Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP s.2 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 2Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349327</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_9>[REGON]</p0_9>
       <p1_6_>[Wartość wyboru w polu p1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_6_>
       <p1_7_1_>[Wartość wyboru w polu p1_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_1_>
       <p1_7_2_>[Wartość wyboru w polu p1_7_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_2_>
       <p1_8_>[Wartość wyboru w polu p1_8. Dostępne wartości: 1 ]</p1_8_>
       <p1_8_2> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_2>
       <p1_8_3>[Miesiąc na druku]</p1_8_3>
       <p1_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_4>
       <p1_8_5> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_5>
       <p1_8_6>[Miesiąc na druku]</p1_8_6>
       <p1_8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_7>
       <p1_8_8> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_8>
       <p1_8_9>[Miesiąc na druku]</p1_8_9>
       <p1_8_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_10>
       <p1_8_11> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_11>
       <p1_8_12>[Miesiąc na druku]</p1_8_12>
       <p1_8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_13>
       <p1_8_14> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_14>
       <p1_8_15>[Miesiąc na druku]</p1_8_15>
       <p1_8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_16>
       <p1_8_17> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_17>
       <p1_8_18>[Miesiąc na druku]</p1_8_18>
       <p1_8_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_19>
       <p1_8_20> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_20>
       <p1_8_21>[Miesiąc na druku]</p1_8_21>
       <p1_8_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_22>
       <p1_8_23> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_23>
       <p1_8_24>[Miesiąc na druku]</p1_8_24>
       <p1_8_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_25>
       <p1_8_26> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_26>
       <p1_8_27>[Miesiąc na druku]</p1_8_27>
       <p1_8_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_28>
       <p1_8_29> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_29>
       <p1_8_30>[Miesiąc na druku]</p1_8_30>
       <p1_8_31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_31>
       <p1_9_1> / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09</p1_9_1>
       <p1_9_2>[Miesiąc na druku]</p1_9_2>
       <p1_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_3>
       <p1_9_4>[REGON]</p1_9_4>
       <p1_9_5>[nazwaPelna]</p1_9_5>
       <p1_9_6>[Pole tekstowe]</p1_9_6>
       <p1_9_7>[Wojewodztwo]</p1_9_7>
       <p1_9_12> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p1_9_12>
       <p1_9_8>[Powiat]</p1_9_8>
       <p1_9_13>[Pole tekstowe]</p1_9_13>
       <p1_9_9>[Gmina]</p1_9_9>
       <p1_9_10>[Miejscowosc]</p1_9_10>
       <p1_9_11>[Pole tekstowe]</p1_9_11>
       <p1_9_14>[Pole tekstowe]</p1_9_14>
       <p1_9_15> / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09</p1_9_15>
       <p1_9_16>[Miesiąc na druku]</p1_9_16>
       <p1_9_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_17>
       <p1_9_18>[REGON]</p1_9_18>
       <p1_9_19>[nazwaPelna]</p1_9_19>
       <p1_9_20>[Pole tekstowe]</p1_9_20>
       <p1_9_21>[Wojewodztwo]</p1_9_21>
       <p1_9_27> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p1_9_27>
       <p1_9_22>[Powiat]</p1_9_22>
       <p1_9_23>[Pole tekstowe]</p1_9_23>
       <p1_9_24>[Gmina]</p1_9_24>
       <p1_9_25>[Miejscowosc]</p1_9_25>
       <p1_9_26>[Pole tekstowe]</p1_9_26>
       <p1_9_29>[Pole tekstowe]</p1_9_29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP s.2 (2013)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349327</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_9>773461194</p0_9>
       <p1_6_>1</p1_6_>
       <p1_7_1_>1</p1_7_1_>
       <p1_7_2_>1</p1_7_2_>
       <p1_8_>1</p1_8_>
       <p1_8_2></p1_8_2>
       <p1_8_3>9</p1_8_3>
       <p1_8_4>10</p1_8_4>
       <p1_8_5></p1_8_5>
       <p1_8_6>9</p1_8_6>
       <p1_8_7>10</p1_8_7>
       <p1_8_8></p1_8_8>
       <p1_8_9>9</p1_8_9>
       <p1_8_10>10</p1_8_10>
       <p1_8_11></p1_8_11>
       <p1_8_12>9</p1_8_12>
       <p1_8_13>10</p1_8_13>
       <p1_8_14></p1_8_14>
       <p1_8_15>9</p1_8_15>
       <p1_8_16>10</p1_8_16>
       <p1_8_17></p1_8_17>
       <p1_8_18>9</p1_8_18>
       <p1_8_19>10</p1_8_19>
       <p1_8_20></p1_8_20>
       <p1_8_21>9</p1_8_21>
       <p1_8_22>10</p1_8_22>
       <p1_8_23></p1_8_23>
       <p1_8_24>9</p1_8_24>
       <p1_8_25>10</p1_8_25>
       <p1_8_26></p1_8_26>
       <p1_8_27>9</p1_8_27>
       <p1_8_28>10</p1_8_28>
       <p1_8_29></p1_8_29>
       <p1_8_30>9</p1_8_30>
       <p1_8_31>10</p1_8_31>
       <p1_9_1></p1_9_1>
       <p1_9_2>9</p1_9_2>
       <p1_9_3>10</p1_9_3>
       <p1_9_4>773461194</p1_9_4>
       <p1_9_5>Pełna nazwa testowa</p1_9_5>
       <p1_9_6>test pola tekstowego</p1_9_6>
       <p1_9_7>wielkopolskie</p1_9_7>
       <p1_9_12></p1_9_12>
       <p1_9_8>poznański</p1_9_8>
       <p1_9_13>test pola tekstowego</p1_9_13>
       <p1_9_9>Poznań</p1_9_9>
       <p1_9_10>Poznań</p1_9_10>
       <p1_9_11>test pola tekstowego</p1_9_11>
       <p1_9_14>test pola tekstowego</p1_9_14>
       <p1_9_15></p1_9_15>
       <p1_9_16>9</p1_9_16>
       <p1_9_17>10</p1_9_17>
       <p1_9_18>773461194</p1_9_18>
       <p1_9_19>Pełna nazwa testowa</p1_9_19>
       <p1_9_20>test pola tekstowego</p1_9_20>
       <p1_9_21>wielkopolskie</p1_9_21>
       <p1_9_27></p1_9_27>
       <p1_9_22>poznański</p1_9_22>
       <p1_9_23>test pola tekstowego</p1_9_23>
       <p1_9_24>Poznań</p1_9_24>
       <p1_9_25>Poznań</p1_9_25>
       <p1_9_26>test pola tekstowego</p1_9_26>
       <p1_9_29>test pola tekstowego</p1_9_29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>