Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: RZiS (P) (archiwalny) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3337277</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p1_6_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4>
       <p1_6_4_0>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0>
       <p1_2>[nazwaPelna]</p1_2>
       <p1_6_4_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8>
       <p1_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[ulica]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>[nr domu]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_subfield_3>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p1_7>[data]</p1_7>
       <p1_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[poczta]</p1_4_subfield_1>
       <p1_6_4_4_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_5_2>[NIP]</p1_5_2>
       <p1_5_4>[REGON]</p1_5_4>
       <p1_6_40>[data]</p1_6_40>
       <p1_7_9>[data]</p1_7_9>
       <p1a_2>[Pole kwoty]</p1a_2>
       <p2a_2>[Pole kwoty]</p2a_2>
       <p1a_3>[Pole kwoty]</p1a_3>
       <p2a_3>[Pole kwoty]</p2a_3>
       <p1a_4>[Pole kwoty]</p1a_4>
       <p2a_4>[Pole kwoty]</p2a_4>
       <p1a_5>[Pole kwoty]</p1a_5>
       <p2a_5>[Pole kwoty]</p2a_5>
       <p1a_6>[Pole kwoty]</p1a_6>
       <p2a_6>[Pole kwoty]</p2a_6>
       <p1b_2>[Pole kwoty]</p1b_2>
       <p2b_2>[Pole kwoty]</p2b_2>
       <p1b_3>[Pole kwoty]</p1b_3>
       <p2b_3>[Pole kwoty]</p2b_3>
       <p1b_4>[Pole kwoty]</p1b_4>
       <p2b_4>[Pole kwoty]</p2b_4>
       <p1b_5>[Pole kwoty]</p1b_5>
       <p2b_5>[Pole kwoty]</p2b_5>
       <p1b_6_subfield_1>[Podaj koszty poniesione na podatek akcyzowy Pole p1b_6 = ograniczDo(p1b_6_subfield_1,p1b_5) ]</p1b_6_subfield_1>
       <p2b_6_subfield_1>[Podaj koszty poniesione na podatek akcyzowy Pole p2b_6 = ograniczDo(p2b_6_subfield_1,p2b_5) ]</p2b_6_subfield_1>
       <p1b_7>[Pole kwoty]</p1b_7>
       <p2b_7>[Pole kwoty]</p2b_7>
       <p1b_8>[Pole kwoty]</p1b_8>
       <p2b_8>[Pole kwoty]</p2b_8>
       <p1b_9>[Pole kwoty]</p1b_9>
       <p2b_9>[Pole kwoty]</p2b_9>
       <p1b_10>[Pole kwoty]</p1b_10>
       <p2b_10>[Pole kwoty]</p2b_10>
       <p1d_2>[Pole kwoty]</p1d_2>
       <p2d_2>[Pole kwoty]</p2d_2>
       <p1d_3>[Pole kwoty]</p1d_3>
       <p2d_3>[Pole kwoty]</p2d_3>
       <p1d_4>[Pole kwoty]</p1d_4>
       <p2d_4>[Pole kwoty]</p2d_4>
       <p1e_2>[Pole kwoty]</p1e_2>
       <p2e_2>[Pole kwoty]</p2e_2>
       <p1e_3>[Pole kwoty]</p1e_3>
       <p2e_3>[Pole kwoty]</p2e_3>
       <p1e_4>[Pole kwoty]</p1e_4>
       <p2e_4>[Pole kwoty]</p2e_4>
       <p1g_2>[Pole kwoty]</p1g_2>
       <p2g_2>[Pole kwoty]</p2g_2>
       <p1g_3_subfield_1>[Podaj wartość dywidend i udziałów w zyskach od jednostek powiązanych Pole p1g_3 = ograniczDo(p1g_3_subfield_1,p1g_2) ]</p1g_3_subfield_1>
