Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-US-WSM-01 (archiwalny) Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3343567</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[drugieImie]</pI_6>
       <pI_7>[dataUrodzenia]</pI_7>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pIII_>[Wartość wyboru w polu pIII. Dostępne wartości: 1 3 2 4 ]</pIII_>
       <pI_1_8>[PESEL]</pI_1_8>
       <pI_2_8>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2_8>
       <pI_3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3_2>
       <pI_4_4>[nazwisko]</pI_4_4>
       <pI_5_5>[pierwszeImie]</pI_5_5>
       <pI_5_4>[drugieImie]</pI_5_4>
       <pI_6_5>[dataUrodzenia]</pI_6_5>
       <pV_1>[KodPocztowy]</pV_1>
       <pV_2>[Poczta]</pV_2>
       <pV_3>[Gmina]</pV_3>
       <pV_4>[Miejscowosc]</pV_4>
       <pV_5>[Ulica]</pV_5>
       <pV_6>[NrDomu]</pV_6>
       <pV_7>[NrLokalu]</pV_7>
       <pV_8>[Telefon]</pV_8>
       <pV_9>[kraj]</pV_9>
       <pV_10>[Pole tekstowe]</pV_10>
       <pV_11>[kraj]</pV_11>
       <pVI_1>[PESEL]</pVI_1>
       <pVI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pVI_2>
       <pVI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pVI_3>
       <pVI_4>[nazwisko]</pVI_4>
       <pVI_5>[pierwszeImie]</pVI_5>
       <pVI_6>[drugieImie]</pVI_6>
       <pVI_7>[dataUrodzenia]</pVI_7>
       <pVIIa_1_1_>[Wartość wyboru w polu pVIIa_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVIIa_1_1_>
       <pVIIb_>[Wartość wyboru w polu pVIIb. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVIIb_>
       <pV_9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pV_9_8>
       <pVII_1_2>[Rachunek]</pVII_1_2>
       <pVII_1_3>[pole wielowierszowe]</pVII_1_3>
       <pVII_1_6_subfield_0>[imię]</pVII_1_6_subfield_0>
       <pVII_1_6_subfield_1>[nazwisko]</pVII_1_6_subfield_1>
       <pVII_1_7>[Pole tekstowe]</pVII_1_7>
       <pVII_2_1_subfield_0>[imię]</pVII_2_1_subfield_0>
       <pVII_2_1_subfield_1>[nazwisko]</pVII_2_1_subfield_1>
       <pVII_2_2>[Pole tekstowe]</pVII_2_2>
       <pVII_2_3>[Rachunek]</pVII_2_3>
       <pVII_2_4>[pole wielowierszowe]</pVII_2_4>
       <pVII_2_7>[Pole tekstowe]</pVII_2_7>
       <pVII_3_1_subfield_0>[imię]</pVII_3_1_subfield_0>
       <pVII_3_1_subfield_1>[nazwisko]</pVII_3_1_subfield_1>
       <pVII_3_2>[Pole tekstowe]</pVII_3_2>
       <pVII_3_3>[pole wielowierszowe]</pVII_3_3>
       <pVII_3_6>[Pole tekstowe]</pVII_3_6>
       <pVII_3_7>[Rachunek]</pVII_3_7>
       <pVII_3_8_>[Wartość wyboru w polu pVII_3_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_3_8_>
       <pVII_3_3_5>[pole wielowierszowe]</pVII_3_3_5>
       <pVII_3_6_1>[Pole tekstowe]</pVII_3_6_1>
       <pVIII_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVIII_1>
       <pVIII_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVIII_2_1>
       <pVIII_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVIII_2_2>
       <pVIII_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVIII_2_3>
       <pVIII_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVIII_2_4>
       <pVIII_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVIII_2_5>
       <pVIII_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVIII_2_6>
       <pVIII_3>[pole wielowierszowe]</pVIII_3>
       <pVIII_4>[miejscowość]</pVIII_4>
       <pVIII_5>[Data wypełnienia]</pVIII_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-US-WSM-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3343567</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>Stefan</pI_6>
       <pI_7>30-10-1985</pI_7>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pIII_>1</pIII_>
       <pI_1_8>23050608219</pI_1_8>
       <pI_2_8>1</pI_2_8>
       <pI_3_2>nr-test</pI_3_2>
       <pI_4_4>Kowalski</pI_4_4>
       <pI_5_5>Jan</pI_5_5>
       <pI_5_4>Stefan</pI_5_4>
       <pI_6_5>30-10-1985</pI_6_5>
       <pV_1>61-155</pV_1>
       <pV_2>Poznań</pV_2>
       <pV_3>Poznań</pV_3>
       <pV_4>Poznań</pV_4>
       <pV_5>Strzelecka</pV_5>
       <pV_6>1</pV_6>
       <pV_7>1</pV_7>
       <pV_8>500600400</pV_8>
       <pV_9>PL</pV_9>
       <pV_10>test pola tekstowego</pV_10>
       <pV_11>PL</pV_11>
       <pVI_1>23050608219</pVI_1>
       <pVI_2>1</pVI_2>
       <pVI_3>nr-test</pVI_3>
       <pVI_4>Kowalski</pVI_4>
       <pVI_5>Jan</pVI_5>
       <pVI_6>Stefan</pVI_6>
       <pVI_7>30-10-1985</pVI_7>
       <pVIIa_1_1_>1</pVIIa_1_1_>
       <pVIIb_>1</pVIIb_>
       <pV_9_8>10</pV_9_8>
       <pVII_1_2>453054504926965134154839080720</pVII_1_2>
       <pVII_1_3>to jest pole wielowierszowe</pVII_1_3>
       <pVII_1_6_subfield_0>Jan</pVII_1_6_subfield_0>
       <pVII_1_6_subfield_1>Kowalski</pVII_1_6_subfield_1>
       <pVII_1_7>test pola tekstowego</pVII_1_7>
       <pVII_2_1_subfield_0>Jan</pVII_2_1_subfield_0>
       <pVII_2_1_subfield_1>Kowalski</pVII_2_1_subfield_1>
       <pVII_2_2>test pola tekstowego</pVII_2_2>
       <pVII_2_3>453054504926965134154839080720</pVII_2_3>
       <pVII_2_4>to jest pole wielowierszowe</pVII_2_4>
       <pVII_2_7>test pola tekstowego</pVII_2_7>
       <pVII_3_1_subfield_0>Jan</pVII_3_1_subfield_0>
       <pVII_3_1_subfield_1>Kowalski</pVII_3_1_subfield_1>
       <pVII_3_2>test pola tekstowego</pVII_3_2>
       <pVII_3_3>to jest pole wielowierszowe</pVII_3_3>
       <pVII_3_6>test pola tekstowego</pVII_3_6>
       <pVII_3_7>453054504926965134154839080720</pVII_3_7>
       <pVII_3_8_>1</pVII_3_8_>
       <pVII_3_3_5>to jest pole wielowierszowe</pVII_3_3_5>
       <pVII_3_6_1>test pola tekstowego</pVII_3_6_1>
       <pVIII_1>10</pVIII_1>
       <pVIII_2_1>1</pVIII_2_1>
       <pVIII_2_2>1</pVIII_2_2>
       <pVIII_2_3>1</pVIII_2_3>
       <pVIII_2_4>1</pVIII_2_4>
       <pVIII_2_5>1</pVIII_2_5>
       <pVIII_2_6>1</pVIII_2_6>
       <pVIII_3>to jest pole wielowierszowe</pVIII_3>
       <pVIII_4>Poznań</pVIII_4>
       <pVIII_5>30-10-2014</pVIII_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>