Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TYT-2A (1) zal (archiwalny) Załącznik do tytułu wykonawczego -czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330635</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p364>[Pole tekstowe]</p364>
       <p365>[data]</p365>
       <p366>[NIP]</p366>
       <p367_subfield_1>[nazwisko]</p367_subfield_1>
       <p367_subfield_0>[imię]</p367_subfield_0>
       <p368>[KodKraju]</p368>
       <p369>[Wojewodztwo]</p369>
       <p370>[Powiat]</p370>
       <p371>[Gmina]</p371>
       <p372>[Ulica]</p372>
       <p373>[NrDomu]</p373>
       <p374>[NrLokalu]</p374>
       <p375>[Miejscowosc]</p375>
       <p376>[KodPocztowy]</p376>
       <p377>[Poczta]</p377>
       <p378>[NIP]</p378>
       <p379_subfield_1>[nazwisko]</p379_subfield_1>
       <p379_subfield_0>[imię]</p379_subfield_0>
       <p380>[KodKraju]</p380>
       <p381>[Wojewodztwo]</p381>
       <p382>[Powiat]</p382>
       <p383>[Gmina]</p383>
       <p384>[Ulica]</p384>
       <p385>[NrDomu]</p385>
       <p386>[NrLokalu]</p386>
       <p387>[Miejscowosc]</p387>
       <p388>[KodPocztowy]</p388>
       <p389>[Poczta]</p389>
       <p390>[NIP]</p390>
       <p391_subfield_1>[nazwisko]</p391_subfield_1>
       <p391_subfield_0>[imię]</p391_subfield_0>
       <p392>[KodKraju]</p392>
       <p393>[Wojewodztwo]</p393>
       <p394>[Powiat]</p394>
       <p395>[Gmina]</p395>
       <p396>[Ulica]</p396>
       <p397>[NrDomu]</p397>
       <p398>[NrLokalu]</p398>
       <p399>[Miejscowosc]</p399>
       <p400>[KodPocztowy]</p400>
       <p401>[Poczta]</p401>
       <p402>[NIP]</p402>
       <p403_subfield_1>[nazwisko]</p403_subfield_1>
       <p403_subfield_0>[imię]</p403_subfield_0>
       <p404>[KodKraju]</p404>
       <p405>[Wojewodztwo]</p405>
       <p406>[Powiat]</p406>
       <p407>[Gmina]</p407>
       <p408>[Ulica]</p408>
       <p409>[NrDomu]</p409>
       <p410>[NrLokalu]</p410>
       <p411>[Miejscowosc]</p411>
       <p412>[KodPocztowy]</p412>
       <p413>[Poczta]</p413>
       <p414>[NIP]</p414>
       <p415_subfield_1>[nazwisko]</p415_subfield_1>
       <p415_subfield_0>[imię]</p415_subfield_0>
       <p416>[KodKraju]</p416>
       <p417>[Wojewodztwo]</p417>
       <p418>[Powiat]</p418>
       <p419>[Gmina]</p419>
       <p420>[Ulica]</p420>
       <p421>[NrDomu]</p421>
       <p422>[NrLokalu]</p422>
       <p423>[Miejscowosc]</p423>
       <p424>[KodPocztowy]</p424>
       <p425>[Poczta]</p425>
       <p426>[NIP]</p426>
       <p427_subfield_1>[nazwisko]</p427_subfield_1>
       <p427_subfield_0>[imię]</p427_subfield_0>
       <p428>[KodKraju]</p428>
       <p429>[Wojewodztwo]</p429>
       <p430>[Powiat]</p430>
       <p431>[Gmina]</p431>
       <p432>[Ulica]</p432>
       <p433>[NrDomu]</p433>
       <p434>[NrLokalu]</p434>
       <p435>[Miejscowosc]</p435>
       <p436>[KodPocztowy]</p436>
       <p437>[Poczta]</p437>
       <p438>[NIP]</p438>
       <p439_subfield_1>[nazwisko]</p439_subfield_1>
       <p439_subfield_0>[imię]</p439_subfield_0>
       <p440>[KodKraju]</p440>
       <p441>[Wojewodztwo]</p441>
       <p442>[Powiat]</p442>
       <p443>[Gmina]</p443>
       <p444>[Ulica]</p444>
       <p445>[NrDomu]</p445>
       <p446>[NrLokalu]</p446>
       <p447>[Miejscowosc]</p447>
