Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZ-1 (3) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3344141</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <pA1_1_>[Wartość wyboru w polu pA1_1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA1_1_>
       <pA1_2>[pierwszeImie]</pA1_2>
       <pA1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA1_3_subfield_>
       <pA1_3_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_1>[nazwisko]</pA1_3_subfield_1>
       <pA1_4>[KodKraju]</pA1_4>
       <pA1_5>[Wojewodztwo]</pA1_5>
       <pA1_6>[Powiat]</pA1_6>
       <pA1_7>[Gmina]</pA1_7>
       <pA1_8>[Ulica]</pA1_8>
       <pA1_9>[NrDomu]</pA1_9>
       <pA1_10>[NrLokalu]</pA1_10>
       <pA1_11>[Miejscowosc]</pA1_11>
       <pA1_12>[KodPocztowy]</pA1_12>
       <pA1_13>[Poczta]</pA1_13>
       <pA1_14>[NIP]</pA1_14>
       <pA1_15>[PESEL]</pA1_15>
       <pA1_16>[REGON]</pA1_16>
       <pA1_17>[dataUrodzenia]</pA1_17>
       <pA1_18>[imieOjca]</pA1_18>
       <pA1_19>[imieMatki]</pA1_19>
       <pA1_20>[Telefon]</pA1_20>
       <pA1_21>[Mail]</pA1_21>
       <pA1_22_1>[nazwaPelna]</pA1_22_1>
       <pA1_22_2_subfield_0>[miejscowość]</pA1_22_2_subfield_0>
       <pA1_22_2_subfield_1>[ulica]</pA1_22_2_subfield_1>
       <pA1_22_2_subfield_2>[nr domu]</pA1_22_2_subfield_2>
       <pA1_22_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA1_22_2_subfield_3>
       <pA1_22_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA1_22_2_subfield_4>
       <pA1_22_2_subfield_5>[poczta]</pA1_22_2_subfield_5>
       <pB_1>[pierwszeImie]</pB_1>
       <pB_2>[nazwisko]</pB_2>
       <pB_3>[KodKraju]</pB_3>
       <pB_4>[Wojewodztwo]</pB_4>
       <pB_5>[Powiat]</pB_5>
       <pB_6>[Gmina]</pB_6>
       <pB_7>[Ulica]</pB_7>
       <pB_8>[NrDomu]</pB_8>
       <pB_9>[NrLokalu]</pB_9>
       <pB_10>[Miejscowosc]</pB_10>
       <pB_11>[KodPocztowy]</pB_11>
       <pB_12>[Poczta]</pB_12>
       <pB_13>[NIP]</pB_13>
       <pB_14>[PESEL]</pB_14>
       <pB_15>[Telefon]</pB_15>
       <pB_16>[Mail]</pB_16>
       <pB_17>[Pole tekstowe]</pB_17>
       <pC_1>[pierwszeImie]</pC_1>
       <pC_2>[nazwisko]</pC_2>
       <pC_3>[KodKraju]</pC_3>
       <pC_4>[Wojewodztwo]</pC_4>
       <pC_5>[Powiat]</pC_5>
       <pC_6>[Gmina]</pC_6>
       <pC_7>[Ulica]</pC_7>
       <pC_8>[NrDomu]</pC_8>
       <pC_9>[NrLokalu]</pC_9>
       <pC_10>[Miejscowosc]</pC_10>
       <pC_11>[KodPocztowy]</pC_11>
       <pC_12>[Poczta]</pC_12>
       <pC_13>[NIP]</pC_13>
       <pC_14>[PESEL]</pC_14>
       <pC_15>[Telefon]</pC_15>
       <pC_16>[Mail]</pC_16>
       <pD_1_>[Wartość wyboru w polu pD_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pD_1_>
       <pD_2>[pole wielowierszowe]</pD_2>
       <pD_3>[data]</pD_3>
       <pD_4_>[Wartość wyboru w polu pD_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pD_4_>
       <pD_5>[pole wielowierszowe]</pD_5>
       <pD_6>[pole wielowierszowe]</pD_6>
       <pD_1_1_1>[Pole kwoty]</pD_1_1_1>
       <pD_1_1_2>[Pole tekstowe]</pD_1_1_2>
       <pD_1_1_3>[Pole kwoty]</pD_1_1_3>
       <pD_1_1_4>[data]</pD_1_1_4>
       <pD_1_1_5>[data]</pD_1_1_5>
       <pE_1>[nazwaPelna]</pE_1>
       <pE_2_1_subfield_0>[miejscowość]</pE_2_1_subfield_0>
       <pE_2_1_subfield_1>[ulica]</pE_2_1_subfield_1>
       <pE_2_1_subfield_2>[nr domu]</pE_2_1_subfield_2>
       <pE_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</pE_2_1_subfield_3>
       <pE_2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</pE_2_2_subfield_0>
       <pE_2_2_subfield_1>[poczta]</pE_2_2_subfield_1>
