Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: BIL (archiwalny) BilansPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3337283</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1a_1_1_2>[Pole kwoty]</p1a_1_1_2>
       <p1a_1_2_2>[Pole kwoty]</p1a_1_2_2>
       <p1a_1_1_3>[Pole kwoty]</p1a_1_1_3>
       <p1a_1_2_3>[Pole kwoty]</p1a_1_2_3>
       <p1a_1_1_4>[Pole kwoty]</p1a_1_1_4>
       <p1a_1_2_4>[Pole kwoty]</p1a_1_2_4>
       <p1a_1_1_5>[Pole kwoty]</p1a_1_1_5>
       <p1a_1_2_5>[Pole kwoty]</p1a_1_2_5>
       <p1a_2_1_3>[Pole kwoty]</p1a_2_1_3>
       <p1a_2_2_3>[Pole kwoty]</p1a_2_2_3>
       <p1a_2_1_4>[Pole kwoty]</p1a_2_1_4>
       <p1a_2_2_4>[Pole kwoty]</p1a_2_2_4>
       <p1a_2_1_5>[Pole kwoty]</p1a_2_1_5>
       <p1a_2_2_5>[Pole kwoty]</p1a_2_2_5>
       <p1a_2_1_6>[Pole kwoty]</p1a_2_1_6>
       <p1a_2_2_6>[Pole kwoty]</p1a_2_2_6>
       <p1a_2_1_7>[Pole kwoty]</p1a_2_1_7>
       <p1a_2_2_7>[Pole kwoty]</p1a_2_2_7>
       <p1a_2_1_8>[Pole kwoty]</p1a_2_1_8>
       <p1a_2_2_8>[Pole kwoty]</p1a_2_2_8>
       <p1a_2_1_9>[Pole kwoty]</p1a_2_1_9>
       <p1a_2_2_9>[Pole kwoty]</p1a_2_2_9>
       <p1a_3_1_2>[Pole kwoty]</p1a_3_1_2>
       <p1a_3_2_2>[Pole kwoty]</p1a_3_2_2>
       <p1a_3_1_3>[Pole kwoty]</p1a_3_1_3>
       <p1a_3_2_3>[Pole kwoty]</p1a_3_2_3>
       <p1a_4_1_2>[Pole kwoty]</p1a_4_1_2>
       <p1a_4_2_2>[Pole kwoty]</p1a_4_2_2>
       <p1a_4_1_3>[Pole kwoty]</p1a_4_1_3>
       <p1a_4_2_3>[Pole kwoty]</p1a_4_2_3>
       <p1a_4_1_6>[Pole kwoty]</p1a_4_1_6>
       <p1a_4_2_6>[Pole kwoty]</p1a_4_2_6>
       <p1a_4_1_7>[Pole kwoty]</p1a_4_1_7>
       <p1a_4_2_7>[Pole kwoty]</p1a_4_2_7>
       <p1a_4_1_8>[Pole kwoty]</p1a_4_1_8>
       <p1a_4_2_8>[Pole kwoty]</p1a_4_2_8>
       <p1a_4_1_9>[Pole kwoty]</p1a_4_1_9>
       <p1a_4_2_9>[Pole kwoty]</p1a_4_2_9>
       <p1a_4_1_11>[Pole kwoty]</p1a_4_1_11>
       <p1a_4_2_11>[Pole kwoty]</p1a_4_2_11>
       <p1a_4_1_12>[Pole kwoty]</p1a_4_1_12>
       <p1a_4_2_12>[Pole kwoty]</p1a_4_2_12>
       <p1a_4_1_13>[Pole kwoty]</p1a_4_1_13>
       <p1a_4_2_13>[Pole kwoty]</p1a_4_2_13>
       <p1a_4_1_14>[Pole kwoty]</p1a_4_1_14>
       <p1a_4_2_14>[Pole kwoty]</p1a_4_2_14>
       <p1a_4_1_15>[Pole kwoty]</p1a_4_1_15>
       <p1a_4_2_15>[Pole kwoty]</p1a_4_2_15>
       <p1a_5_1_2>[Pole kwoty]</p1a_5_1_2>
       <p1a_5_2_2>[Pole kwoty]</p1a_5_2_2>
       <p1a_5_1_3>[Pole kwoty]</p1a_5_1_3>
       <p1a_5_2_3>[Pole kwoty]</p1a_5_2_3>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p1b_1_1_2>[Pole kwoty]</p1b_1_1_2>