       <p448>[KodPocztowy]</p448>
       <p449>[Poczta]</p449>
       <p450>[NIP]</p450>
       <p451_subfield_1>[nazwisko]</p451_subfield_1>
       <p451_subfield_0>[imię]</p451_subfield_0>
       <p452>[KodKraju]</p452>
       <p453>[Wojewodztwo]</p453>
       <p454>[Powiat]</p454>
       <p455>[Gmina]</p455>
       <p456>[Ulica]</p456>
       <p457>[NrDomu]</p457>
       <p458>[NrLokalu]</p458>
       <p459>[Miejscowosc]</p459>
       <p460>[KodPocztowy]</p460>
       <p461>[Poczta]</p461>
       <p462>[NIP]</p462>
       <p463_subfield_1>[nazwisko]</p463_subfield_1>
       <p463_subfield_0>[imię]</p463_subfield_0>
       <p464>[KodKraju]</p464>
       <p465>[Wojewodztwo]</p465>
       <p466>[Powiat]</p466>
       <p467>[Gmina]</p467>
       <p468>[Ulica]</p468>
       <p469>[NrDomu]</p469>
       <p470>[NrLokalu]</p470>
       <p471>[Miejscowosc]</p471>
       <p472>[KodPocztowy]</p472>
       <p473>[Poczta]</p473>
       <p474>[NIP]</p474>
       <p475_subfield_1>[nazwisko]</p475_subfield_1>
       <p475_subfield_0>[imię]</p475_subfield_0>
       <p476>[KodKraju]</p476>
       <p477>[Wojewodztwo]</p477>
       <p478>[Powiat]</p478>
       <p479>[Gmina]</p479>
       <p480>[Ulica]</p480>
       <p481>[NrDomu]</p481>
       <p482>[NrLokalu]</p482>
       <p483>[Miejscowosc]</p483>
       <p484>[KodPocztowy]</p484>
       <p485>[Poczta]</p485>
       <p486>[NIP]</p486>
       <p487_subfield_1>[nazwisko]</p487_subfield_1>
       <p487_subfield_0>[imię]</p487_subfield_0>
       <p488>[KodKraju]</p488>
       <p489>[Wojewodztwo]</p489>
       <p490>[Powiat]</p490>
       <p491>[Gmina]</p491>
       <p492>[Ulica]</p492>
       <p493>[NrDomu]</p493>
       <p494>[NrLokalu]</p494>
       <p495>[Miejscowosc]</p495>
       <p496>[KodPocztowy]</p496>
       <p497>[Poczta]</p497>
       <p498>[NIP]</p498>
       <p499_subfield_1>[nazwisko]</p499_subfield_1>
       <p499_subfield_0>[imię]</p499_subfield_0>
       <p500>[KodKraju]</p500>
       <p501>[Wojewodztwo]</p501>
       <p502>[Powiat]</p502>
       <p503>[Gmina]</p503>
       <p504>[Ulica]</p504>
       <p505>[NrDomu]</p505>
       <p506>[NrLokalu]</p506>
       <p507>[Miejscowosc]</p507>
       <p508>[KodPocztowy]</p508>
       <p509>[Poczta]</p509>
       <p510>[NIP]</p510>
       <p511_subfield_1>[nazwisko]</p511_subfield_1>
       <p511_subfield_0>[imię]</p511_subfield_0>
       <p512>[KodKraju]</p512>
       <p513>[Wojewodztwo]</p513>
       <p514>[Powiat]</p514>
       <p515>[Gmina]</p515>
       <p516>[Ulica]</p516>
       <p517>[NrDomu]</p517>
       <p518>[NrLokalu]</p518>
       <p519>[Miejscowosc]</p519>
       <p520>[KodPocztowy]</p520>
       <p521>[Poczta]</p521>
       <p522>[NIP]</p522>
       <p523_subfield_1>[nazwisko]</p523_subfield_1>
       <p523_subfield_0>[imię]</p523_subfield_0>
       <p524>[KodKraju]</p524>
       <p525>[Wojewodztwo]</p525>
       <p526>[Powiat]</p526>
       <p527>[Gmina]</p527>
       <p528>[Ulica]</p528>
       <p529>[NrDomu]</p529>
       <p530>[NrLokalu]</p530>
       <p531>[Miejscowosc]</p531>
       <p532>[KodPocztowy]</p532>
       <p533>[Poczta]</p533>
       <p534>[NIP]</p534>
       <p535_subfield_1>[nazwisko]</p535_subfield_1>
       <p535_subfield_0>[imię]</p535_subfield_0>
       <p536>[KodKraju]</p536>
