Pola formularza

Formularz: NIP-2 (9) - Ad (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3119679</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_102_>[Wartość wyboru w polu p1_102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_102_>
       <p1_103>[kraj]</p1_103>
       <p1_104>[województwo]</p1_104>
       <p1_105>[powiat]</p1_105>
       <p1_106>[gmina]</p1_106>
       <p1_107>[Pole tekstowe]</p1_107>
       <p1_108>[Pole tekstowe]</p1_108>
       <p1_109>[Pole tekstowe]</p1_109>
       <p1_110>[miejscowość]</p1_110>
       <p1_111>[Pole tekstowe]</p1_111>
       <p1_112>[miejscowość]</p1_112>
       <p1_113>[Pole tekstowe]</p1_113>
       <p2_102_>[Wartość wyboru w polu p2_102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_102_>
       <p2_103>[kraj]</p2_103>
       <p2_104>[województwo]</p2_104>
       <p2_105>[powiat]</p2_105>
       <p2_106>[gmina]</p2_106>
       <p2_107>[Pole tekstowe]</p2_107>
       <p2_108>[Pole tekstowe]</p2_108>
       <p2_109>[Pole tekstowe]</p2_109>
       <p2_110>[miejscowość]</p2_110>
       <p2_111>[Pole tekstowe]</p2_111>
       <p2_112>[miejscowość]</p2_112>
       <p2_113>[Pole tekstowe]</p2_113>
       <p3_102_>[Wartość wyboru w polu p3_102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_102_>
       <p3_103>[kraj]</p3_103>
       <p3_104>[województwo]</p3_104>
       <p3_105>[powiat]</p3_105>
       <p3_106>[gmina]</p3_106>
       <p3_107>[Pole tekstowe]</p3_107>
       <p3_108>[Pole tekstowe]</p3_108>
       <p3_109>[Pole tekstowe]</p3_109>
       <p3_110>[miejscowość]</p3_110>
       <p3_111>[Pole tekstowe]</p3_111>
       <p3_112>[miejscowość]</p3_112>
       <p3_113>[Pole tekstowe]</p3_113>
       <p4_102_>[Wartość wyboru w polu p4_102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_102_>
       <p4_103>[kraj]</p4_103>
       <p4_104>[województwo]</p4_104>
       <p4_105>[powiat]</p4_105>
       <p4_106>[gmina]</p4_106>
       <p4_107>[Pole tekstowe]</p4_107>
       <p4_108>[Pole tekstowe]</p4_108>
       <p4_109>[Pole tekstowe]</p4_109>
       <p4_110>[miejscowość]</p4_110>
       <p4_111>[Pole tekstowe]</p4_111>
       <p4_112>[miejscowość]</p4_112>
       <p4_113>[Pole tekstowe]</p4_113>
       <p5_102_>[Wartość wyboru w polu p5_102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_102_>
       <p5_103>[kraj]</p5_103>
       <p5_104>[województwo]</p5_104>
       <p5_105>[powiat]</p5_105>
       <p5_106>[gmina]</p5_106>
       <p5_107>[Pole tekstowe]</p5_107>
       <p5_108>[Pole tekstowe]</p5_108>
       <p5_109>[Pole tekstowe]</p5_109>
       <p5_110>[miejscowość]</p5_110>
       <p5_111>[Pole tekstowe]</p5_111>
       <p5_112>[miejscowość]</p5_112>
       <p5_113>[Pole tekstowe]</p5_113>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (9) - Ad</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3119679</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_102_>1</p1_102_>
       <p1_103>PL</p1_103>
       <p1_104>wielkopolskie</p1_104>
       <p1_105>poznański</p1_105>
       <p1_106>Poznań</p1_106>
       <p1_107>test pola tekstowego</p1_107>
       <p1_108>test pola tekstowego</p1_108>
       <p1_109>test pola tekstowego</p1_109>
       <p1_110>Poznań</p1_110>
       <p1_111>test pola tekstowego</p1_111>
       <p1_112>Poznań</p1_112>
       <p1_113>test pola tekstowego</p1_113>
       <p2_102_>1</p2_102_>
       <p2_103>PL</p2_103>
       <p2_104>wielkopolskie</p2_104>
       <p2_105>poznański</p2_105>
       <p2_106>Poznań</p2_106>
       <p2_107>test pola tekstowego</p2_107>
       <p2_108>test pola tekstowego</p2_108>
       <p2_109>test pola tekstowego</p2_109>
       <p2_110>Poznań</p2_110>
       <p2_111>test pola tekstowego</p2_111>
       <p2_112>Poznań</p2_112>
       <p2_113>test pola tekstowego</p2_113>
       <p3_102_>1</p3_102_>
       <p3_103>PL</p3_103>
       <p3_104>wielkopolskie</p3_104>
       <p3_105>poznański</p3_105>
       <p3_106>Poznań</p3_106>
       <p3_107>test pola tekstowego</p3_107>
       <p3_108>test pola tekstowego</p3_108>
       <p3_109>test pola tekstowego</p3_109>
       <p3_110>Poznań</p3_110>
       <p3_111>test pola tekstowego</p3_111>
       <p3_112>Poznań</p3_112>
       <p3_113>test pola tekstowego</p3_113>
       <p4_102_>1</p4_102_>
       <p4_103>PL</p4_103>
       <p4_104>wielkopolskie</p4_104>
       <p4_105>poznański</p4_105>
       <p4_106>Poznań</p4_106>
       <p4_107>test pola tekstowego</p4_107>
       <p4_108>test pola tekstowego</p4_108>
       <p4_109>test pola tekstowego</p4_109>
       <p4_110>Poznań</p4_110>
       <p4_111>test pola tekstowego</p4_111>
       <p4_112>Poznań</p4_112>
       <p4_113>test pola tekstowego</p4_113>
       <p5_102_>1</p5_102_>
       <p5_103>PL</p5_103>
       <p5_104>wielkopolskie</p5_104>
       <p5_105>poznański</p5_105>
       <p5_106>Poznań</p5_106>
       <p5_107>test pola tekstowego</p5_107>
       <p5_108>test pola tekstowego</p5_108>
       <p5_109>test pola tekstowego</p5_109>
       <p5_110>Poznań</p5_110>
       <p5_111>test pola tekstowego</p5_111>
       <p5_112>Poznań</p5_112>
       <p5_113>test pola tekstowego</p5_113>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>