Pola formularza

Formularz: EPPDG Ewidencja przebiegu pojazdu udostępnionego pracownikowi wyłącznie dla celów działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3106237</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_3>[data urodzenia]</p2_subfield_3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10>
       <p11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <pII_0_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_0_1_subfield_>
       <pII_0_1_subfield_4>[nazwa pełna]</pII_0_1_subfield_4>
       <pII_0_1_subfield_2>[nazwisko]</pII_0_1_subfield_2>
       <pII_0_1_subfield_1>[imię]</pII_0_1_subfield_1>
       <pII_0_1_subfield_3>[data urodzenia]</pII_0_1_subfield_3>
       <pII_0_5>[Pole tekstowe]</pII_0_5>
       <pII_0_2_2>[NIP]</pII_0_2_2>
       <pII_0_3_subfield_0>[miejscowość]</pII_0_3_subfield_0>
       <pII_0_3_subfield_1>[ulica]</pII_0_3_subfield_1>
       <pII_0_3_subfield_2>[nr domu]</pII_0_3_subfield_2>
       <pII_0_3_subfield_3>[nr lokalu]</pII_0_3_subfield_3>
       <pII_0_4_subfield_0>[kod pocztowy]</pII_0_4_subfield_0>
       <pII_0_4_subfield_1>[poczta]</pII_0_4_subfield_1>
       <pII_0_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_0_6>
       <pII_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_1>
       <pII_2_1>[data]</pII_2_1>
       <pII_3_1>[Pole tekstowe]</pII_3_1>
       <pII_4_1>[Pole tekstowe]</pII_4_1>
       <pII_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_1>
       <pII_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_1>
       <pII_8_1_subfield_0>[imię]</pII_8_1_subfield_0>
       <pII_8_1_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_1_subfield_1>
       <pII_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_2>
       <pII_2_2>[data]</pII_2_2>
       <pII_3_2>[Pole tekstowe]</pII_3_2>
       <pII_4_2>[Pole tekstowe]</pII_4_2>
       <pII_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_2>
       <pII_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_2>
       <pII_8_2_subfield_0>[imię]</pII_8_2_subfield_0>
       <pII_8_2_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_2_subfield_1>
       <pII_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_3>
       <pII_2_3>[data]</pII_2_3>
       <pII_3_3>[Pole tekstowe]</pII_3_3>
       <pII_4_3>[Pole tekstowe]</pII_4_3>
       <pII_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_3>
       <pII_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_3>
       <pII_8_3_subfield_0>[imię]</pII_8_3_subfield_0>
       <pII_8_3_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_3_subfield_1>
       <pII_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_4>
       <pII_2_4>[data]</pII_2_4>
       <pII_3_4>[Pole tekstowe]</pII_3_4>
       <pII_4_4>[Pole tekstowe]</pII_4_4>
       <pII_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_4>
       <pII_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_4>
       <pII_8_4_subfield_0>[imię]</pII_8_4_subfield_0>
       <pII_8_4_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_4_subfield_1>
       <pII_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_5>
       <pII_2_5>[data]</pII_2_5>
       <pII_3_5>[Pole tekstowe]</pII_3_5>
       <pII_4_5>[Pole tekstowe]</pII_4_5>
       <pII_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_5>
       <pII_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_5>
       <pII_8_5_subfield_0>[imię]</pII_8_5_subfield_0>
       <pII_8_5_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_5_subfield_1>
       <pII_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_6>
       <pII_2_6>[data]</pII_2_6>
       <pII_3_6>[Pole tekstowe]</pII_3_6>