       <p1b_1_2_2>[Pole kwoty]</p1b_1_2_2>
       <p1b_1_1_3>[Pole kwoty]</p1b_1_1_3>
       <p1b_1_2_3>[Pole kwoty]</p1b_1_2_3>
       <p1b_1_1_4>[Pole kwoty]</p1b_1_1_4>
       <p1b_1_2_4>[Pole kwoty]</p1b_1_2_4>
       <p1b_1_1_5>[Pole kwoty]</p1b_1_1_5>
       <p1b_1_2_5>[Pole kwoty]</p1b_1_2_5>
       <p1b_1_1_6>[Pole kwoty]</p1b_1_1_6>
       <p1b_1_2_6>[Pole kwoty]</p1b_1_2_6>
       <p1b_2_1_4>[Pole kwoty]</p1b_2_1_4>
       <p1b_2_2_4>[Pole kwoty]</p1b_2_2_4>
       <p1b_2_1_5>[Pole kwoty]</p1b_2_1_5>
       <p1b_2_2_5>[Pole kwoty]</p1b_2_2_5>
       <p1b_2_1_6>[Pole kwoty]</p1b_2_1_6>
       <p1b_2_2_6>[Pole kwoty]</p1b_2_2_6>
       <p1b_2_1_9>[Pole kwoty]</p1b_2_1_9>
       <p1b_2_2_9>[Pole kwoty]</p1b_2_2_9>
       <p1b_2_1_10>[Pole kwoty]</p1b_2_1_10>
       <p1b_2_2_10>[Pole kwoty]</p1b_2_2_10>
       <p1b_2_1_11>[Pole kwoty]</p1b_2_1_11>
       <p1b_2_2_11>[Pole kwoty]</p1b_2_2_11>
       <p1b_2_1_12>[Pole kwoty]</p1b_2_1_12>
       <p1b_2_2_12>[Pole kwoty]</p1b_2_2_12>
       <p1b_2_1_13>[Pole kwoty]</p1b_2_1_13>
       <p1b_2_2_13>[Pole kwoty]</p1b_2_2_13>
       <p1b_3_1_4>[Pole kwoty]</p1b_3_1_4>
       <p1b_3_2_4>[Pole kwoty]</p1b_3_2_4>
       <p1b_3_1_5>[Pole kwoty]</p1b_3_1_5>
       <p1b_3_2_5>[Pole kwoty]</p1b_3_2_5>
       <p1b_3_1_6>[Pole kwoty]</p1b_3_1_6>
       <p1b_3_2_6>[Pole kwoty]</p1b_3_2_6>
       <p1b_3_1_7>[Pole kwoty]</p1b_3_1_7>
       <p1b_3_2_7>[Pole kwoty]</p1b_3_2_7>
       <p1b_3_1_9>[Pole kwoty]</p1b_3_1_9>
       <p1b_3_2_9>[Pole kwoty]</p1b_3_2_9>
       <p1b_3_1_10>[Pole kwoty]</p1b_3_1_10>
       <p1b_3_2_10>[Pole kwoty]</p1b_3_2_10>
       <p1b_3_1_11>[Pole kwoty]</p1b_3_1_11>
       <p1b_3_2_11>[Pole kwoty]</p1b_3_2_11>
       <p1b_3_1_12>[Pole kwoty]</p1b_3_1_12>
       <p1b_3_2_12>[Pole kwoty]</p1b_3_2_12>
       <p1b_3_1_14>[Pole kwoty]</p1b_3_1_14>
       <p1b_3_2_14>[Pole kwoty]</p1b_3_2_14>
       <p1b_3_1_15>[Pole kwoty]</p1b_3_1_15>
       <p1b_3_2_15>[Pole kwoty]</p1b_3_2_15>
       <p1b_3_1_16>[Pole kwoty]</p1b_3_1_16>
       <p1b_3_2_16>[Pole kwoty]</p1b_3_2_16>
       <p1b_3_1_17>[Pole kwoty]</p1b_3_1_17>
       <p1b_3_2_17>[Pole kwoty]</p1b_3_2_17>
       <p1b_4_1_1>[Pole kwoty]</p1b_4_1_1>
       <p1b_4_2_1>[Pole kwoty]</p1b_4_2_1>
       <p1_11>[Pole tekstowe]</p1_11>
       <p2a_1_1>[Pole kwoty]</p2a_1_1>
       <p2a_2_1>[Pole kwoty]</p2a_2_1>
       <p2a_1_2>[Pole kwoty]</p2a_1_2>
       <p2a_2_2>[Pole kwoty]</p2a_2_2>
       <p2a_1_3>[Pole kwoty]</p2a_1_3>