       <p2g_3_subfield_1>[Podaj wartość dywidend i udziałów w zyskach od jednostek powiązanych Pole p2g_3 = ograniczDo(p2g_3_subfield_1,p2g_2) ]</p2g_3_subfield_1>
       <p1g_4>[Pole kwoty]</p1g_4>
       <p2g_4>[Pole kwoty]</p2g_4>
       <p1g_5_subfield_1>[Podaj wartość odsetek od jednostek powiązanych Pole p1g_5 = ograniczDo(p1g_5_subfield_1,p1g_4) ]</p1g_5_subfield_1>
       <p2g_5_subfield_1>[Podaj wartość odsetek od jednostek powiązanych Pole p2g_5 = ograniczDo(p2g_5_subfield_1,p2g_4) ]</p2g_5_subfield_1>
       <p1g_6>[Pole kwoty]</p1g_6>
       <p2g_6>[Pole kwoty]</p2g_6>
       <p1g_7>[Pole kwoty]</p1g_7>
       <p2g_7>[Pole kwoty]</p2g_7>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p1g_8>[Pole kwoty]</p1g_8>
       <p2g_8>[Pole kwoty]</p2g_8>
       <p1h_2>[Pole kwoty]</p1h_2>
       <p2h_2>[Pole kwoty]</p2h_2>
       <p1h_3_subfield_1>[Podaj odsetki od jednostek powiązanych Pole p1h_3 = ograniczDo(p1h_3_subfield_1,p1h_2) ]</p1h_3_subfield_1>
       <p2h_3_subfield_1>[Podaj odsetki od jednostek powiązanych Pole p2h_3 = ograniczDo(p2h_3_subfield_1,p2h_2) ]</p2h_3_subfield_1>
       <p1h_4>[Pole kwoty]</p1h_4>
       <p2h_4>[Pole kwoty]</p2h_4>
       <p1h_5>[Pole kwoty]</p1h_5>
       <p2h_5>[Pole kwoty]</p2h_5>
       <p1h_6>[Pole kwoty]</p1h_6>
       <p2h_6>[Pole kwoty]</p2h_6>
       <p1j_2>[Pole kwoty]</p1j_2>
       <p2j_2>[Pole kwoty]</p2j_2>
       <p1j_3>[Pole kwoty]</p1j_3>
       <p2j_3>[Pole kwoty]</p2j_3>
       <p1l_1>[Pole kwoty]</p1l_1>
       <p2l_1>[Pole kwoty]</p2l_1>
       <p1m_1>[Pole kwoty]</p1m_1>
       <p2m_1>[Pole kwoty]</p2m_1>
       <pD_1_subfield_0>[imię]</pD_1_subfield_0>
       <pD_1_subfield_1>[nazwisko]</pD_1_subfield_1>
       <pD_3_subfield_0>[imię]</pD_3_subfield_0>
       <pD_3_subfield_1>[nazwisko]</pD_3_subfield_1>
       <pD_5_subfield_0>[imię]</pD_5_subfield_0>
       <pD_5_subfield_1>[nazwisko]</pD_5_subfield_1>
       <pD_2>[data]</pD_2>
       <pD_4>[data]</pD_4>
       <pD_6>[data]</pD_6>
       <p1_100>[Pole tekstowe]</p1_100>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZiS (P)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3337277</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p1_6_4>test pola tekstowego</p1_6_4>
       <p1_6_4_0>test pola tekstowego</p1_6_4_0>
       <p1_2>Pełna nazwa testowa</p1_2>
       <p1_6_4_4>test pola tekstowego</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8>
       <p1_3_subfield_0>Poznań</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Strzelecka</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>1</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>1</p1_3_subfield_3>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p1_7>30-10-1990</p1_7>
