Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-2 (9) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3120055</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9>
       <p10>[nazwa]</p10>
       <p11>[REGON]</p11>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Wojewodztwo]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <p18_0>[KrajKor]</p18_0>
       <p19_9>[WojewodztwoKor]</p19_9>
       <p20_4>[PowiatKor]</p20_4>
       <p21_8>[GminaKor]</p21_8>
       <p22_8>[UlicaKor]</p22_8>
       <p23_4>[NrDomuKor]</p23_4>
       <p24_5>[NrLokaluKor]</p24_5>
       <p25_1>[MiejscowoscKor]</p25_1>
       <p26_7>[KodPocztowyKor]</p26_7>
       <p27_1>[PocztaKor]</p27_1>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Telefon]</p36>
       <p37>[Faks]</p37>
       <p38>[Mail]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p39_>
       <p40>[data]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_1>+:+ / -:-</p45_1>
       <p45_6>+:+ / -:-</p45_6>
       <p45_2>+:+ / -:-</p45_2>
       <p45_3>+:+ / -:-</p45_3>
       <p45_7>+:+ / -:-</p45_7>
       <p45_4>+:+ / -:-</p45_4>
       <p45_8>+:+ / -:-</p45_8>
       <p45_5>+:+ / -:-</p45_5>
       <p45_9>+:+ / -:-</p45_9>
       <p46>[pkd1opis]</p46>
       <p47>[pkd1]</p47>
       <p48>[kraj]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51>[KrajBanku]</p51>
       <p52>[NazwaBanku]</p52>
       <p53>[PosiadaczRachunku]</p53>
       <p54>[Rachunek]</p54>
       <p55>[Rachunek]</p55>
       <p56>[KrajBanku]</p56>
       <p57>[NazwaBanku]</p57>
       <p58>[PosiadaczRachunku]</p58>
       <p59>[Rachunek]</p59>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[KrajBanku]</p61>
       <p62>[NazwaBanku]</p62>
       <p63>[PosiadaczRachunku]</p63>
       <p64>[Rachunek]</p64>
       <p65>[kraj]</p65>
       <p66>[województwo]</p66>
       <p67>[powiat]</p67>
       <p68>[gmina]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p72>[miejscowość]</p72>
       <p74>[miejscowość]</p74>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 ]</p75_>
       <p76>[KodKrajuDzial]</p76>
       <p77>[WojewodztwoDzial]</p77>
       <p78>[PowiatDzial]</p78>
       <p79>[GminaDzial]</p79>
       <p80>[UlicaDzial]</p80>
       <p81>[NrDomuDzial]</p81>
       <p82>[NrLokaluDzial]</p82>
       <p83>[MiejscowoscDzial]</p83>
       <p84>[KodPocztowyDzial]</p84>
       <p85>[PocztaDzial]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[NIP]</p87>
       <p88>[nazwaPelna]</p88>
       <p89>[Pole integer - wartość liczbowa]</p89>
       <p90>[Pole integer - wartość liczbowa]</p90>
       <p91>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <p94_>[Wartość wyboru w polu p94. Dostępne wartości: 1 2 ]</p94_>
       <p96>[Data wypełnienia]</p96>
       <p97>[pierwszeImie]</p97>
       <p98>[nazwisko]</p98>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100_>[Wartość wyboru w polu p100. Dostępne wartości: 1 2 ]</p100_>
       <p100_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p100_3_subfield_>
       <p100_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p100_3_subfield_2>
       <p100_3_subfield_3>[Pole NIP]</p100_3_subfield_3>
       <p101>[pierwszeImie]</p101>
       <p102>[nazwisko]</p102>
       <p103>[Pole tekstowe]</p103>
       <p104_>[Wartość wyboru w polu p104. Dostępne wartości: 1 2 ]</p104_>
       <p104_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p104_3_subfield_>
       <p104_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p104_3_subfield_2>
       <p104_3_subfield_3>[Pole NIP]</p104_3_subfield_3>
       <p105>[pierwszeImie]</p105>
       <p106>[nazwisko]</p106>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108_>[Wartość wyboru w polu p108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p108_>
       <p108_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p108_3_subfield_>
       <p108_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p108_3_subfield_2>
