Pola formularza

Formularz: OZRkb Oświadczenie/Zmiana/Rezygnacja kierownika budowy (robót)/ inspektora nadzoru inwestorskiego - PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3170731</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p2_>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_subfield_>
       <p17_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_2>[nazwisko]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>[imię]</p17_subfield_1>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OZRkb</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3170731</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17_subfield_>2</p17_subfield_>
       <p17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_2>Kowalski</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>Jan</p17_subfield_1>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p22_>1</p22_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>