       <p2a_2_3>[Pole kwoty]</p2a_2_3>
       <p2a_1_4>[Pole kwoty]</p2a_1_4>
       <p2a_2_4>[Pole kwoty]</p2a_2_4>
       <p2a_1_5>[Pole kwoty]</p2a_1_5>
       <p2a_2_5>[Pole kwoty]</p2a_2_5>
       <p2a_1_6>[Pole kwoty]</p2a_1_6>
       <p2a_2_6>[Pole kwoty]</p2a_2_6>
       <p2a_1_7>[Pole kwoty]</p2a_1_7>
       <p2a_2_7>[Pole kwoty]</p2a_2_7>
       <p2a_1_8>[Pole kwoty]</p2a_1_8>
       <p2a_2_8>[Pole kwoty]</p2a_2_8>
       <p2a_1_9>[Pole kwoty]</p2a_1_9>
       <p2a_2_9>[Pole kwoty]</p2a_2_9>
       <p2b_1_1_2>[Pole kwoty]</p2b_1_1_2>
       <p2b_1_2_2>[Pole kwoty]</p2b_1_2_2>
       <p2b_1_1_4>[Pole kwoty]</p2b_1_1_4>
       <p2b_1_2_4>[Pole kwoty]</p2b_1_2_4>
       <p2b_1_1_5>[Pole kwoty]</p2b_1_1_5>
       <p2b_1_2_5>[Pole kwoty]</p2b_1_2_5>
       <p2b_1_1_7>[Pole kwoty]</p2b_1_1_7>
       <p2b_1_2_7>[Pole kwoty]</p2b_1_2_7>
       <p2b_1_1_8>[Pole kwoty]</p2b_1_1_8>
       <p2b_1_2_8>[Pole kwoty]</p2b_1_2_8>
       <p2b_2_1_2>[Pole kwoty]</p2b_2_1_2>
       <p2b_2_2_2>[Pole kwoty]</p2b_2_2_2>
       <p2b_2_1_4>[Pole kwoty]</p2b_2_1_4>
       <p2b_2_2_4>[Pole kwoty]</p2b_2_2_4>
       <p2b_2_1_5>[Pole kwoty]</p2b_2_1_5>
       <p2b_2_2_5>[Pole kwoty]</p2b_2_2_5>
       <p2b_2_1_6>[Pole kwoty]</p2b_2_1_6>
       <p2b_2_2_6>[Pole kwoty]</p2b_2_2_6>
       <p2b_2_1_7>[Pole kwoty]</p2b_2_1_7>
       <p2b_2_2_7>[Pole kwoty]</p2b_2_2_7>
       <p2b_3_1_4>[Pole kwoty]</p2b_3_1_4>
       <p2b_3_2_4>[Pole kwoty]</p2b_3_2_4>
       <p2b_3_1_5>[Pole kwoty]</p2b_3_1_5>
       <p2b_3_2_5>[Pole kwoty]</p2b_3_2_5>
       <p2b_3_1_6>[Pole kwoty]</p2b_3_1_6>
       <p2b_3_2_6>[Pole kwoty]</p2b_3_2_6>
       <p2b_3_1_8>[Pole kwoty]</p2b_3_1_8>
       <p2b_3_2_8>[Pole kwoty]</p2b_3_2_8>
       <p2b_3_1_9>[Pole kwoty]</p2b_3_1_9>
       <p2b_3_2_9>[Pole kwoty]</p2b_3_2_9>
       <p2b_3_1_10>[Pole kwoty]</p2b_3_1_10>
       <p2b_3_2_10>[Pole kwoty]</p2b_3_2_10>
       <p1_19>[Pole tekstowe]</p1_19>
       <p2b_3_1_12>[Pole kwoty]</p2b_3_1_12>
       <p2b_3_2_12>[Pole kwoty]</p2b_3_2_12>
       <p2b_3_1_13>[Pole kwoty]</p2b_3_1_13>
       <p2b_3_2_13>[Pole kwoty]</p2b_3_2_13>
       <p2b_3_1_14>[Pole kwoty]</p2b_3_1_14>
       <p2b_3_2_14>[Pole kwoty]</p2b_3_2_14>
       <p2b_3_1_15>[Pole kwoty]</p2b_3_1_15>
       <p2b_3_2_15>[Pole kwoty]</p2b_3_2_15>
       <p2b_3_1_16>[Pole kwoty]</p2b_3_1_16>
       <p2b_3_2_16>[Pole kwoty]</p2b_3_2_16>
       <p2b_3_1_17>[Pole kwoty]</p2b_3_1_17>
       <p2b_3_2_17>[Pole kwoty]</p2b_3_2_17>