       <p108_3_subfield_3>[Pole NIP]</p108_3_subfield_3>
       <p109>[pierwszeImie]</p109>
       <p110>[nazwisko]</p110>
       <p111>[Pole tekstowe]</p111>
       <p112_>[Wartość wyboru w polu p112. Dostępne wartości: 1 2 ]</p112_>
       <p112_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p112_3_subfield_>
       <p112_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p112_3_subfield_2>
       <p112_3_subfield_3>[Pole NIP]</p112_3_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (9)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3120055</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>nazwa testowa</p10>
       <p11>773461194</p11>
       <p12>1</p12>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p18_0>PL</p18_0>
       <p19_9>wielkopolskie</p19_9>
       <p20_4>poznański</p20_4>
       <p21_8>Poznań</p21_8>
       <p22_8>Półwiejska</p22_8>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p24_5>1</p24_5>
       <p25_1>Poznań</p25_1>
       <p26_7>61-155</p26_7>
       <p27_1>Poznań</p27_1>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>500600400</p36>
       <p37></p37>
       <p38>test@test.pl</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>10</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_1>+</p45_1>
       <p45_6>+</p45_6>
       <p45_2>+</p45_2>
       <p45_3>+</p45_3>
       <p45_7>+</p45_7>
       <p45_4>+</p45_4>
       <p45_8>+</p45_8>
       <p45_5>+</p45_5>
       <p45_9>+</p45_9>
       <p46>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p46>
       <p47>01.11.Z</p47>
       <p48>PL</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50_>1</p50_>
       <p51>Polska</p51>
       <p52>Bank Zachodni WBK</p52>
       <p53>Jan Nowak</p53>
       <p54>453054504926965134154839080720</p54>
       <p55>453054504926965134154839080720</p55>
       <p56>Polska</p56>
       <p57>Bank Zachodni WBK</p57>
       <p58>Jan Nowak</p58>
       <p59>453054504926965134154839080720</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>Polska</p61>
       <p62>Bank Zachodni WBK</p62>
       <p63>Jan Nowak</p63>
       <p64>453054504926965134154839080720</p64>
       <p65>PL</p65>
       <p66>wielkopolskie</p66>
       <p67>poznański</p67>
       <p68>Poznań</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p72>Poznań</p72>
       <p74>Poznań</p74>
       <p75_>1</p75_>
       <p76>PL</p76>
       <p77>wielkopolskie</p77>
       <p78>poznański</p78>
       <p79>Poznań</p79>
       <p80>Półwiejska</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>Poznań</p83>
       <p84>61-155</p84>
       <p85>Poznań</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>8875155741</p87>
       <p88>Pełna nazwa testowa</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94_>1</p94_>
       <p96>30-10-2014</p96>
       <p97>Jan</p97>
       <p98>Kowalski</p98>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100_>1</p100_>
       <p100_3_subfield_>2</p100_3_subfield_>
       <p100_3_subfield_2>23050608219</p100_3_subfield_2>
       <p100_3_subfield_3>8875155741</p100_3_subfield_3>
       <p101>Jan</p101>
       <p102>Kowalski</p102>
       <p103>test pola tekstowego</p103>
       <p104_>1</p104_>
       <p104_3_subfield_>2</p104_3_subfield_>
       <p104_3_subfield_2>23050608219</p104_3_subfield_2>
       <p104_3_subfield_3>8875155741</p104_3_subfield_3>
       <p105>Jan</p105>
       <p106>Kowalski</p106>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108_>1</p108_>
       <p108_3_subfield_>2</p108_3_subfield_>
       <p108_3_subfield_2>23050608219</p108_3_subfield_2>
       <p108_3_subfield_3>8875155741</p108_3_subfield_3>
       <p109>Jan</p109>
       <p110>Kowalski</p110>
       <p111>test pola tekstowego</p111>
       <p112_>1</p112_>
       <p112_3_subfield_>2</p112_3_subfield_>
       <p112_3_subfield_2>23050608219</p112_3_subfield_2>
       <p112_3_subfield_3>8875155741</p112_3_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>