Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KPP-R (archiwalny) Roczna karta przychodów pracownikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3344716</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[rok]</p0>
       <pa1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pa1_subfield_>
       <pa1_subfield_3>[nazwa pełna]</pa1_subfield_3>
       <pa1_subfield_2>[nazwisko]</pa1_subfield_2>
       <pa1_subfield_1>[imię]</pa1_subfield_1>
       <pb1_subfield_1>[nazwisko]</pb1_subfield_1>
       <pb1_subfield_0>[imię]</pb1_subfield_0>
       <pa3_subfield_0>[miejscowość]</pa3_subfield_0>
       <pa3_subfield_1>[ulica]</pa3_subfield_1>
       <pa3_subfield_2>[nr domu]</pa3_subfield_2>
       <pa3_subfield_3>[nr lokalu]</pa3_subfield_3>
       <pa3_subfield_4>[kod pocztowy]</pa3_subfield_4>
       <pa3_subfield_5>[poczta]</pa3_subfield_5>
       <pb2_subfield_0>[miejscowość]</pb2_subfield_0>
       <pb2_subfield_1>[ulica]</pb2_subfield_1>
       <pb2_subfield_2>[nr domu]</pb2_subfield_2>
       <pb2_subfield_3>[nr lokalu]</pb2_subfield_3>
       <pb2_subfield_4>[kod pocztowy]</pb2_subfield_4>
       <pb2_subfield_5>[poczta]</pb2_subfield_5>
       <pa4_2>[NIP]</pa4_2>
       <pb3_>[Wartość wyboru w polu pb3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb3_>
       <pb3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pb3_3_subfield_>
       <pb3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pb3_3_subfield_2>
       <pb3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pb3_3_subfield_3>
       <pa4_4>[REGON]</pa4_4>
       <p5_1>[Pole kwoty]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty]</p6_1>
       <p7_1>[Pole kwoty]</p7_1>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[Pole kwoty]</p9_1>
       <p10_1>[Pole kwoty]</p10_1>
       <p13_1>[Pole kwoty]</p13_1>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p16_1>[data]</p16_1>
       <p5_2>[Pole kwoty]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty]</p6_2>
       <p7_2>[Pole kwoty]</p7_2>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[Pole kwoty]</p9_2>
       <p10_2>[Pole kwoty]</p10_2>
       <p13_2>[Pole kwoty]</p13_2>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p16_2>[data]</p16_2>
       <p5_3>[Pole kwoty]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty]</p6_3>
       <p7_3>[Pole kwoty]</p7_3>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p16_3>[data]</p16_3>
       <p5_4>[Pole kwoty]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p14_4>[Pole kwoty]</p14_4>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p16_4>[data]</p16_4>
       <p5_5>[Pole kwoty]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p7_5>[Pole kwoty]</p7_5>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p10_5>[Pole kwoty]</p10_5>
       <p13_5>[Pole kwoty]</p13_5>
       <p14_5>[Pole kwoty]</p14_5>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>
       <p16_5>[data]</p16_5>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p16_6>[data]</p16_6>
       <p5_7>[Pole kwoty]</p5_7>
       <p6_7>[Pole kwoty]</p6_7>
       <p7_7>[Pole kwoty]</p7_7>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[Pole kwoty]</p9_7>
       <p10_7>[Pole kwoty]</p10_7>
       <p13_7>[Pole kwoty]</p13_7>
       <p14_7>[Pole kwoty]</p14_7>
       <p17_7>[Pole kwoty]</p17_7>
       <p15_7>[Pole kwoty]</p15_7>
       <p16_7>[data]</p16_7>