       <p2b_3_1_18>[Pole kwoty]</p2b_3_1_18>
       <p2b_3_2_18>[Pole kwoty]</p2b_3_2_18>
       <p2b_3_1_19>[Pole kwoty]</p2b_3_1_19>
       <p2b_3_2_19>[Pole kwoty]</p2b_3_2_19>
       <p2b_4_1_2>[Pole kwoty]</p2b_4_1_2>
       <p2b_4_2_2>[Pole kwoty]</p2b_4_2_2>
       <p2b_4_1_4>[Pole kwoty]</p2b_4_1_4>
       <p2b_4_2_4>[Pole kwoty]</p2b_4_2_4>
       <p2b_4_1_5>[Pole kwoty]</p2b_4_1_5>
       <p2b_4_2_5>[Pole kwoty]</p2b_4_2_5>
       <p1_22_subfield_0>[imię]</p1_22_subfield_0>
       <p1_22_subfield_1>[nazwisko]</p1_22_subfield_1>
       <p1_23_subfield_0>[imię]</p1_23_subfield_0>
       <p1_23_subfield_1>[nazwisko]</p1_23_subfield_1>
       <p1_24_subfield_0>[imię]</p1_24_subfield_0>
       <p1_24_subfield_1>[nazwisko]</p1_24_subfield_1>
       <p1_25>[data]</p1_25>
       <p1_26>[data]</p1_26>
       <p1_27>[data]</p1_27>
       <p1_28>[Pole tekstowe]</p1_28>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BIL</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3337283</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1a_1_1_2>10</p1a_1_1_2>
       <p1a_1_2_2>10</p1a_1_2_2>
       <p1a_1_1_3>10</p1a_1_1_3>
       <p1a_1_2_3>10</p1a_1_2_3>
       <p1a_1_1_4>10</p1a_1_1_4>
       <p1a_1_2_4>10</p1a_1_2_4>
       <p1a_1_1_5>10</p1a_1_1_5>
       <p1a_1_2_5>10</p1a_1_2_5>
       <p1a_2_1_3>10</p1a_2_1_3>
       <p1a_2_2_3>10</p1a_2_2_3>
       <p1a_2_1_4>10</p1a_2_1_4>
       <p1a_2_2_4>10</p1a_2_2_4>
       <p1a_2_1_5>10</p1a_2_1_5>
       <p1a_2_2_5>10</p1a_2_2_5>
       <p1a_2_1_6>10</p1a_2_1_6>
       <p1a_2_2_6>10</p1a_2_2_6>
       <p1a_2_1_7>10</p1a_2_1_7>
       <p1a_2_2_7>10</p1a_2_2_7>
       <p1a_2_1_8>10</p1a_2_1_8>
       <p1a_2_2_8>10</p1a_2_2_8>
       <p1a_2_1_9>10</p1a_2_1_9>
       <p1a_2_2_9>10</p1a_2_2_9>
       <p1a_3_1_2>10</p1a_3_1_2>
       <p1a_3_2_2>10</p1a_3_2_2>
       <p1a_3_1_3>10</p1a_3_1_3>
       <p1a_3_2_3>10</p1a_3_2_3>
       <p1a_4_1_2>10</p1a_4_1_2>
       <p1a_4_2_2>10</p1a_4_2_2>
       <p1a_4_1_3>10</p1a_4_1_3>
       <p1a_4_2_3>10</p1a_4_2_3>
       <p1a_4_1_6>10</p1a_4_1_6>
       <p1a_4_2_6>10</p1a_4_2_6>
       <p1a_4_1_7>10</p1a_4_1_7>
       <p1a_4_2_7>10</p1a_4_2_7>
       <p1a_4_1_8>10</p1a_4_1_8>
       <p1a_4_2_8>10</p1a_4_2_8>
       <p1a_4_1_9>10</p1a_4_1_9>
       <p1a_4_2_9>10</p1a_4_2_9>
       <p1a_4_1_11>10</p1a_4_1_11>
       <p1a_4_2_11>10</p1a_4_2_11>
       <p1a_4_1_12>10</p1a_4_1_12>
       <p1a_4_2_12>10</p1a_4_2_12>
       <p1a_4_1_13>10</p1a_4_1_13>
       <p1a_4_2_13>10</p1a_4_2_13>
