Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KW-WU (od 2014) (archiwalny) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowaniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3116102</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p1_1> / brak</p1_1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p2_1> / brak</p2_1>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p3_subfield_2>
       <p4>[nazwisko2]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[drugieImie]</p6>
       <p7>[imieOjca]</p7>
       <p8>[imieMatki]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_subfield_>
       <p17_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_2>[nazwisko]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>[imię]</p17_subfield_1>
       <p18>[MiejscowoscKor]</p18>
       <p19>[UlicaKor]</p19>
       <p20>[NrDomuKor]</p20>
       <p21>[NrLokaluKor]</p21>
       <p22>[KodPocztowyKor]</p22>
       <p23>[PocztaKor]</p23>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p24_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p24_subfield_>
       <p24_subfield_3>[nazwa pełna]</p24_subfield_3>
       <p24_subfield_2>[nazwisko]</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_1>[imię]</p24_subfield_1>
       <p25>[Data wypełnienia]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-WU (od 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3116102</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p24_>1</p24_>
       <p1>23050608219</p1>
       <p1_1></p1_1>
       <p2>773461194</p2>
       <p2_1></p2_1>
       <p25_>1</p25_>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p4>Nowak</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>Danuta</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p16_>1</p16_>
       <p28_>1</p28_>
       <p17_subfield_>2</p17_subfield_>
       <p17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_2>Kowalski</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>Jan</p17_subfield_1>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Półwiejska</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p24_subfield_>2</p24_subfield_>
       <p24_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p24_subfield_3>
       <p24_subfield_2>Kowalski</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_1>Jan</p24_subfield_1>
       <p25>30-10-2014</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>