Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KW-WPIS (od 2014) (archiwalny) Wniosek o wpis w księdze wieczystejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3115932</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <pa1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_1>
       <pa1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_2>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <pa1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_3>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <pa1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_4>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <pb1_1_>[Wartość wyboru w polu pb1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_1_>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p9_1> / brak</p9_1>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p10_1> / brak</p10_1>
       <pb1_2_>[Wartość wyboru w polu pb1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_2_>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p11_subfield_2>
       <p12>[nazwisko2]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[drugieImie]</p14>
       <p15>[imieOjca]</p15>
       <p16>[imieMatki]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <pb1_3_>[Wartość wyboru w polu pb1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_3_>
       <pb1_4_>[Wartość wyboru w polu pb1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_4_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p25_subfield_>
       <p25_subfield_3>[nazwa pełna]</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_2>[nazwisko]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_1>[imię]</p25_subfield_1>
       <p26>[MiejscowoscKor]</p26>
       <p27>[UlicaKor]</p27>
       <p28>[NrDomuKor]</p28>
       <p29>[NrLokaluKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowyKor]</p30>
       <p31>[PocztaKor]</p31>
       <pb1_5_>[Wartość wyboru w polu pb1_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_5_>
       <p32>[PESEL]</p32>
       <p32_1> / brak</p32_1>
       <p33>[REGON]</p33>
       <p33_1> / brak</p33_1>
       <pb1_6_>[Wartość wyboru w polu pb1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_6_>
       <p34_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p34_subfield_>
       <p34_subfield_3>[nazwa pełna]</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p34_subfield_2>
       <p35>[nazwisko2]</p35>
       <p36>[pierwszeImie]</p36>
       <p37>[drugieImie]</p37>
       <p38>[imieOjca]</p38>
       <p39>[imieMatki]</p39>
       <p40>[KodKraju]</p40>
       <p41>[Miejscowosc]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[KodPocztowy]</p45>
       <p46>[Poczta]</p46>
       <pb1_7_>[Wartość wyboru w polu pb1_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_7_>
       <pb1_8_>[Wartość wyboru w polu pb1_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_8_>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p48_subfield_>
       <p48_subfield_3>[nazwa pełna]</p48_subfield_3>
       <p48_subfield_2>[nazwisko]</p48_subfield_2>
       <p48_subfield_1>[imię]</p48_subfield_1>
       <p49>[MiejscowoscKor]</p49>
       <p50>[UlicaKor]</p50>
       <p51>[NrDomuKor]</p51>
       <p52>[NrLokaluKor]</p52>
       <p53>[KodPocztowyKor]</p53>
       <p54>[PocztaKor]</p54>
       <pb1_9_>[Wartość wyboru w polu pb1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_9_>
       <p55>[PESEL]</p55>
       <p55_1> / brak</p55_1>
       <p56>[REGON]</p56>
       <p56_1> / brak</p56_1>
       <pb1_10_>[Wartość wyboru w polu pb1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_10_>
       <p57_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p57_subfield_>
       <p57_subfield_3>[nazwa pełna]</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p57_subfield_2>
       <p58>[nazwisko2]</p58>
       <p59>[pierwszeImie]</p59>
       <p60>[drugieImie]</p60>
       <p61>[imieOjca]</p61>
       <p62>[imieMatki]</p62>
       <p63>[KodKraju]</p63>
       <p64>[Miejscowosc]</p64>
       <p65>[Ulica]</p65>
       <p66>[NrDomu]</p66>
       <p67>[NrLokalu]</p67>
       <p68>[KodPocztowy]</p68>
       <p69>[Poczta]</p69>
       <pb1_11_>[Wartość wyboru w polu pb1_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_11_>
       <pb1_12_>[Wartość wyboru w polu pb1_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_12_>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p71_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p71_subfield_>
       <p71_subfield_3>[nazwa pełna]</p71_subfield_3>
       <p71_subfield_2>[nazwisko]</p71_subfield_2>
       <p71_subfield_1>[imię]</p71_subfield_1>
       <p72>[MiejscowoscKor]</p72>
       <p73>[UlicaKor]</p73>
       <p74>[NrDomuKor]</p74>
       <p75>[NrLokaluKor]</p75>
       <p76>[KodPocztowyKor]</p76>
       <p77>[PocztaKor]</p77>