       <p1a_4_1_14>10</p1a_4_1_14>
       <p1a_4_2_14>10</p1a_4_2_14>
       <p1a_4_1_15>10</p1a_4_1_15>
       <p1a_4_2_15>10</p1a_4_2_15>
       <p1a_5_1_2>10</p1a_5_1_2>
       <p1a_5_2_2>10</p1a_5_2_2>
       <p1a_5_1_3>10</p1a_5_1_3>
       <p1a_5_2_3>10</p1a_5_2_3>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p1b_1_1_2>10</p1b_1_1_2>
       <p1b_1_2_2>10</p1b_1_2_2>
       <p1b_1_1_3>10</p1b_1_1_3>
       <p1b_1_2_3>10</p1b_1_2_3>
       <p1b_1_1_4>10</p1b_1_1_4>
       <p1b_1_2_4>10</p1b_1_2_4>
       <p1b_1_1_5>10</p1b_1_1_5>
       <p1b_1_2_5>10</p1b_1_2_5>
       <p1b_1_1_6>10</p1b_1_1_6>
       <p1b_1_2_6>10</p1b_1_2_6>
       <p1b_2_1_4>10</p1b_2_1_4>
       <p1b_2_2_4>10</p1b_2_2_4>
       <p1b_2_1_5>10</p1b_2_1_5>
       <p1b_2_2_5>10</p1b_2_2_5>
       <p1b_2_1_6>10</p1b_2_1_6>
       <p1b_2_2_6>10</p1b_2_2_6>
       <p1b_2_1_9>10</p1b_2_1_9>
       <p1b_2_2_9>10</p1b_2_2_9>
       <p1b_2_1_10>10</p1b_2_1_10>
       <p1b_2_2_10>10</p1b_2_2_10>
       <p1b_2_1_11>10</p1b_2_1_11>
       <p1b_2_2_11>10</p1b_2_2_11>
       <p1b_2_1_12>10</p1b_2_1_12>
       <p1b_2_2_12>10</p1b_2_2_12>
       <p1b_2_1_13>10</p1b_2_1_13>
       <p1b_2_2_13>10</p1b_2_2_13>
       <p1b_3_1_4>10</p1b_3_1_4>
       <p1b_3_2_4>10</p1b_3_2_4>
       <p1b_3_1_5>10</p1b_3_1_5>
       <p1b_3_2_5>10</p1b_3_2_5>
       <p1b_3_1_6>10</p1b_3_1_6>
       <p1b_3_2_6>10</p1b_3_2_6>
       <p1b_3_1_7>10</p1b_3_1_7>
       <p1b_3_2_7>10</p1b_3_2_7>
       <p1b_3_1_9>10</p1b_3_1_9>
       <p1b_3_2_9>10</p1b_3_2_9>
       <p1b_3_1_10>10</p1b_3_1_10>
       <p1b_3_2_10>10</p1b_3_2_10>
       <p1b_3_1_11>10</p1b_3_1_11>
       <p1b_3_2_11>10</p1b_3_2_11>
       <p1b_3_1_12>10</p1b_3_1_12>
       <p1b_3_2_12>10</p1b_3_2_12>
       <p1b_3_1_14>10</p1b_3_1_14>
       <p1b_3_2_14>10</p1b_3_2_14>
       <p1b_3_1_15>10</p1b_3_1_15>
       <p1b_3_2_15>10</p1b_3_2_15>
       <p1b_3_1_16>10</p1b_3_1_16>
       <p1b_3_2_16>10</p1b_3_2_16>
       <p1b_3_1_17>10</p1b_3_1_17>
       <p1b_3_2_17>10</p1b_3_2_17>
       <p1b_4_1_1>10</p1b_4_1_1>
       <p1b_4_2_1>10</p1b_4_2_1>
       <p1_11>test pola tekstowego</p1_11>
       <p2a_1_1>10</p2a_1_1>
       <p2a_2_1>10</p2a_2_1>
       <p2a_1_2>10</p2a_1_2>
       <p2a_2_2>10</p2a_2_2>
       <p2a_1_3>10</p2a_1_3>
       <p2a_2_3>10</p2a_2_3>
       <p2a_1_4>10</p2a_1_4>
       <p2a_2_4>10</p2a_2_4>
       <p2a_1_5>10</p2a_1_5>
       <p2a_2_5>10</p2a_2_5>
       <p2a_1_6>10</p2a_1_6>
       <p2a_2_6>10</p2a_2_6>
       <p2a_1_7>10</p2a_1_7>