       <pII_4_6>[Pole tekstowe]</pII_4_6>
       <pII_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_6>
       <pII_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_6>
       <pII_8_6_subfield_0>[imię]</pII_8_6_subfield_0>
       <pII_8_6_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_6_subfield_1>
       <pII_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_7>
       <pII_2_7>[data]</pII_2_7>
       <pII_3_7>[Pole tekstowe]</pII_3_7>
       <pII_4_7>[Pole tekstowe]</pII_4_7>
       <pII_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_7>
       <pII_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_7>
       <pII_8_7_subfield_0>[imię]</pII_8_7_subfield_0>
       <pII_8_7_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_7_subfield_1>
       <pII_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_8>
       <pII_2_8>[data]</pII_2_8>
       <pII_3_8>[Pole tekstowe]</pII_3_8>
       <pII_4_8>[Pole tekstowe]</pII_4_8>
       <pII_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_8>
       <pII_6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_8>
       <pII_8_8_subfield_0>[imię]</pII_8_8_subfield_0>
       <pII_8_8_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_8_subfield_1>
       <pII_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_9>
       <pII_2_9>[data]</pII_2_9>
       <pII_3_9>[Pole tekstowe]</pII_3_9>
       <pII_4_9>[Pole tekstowe]</pII_4_9>
       <pII_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_9>
       <pII_6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_9>
       <pII_8_9_subfield_0>[imię]</pII_8_9_subfield_0>
       <pII_8_9_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_9_subfield_1>
       <pII_1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_10>
       <pII_2_10>[data]</pII_2_10>
       <pII_3_10>[Pole tekstowe]</pII_3_10>
       <pII_4_10>[Pole tekstowe]</pII_4_10>
       <pII_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_10>
       <pII_6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_10>
       <pII_8_10_subfield_0>[imię]</pII_8_10_subfield_0>
       <pII_8_10_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_10_subfield_1>
       <pII_1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_11>
       <pII_2_11>[data]</pII_2_11>
       <pII_3_11>[Pole tekstowe]</pII_3_11>
       <pII_4_11>[Pole tekstowe]</pII_4_11>
       <pII_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_11>
       <pII_6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_11>
       <pII_8_11_subfield_0>[imię]</pII_8_11_subfield_0>
       <pII_8_11_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_11_subfield_1>
       <pII_1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_12>
       <pII_2_12>[data]</pII_2_12>
       <pII_3_12>[Pole tekstowe]</pII_3_12>
       <pII_4_12>[Pole tekstowe]</pII_4_12>
       <pII_5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_12>
       <pII_6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_12>
       <pII_8_12_subfield_0>[imię]</pII_8_12_subfield_0>
       <pII_8_12_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_12_subfield_1>
       <pII_1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_13>
       <pII_2_13>[data]</pII_2_13>
       <pII_3_13>[Pole tekstowe]</pII_3_13>
       <pII_4_13>[Pole tekstowe]</pII_4_13>
       <pII_5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_13>
       <pII_6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_13>
       <pII_8_13_subfield_0>[imię]</pII_8_13_subfield_0>
       <pII_8_13_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_13_subfield_1>
       <pII_1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_14>