       <p1_4_subfield_0>61-155</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Poznań</p1_4_subfield_1>
       <p1_6_4_4_8>test pola tekstowego</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_5_2>8875155741</p1_5_2>
       <p1_5_4>773461194</p1_5_4>
       <p1_6_40>30-10-1990</p1_6_40>
       <p1_7_9>30-10-1990</p1_7_9>
       <p1a_2>10</p1a_2>
       <p2a_2>10</p2a_2>
       <p1a_3>10</p1a_3>
       <p2a_3>10</p2a_3>
       <p1a_4>10</p1a_4>
       <p2a_4>10</p2a_4>
       <p1a_5>10</p1a_5>
       <p2a_5>10</p2a_5>
       <p1a_6>10</p1a_6>
       <p2a_6>10</p2a_6>
       <p1b_2>10</p1b_2>
       <p2b_2>10</p2b_2>
       <p1b_3>10</p1b_3>
       <p2b_3>10</p2b_3>
       <p1b_4>10</p1b_4>
       <p2b_4>10</p2b_4>
       <p1b_5>10</p1b_5>
       <p2b_5>10</p2b_5>
       <p1b_6_subfield_1>1</p1b_6_subfield_1>
       <p2b_6_subfield_1>1</p2b_6_subfield_1>
       <p1b_7>10</p1b_7>
       <p2b_7>10</p2b_7>
       <p1b_8>10</p1b_8>
       <p2b_8>10</p2b_8>
       <p1b_9>10</p1b_9>
       <p2b_9>10</p2b_9>
       <p1b_10>10</p1b_10>
       <p2b_10>10</p2b_10>
       <p1d_2>10</p1d_2>
       <p2d_2>10</p2d_2>
       <p1d_3>10</p1d_3>
       <p2d_3>10</p2d_3>
       <p1d_4>10</p1d_4>
       <p2d_4>10</p2d_4>
       <p1e_2>10</p1e_2>
       <p2e_2>10</p2e_2>
       <p1e_3>10</p1e_3>
       <p2e_3>10</p2e_3>
       <p1e_4>10</p1e_4>
       <p2e_4>10</p2e_4>
       <p1g_2>10</p1g_2>
       <p2g_2>10</p2g_2>
       <p1g_3_subfield_1>1</p1g_3_subfield_1>
       <p2g_3_subfield_1>1</p2g_3_subfield_1>
       <p1g_4>10</p1g_4>
       <p2g_4>10</p2g_4>
       <p1g_5_subfield_1>1</p1g_5_subfield_1>
       <p2g_5_subfield_1>1</p2g_5_subfield_1>
       <p1g_6>10</p1g_6>
       <p2g_6>10</p2g_6>
       <p1g_7>10</p1g_7>
       <p2g_7>10</p2g_7>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p1g_8>10</p1g_8>
       <p2g_8>10</p2g_8>
       <p1h_2>10</p1h_2>
       <p2h_2>10</p2h_2>
       <p1h_3_subfield_1>1</p1h_3_subfield_1>
       <p2h_3_subfield_1>1</p2h_3_subfield_1>
       <p1h_4>10</p1h_4>
       <p2h_4>10</p2h_4>
       <p1h_5>10</p1h_5>
       <p2h_5>10</p2h_5>
       <p1h_6>10</p1h_6>
       <p2h_6>10</p2h_6>
       <p1j_2>10</p1j_2>
       <p2j_2>10</p2j_2>
       <p1j_3>10</p1j_3>
       <p2j_3>10</p2j_3>
       <p1l_1>10</p1l_1>
       <p2l_1>10</p2l_1>
       <p1m_1>10</p1m_1>
       <p2m_1>10</p2m_1>
       <pD_1_subfield_0>Jan</pD_1_subfield_0>
       <pD_1_subfield_1>Kowalski</pD_1_subfield_1>
       <pD_3_subfield_0>Jan</pD_3_subfield_0>
       <pD_3_subfield_1>Kowalski</pD_3_subfield_1>
       <pD_5_subfield_0>Jan</pD_5_subfield_0>
       <pD_5_subfield_1>Kowalski</pD_5_subfield_1>
       <pD_2>30-10-1990</pD_2>
       <pD_4>30-10-1990</pD_4>
       <pD_6>30-10-1990</pD_6>
       <p1_100>test pola tekstowego</p1_100>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>