Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OUSM (archiwalny) Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3106987</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[pierwszeImie]</p1_2>
       <p1_3>[drugieImie]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[PESEL]</p1_5>
       <p1_6>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_6>
       <p1_7>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_7>
       <p2_1>[KodPocztowy]</p2_1>
       <p2_2>[Poczta]</p2_2>
       <p2_3>[Gmina]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_8>[Telefon]</p2_8>
       <p2_9>[kraj]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[kraj]</p2_11>
       <p2_12>[Mail]</p2_12>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[miejscowość]</p8>
       <p9>[Data wypełnienia]</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OUSM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3106987</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>nr-test</p1_7>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>1</p2_10>
       <p2_11>1</p2_11>
       <p2_12>1</p2_12>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>30-10-2014</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>