Pola formularza

Formularz: UoPOPM-zal Protokół przekazania (powierzenia) mienia pracownikowiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3157749</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>[imię]</pI_1_subfield_0>
       <pI_1_subfield_1>[nazwisko]</pI_1_subfield_1>
       <pI_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pI_5_subfield_>
       <pI_5_subfield_3>[nazwa pełna]</pI_5_subfield_3>
       <pI_5_subfield_2>[nazwisko]</pI_5_subfield_2>
       <pI_5_subfield_1>[imię]</pI_5_subfield_1>
       <pI_2_subfield_0>[miejscowość]</pI_2_subfield_0>
       <pI_2_subfield_1>[ulica]</pI_2_subfield_1>
       <pI_2_subfield_2>[nr domu]</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_3>[nr lokalu]</pI_2_subfield_3>
       <pI_6_subfield_0>[miejscowość]</pI_6_subfield_0>
       <pI_6_subfield_1>[ulica]</pI_6_subfield_1>
       <pI_6_subfield_2>[nr domu]</pI_6_subfield_2>
       <pI_6_subfield_3>[nr lokalu]</pI_6_subfield_3>
       <pI_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pI_3_subfield_0>
       <pI_3_subfield_1>[poczta]</pI_3_subfield_1>
       <pI_7_subfield_0>[kod pocztowy]</pI_7_subfield_0>
       <pI_7_subfield_1>[poczta]</pI_7_subfield_1>
       <pI_4>[PESEL]</pI_4>
       <pI_8>[NIP]</pI_8>
       <pII_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[pole wielowierszowe]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[Pole tekstowe]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[pole wielowierszowe]</pII_1_5>
       <pII_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[pole wielowierszowe]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[Pole tekstowe]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[pole wielowierszowe]</pII_2_5>
       <pII_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[pole wielowierszowe]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[Pole tekstowe]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_3_4>
       <pII_3_5>[pole wielowierszowe]</pII_3_5>
       <pII_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_4_1>
       <pII_4_2>[pole wielowierszowe]</pII_4_2>
       <pII_4_3>[Pole tekstowe]</pII_4_3>
       <pII_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_4_4>
       <pII_4_5>[pole wielowierszowe]</pII_4_5>
       <pII_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_5_1>
       <pII_5_2>[pole wielowierszowe]</pII_5_2>
       <pII_5_3>[Pole tekstowe]</pII_5_3>
       <pII_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_5_4>
       <pII_5_5>[pole wielowierszowe]</pII_5_5>
       <pII_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_6_1>
       <pII_6_2>[pole wielowierszowe]</pII_6_2>
       <pII_6_3>[Pole tekstowe]</pII_6_3>
       <pII_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_6_4>
       <pII_6_5>[pole wielowierszowe]</pII_6_5>
       <pII_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_7_1>
       <pII_7_2>[pole wielowierszowe]</pII_7_2>
       <pII_7_3>[Pole tekstowe]</pII_7_3>
       <pII_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_7_4>
       <pII_7_5>[pole wielowierszowe]</pII_7_5>
       <pII_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_8_1>
       <pII_8_2>[pole wielowierszowe]</pII_8_2>
       <pII_8_3>[Pole tekstowe]</pII_8_3>
       <pII_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_8_4>
       <pII_8_5>[pole wielowierszowe]</pII_8_5>
       <pII_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_9_1>
       <pII_9_2>[pole wielowierszowe]</pII_9_2>
       <pII_9_3>[Pole tekstowe]</pII_9_3>
       <pII_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_9_4>
       <pII_9_5>[pole wielowierszowe]</pII_9_5>
       <pII_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_10_1>
       <pII_10_2>[pole wielowierszowe]</pII_10_2>
       <pII_10_3>[Pole tekstowe]</pII_10_3>
       <pII_10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_10_4>
       <pII_10_5>[pole wielowierszowe]</pII_10_5>
       <pII_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_11_1>
       <pII_11_2>[pole wielowierszowe]</pII_11_2>
       <pII_11_3>[Pole tekstowe]</pII_11_3>
       <pII_11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_11_4>
       <pII_11_5>[pole wielowierszowe]</pII_11_5>
       <pII_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_12_1>