       <pII_2_14>[data]</pII_2_14>
       <pII_3_14>[Pole tekstowe]</pII_3_14>
       <pII_4_14>[Pole tekstowe]</pII_4_14>
       <pII_5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_14>
       <pII_6_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_14>
       <pII_8_14_subfield_0>[imię]</pII_8_14_subfield_0>
       <pII_8_14_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_14_subfield_1>
       <pII_1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_15>
       <pII_2_15>[data]</pII_2_15>
       <pII_3_15>[Pole tekstowe]</pII_3_15>
       <pII_4_15>[Pole tekstowe]</pII_4_15>
       <pII_5_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_15>
       <pII_6_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_15>
       <pII_8_15_subfield_0>[imię]</pII_8_15_subfield_0>
       <pII_8_15_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_15_subfield_1>
       <pII_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_9_2>
       <pII_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_9_3>
       <pII_9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_9_5>
       <pII_9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_9_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EPPDG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3106237</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_3>30-10-1985</p2_subfield_3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <pII_0_1_subfield_>2</pII_0_1_subfield_>
       <pII_0_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</pII_0_1_subfield_4>
       <pII_0_1_subfield_2>Kowalski</pII_0_1_subfield_2>
       <pII_0_1_subfield_1>Jan</pII_0_1_subfield_1>
       <pII_0_1_subfield_3>30-10-1985</pII_0_1_subfield_3>
       <pII_0_5>test pola tekstowego</pII_0_5>
       <pII_0_2_2>8875155741</pII_0_2_2>
       <pII_0_3_subfield_0>Poznań</pII_0_3_subfield_0>
       <pII_0_3_subfield_1>Strzelecka</pII_0_3_subfield_1>
       <pII_0_3_subfield_2>1</pII_0_3_subfield_2>
       <pII_0_3_subfield_3>1</pII_0_3_subfield_3>
       <pII_0_4_subfield_0>61-155</pII_0_4_subfield_0>
       <pII_0_4_subfield_1>Poznań</pII_0_4_subfield_1>
       <pII_0_6>10</pII_0_6>
       <pII_1_1>10</pII_1_1>
       <pII_2_1>30-10-1990</pII_2_1>
       <pII_3_1>test pola tekstowego</pII_3_1>
       <pII_4_1>test pola tekstowego</pII_4_1>
       <pII_5_1>10</pII_5_1>
       <pII_6_1>10</pII_6_1>
       <pII_8_1_subfield_0>Jan</pII_8_1_subfield_0>
       <pII_8_1_subfield_1>Kowalski</pII_8_1_subfield_1>
       <pII_1_2>10</pII_1_2>
       <pII_2_2>30-10-1990</pII_2_2>
       <pII_3_2>test pola tekstowego</pII_3_2>
       <pII_4_2>test pola tekstowego</pII_4_2>
       <pII_5_2>10</pII_5_2>
       <pII_6_2>10</pII_6_2>
       <pII_8_2_subfield_0>Jan</pII_8_2_subfield_0>
       <pII_8_2_subfield_1>Kowalski</pII_8_2_subfield_1>
       <pII_1_3>10</pII_1_3>
       <pII_2_3>30-10-1990</pII_2_3>
       <pII_3_3>test pola tekstowego</pII_3_3>
       <pII_4_3>test pola tekstowego</pII_4_3>
       <pII_5_3>10</pII_5_3>
       <pII_6_3>10</pII_6_3>
       <pII_8_3_subfield_0>Jan</pII_8_3_subfield_0>
       <pII_8_3_subfield_1>Kowalski</pII_8_3_subfield_1>
       <pII_1_4>10</pII_1_4>
       <pII_2_4>30-10-1990</pII_2_4>
       <pII_3_4>test pola tekstowego</pII_3_4>
       <pII_4_4>test pola tekstowego</pII_4_4>
       <pII_5_4>10</pII_5_4>
       <pII_6_4>10</pII_6_4>
       <pII_8_4_subfield_0>Jan</pII_8_4_subfield_0>
       <pII_8_4_subfield_1>Kowalski</pII_8_4_subfield_1>
       <pII_1_5>10</pII_1_5>
       <pII_2_5>30-10-1990</pII_2_5>
       <pII_3_5>test pola tekstowego</pII_3_5>
       <pII_4_5>test pola tekstowego</pII_4_5>
       <pII_5_5>10</pII_5_5>