       <p537>[Wojewodztwo]</p537>
       <p538>[Powiat]</p538>
       <p539>[Gmina]</p539>
       <p540>[Ulica]</p540>
       <p541>[NrDomu]</p541>
       <p542>[NrLokalu]</p542>
       <p543>[Miejscowosc]</p543>
       <p544>[KodPocztowy]</p544>
       <p545s>[Poczta]</p545s>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TYT-2A (1) zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330635</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p364>test pola tekstowego</p364>
       <p365>30-10-1990</p365>
       <p366>8875155741</p366>
       <p367_subfield_1>Kowalski</p367_subfield_1>
       <p367_subfield_0>Jan</p367_subfield_0>
       <p368>PL</p368>
       <p369>wielkopolskie</p369>
       <p370>poznański</p370>
       <p371>Poznań</p371>
       <p372>Strzelecka</p372>
       <p373>1</p373>
       <p374>1</p374>
       <p375>Poznań</p375>
       <p376>61-155</p376>
       <p377>Poznań</p377>
       <p378>8875155741</p378>
       <p379_subfield_1>Kowalski</p379_subfield_1>
       <p379_subfield_0>Jan</p379_subfield_0>
       <p380>PL</p380>
       <p381>wielkopolskie</p381>
       <p382>poznański</p382>
       <p383>Poznań</p383>
       <p384>Strzelecka</p384>
       <p385>1</p385>
       <p386>1</p386>
       <p387>Poznań</p387>
       <p388>61-155</p388>
       <p389>Poznań</p389>
       <p390>8875155741</p390>
       <p391_subfield_1>Kowalski</p391_subfield_1>
       <p391_subfield_0>Jan</p391_subfield_0>
       <p392>PL</p392>
       <p393>wielkopolskie</p393>
       <p394>poznański</p394>
       <p395>Poznań</p395>
       <p396>Strzelecka</p396>
       <p397>1</p397>
       <p398>1</p398>
       <p399>Poznań</p399>
       <p400>61-155</p400>
       <p401>Poznań</p401>
       <p402>8875155741</p402>
       <p403_subfield_1>Kowalski</p403_subfield_1>
       <p403_subfield_0>Jan</p403_subfield_0>
       <p404>PL</p404>
       <p405>wielkopolskie</p405>
       <p406>poznański</p406>
       <p407>Poznań</p407>
       <p408>Strzelecka</p408>
       <p409>1</p409>
       <p410>1</p410>
       <p411>Poznań</p411>
       <p412>61-155</p412>
       <p413>Poznań</p413>
       <p414>8875155741</p414>
       <p415_subfield_1>Kowalski</p415_subfield_1>
       <p415_subfield_0>Jan</p415_subfield_0>
       <p416>PL</p416>
       <p417>wielkopolskie</p417>
       <p418>poznański</p418>
       <p419>Poznań</p419>
       <p420>Strzelecka</p420>
       <p421>1</p421>
       <p422>1</p422>
       <p423>Poznań</p423>
       <p424>61-155</p424>
       <p425>Poznań</p425>
       <p426>8875155741</p426>
       <p427_subfield_1>Kowalski</p427_subfield_1>
       <p427_subfield_0>Jan</p427_subfield_0>
       <p428>PL</p428>
       <p429>wielkopolskie</p429>
       <p430>poznański</p430>
       <p431>Poznań</p431>
       <p432>Strzelecka</p432>
       <p433>1</p433>
       <p434>1</p434>
       <p435>Poznań</p435>
       <p436>61-155</p436>
       <p437>Poznań</p437>
       <p438>8875155741</p438>
       <p439_subfield_1>Kowalski</p439_subfield_1>
       <p439_subfield_0>Jan</p439_subfield_0>
       <p440>PL</p440>
       <p441>wielkopolskie</p441>
       <p442>poznański</p442>
       <p443>Poznań</p443>
       <p444>Strzelecka</p444>
       <p445>1</p445>
       <p446>1</p446>
       <p447>Poznań</p447>
       <p448>61-155</p448>