       <pE_3>[NIP]</pE_3>
       <pE_4>[REGON]</pE_4>
       <pE_5_1_subfield_0>[imię]</pE_5_1_subfield_0>
       <pE_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_5_1_subfield_1>
       <pE_5_2>[Stanowisko]</pE_5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZ-1 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3344141</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <pA1_1_>1</pA1_1_>
       <pA1_2>Jan</pA1_2>
       <pA1_3_subfield_>2</pA1_3_subfield_>
       <pA1_3_subfield_2>nazwa testowa</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_1>Kowalski</pA1_3_subfield_1>
       <pA1_4>PL</pA1_4>
       <pA1_5>wielkopolskie</pA1_5>
       <pA1_6>poznański</pA1_6>
       <pA1_7>Poznań</pA1_7>
       <pA1_8>Strzelecka</pA1_8>
       <pA1_9>1</pA1_9>
       <pA1_10>1</pA1_10>
       <pA1_11>Poznań</pA1_11>
       <pA1_12>61-155</pA1_12>
       <pA1_13>Poznań</pA1_13>
       <pA1_14>8875155741</pA1_14>
       <pA1_15>23050608219</pA1_15>
       <pA1_16>773461194</pA1_16>
       <pA1_17>30-10-1985</pA1_17>
       <pA1_18>Stefan</pA1_18>
       <pA1_19>Danuta</pA1_19>
       <pA1_20>500600400</pA1_20>
       <pA1_21>test@test.pl</pA1_21>
       <pA1_22_1>Pełna nazwa testowa</pA1_22_1>
       <pA1_22_2_subfield_0>Poznań</pA1_22_2_subfield_0>
       <pA1_22_2_subfield_1>Strzelecka</pA1_22_2_subfield_1>
       <pA1_22_2_subfield_2>1</pA1_22_2_subfield_2>
       <pA1_22_2_subfield_3>1</pA1_22_2_subfield_3>
       <pA1_22_2_subfield_4>61-155</pA1_22_2_subfield_4>
       <pA1_22_2_subfield_5>Poznań</pA1_22_2_subfield_5>
       <pB_1>Jan</pB_1>
       <pB_2>Kowalski</pB_2>
       <pB_3>PL</pB_3>
       <pB_4>wielkopolskie</pB_4>
       <pB_5>poznański</pB_5>
       <pB_6>Poznań</pB_6>
       <pB_7>Strzelecka</pB_7>
       <pB_8>1</pB_8>
       <pB_9>1</pB_9>
       <pB_10>Poznań</pB_10>
       <pB_11>61-155</pB_11>
       <pB_12>Poznań</pB_12>
       <pB_13>8875155741</pB_13>
       <pB_14>23050608219</pB_14>
       <pB_15>500600400</pB_15>
       <pB_16>test@test.pl</pB_16>
       <pB_17>test pola tekstowego</pB_17>
       <pC_1>Jan</pC_1>
       <pC_2>Kowalski</pC_2>
       <pC_3>PL</pC_3>
       <pC_4>wielkopolskie</pC_4>
       <pC_5>poznański</pC_5>
       <pC_6>Poznań</pC_6>
       <pC_7>Strzelecka</pC_7>
       <pC_8>1</pC_8>
       <pC_9>1</pC_9>
       <pC_10>Poznań</pC_10>
       <pC_11>61-155</pC_11>
       <pC_12>Poznań</pC_12>
       <pC_13>8875155741</pC_13>
       <pC_14>23050608219</pC_14>
       <pC_15>500600400</pC_15>
       <pC_16>test@test.pl</pC_16>
       <pD_1_>1</pD_1_>
       <pD_2>to jest pole wielowierszowe</pD_2>
       <pD_3>30-10-1990</pD_3>
       <pD_4_>1</pD_4_>
       <pD_5>to jest pole wielowierszowe</pD_5>
       <pD_6>to jest pole wielowierszowe</pD_6>
       <pD_1_1_1>10</pD_1_1_1>
       <pD_1_1_2>test pola tekstowego</pD_1_1_2>
       <pD_1_1_3>10</pD_1_1_3>
       <pD_1_1_4>30-10-1990</pD_1_1_4>
       <pD_1_1_5>30-10-1990</pD_1_1_5>
       <pE_1>Pełna nazwa testowa</pE_1>
       <pE_2_1_subfield_0>Poznań</pE_2_1_subfield_0>
       <pE_2_1_subfield_1>Strzelecka</pE_2_1_subfield_1>
       <pE_2_1_subfield_2>1</pE_2_1_subfield_2>
       <pE_2_1_subfield_3>1</pE_2_1_subfield_3>
       <pE_2_2_subfield_0>61-155</pE_2_2_subfield_0>
       <pE_2_2_subfield_1>Poznań</pE_2_2_subfield_1>
       <pE_3>8875155741</pE_3>
       <pE_4>773461194</pE_4>
       <pE_5_1_subfield_0>Jan</pE_5_1_subfield_0>
       <pE_5_1_subfield_1>Kowalski</pE_5_1_subfield_1>
       <pE_5_2>manager</pE_5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>