       <p5_8>[Pole kwoty]</p5_8>
       <p6_8>[Pole kwoty]</p6_8>
       <p7_8>[Pole kwoty]</p7_8>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[Pole kwoty]</p9_8>
       <p10_8>[Pole kwoty]</p10_8>
       <p13_8>[Pole kwoty]</p13_8>
       <p14_8>[Pole kwoty]</p14_8>
       <p17_8>[Pole kwoty]</p17_8>
       <p15_8>[Pole kwoty]</p15_8>
       <p16_8>[data]</p16_8>
       <p5_9>[Pole kwoty]</p5_9>
       <p6_9>[Pole kwoty]</p6_9>
       <p7_9>[Pole kwoty]</p7_9>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[Pole kwoty]</p9_9>
       <p10_9>[Pole kwoty]</p10_9>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p14_9>[Pole kwoty]</p14_9>
       <p17_9>[Pole kwoty]</p17_9>
       <p15_9>[Pole kwoty]</p15_9>
       <p16_9>[data]</p16_9>
       <p5_10>[Pole kwoty]</p5_10>
       <p6_10>[Pole kwoty]</p6_10>
       <p7_10>[Pole kwoty]</p7_10>
       <p8_10>[Pole kwoty]</p8_10>
       <p9_10>[Pole kwoty]</p9_10>
       <p10_10>[Pole kwoty]</p10_10>
       <p13_10>[Pole kwoty]</p13_10>
       <p14_10>[Pole kwoty]</p14_10>
       <p17_10>[Pole kwoty]</p17_10>
       <p15_10>[Pole kwoty]</p15_10>
       <p16_10>[data]</p16_10>
       <p5_11>[Pole kwoty]</p5_11>
       <p6_11>[Pole kwoty]</p6_11>
       <p7_11>[Pole kwoty]</p7_11>
       <p8_11>[Pole kwoty]</p8_11>
       <p9_11>[Pole kwoty]</p9_11>
       <p10_11>[Pole kwoty]</p10_11>
       <p13_11>[Pole kwoty]</p13_11>
       <p14_11>[Pole kwoty]</p14_11>
       <p17_11>[Pole kwoty]</p17_11>
       <p15_11>[Pole kwoty]</p15_11>
       <p16_11>[data]</p16_11>
       <p5_12>[Pole kwoty]</p5_12>
       <p6_12>[Pole kwoty]</p6_12>
       <p7_12>[Pole kwoty]</p7_12>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p9_12>[Pole kwoty]</p9_12>
       <p10_12>[Pole kwoty]</p10_12>
       <p13_12>[Pole kwoty]</p13_12>
       <p14_12>[Pole kwoty]</p14_12>
       <p17_12>[Pole kwoty]</p17_12>
       <p15_12>[Pole kwoty]</p15_12>
       <p16_12>[data]</p16_12>
       <p12_13>[Pole kwoty]</p12_13>
       <p2_1_1_9_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_1_9_subfield_1>
       <p2_1_1_9_subfield_0>[imię]</p2_1_1_9_subfield_0>
       <p2_1_1_9_7>[Stanowisko]</p2_1_1_9_7>
       <pB_20>[data]</pB_20>
       <p2_1_1_9_9_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_1_9_9_subfield_1>
       <p2_1_1_9_9_subfield_0>[imię]</p2_1_1_9_9_subfield_0>
       <p2_1_1_9_7_3>[Stanowisko]</p2_1_1_9_7_3>
       <pB_20_6>[data]</pB_20_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KPP-R</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3344716</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>1</p0>
       <pa1_subfield_>2</pa1_subfield_>
       <pa1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pa1_subfield_3>
       <pa1_subfield_2>Kowalski</pa1_subfield_2>
       <pa1_subfield_1>Jan</pa1_subfield_1>
       <pb1_subfield_1>Kowalski</pb1_subfield_1>
       <pb1_subfield_0>Jan</pb1_subfield_0>
       <pa3_subfield_0>Poznań</pa3_subfield_0>
       <pa3_subfield_1>Strzelecka</pa3_subfield_1>
       <pa3_subfield_2>1</pa3_subfield_2>
       <pa3_subfield_3>1</pa3_subfield_3>
       <pa3_subfield_4>61-155</pa3_subfield_4>
       <pa3_subfield_5>Poznań</pa3_subfield_5>
       <pb2_subfield_0>Poznań</pb2_subfield_0>
       <pb2_subfield_1>Strzelecka</pb2_subfield_1>
       <pb2_subfield_2>1</pb2_subfield_2>
       <pb2_subfield_3>1</pb2_subfield_3>