       <p449>Poznań</p449>
       <p450>8875155741</p450>
       <p451_subfield_1>Kowalski</p451_subfield_1>
       <p451_subfield_0>Jan</p451_subfield_0>
       <p452>PL</p452>
       <p453>wielkopolskie</p453>
       <p454>poznański</p454>
       <p455>Poznań</p455>
       <p456>Strzelecka</p456>
       <p457>1</p457>
       <p458>1</p458>
       <p459>Poznań</p459>
       <p460>61-155</p460>
       <p461>Poznań</p461>
       <p462>8875155741</p462>
       <p463_subfield_1>Kowalski</p463_subfield_1>
       <p463_subfield_0>Jan</p463_subfield_0>
       <p464>PL</p464>
       <p465>wielkopolskie</p465>
       <p466>poznański</p466>
       <p467>Poznań</p467>
       <p468>Strzelecka</p468>
       <p469>1</p469>
       <p470>1</p470>
       <p471>Poznań</p471>
       <p472>61-155</p472>
       <p473>Poznań</p473>
       <p474>8875155741</p474>
       <p475_subfield_1>Kowalski</p475_subfield_1>
       <p475_subfield_0>Jan</p475_subfield_0>
       <p476>PL</p476>
       <p477>wielkopolskie</p477>
       <p478>poznański</p478>
       <p479>Poznań</p479>
       <p480>Strzelecka</p480>
       <p481>1</p481>
       <p482>1</p482>
       <p483>Poznań</p483>
       <p484>61-155</p484>
       <p485>Poznań</p485>
       <p486>8875155741</p486>
       <p487_subfield_1>Kowalski</p487_subfield_1>
       <p487_subfield_0>Jan</p487_subfield_0>
       <p488>PL</p488>
       <p489>wielkopolskie</p489>
       <p490>poznański</p490>
       <p491>Poznań</p491>
       <p492>Strzelecka</p492>
       <p493>1</p493>
       <p494>1</p494>
       <p495>Poznań</p495>
       <p496>61-155</p496>
       <p497>Poznań</p497>
       <p498>8875155741</p498>
       <p499_subfield_1>Kowalski</p499_subfield_1>
       <p499_subfield_0>Jan</p499_subfield_0>
       <p500>PL</p500>
       <p501>wielkopolskie</p501>
       <p502>poznański</p502>
       <p503>Poznań</p503>
       <p504>Strzelecka</p504>
       <p505>1</p505>
       <p506>1</p506>
       <p507>Poznań</p507>
       <p508>61-155</p508>
       <p509>Poznań</p509>
       <p510>8875155741</p510>
       <p511_subfield_1>Kowalski</p511_subfield_1>
       <p511_subfield_0>Jan</p511_subfield_0>
       <p512>PL</p512>
       <p513>wielkopolskie</p513>
       <p514>poznański</p514>
       <p515>Poznań</p515>
       <p516>Strzelecka</p516>
       <p517>1</p517>
       <p518>1</p518>
       <p519>Poznań</p519>
       <p520>61-155</p520>
       <p521>Poznań</p521>
       <p522>8875155741</p522>
       <p523_subfield_1>Kowalski</p523_subfield_1>
       <p523_subfield_0>Jan</p523_subfield_0>
       <p524>PL</p524>
       <p525>wielkopolskie</p525>
       <p526>poznański</p526>
       <p527>Poznań</p527>
       <p528>Strzelecka</p528>
       <p529>1</p529>
       <p530>1</p530>
       <p531>Poznań</p531>
       <p532>61-155</p532>
       <p533>Poznań</p533>
       <p534>8875155741</p534>
       <p535_subfield_1>Kowalski</p535_subfield_1>
       <p535_subfield_0>Jan</p535_subfield_0>
       <p536>PL</p536>
       <p537>wielkopolskie</p537>
       <p538>poznański</p538>
       <p539>Poznań</p539>
       <p540>Strzelecka</p540>
       <p541>1</p541>
       <p542>1</p542>
       <p543>Poznań</p543>
       <p544>61-155</p544>
       <p545s>Poznań</p545s>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>