Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-ZZ (5) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku VATPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3347344</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[REGON]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[PESEL]</p7_subfield_1>
       <p8>1. zwrot podatnikowi, który dokonał dostawy lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej / 2. zwrot podatnikowi, który nie dokonywał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art.86 ust.8 pkt 1 ustawy / 3. zwrot podatnikowi, który dokonywał nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej / 4. w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1-3, jeżeli wniosek o zwrot składany jest zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wraz z deklaracją podatkową, a kwota wnioskowanego zwrotu stanowi kwotę podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku, wynikającą z tej deklaracji</p8>
       <p9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-ZZ (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3347344</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>nazwa testowa</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>773461194</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>23050608219</p7_subfield_1>
       <p8>1. zwrot podatnikowi, który dokonał dostawy lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>