       <pII_12_2>[pole wielowierszowe]</pII_12_2>
       <pII_12_3>[Pole tekstowe]</pII_12_3>
       <pII_12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_12_4>
       <pII_12_5>[pole wielowierszowe]</pII_12_5>
       <pII_1_1_4>[Pole tekstowe]</pII_1_1_4>
       <pII_12_4_3>[data]</pII_12_4_3>
       <pII_12_4_3_8>[data]</pII_12_4_3_8>
       <pII_12_4_3_7>[data]</pII_12_4_3_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UoPOPM-zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3157749</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>Jan</pI_1_subfield_0>
       <pI_1_subfield_1>Kowalski</pI_1_subfield_1>
       <pI_5_subfield_>2</pI_5_subfield_>
       <pI_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pI_5_subfield_3>
       <pI_5_subfield_2>Kowalski</pI_5_subfield_2>
       <pI_5_subfield_1>Jan</pI_5_subfield_1>
       <pI_2_subfield_0>Poznań</pI_2_subfield_0>
       <pI_2_subfield_1>Strzelecka</pI_2_subfield_1>
       <pI_2_subfield_2>1</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_3>1</pI_2_subfield_3>
       <pI_6_subfield_0>Poznań</pI_6_subfield_0>
       <pI_6_subfield_1>Strzelecka</pI_6_subfield_1>
       <pI_6_subfield_2>1</pI_6_subfield_2>
       <pI_6_subfield_3>1</pI_6_subfield_3>
       <pI_3_subfield_0>61-155</pI_3_subfield_0>
       <pI_3_subfield_1>Poznań</pI_3_subfield_1>
       <pI_7_subfield_0>61-155</pI_7_subfield_0>
       <pI_7_subfield_1>Poznań</pI_7_subfield_1>
       <pI_4>23050608219</pI_4>
       <pI_8>8875155741</pI_8>
       <pII_1_1>10</pII_1_1>
       <pII_1_2>to jest pole wielowierszowe</pII_1_2>
       <pII_1_3>test pola tekstowego</pII_1_3>
       <pII_1_4>10</pII_1_4>
       <pII_1_5>to jest pole wielowierszowe</pII_1_5>
       <pII_2_1>10</pII_2_1>
       <pII_2_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2_2>
       <pII_2_3>test pola tekstowego</pII_2_3>
       <pII_2_4>10</pII_2_4>
       <pII_2_5>to jest pole wielowierszowe</pII_2_5>
       <pII_3_1>10</pII_3_1>
       <pII_3_2>to jest pole wielowierszowe</pII_3_2>
       <pII_3_3>test pola tekstowego</pII_3_3>
       <pII_3_4>10</pII_3_4>
       <pII_3_5>to jest pole wielowierszowe</pII_3_5>
       <pII_4_1>10</pII_4_1>
       <pII_4_2>to jest pole wielowierszowe</pII_4_2>
       <pII_4_3>test pola tekstowego</pII_4_3>
       <pII_4_4>10</pII_4_4>
       <pII_4_5>to jest pole wielowierszowe</pII_4_5>
       <pII_5_1>10</pII_5_1>
       <pII_5_2>to jest pole wielowierszowe</pII_5_2>
       <pII_5_3>test pola tekstowego</pII_5_3>
       <pII_5_4>10</pII_5_4>
       <pII_5_5>to jest pole wielowierszowe</pII_5_5>
       <pII_6_1>10</pII_6_1>
       <pII_6_2>to jest pole wielowierszowe</pII_6_2>
       <pII_6_3>test pola tekstowego</pII_6_3>
       <pII_6_4>10</pII_6_4>
       <pII_6_5>to jest pole wielowierszowe</pII_6_5>
       <pII_7_1>10</pII_7_1>
       <pII_7_2>to jest pole wielowierszowe</pII_7_2>
       <pII_7_3>test pola tekstowego</pII_7_3>
       <pII_7_4>10</pII_7_4>
       <pII_7_5>to jest pole wielowierszowe</pII_7_5>
       <pII_8_1>10</pII_8_1>
       <pII_8_2>to jest pole wielowierszowe</pII_8_2>
       <pII_8_3>test pola tekstowego</pII_8_3>
       <pII_8_4>10</pII_8_4>
       <pII_8_5>to jest pole wielowierszowe</pII_8_5>
       <pII_9_1>10</pII_9_1>
       <pII_9_2>to jest pole wielowierszowe</pII_9_2>
       <pII_9_3>test pola tekstowego</pII_9_3>
       <pII_9_4>10</pII_9_4>
       <pII_9_5>to jest pole wielowierszowe</pII_9_5>
       <pII_10_1>10</pII_10_1>
       <pII_10_2>to jest pole wielowierszowe</pII_10_2>
       <pII_10_3>test pola tekstowego</pII_10_3>
       <pII_10_4>10</pII_10_4>
       <pII_10_5>to jest pole wielowierszowe</pII_10_5>
       <pII_11_1>10</pII_11_1>
       <pII_11_2>to jest pole wielowierszowe</pII_11_2>
       <pII_11_3>test pola tekstowego</pII_11_3>
       <pII_11_4>10</pII_11_4>
       <pII_11_5>to jest pole wielowierszowe</pII_11_5>
       <pII_12_1>10</pII_12_1>
       <pII_12_2>to jest pole wielowierszowe</pII_12_2>
       <pII_12_3>test pola tekstowego</pII_12_3>
       <pII_12_4>10</pII_12_4>
       <pII_12_5>to jest pole wielowierszowe</pII_12_5>
       <pII_1_1_4>test pola tekstowego</pII_1_1_4>
       <pII_12_4_3>30-10-1990</pII_12_4_3>
       <pII_12_4_3_8>30-10-1990</pII_12_4_3_8>
       <pII_12_4_3_7>30-10-1990</pII_12_4_3_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>