Pola formularza

Formularz: WU-V Wypowiedzenie umowy w związku z wprowadzoną zmianą regulaminu świadczenia usług przez Vectra S.A.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3333169</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p1>[data]</p1>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>[nazwisko]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[imię]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>[miejscowość]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[ulica]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[nr domu]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[nr lokalu]</p23_subfield_3>
       <p24_subfield_0>[kod pocztowy]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[poczta]</p24_subfield_1>
       <p7>PESEL / NIP</p7>
       <p21_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>[Pole PESEL]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[Pole NIP]</p21_subfield_3>
       <p8>[wpis_umowa]</p8>
       <p18>[data]</p18>
       <p10>regulaminu / umowy / cennika / świadczenia usług</p10>
       <p13>[wpis_umowa]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>świadczenia usługi (podać dokładnie nazwę usługi) / świadczenia wszystkich usług przez operatora wskazanych w rzeczonej umowie</p15>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p17>otrzymania pisma przez operatora, firmę VECTRA S.A. / (podać datę)</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WU-V</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3333169</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>Poznań</p2>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>Kowalski</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Jan</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>Poznań</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Strzelecka</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p24_subfield_0>61-155</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Poznań</p24_subfield_1>
       <p7>PESEL</p7>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>23050608219</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>8875155741</p21_subfield_3>
       <p8></p8>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p10>regulaminu</p10>
       <p13></p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>świadczenia usługi (podać dokładnie nazwę usługi)</p15>
       <p16></p16>
       <p17>otrzymania pisma przez operatora, firmę VECTRA S.A.</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>