
       <pIII_9>[kraj]</pIII_9>
       <pIII_10>[Pole tekstowe]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <pIII_12>[Mail]</pIII_12>
       <pIV_1>[KodPocztowyKor]</pIV_1>
       <pIV_2>[PocztaKor]</pIV_2>
       <pIV_3>[GminaKor]</pIV_3>
       <pIV_4>[MiejscowoscKor]</pIV_4>
       <pIV_5>[UlicaKor]</pIV_5>
       <pIV_6>[NrDomuKor]</pIV_6>
       <pIV_7>[NrLokalu]</pIV_7>
       <pIV_8>[Pole tekstowe]</pIV_8>
       <pIV_9>[kraj]</pIV_9>
       <pIV_10>[Pole tekstowe]</pIV_10>
       <pIV_11>[kraj]</pIV_11>
       <pIV_12>[Pole tekstowe]</pIV_12>
       <pIV_13_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pIV_13_subfield_0>
       <pIV_13_9>[rok]</pIV_13_9>
       <pIV_15>[miejscowość]</pIV_15>
       <pIV_16>[Data wypełnienia]</pIV_16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ER-18</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3088188</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>26</p1_subfield_0>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Półwiejska</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pIII_1>61-155</pIII_1>
       <pIII_2>Poznań</pIII_2>
       <pIII_3>Poznań</pIII_3>
       <pIII_4>Poznań</pIII_4>
       <pIII_5>Strzelecka</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>test pola tekstowego</pIII_8>
       <pIII_9>PL</pIII_9>
       <pIII_10>test pola tekstowego</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <pIII_12>test@test.pl</pIII_12>
       <pIV_1>61-155</pIV_1>
       <pIV_2>Poznań</pIV_2>
       <pIV_3>Poznań</pIV_3>
       <pIV_4>Poznań</pIV_4>
       <pIV_5>Półwiejska</pIV_5>
       <pIV_6>1</pIV_6>
       <pIV_7>1</pIV_7>
       <pIV_8>test pola tekstowego</pIV_8>
       <pIV_9>PL</pIV_9>
       <pIV_10>test pola tekstowego</pIV_10>
       <pIV_11>PL</pIV_11>
       <pIV_12>test pola tekstowego</pIV_12>
       <pIV_13_subfield_0>26</pIV_13_subfield_0>
       <pIV_13_9></pIV_13_9>
       <pIV_15>Poznań</pIV_15>
       <pIV_16>30-10-2014</pIV_16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>