Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-12 (od 2014) (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3089442</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pV_7_3>[data]</pV_7_3>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[nazwisko]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[pierwszeImie]</pI_1_5>
       <pI_2_1_>[Wartość wyboru w polu pI_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_2_1_>
       <pI_2_2_>[Wartość wyboru w polu pI_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_2_2_>
       <pI_2_3>[Pole tekstowe]</pI_2_3>
       <pI_2_4_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_2_4_subfield_0>
       <pI_3_1_>[Wartość wyboru w polu pI_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_3_1_>
       <pI_3_2_>[Wartość wyboru w polu pI_3_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_3_2_>
       <pI_3_3_1>[Pole tekstowe]</pI_3_3_1>
       <pI_3_3_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_3_3_2_subfield_0>
       <pI_4a_1_>[Wartość wyboru w polu pI_4a_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_4a_1_>
       <pI_4a_2>[Pole tekstowe]</pI_4a_2>
       <pI_4a_3>[nazwaPelna]</pI_4a_3>
       <pI_4a_4>[KodPocztowy]</pI_4a_4>
       <pI_4a_5>[Poczta]</pI_4a_5>
       <pI_4a_6>[Gmina]</pI_4a_6>
       <pI_4a_7>[Miejscowosc]</pI_4a_7>
       <pI_4a_8>[Ulica]</pI_4a_8>
       <pI_4a_9>[NrDomu]</pI_4a_9>
       <pI_4a_10>[NrLokalu]</pI_4a_10>
       <pI_4a_11>[kraj]</pI_4a_11>
       <pI_4a_12>[Pole tekstowe]</pI_4a_12>
       <pI_4a_13>[kraj]</pI_4a_13>
       <pI_4_1_>[Wartość wyboru w polu pI_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_4_1_>
       <pI_4_2>[Pole tekstowe]</pI_4_2>
       <pI_4_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_4_3_subfield_0>
       <pI_5_1_>[Wartość wyboru w polu pI_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_5_1_>
       <pI_5_1_3>[Pole tekstowe]</pI_5_1_3>
       <pI_5_1_4_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_5_1_4_subfield_0>
       <pI_6_1_>[Wartość wyboru w polu pI_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_6_1_>
       <pI_6_2_>[Wartość wyboru w polu pI_6_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pI_6_2_>
       <pI_6_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_6_3_subfield_0>
       <pI_7_1_>[Wartość wyboru w polu pI_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_7_1_>
       <pI_7_2>[Pole tekstowe]</pI_7_2>
       <pII_1_1>[nazwisko]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[pierwszeImie]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[dataUrodzenia]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[PESEL]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[nazwaPelna]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[NIP]</pII_1_8>
       <pII_1_9>[REGON]</pII_1_9>
       <pII_2_1>[KodPocztowy]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Poczta]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[Gmina]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[Miejscowosc]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[Ulica]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[NrDomu]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[NrLokalu]</pII_2_7>
       <pII_2_8>[Telefon]</pII_2_8>
       <pII_2_9>[kraj]</pII_2_9>
       <pII_2_10>[Pole tekstowe]</pII_2_10>
       <pII_2_11>[kraj]</pII_2_11>
       <pII_2_12>[Mail]</pII_2_12>
       <pII_2_13>[Rachunek]</pII_2_13>
       <pII_1a_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1a_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_1a_1_>
       <pII_1a_2_>[Wartość wyboru w polu pII_1a_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_1a_2_>
       <pII_1a_3>[Pole tekstowe]</pII_1a_3>
       <pII_1a4_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pII_1a4_subfield_0>
       <pII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_1_>
       <pII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_2_2_>
       <pII_2_30>[Pole tekstowe]</pII_2_30>
       <pII_2_40_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pII_2_40_subfield_0>
       <pII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_1_>
       <pII_3_2>[Pole tekstowe]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[nazwaPelna]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[KodPocztowy]</pII_3_4>
       <pII_3_5>[Poczta]</pII_3_5>
       <pII_3_6>[Gmina]</pII_3_6>
       <pII_3_7>[Miejscowosc]</pII_3_7>
       <pII_3_8>[Ulica]</pII_3_8>
       <pII_3_9>[NrDomu]</pII_3_9>
       <pII_3_10>[NrLokalu]</pII_3_10>
       <pII_3_11>[kraj]</pII_3_11>
       <pII_3_12>[Pole tekstowe]</pII_3_12>
       <pII_3_13>[kraj]</pII_3_13>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2_subfield_1>[nazwisko]</pIII_1_2_subfield_1>
       <pIII_1_2_subfield_0>[imię]</pIII_1_2_subfield_0>