       <pb2_subfield_4>61-155</pb2_subfield_4>
       <pb2_subfield_5>Poznań</pb2_subfield_5>
       <pa4_2>1</pa4_2>
       <pb3_>1</pb3_>
       <pb3_3_subfield_>2</pb3_3_subfield_>
       <pb3_3_subfield_2>23050608219</pb3_3_subfield_2>
       <pb3_3_subfield_3>8875155741</pb3_3_subfield_3>
       <pa4_4>1</pa4_4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p7_2>1</p7_2>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p14_2>1</p14_2>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p13_3>1</p13_3>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p6_4>1</p6_4>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p8_4>1</p8_4>
       <p9_4>1</p9_4>
       <p10_4>1</p10_4>
       <p13_4>1</p13_4>
       <p14_4>1</p14_4>
       <p17_4>1</p17_4>
       <p15_4>1</p15_4>
       <p16_4>1</p16_4>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p6_5>1</p6_5>
       <p7_5>1</p7_5>
       <p8_5>1</p8_5>
       <p9_5>1</p9_5>
       <p10_5>1</p10_5>
       <p13_5>1</p13_5>
       <p14_5>1</p14_5>
       <p17_5>1</p17_5>
       <p15_5>1</p15_5>
       <p16_5>1</p16_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p6_6>1</p6_6>
       <p7_6>1</p7_6>
       <p8_6>1</p8_6>
       <p9_6>1</p9_6>
       <p10_6>1</p10_6>
       <p13_6>1</p13_6>
       <p14_6>1</p14_6>
       <p17_6>1</p17_6>
       <p15_6>1</p15_6>
       <p16_6>1</p16_6>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p6_7>1</p6_7>
       <p7_7>1</p7_7>
       <p8_7>1</p8_7>
       <p9_7>1</p9_7>
       <p10_7>1</p10_7>
       <p13_7>1</p13_7>
       <p14_7>1</p14_7>
       <p17_7>1</p17_7>
       <p15_7>1</p15_7>
       <p16_7>1</p16_7>
       <p5_8>1</p5_8>
       <p6_8>1</p6_8>
       <p7_8>1</p7_8>
       <p8_8>1</p8_8>
       <p9_8>1</p9_8>
       <p10_8>1</p10_8>
       <p13_8>1</p13_8>
       <p14_8>1</p14_8>
       <p17_8>1</p17_8>
       <p15_8>1</p15_8>
       <p16_8>1</p16_8>
       <p5_9>1</p5_9>
       <p6_9>1</p6_9>
       <p7_9>1</p7_9>
       <p8_9>1</p8_9>
       <p9_9>1</p9_9>
       <p10_9>1</p10_9>
       <p13_9>1</p13_9>
       <p14_9>1</p14_9>
       <p17_9>1</p17_9>
       <p15_9>1</p15_9>
       <p16_9>1</p16_9>
       <p5_10>1</p5_10>
       <p6_10>1</p6_10>
       <p7_10>1</p7_10>
       <p8_10>1</p8_10>
       <p9_10>1</p9_10>
       <p10_10>1</p10_10>
       <p13_10>1</p13_10>
       <p14_10>1</p14_10>
       <p17_10>1</p17_10>
       <p15_10>1</p15_10>
       <p16_10>1</p16_10>
       <p5_11>1</p5_11>
       <p6_11>1</p6_11>
       <p7_11>1</p7_11>
       <p8_11>1</p8_11>
       <p9_11>1</p9_11>
       <p10_11>1</p10_11>
       <p13_11>1</p13_11>
       <p14_11>1</p14_11>
       <p17_11>1</p17_11>
       <p15_11>1</p15_11>
       <p16_11>1</p16_11>
       <p5_12>1</p5_12>
       <p6_12>1</p6_12>
       <p7_12>1</p7_12>
       <p8_12>1</p8_12>
       <p9_12>1</p9_12>
       <p10_12>1</p10_12>
       <p13_12>1</p13_12>
       <p14_12>1</p14_12>
       <p17_12>1</p17_12>
       <p15_12>1</p15_12>
       <p16_12>1</p16_12>
       <p12_13>1</p12_13>
       <p2_1_1_9_subfield_1>Kowalski</p2_1_1_9_subfield_1>
       <p2_1_1_9_subfield_0>Jan</p2_1_1_9_subfield_0>
       <p2_1_1_9_7>1</p2_1_1_9_7>
       <pB_20>1</pB_20>
       <p2_1_1_9_9_subfield_1>Kowalski</p2_1_1_9_9_subfield_1>
       <p2_1_1_9_9_subfield_0>Jan</p2_1_1_9_9_subfield_0>
       <p2_1_1_9_7_3>1</p2_1_1_9_7_3>
       <pB_20_6>1</pB_20_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>