       <pII_6_5>10</pII_6_5>
       <pII_8_5_subfield_0>Jan</pII_8_5_subfield_0>
       <pII_8_5_subfield_1>Kowalski</pII_8_5_subfield_1>
       <pII_1_6>10</pII_1_6>
       <pII_2_6>30-10-1990</pII_2_6>
       <pII_3_6>test pola tekstowego</pII_3_6>
       <pII_4_6>test pola tekstowego</pII_4_6>
       <pII_5_6>10</pII_5_6>
       <pII_6_6>10</pII_6_6>
       <pII_8_6_subfield_0>Jan</pII_8_6_subfield_0>
       <pII_8_6_subfield_1>Kowalski</pII_8_6_subfield_1>
       <pII_1_7>10</pII_1_7>
       <pII_2_7>30-10-1990</pII_2_7>
       <pII_3_7>test pola tekstowego</pII_3_7>
       <pII_4_7>test pola tekstowego</pII_4_7>
       <pII_5_7>10</pII_5_7>
       <pII_6_7>10</pII_6_7>
       <pII_8_7_subfield_0>Jan</pII_8_7_subfield_0>
       <pII_8_7_subfield_1>Kowalski</pII_8_7_subfield_1>
       <pII_1_8>10</pII_1_8>
       <pII_2_8>30-10-1990</pII_2_8>
       <pII_3_8>test pola tekstowego</pII_3_8>
       <pII_4_8>test pola tekstowego</pII_4_8>
       <pII_5_8>10</pII_5_8>
       <pII_6_8>10</pII_6_8>
       <pII_8_8_subfield_0>Jan</pII_8_8_subfield_0>
       <pII_8_8_subfield_1>Kowalski</pII_8_8_subfield_1>
       <pII_1_9>10</pII_1_9>
       <pII_2_9>30-10-1990</pII_2_9>
       <pII_3_9>test pola tekstowego</pII_3_9>
       <pII_4_9>test pola tekstowego</pII_4_9>
       <pII_5_9>10</pII_5_9>
       <pII_6_9>10</pII_6_9>
       <pII_8_9_subfield_0>Jan</pII_8_9_subfield_0>
       <pII_8_9_subfield_1>Kowalski</pII_8_9_subfield_1>
       <pII_1_10>10</pII_1_10>
       <pII_2_10>30-10-1990</pII_2_10>
       <pII_3_10>test pola tekstowego</pII_3_10>
       <pII_4_10>test pola tekstowego</pII_4_10>
       <pII_5_10>10</pII_5_10>
       <pII_6_10>10</pII_6_10>
       <pII_8_10_subfield_0>Jan</pII_8_10_subfield_0>
       <pII_8_10_subfield_1>Kowalski</pII_8_10_subfield_1>
       <pII_1_11>10</pII_1_11>
       <pII_2_11>30-10-1990</pII_2_11>
       <pII_3_11>test pola tekstowego</pII_3_11>
       <pII_4_11>test pola tekstowego</pII_4_11>
       <pII_5_11>10</pII_5_11>
       <pII_6_11>10</pII_6_11>
       <pII_8_11_subfield_0>Jan</pII_8_11_subfield_0>
       <pII_8_11_subfield_1>Kowalski</pII_8_11_subfield_1>
       <pII_1_12>10</pII_1_12>
       <pII_2_12>30-10-1990</pII_2_12>
       <pII_3_12>test pola tekstowego</pII_3_12>
       <pII_4_12>test pola tekstowego</pII_4_12>
       <pII_5_12>10</pII_5_12>
       <pII_6_12>10</pII_6_12>
       <pII_8_12_subfield_0>Jan</pII_8_12_subfield_0>
       <pII_8_12_subfield_1>Kowalski</pII_8_12_subfield_1>
       <pII_1_13>10</pII_1_13>
       <pII_2_13>30-10-1990</pII_2_13>
       <pII_3_13>test pola tekstowego</pII_3_13>
       <pII_4_13>test pola tekstowego</pII_4_13>
       <pII_5_13>10</pII_5_13>
       <pII_6_13>10</pII_6_13>
       <pII_8_13_subfield_0>Jan</pII_8_13_subfield_0>
       <pII_8_13_subfield_1>Kowalski</pII_8_13_subfield_1>
       <pII_1_14>10</pII_1_14>
       <pII_2_14>30-10-1990</pII_2_14>
       <pII_3_14>test pola tekstowego</pII_3_14>
       <pII_4_14>test pola tekstowego</pII_4_14>
       <pII_5_14>10</pII_5_14>
       <pII_6_14>10</pII_6_14>
       <pII_8_14_subfield_0>Jan</pII_8_14_subfield_0>
       <pII_8_14_subfield_1>Kowalski</pII_8_14_subfield_1>
       <pII_1_15>10</pII_1_15>
       <pII_2_15>30-10-1990</pII_2_15>
       <pII_3_15>test pola tekstowego</pII_3_15>
       <pII_4_15>test pola tekstowego</pII_4_15>
       <pII_5_15>10</pII_5_15>
       <pII_6_15>10</pII_6_15>
       <pII_8_15_subfield_0>Jan</pII_8_15_subfield_0>
       <pII_8_15_subfield_1>Kowalski</pII_8_15_subfield_1>
       <pII_9_2>10</pII_9_2>
       <pII_9_3>10</pII_9_3>
       <pII_9_5>10</pII_9_5>
       <pII_9_6>10</pII_9_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>