Pola formularza

Formularz: NIP-D (7) Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałowąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3119822</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2_subfield_0>[nazwa pełna]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[REGON]</p2_subfield_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3>
       <p5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_4>
       <p5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p8_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p8_3_subfield_>
       <p8_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p8_3_subfield_2>
       <p8_3_subfield_3>[Pole NIP]</p8_3_subfield_3>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_3>
       <p12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_4>
       <p12_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_5>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_4>[nazwa pełna]</p14_subfield_4>
       <p14_subfield_2>[nazwisko]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[imię]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_3>[data urodzenia]</p14_subfield_3>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p15_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_3_subfield_>
       <p15_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_3_subfield_2>
       <p15_3_subfield_3>[Pole NIP]</p15_3_subfield_3>
       <p16>[REGON]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p18>[data]</p18>
       <p19_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1>
       <p19_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_2>
       <p19_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_3>
       <p19_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_4>
       <p19_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_5>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>[nazwa pełna]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>[nazwisko]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[imię]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>[data urodzenia]</p21_subfield_3>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p22_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p22_3_subfield_>
       <p22_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p22_3_subfield_2>
       <p22_3_subfield_3>[Pole NIP]</p22_3_subfield_3>
       <p23>[REGON]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p25>[data]</p25>
       <p26_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1>
       <p26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2>
       <p26_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3>
       <p26_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_4>
       <p26_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_5>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p27_>
       <p28_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p28_4_subfield_>
       <p28_4_subfield_4>[nazwa pełna]</p28_4_subfield_4>
       <p28_4_subfield_2>[nazwisko]</p28_4_subfield_2>
       <p28_4_subfield_1>[imię]</p28_4_subfield_1>
       <p28_4_subfield_3>[data urodzenia]</p28_4_subfield_3>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p29_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_3_subfield_>
       <p29_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_3_subfield_2>
       <p29_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_3_subfield_3>
       <p30>[REGON]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32>[data]</p32>
       <p33_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_1>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p33_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_3>
       <p33_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_4>
       <p33_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_5>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p34_>
       <p35_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p35_subfield_>
       <p35_subfield_4>[nazwa pełna]</p35_subfield_4>
       <p35_subfield_2>[nazwisko]</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_1>[imię]</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_3>[data urodzenia]</p35_subfield_3>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p36_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p36_3_subfield_>
       <p36_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p36_3_subfield_2>
       <p36_3_subfield_3>[Pole NIP]</p36_3_subfield_3>
       <p37>[REGON]</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-D (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3119822</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2_subfield_0>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>773461194</p2_subfield_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8_>1</p8_>
       <p8_3_subfield_>2</p8_3_subfield_>
       <p8_3_subfield_2>23050608219</p8_3_subfield_2>
       <p8_3_subfield_3>8875155741</p8_3_subfield_3>
       <p9>773461194</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p14_subfield_4>
       <p14_subfield_2>Kowalski</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>Jan</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_3>30-10-1985</p14_subfield_3>
       <p15_>1</p15_>
       <p15_3_subfield_>2</p15_3_subfield_>
       <p15_3_subfield_2>23050608219</p15_3_subfield_2>
       <p15_3_subfield_3>8875155741</p15_3_subfield_3>
       <p16>773461194</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p19_3>1</p19_3>
       <p19_4>1</p19_4>
       <p19_5>1</p19_5>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>Kowalski</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Jan</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>30-10-1985</p21_subfield_3>
       <p22_>1</p22_>
       <p22_3_subfield_>2</p22_3_subfield_>
       <p22_3_subfield_2>23050608219</p22_3_subfield_2>
       <p22_3_subfield_3>8875155741</p22_3_subfield_3>
       <p23>773461194</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p26_3>1</p26_3>
       <p26_4>1</p26_4>
       <p26_5>1</p26_5>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_4_subfield_>2</p28_4_subfield_>
       <p28_4_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p28_4_subfield_4>
       <p28_4_subfield_2>Kowalski</p28_4_subfield_2>
       <p28_4_subfield_1>Jan</p28_4_subfield_1>
       <p28_4_subfield_3>30-10-1985</p28_4_subfield_3>
       <p29_>1</p29_>
       <p29_3_subfield_>2</p29_3_subfield_>
       <p29_3_subfield_2>23050608219</p29_3_subfield_2>
       <p29_3_subfield_3>8875155741</p29_3_subfield_3>
       <p30>773461194</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p33_3>1</p33_3>
       <p33_4>1</p33_4>
       <p33_5>1</p33_5>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_subfield_>2</p35_subfield_>
       <p35_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p35_subfield_4>
       <p35_subfield_2>Kowalski</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_1>Jan</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_3>30-10-1985</p35_subfield_3>
       <p36_>1</p36_>
       <p36_3_subfield_>2</p36_3_subfield_>
       <p36_3_subfield_2>23050608219</p36_3_subfield_2>
       <p36_3_subfield_3>8875155741</p36_3_subfield_3>
       <p37>773461194</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>