       <p78_1>[Pole tekstowe]</p78_1>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p79_1>[Pole tekstowe]</p79_1>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80_1>[Pole tekstowe]</p80_1>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p81>[pole wielowierszowe]</p81>
       <p82>[pole wielowierszowe]</p82>
       <p83>[pole wielowierszowe]</p83>
       <p84>[pole wielowierszowe]</p84>
       <p85>[pole wielowierszowe]</p85>
       <pb1_13_>[Wartość wyboru w polu pb1_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pb1_13_>
       <pb1_14_>[Wartość wyboru w polu pb1_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb1_14_>
       <p86_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p86_subfield_>
       <p86_subfield_3>[nazwa pełna]</p86_subfield_3>
       <p86_subfield_2>[nazwisko]</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_1>[imię]</p86_subfield_1>
       <p87>[Data wypełnienia]</p87>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-WPIS (od 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3115932</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <pa1_1>1</pa1_1>
       <pa1_2>1</pa1_2>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <pa1_3>1</pa1_3>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <pa1_4>1</pa1_4>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <pb1_1_>1</pb1_1_>
       <p9>23050608219</p9>
       <p9_1></p9_1>
       <p10>773461194</p10>
       <p10_1></p10_1>
       <pb1_2_>1</pb1_2_>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p12>Nowak</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Stefan</p14>
       <p15>Stefan</p15>
       <p16>Danuta</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <pb1_3_>1</pb1_3_>
       <pb1_4_>1</pb1_4_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_subfield_>2</p25_subfield_>
       <p25_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_2>Kowalski</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_1>Jan</p25_subfield_1>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Półwiejska</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <pb1_5_>1</pb1_5_>
       <p32>23050608219</p32>
       <p32_1></p32_1>
       <p33>773461194</p33>
       <p33_1></p33_1>
       <pb1_6_>1</pb1_6_>
       <p34_subfield_>2</p34_subfield_>
       <p34_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_2>Kowalski</p34_subfield_2>
       <p35>Nowak</p35>
       <p36>Jan</p36>
       <p37>Stefan</p37>
       <p38>Stefan</p38>
       <p39>Danuta</p39>
       <p40>PL</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>61-155</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <pb1_7_>1</pb1_7_>
       <pb1_8_>1</pb1_8_>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_subfield_>2</p48_subfield_>
       <p48_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p48_subfield_3>
       <p48_subfield_2>Kowalski</p48_subfield_2>
       <p48_subfield_1>Jan</p48_subfield_1>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>Półwiejska</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>61-155</p53>
       <p54>Poznań</p54>
       <pb1_9_>1</pb1_9_>
       <p55>23050608219</p55>
       <p55_1></p55_1>
       <p56>773461194</p56>
       <p56_1></p56_1>
       <pb1_10_>1</pb1_10_>
       <p57_subfield_>2</p57_subfield_>
       <p57_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_2>Kowalski</p57_subfield_2>
       <p58>Nowak</p58>
       <p59>Jan</p59>
       <p60>Stefan</p60>
       <p61>Stefan</p61>
       <p62>Danuta</p62>
       <p63>PL</p63>
       <p64>Poznań</p64>
       <p65>Strzelecka</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>61-155</p68>
       <p69>Poznań</p69>
       <pb1_11_>1</pb1_11_>
       <pb1_12_>1</pb1_12_>
       <p70_>1</p70_>
       <p71_subfield_>2</p71_subfield_>
       <p71_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p71_subfield_3>
       <p71_subfield_2>Kowalski</p71_subfield_2>
       <p71_subfield_1>Jan</p71_subfield_1>
       <p72>Poznań</p72>
       <p73>Półwiejska</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>61-155</p76>
       <p77>Poznań</p77>
       <p78_1>test pola tekstowego</p78_1>
       <p78>10</p78>
       <p79_1>test pola tekstowego</p79_1>
       <p79>10</p79>
       <p80_1>test pola tekstowego</p80_1>
       <p80>10</p80>
       <p81>to jest pole wielowierszowe</p81>
       <p82>to jest pole wielowierszowe</p82>
       <p83>to jest pole wielowierszowe</p83>
       <p84>to jest pole wielowierszowe</p84>
       <p85>to jest pole wielowierszowe</p85>
       <pb1_13_>1</pb1_13_>
       <pb1_14_>1</pb1_14_>
       <p86_subfield_>2</p86_subfield_>
       <p86_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p86_subfield_3>
       <p86_subfield_2>Kowalski</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_1>Jan</p86_subfield_1>
       <p87>30-10-2014</p87>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>