       <p2a_2_7>10</p2a_2_7>
       <p2a_1_8>10</p2a_1_8>
       <p2a_2_8>10</p2a_2_8>
       <p2a_1_9>10</p2a_1_9>
       <p2a_2_9>10</p2a_2_9>
       <p2b_1_1_2>10</p2b_1_1_2>
       <p2b_1_2_2>10</p2b_1_2_2>
       <p2b_1_1_4>10</p2b_1_1_4>
       <p2b_1_2_4>10</p2b_1_2_4>
       <p2b_1_1_5>10</p2b_1_1_5>
       <p2b_1_2_5>10</p2b_1_2_5>
       <p2b_1_1_7>10</p2b_1_1_7>
       <p2b_1_2_7>10</p2b_1_2_7>
       <p2b_1_1_8>10</p2b_1_1_8>
       <p2b_1_2_8>10</p2b_1_2_8>
       <p2b_2_1_2>10</p2b_2_1_2>
       <p2b_2_2_2>10</p2b_2_2_2>
       <p2b_2_1_4>10</p2b_2_1_4>
       <p2b_2_2_4>10</p2b_2_2_4>
       <p2b_2_1_5>10</p2b_2_1_5>
       <p2b_2_2_5>10</p2b_2_2_5>
       <p2b_2_1_6>10</p2b_2_1_6>
       <p2b_2_2_6>10</p2b_2_2_6>
       <p2b_2_1_7>10</p2b_2_1_7>
       <p2b_2_2_7>10</p2b_2_2_7>
       <p2b_3_1_4>10</p2b_3_1_4>
       <p2b_3_2_4>10</p2b_3_2_4>
       <p2b_3_1_5>10</p2b_3_1_5>
       <p2b_3_2_5>10</p2b_3_2_5>
       <p2b_3_1_6>10</p2b_3_1_6>
       <p2b_3_2_6>10</p2b_3_2_6>
       <p2b_3_1_8>10</p2b_3_1_8>
       <p2b_3_2_8>10</p2b_3_2_8>
       <p2b_3_1_9>10</p2b_3_1_9>
       <p2b_3_2_9>10</p2b_3_2_9>
       <p2b_3_1_10>10</p2b_3_1_10>
       <p2b_3_2_10>10</p2b_3_2_10>
       <p1_19>test pola tekstowego</p1_19>
       <p2b_3_1_12>10</p2b_3_1_12>
       <p2b_3_2_12>10</p2b_3_2_12>
       <p2b_3_1_13>10</p2b_3_1_13>
       <p2b_3_2_13>10</p2b_3_2_13>
       <p2b_3_1_14>10</p2b_3_1_14>
       <p2b_3_2_14>10</p2b_3_2_14>
       <p2b_3_1_15>10</p2b_3_1_15>
       <p2b_3_2_15>10</p2b_3_2_15>
       <p2b_3_1_16>10</p2b_3_1_16>
       <p2b_3_2_16>10</p2b_3_2_16>
       <p2b_3_1_17>10</p2b_3_1_17>
       <p2b_3_2_17>10</p2b_3_2_17>
       <p2b_3_1_18>10</p2b_3_1_18>
       <p2b_3_2_18>10</p2b_3_2_18>
       <p2b_3_1_19>10</p2b_3_1_19>
       <p2b_3_2_19>10</p2b_3_2_19>
       <p2b_4_1_2>10</p2b_4_1_2>
       <p2b_4_2_2>10</p2b_4_2_2>
       <p2b_4_1_4>10</p2b_4_1_4>
       <p2b_4_2_4>10</p2b_4_2_4>
       <p2b_4_1_5>10</p2b_4_1_5>
       <p2b_4_2_5>10</p2b_4_2_5>
       <p1_22_subfield_0>Jan</p1_22_subfield_0>
       <p1_22_subfield_1>Kowalski</p1_22_subfield_1>
       <p1_23_subfield_0>Jan</p1_23_subfield_0>
       <p1_23_subfield_1>Kowalski</p1_23_subfield_1>
       <p1_24_subfield_0>Jan</p1_24_subfield_0>
       <p1_24_subfield_1>Kowalski</p1_24_subfield_1>
       <p1_25>30-10-1990</p1_25>
       <p1_26>30-10-1990</p1_26>
       <p1_27>30-10-1990</p1_27>
       <p1_28>test pola tekstowego</p1_28>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>