Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON Wn-D (archiwalny) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330014</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[NrPFRON]</p2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6> / 1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>1:Skarbu Państwa / 2:państwowych osób prawnych / 3:jednostek samorządu terytorialnego / 4:krajowych osób fizycznych / 5:pozostałych krajowych jednostek prywatnych / 6:osób zagranicznych</p8>
       <p9>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą </p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12_1>[miesiac]</p12_1>
       <p12_2>[rok]</p12_2>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Rachunek]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[miejscowość]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[miejscowość]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_0>[imię]</p25_subfield_0>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowy]</p30>
       <p31>[Poczta]</p31>
       <p32>[Telefon]</p32>
       <p33>[Faks]</p33>
       <p34>[Mail]</p34>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p35_>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p0_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_1>
       <p0_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_2>
       <p43>[Data wypełnienia]</p43>
       <p44_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p44_1_subfield_0>
       <p44_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p44_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON Wn-D</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330014</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2></p2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6></p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>0</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12_1>9</p12_1>
       <p12_2></p12_2>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>453054504926965134154839080720</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_0>Jan</p25_subfield_0>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>500600400</p32>
       <p33></p33>
       <p34>test@test.pl</p34>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p0_6_1>1</p0_6_1>
       <p0_6_2>1</p0_6_2>
       <p43>30-10-2014</p43>
       <p44_1_subfield_0>Krzysztof</p44_1_subfield_0>
       <p44_1_subfield_1>Kowalczyk</p44_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>