Formularz: FVKOR(b1) (archiwalny) (od 2014) Faktura korygująca VAT brutto (1 pozycja)

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3335293</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO_1_1>[Pole tekstowe]</pO_1_1>
       <pO_1_3_8>[data]</pO_1_3_8>
       <pO_1_2>[Pole tekstowe]</pO_1_2>
       <pO_20> / DUPLIKAT</pO_20>
       <pO_22>[data]</pO_22>
       <pO_2>[Miejscowość wypełnienia]</pO_2>
       <pO_3>[data]</pO_3>
       <pO_4>[data]</pO_4>
       <pO_5_1>[nazwaPelna]</pO_5_1>
       <pO_6_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO_6_1_subfield_>
       <pO_6_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pO_6_1_subfield_3>
       <pO_6_1_subfield_2>[nazwisko]</pO_6_1_subfield_2>
       <pO_6_1_subfield_1>[imię]</pO_6_1_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>[ulica]</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>[nr domu]</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>[ulica]</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>[nr domu]</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>[poczta]</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>[poczta]</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>[NIP]</pO_5_4>
       <pO_6_4>[NIP]</pO_6_4>
       <pO_5_5>[DodatkoweDaneNaFakturze]</pO_5_5>
       <pO_6_5>[PESEL]</pO_6_5>
       <pO_7>[Pole tekstowe]</pO_7>
       <pO_8_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_8_1_1>
       <pO_8_1_2>[pole wielowierszowe]</pO_8_1_2>
       <pO_8_1_3>[Pole tekstowe]</pO_8_1_3>
       <pO_8_1_4>[Pole tekstowe]</pO_8_1_4>
       <pO_8_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_8_1_5>
       <pO_8_1_6_subfield_1>[Cena jednostkowa brutto Pole pO_8_1_6 = pO_8_1_6_subfield_1 ]</pO_8_1_6_subfield_1>
       <pO_8_1_6_subfield_2>[Wpisz wartość netto - w przypadku, gdy wartość nie ma być obliczona przez program Pole pO_8_1_6 = pO_8_1_6_subfield_1 ]</pO_8_1_6_subfield_2>
       <pO_8_1_6_subfield_3>[Wpisz wartość VAT - w przypadku, gdy wartość nie ma być obliczona przez program Pole pO_8_1_6 = pO_8_1_6_subfield_1 ]</pO_8_1_6_subfield_3>
       <pO_8_1_6_subfield_4>[Wpisz wartość brutto - w przypadku, gdy wartość nie ma być obliczona przez program Pole pO_8_1_6 = pO_8_1_6_subfield_1 ]</pO_8_1_6_subfield_4>
       <pO_8_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_8_1_7>
       <pO_8_1_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_8_1_9>
       <pO_10_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_10_1_1>
       <pO_10_1_2>[pole wielowierszowe]</pO_10_1_2>
       <pO_10_1_3>[Pole tekstowe]</pO_10_1_3>
       <pO_10_1_4>[Pole tekstowe]</pO_10_1_4>
       <pO_10_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_10_1_5>
       <pO_10_1_6>[Pole kwoty]</pO_10_1_6>
       <pO_10_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_10_1_7>
       <pO_10_1_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_10_1_9>
       <pO_15_1>przelew / gotówka / karta płatnicza / kompensata / barter:barter</pO_15_1>
       <pO_16_1>Termin zapłaty\* / Zapłacono w dniu</pO_16_1>
       <pO_16_2>[data]</pO_16_2>
       <pO_17_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pO_17_1_subfield_>
       <pO_17_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pO_17_1_subfield_3>
       <pO_17_1_subfield_2>[nazwisko]</pO_17_1_subfield_2>
       <pO_17_1_subfield_1>[imię]</pO_17_1_subfield_1>
       <pO_17>[NazwaBanku]</pO_17>
       <pO_18>[Rachunek]</pO_18>
       <pO_6_1_0_subfield_0>[imię]</pO_6_1_0_subfield_0>
       <pO_6_1_0_subfield_1>[nazwisko]</pO_6_1_0_subfield_1>
       <pO_19>[pole wielowierszowe]</pO_19>
       <pO_11_4>[Funkcja - Korekta VAT BRUTTO]</pO_11_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FVKOR(b1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3335293</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO_1_1>1</pO_1_1>
       <pO_1_3_8>1</pO_1_3_8>
       <pO_1_2>1</pO_1_2>
       <pO_20></pO_20>
       <pO_22>1</pO_22>
       <pO_2>Poznań</pO_2>
       <pO_3>1</pO_3>
       <pO_4>1</pO_4>
       <pO_5_1>1</pO_5_1>
       <pO_6_1_subfield_>2</pO_6_1_subfield_>
       <pO_6_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pO_6_1_subfield_3>
       <pO_6_1_subfield_2>Kowalski</pO_6_1_subfield_2>
       <pO_6_1_subfield_1>Jan</pO_6_1_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_0>Poznań</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>Strzelecka</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>1</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>1</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>Poznań</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>Strzelecka</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>1</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>1</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>61-155</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>Poznań</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>61-155</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>Poznań</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>1</pO_5_4>
       <pO_6_4>1</pO_6_4>
       <pO_5_5>1</pO_5_5>
       <pO_6_5>1</pO_6_5>
       <pO_7>1</pO_7>
       <pO_8_1_1>1</pO_8_1_1>
       <pO_8_1_2>to jest pole wielowierszowe</pO_8_1_2>
       <pO_8_1_3>1</pO_8_1_3>
       <pO_8_1_4>1</pO_8_1_4>
       <pO_8_1_5>1</pO_8_1_5>
       <pO_8_1_6_subfield_1>1</pO_8_1_6_subfield_1>
       <pO_8_1_6_subfield_2>1</pO_8_1_6_subfield_2>
       <pO_8_1_6_subfield_3>1</pO_8_1_6_subfield_3>
       <pO_8_1_6_subfield_4>1</pO_8_1_6_subfield_4>
       <pO_8_1_7>1</pO_8_1_7>
       <pO_8_1_9>1</pO_8_1_9>
       <pO_10_1_1>1</pO_10_1_1>
       <pO_10_1_2>to jest pole wielowierszowe</pO_10_1_2>
       <pO_10_1_3>1</pO_10_1_3>
       <pO_10_1_4>1</pO_10_1_4>
       <pO_10_1_5>1</pO_10_1_5>
       <pO_10_1_6>1</pO_10_1_6>
       <pO_10_1_7>1</pO_10_1_7>
       <pO_10_1_9>1</pO_10_1_9>
       <pO_15_1>przelew</pO_15_1>
       <pO_16_1>Termin zapłaty</pO_16_1>
       <pO_16_2>1</pO_16_2>
       <pO_17_1_subfield_>2</pO_17_1_subfield_>
       <pO_17_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pO_17_1_subfield_3>
       <pO_17_1_subfield_2>Kowalski</pO_17_1_subfield_2>
       <pO_17_1_subfield_1>Jan</pO_17_1_subfield_1>
       <pO_17>1</pO_17>
       <pO_18>1</pO_18>
       <pO_6_1_0_subfield_0>Jan</pO_6_1_0_subfield_0>
       <pO_6_1_0_subfield_1>Kowalski</pO_6_1_0_subfield_1>
       <pO_19>to jest pole wielowierszowe</pO_19>
       <pO_11_4>Netto \\t VAT \\t Wartość VAT \\t Wartość Brutto</pO_11_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>