Pola formularza

Formularz: RGPR Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) bruttoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330701</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p10_1> / + / -</p10_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p10_2> / + / -</p10_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p10_3> / + / -</p10_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p10_4> / + / -</p10_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[pole wielowierszowe]</p9_5>
       <p10_5> / + / -</p10_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[pole wielowierszowe]</p9_6>
       <p10_6> / + / -</p10_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[pole wielowierszowe]</p9_7>
       <p10_7> / + / -</p10_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[pole wielowierszowe]</p9_8>
       <p10_8> / + / -</p10_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[pole wielowierszowe]</p9_9>
       <p10_9> / + / -</p10_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p8_10>[Pole kwoty]</p8_10>
       <p9_10>[pole wielowierszowe]</p9_10>
       <p10_10> / + / -</p10_10>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p8_11>[Pole kwoty]</p8_11>
       <p9_11>[pole wielowierszowe]</p9_11>
       <p10_11> / + / -</p10_11>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p9_12>[pole wielowierszowe]</p9_12>
       <p10_12> / + / -</p10_12>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p8_13>[Pole kwoty]</p8_13>
       <p9_13>[pole wielowierszowe]</p9_13>
       <p10_13> / + / -</p10_13>
       <p11_13>[Pole kwoty]</p11_13>
       <p8_14>[Pole kwoty]</p8_14>
       <p9_14>[pole wielowierszowe]</p9_14>
       <p10_14> / + / -</p10_14>
       <p11_14>[Pole kwoty]</p11_14>
       <p8_15>[Pole kwoty]</p8_15>
       <p9_15>[pole wielowierszowe]</p9_15>
       <p10_15> / + / -</p10_15>
       <p11_15>[Pole kwoty]</p11_15>
       <p8_16>[Pole kwoty]</p8_16>
       <p9_16>[pole wielowierszowe]</p9_16>
       <p10_16> / + / -</p10_16>
       <p11_16>[Pole kwoty]</p11_16>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RGPR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330701</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p5>8875155741</p5>
       <p7>773461194</p7>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p10_1></p10_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p10_2></p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p10_3></p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p10_4></p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>to jest pole wielowierszowe</p9_5>
       <p10_5></p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>to jest pole wielowierszowe</p9_6>
       <p10_6></p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>to jest pole wielowierszowe</p9_7>
       <p10_7></p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>to jest pole wielowierszowe</p9_8>
       <p10_8></p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>to jest pole wielowierszowe</p9_9>
       <p10_9></p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>to jest pole wielowierszowe</p9_10>
       <p10_10></p10_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>to jest pole wielowierszowe</p9_11>
       <p10_11></p10_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>to jest pole wielowierszowe</p9_12>
       <p10_12></p10_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>to jest pole wielowierszowe</p9_13>
       <p10_13></p10_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p9_14>to jest pole wielowierszowe</p9_14>
       <p10_14></p10_14>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p9_15>to jest pole wielowierszowe</p9_15>
       <p10_15></p10_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p9_16>to jest pole wielowierszowe</p9_16>
       <p10_16></p10_16>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p12>30-10-2014</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>