Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Rp-2b (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (część dalsza z formularza ZUS Rp-2 III. Dane małoletniego dziecka / małoletnich dzieci)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3106594</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p0_2_subfield_0>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[NIP]</pI_1_2>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwisko]</pI_1_6>
       <pI_1_9>[pierwszeImie]</pI_1_9>
       <pII_1_1>[PESEL]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[NIP]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[plec]</pII_1_3>
       <pII_1_6>[nazwisko]</pII_1_6>
       <pII_1_9>[pierwszeImie]</pII_1_9>
       <pII_1_10>[drugieImie]</pII_1_10>
       <pII_1_11>[imieOjca]</pII_1_11>
       <pII_1_12>[imieMatki]</pII_1_12>
       <pII_1_14>[dataUrodzenia]</pII_1_14>
       <pII_1_17_4>[Pole tekstowe]</pII_1_17_4>
       <pII_1_15>[miejsceUrodzenia]</pII_1_15>
       <pII_1_16>[kraj]</pII_1_16>
       <pII_1_17>[kraj]</pII_1_17>
       <pII_2_1>[KodPocztowy]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Poczta]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[Gmina]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[Miejscowosc]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[Ulica]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[NrDomu]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[NrLokalu]</pII_2_7>
       <pII_2_9>[kraj]</pII_2_9>
       <pII_2_8>[kraj]</pII_2_8>
       <pII_2_10>[Pole tekstowe]</pII_2_10>
       <pII_2_12>[Pole tekstowe]</pII_2_12>
       <pII_2_13>[Pole tekstowe]</pII_2_13>
       <pII_3_1>[PESEL]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[NIP]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[plec]</pII_3_3>
       <pII_3_6>[nazwisko]</pII_3_6>
       <pII_3_9>[pierwszeImie]</pII_3_9>
       <pII_3_10>[drugieImie]</pII_3_10>
       <pII_3_11>[imieOjca]</pII_3_11>
       <pII_3_12>[imieMatki]</pII_3_12>
       <pII_3_14>[dataUrodzenia]</pII_3_14>
       <pII_3_17_4>[Pole tekstowe]</pII_3_17_4>
       <pII_3_15>[miejsceUrodzenia]</pII_3_15>
       <pII_3_16>[kraj]</pII_3_16>
       <pII_3_17>[kraj]</pII_3_17>
       <pII_4_1>[KodPocztowy]</pII_4_1>
       <pII_4_2>[Poczta]</pII_4_2>
       <pII_4_3>[Gmina]</pII_4_3>
       <pII_4_4>[Miejscowosc]</pII_4_4>
       <pII_4_5>[Ulica]</pII_4_5>
       <pII_4_6>[NrDomu]</pII_4_6>
       <pII_4_7>[NrLokalu]</pII_4_7>
       <pII_4_9>[kraj]</pII_4_9>
       <pII_4_8>[kraj]</pII_4_8>
       <pII_4_10>[Pole tekstowe]</pII_4_10>
       <pII_4_12>[Pole tekstowe]</pII_4_12>
       <pII_4_13>[Pole tekstowe]</pII_4_13>
       <pIII_0_>[Wartość wyboru w polu pIII_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_0_>
       <pIII_1_1>[PESEL]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[NIP]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[plec]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[nazwisko]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[pierwszeImie]</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>[miejscowość]</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>[Data wypełnienia]</pIII_1_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Rp-2b</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3106594</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2_subfield_0>26</p0_2_subfield_0>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>8875155741</pI_1_2>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>Kowalski</pI_1_6>
       <pI_1_9>Jan</pI_1_9>
       <pII_1_1>23050608219</pII_1_1>
       <pII_1_2>8875155741</pII_1_2>
       <pII_1_3>M</pII_1_3>
       <pII_1_6>Kowalski</pII_1_6>
       <pII_1_9>Jan</pII_1_9>
       <pII_1_10>Stefan</pII_1_10>
       <pII_1_11>Stefan</pII_1_11>
       <pII_1_12>Danuta</pII_1_12>
       <pII_1_14>30-10-1985</pII_1_14>
       <pII_1_17_4>test pola tekstowego</pII_1_17_4>
       <pII_1_15>Poznań</pII_1_15>
       <pII_1_16>PL</pII_1_16>
       <pII_1_17>PL</pII_1_17>
       <pII_2_1>61-155</pII_2_1>
       <pII_2_2>Poznań</pII_2_2>
       <pII_2_3>Poznań</pII_2_3>
       <pII_2_4>Poznań</pII_2_4>
       <pII_2_5>Strzelecka</pII_2_5>
       <pII_2_6>1</pII_2_6>
       <pII_2_7>1</pII_2_7>
       <pII_2_9>PL</pII_2_9>
       <pII_2_8>PL</pII_2_8>
       <pII_2_10>test pola tekstowego</pII_2_10>
       <pII_2_12>test pola tekstowego</pII_2_12>
       <pII_2_13>test pola tekstowego</pII_2_13>
       <pII_3_1>23050608219</pII_3_1>
       <pII_3_2>8875155741</pII_3_2>
       <pII_3_3>M</pII_3_3>
       <pII_3_6>Kowalski</pII_3_6>
       <pII_3_9>Jan</pII_3_9>
       <pII_3_10>Stefan</pII_3_10>
       <pII_3_11>Stefan</pII_3_11>
       <pII_3_12>Danuta</pII_3_12>
       <pII_3_14>30-10-1985</pII_3_14>
       <pII_3_17_4>test pola tekstowego</pII_3_17_4>
       <pII_3_15>Poznań</pII_3_15>
       <pII_3_16>PL</pII_3_16>
       <pII_3_17>PL</pII_3_17>
       <pII_4_1>61-155</pII_4_1>
       <pII_4_2>Poznań</pII_4_2>
       <pII_4_3>Poznań</pII_4_3>
       <pII_4_4>Poznań</pII_4_4>
       <pII_4_5>Strzelecka</pII_4_5>
       <pII_4_6>1</pII_4_6>
       <pII_4_7>1</pII_4_7>
       <pII_4_9>PL</pII_4_9>
       <pII_4_8>PL</pII_4_8>
       <pII_4_10>test pola tekstowego</pII_4_10>
       <pII_4_12>test pola tekstowego</pII_4_12>
       <pII_4_13>test pola tekstowego</pII_4_13>
       <pIII_0_>1</pIII_0_>
       <pIII_1_1>23050608219</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>8875155741</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>M</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>1</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>nr-test</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>Kowalski</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>Jan</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>Poznań</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>30-10-2014</pIII_1_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>