       <pIII_1_3>[nazwaPelna]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[KodPocztowy]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Poczta]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[Gmina]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[Miejscowosc]</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>[Ulica]</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>[NrDomu]</pIII_1_9>
       <pIII_1_10>[NrLokalu]</pIII_1_10>
       <pIII_1_11>[kraj]</pIII_1_11>
       <pIII_1_12>[Pole tekstowe]</pIII_1_12>
       <pIII_1_13>[kraj]</pIII_1_13>
       <pIII_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_>
       <pIV_1>[Pole tekstowe]</pIV_1>
       <pIV_2>[Pole tekstowe]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pIV_4>[miejscowość]</pIV_4>
       <pIV_5>[Data wypełnienia]</pIV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-12</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3089442</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pV_7_3>30-10-1990</pV_7_3>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>1</pI_1_2>
       <pI_1_3>nr-test</pI_1_3>
       <pI_1_4>Kowalski</pI_1_4>
       <pI_1_5>Jan</pI_1_5>
       <pI_2_1_>1</pI_2_1_>
       <pI_2_2_>1</pI_2_2_>
       <pI_2_3>test pola tekstowego</pI_2_3>
       <pI_2_4_subfield_0>26</pI_2_4_subfield_0>
       <pI_3_1_>1</pI_3_1_>
       <pI_3_2_>1</pI_3_2_>
       <pI_3_3_1>test pola tekstowego</pI_3_3_1>
       <pI_3_3_2_subfield_0>26</pI_3_3_2_subfield_0>
       <pI_4a_1_>1</pI_4a_1_>
       <pI_4a_2>test pola tekstowego</pI_4a_2>
       <pI_4a_3>Pełna nazwa testowa</pI_4a_3>
       <pI_4a_4>61-155</pI_4a_4>
       <pI_4a_5>Poznań</pI_4a_5>
       <pI_4a_6>Poznań</pI_4a_6>
       <pI_4a_7>Poznań</pI_4a_7>
       <pI_4a_8>Strzelecka</pI_4a_8>
       <pI_4a_9>1</pI_4a_9>
       <pI_4a_10>1</pI_4a_10>
       <pI_4a_11>PL</pI_4a_11>
       <pI_4a_12>test pola tekstowego</pI_4a_12>
       <pI_4a_13>PL</pI_4a_13>
       <pI_4_1_>1</pI_4_1_>
       <pI_4_2>test pola tekstowego</pI_4_2>
       <pI_4_3_subfield_0>26</pI_4_3_subfield_0>
       <pI_5_1_>1</pI_5_1_>
       <pI_5_1_3>test pola tekstowego</pI_5_1_3>
       <pI_5_1_4_subfield_0>26</pI_5_1_4_subfield_0>
       <pI_6_1_>1</pI_6_1_>
       <pI_6_2_>1</pI_6_2_>
       <pI_6_3_subfield_0>26</pI_6_3_subfield_0>
       <pI_7_1_>1</pI_7_1_>
       <pI_7_2>test pola tekstowego</pI_7_2>
       <pII_1_1>Kowalski</pII_1_1>
       <pII_1_2>Jan</pII_1_2>
       <pII_1_3>30-10-1985</pII_1_3>
       <pII_1_4>23050608219</pII_1_4>
       <pII_1_5>1</pII_1_5>
       <pII_1_6>nr-test</pII_1_6>
       <pII_1_7>Pełna nazwa testowa</pII_1_7>
       <pII_1_8>8875155741</pII_1_8>
       <pII_1_9>773461194</pII_1_9>
       <pII_2_1>61-155</pII_2_1>
       <pII_2_2>Poznań</pII_2_2>
       <pII_2_3>Poznań</pII_2_3>
       <pII_2_4>Poznań</pII_2_4>
       <pII_2_5>Strzelecka</pII_2_5>
       <pII_2_6>1</pII_2_6>
       <pII_2_7>1</pII_2_7>
       <pII_2_8>500600400</pII_2_8>
       <pII_2_9>PL</pII_2_9>
       <pII_2_10>test pola tekstowego</pII_2_10>
       <pII_2_11>PL</pII_2_11>
       <pII_2_12>test@test.pl</pII_2_12>
       <pII_2_13>453054504926965134154839080720</pII_2_13>
       <pII_1a_1_>1</pII_1a_1_>
       <pII_1a_2_>1</pII_1a_2_>
       <pII_1a_3>test pola tekstowego</pII_1a_3>
       <pII_1a4_subfield_0>26</pII_1a4_subfield_0>
       <pII_2_1_>1</pII_2_1_>
       <pII_2_2_>1</pII_2_2_>
       <pII_2_30>test pola tekstowego</pII_2_30>
       <pII_2_40_subfield_0>26</pII_2_40_subfield_0>
       <pII_3_1_>1</pII_3_1_>
       <pII_3_2>test pola tekstowego</pII_3_2>
       <pII_3_3>Pełna nazwa testowa</pII_3_3>
       <pII_3_4>61-155</pII_3_4>
       <pII_3_5>Poznań</pII_3_5>
       <pII_3_6>Poznań</pII_3_6>
       <pII_3_7>Poznań</pII_3_7>
       <pII_3_8>Strzelecka</pII_3_8>
       <pII_3_9>1</pII_3_9>
       <pII_3_10>1</pII_3_10>
       <pII_3_11>PL</pII_3_11>
       <pII_3_12>test pola tekstowego</pII_3_12>
       <pII_3_13>PL</pII_3_13>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2_subfield_1>Kowalski</pIII_1_2_subfield_1>
       <pIII_1_2_subfield_0>Jan</pIII_1_2_subfield_0>
       <pIII_1_3>Pełna nazwa testowa</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>61-155</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>Poznań</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>Poznań</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>Poznań</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>Strzelecka</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>1</pIII_1_9>
       <pIII_1_10>1</pIII_1_10>
       <pIII_1_11>PL</pIII_1_11>
       <pIII_1_12>test pola tekstowego</pIII_1_12>
       <pIII_1_13>PL</pIII_1_13>
       <pIII_2_>1</pIII_2_>
       <pIV_1>test pola tekstowego</pIV_1>
       <pIV_2>test pola tekstowego</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pIV_4>Poznań</pIV_4>
       <pIV_5>30-10-2014</pIV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>