Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP s.19 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 19Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349350</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_25>[REGON]</p0_25>
       <p2_1i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1i_1>
       <p2_1i_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1i_2_1>
       <p2_1i_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_1i_2_2>
       <p2_1i_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1i_2_3>
       <p1085>[Pole tekstowe]</p1085>
       <p2_1j_1_1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_1_0>
       <p2_1j_1_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_1_1>
       <p1086>[Pole tekstowe]</p1086>
       <p2_1j_1_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_1_3>
       <p2_1j_1_2_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_2_0>
       <p2_1j_1_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_2_1>
       <p1087>[Pole tekstowe]</p1087>
       <p2_1j_1_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_2_3>
       <p2_1j_1_3_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_3_0>
       <p2_1j_1_3_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_3_1>
       <p1088>[Pole tekstowe]</p1088>
       <p2_1j_1_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_3_3>
       <p2_1j_1_4_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_4_0>
       <p2_1j_1_4_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_4_1>
       <p1089>[Pole tekstowe]</p1089>
       <p2_1j_1_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_4_3>
       <p2_1j_1_5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_5_0>
       <p2_1j_1_5_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_5_1>
       <p1090>[Pole tekstowe]</p1090>
       <p2_1j_1_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_5_3>
       <p2_1j_1_6_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_6_0>
       <p2_1j_1_6_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_6_1>
       <p1091>[Pole tekstowe]</p1091>
       <p2_1j_1_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_6_3>
       <p2_1j_1_7_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1j_1_7_0>
       <p2_1j_1_7_1>[pole wielowierszowe]</p2_1j_1_7_1>
       <p1092>[Pole tekstowe]</p1092>
       <p2_1j_1_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_1_7_3>
       <p2_1j_1_8>[Pole kwoty]</p2_1j_1_8>
       <p1068>[Pole tekstowe]</p1068>
       <p2_1j_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_2>
       <p2_1j_3_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na produkty przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa Pole p2_1j_3 = ograniczDo(p2_1j_3_subfield_1,p2_1j_2) ]</p2_1j_3_subfield_1>
       <p2_1j_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_4>
       <p2_1j_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_5>
       <p2_1j_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1j_6>
       <p2_1j_7_subfield_1>[Wpisz całkowite koszty poniesione na zużycie materiałów i energii Pole p2_1j_7 = ograniczDo(p2_1j_7_subfield_1,p2_1j_6-p2_1j_9) ]</p2_1j_7_subfield_1>
       <p2_1j_8_subfield_1>[Wpisz całkowite koszty poniesione na zużycie energii Pole p2_1j_8 = ograniczDo(p2_1j_8_subfield_1,p2_1j_7) ]</p2_1j_8_subfield_1>
       <p2_1j_9_subfield_1>[Wpisz całkowite koszty poniesione na usługi obce Pole p2_1j_9 = ograniczDo(p2_1j_9_subfield_1,p2_1j_6-p2_1j_7) ]</p2_1j_9_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP s.19 (2013)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349350</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_25>773461194</p0_25>
       <p2_1i_1>1</p2_1i_1>
       <p2_1i_2_1>1</p2_1i_2_1>
       <p2_1i_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_1i_2_2>
       <p2_1i_2_3>1</p2_1i_2_3>
       <p1085>test pola tekstowego</p1085>
       <p2_1j_1_1_0>1</p2_1j_1_1_0>
       <p2_1j_1_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_1_1>
       <p1086>test pola tekstowego</p1086>
       <p2_1j_1_1_3>1</p2_1j_1_1_3>
       <p2_1j_1_2_0>1</p2_1j_1_2_0>
       <p2_1j_1_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_2_1>
       <p1087>test pola tekstowego</p1087>
       <p2_1j_1_2_3>1</p2_1j_1_2_3>
       <p2_1j_1_3_0>1</p2_1j_1_3_0>
       <p2_1j_1_3_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_3_1>
       <p1088>test pola tekstowego</p1088>
       <p2_1j_1_3_3>1</p2_1j_1_3_3>
       <p2_1j_1_4_0>1</p2_1j_1_4_0>
       <p2_1j_1_4_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_4_1>
       <p1089>test pola tekstowego</p1089>
       <p2_1j_1_4_3>1</p2_1j_1_4_3>
       <p2_1j_1_5_0>1</p2_1j_1_5_0>
       <p2_1j_1_5_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_5_1>
       <p1090>test pola tekstowego</p1090>
       <p2_1j_1_5_3>1</p2_1j_1_5_3>
       <p2_1j_1_6_0>1</p2_1j_1_6_0>
       <p2_1j_1_6_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_6_1>
       <p1091>test pola tekstowego</p1091>
       <p2_1j_1_6_3>1</p2_1j_1_6_3>
       <p2_1j_1_7_0>1</p2_1j_1_7_0>
       <p2_1j_1_7_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1j_1_7_1>
       <p1092>test pola tekstowego</p1092>
       <p2_1j_1_7_3>1</p2_1j_1_7_3>
       <p2_1j_1_8>1</p2_1j_1_8>
       <p1068>test pola tekstowego</p1068>
       <p2_1j_2>1</p2_1j_2>
       <p2_1j_3_subfield_1>1</p2_1j_3_subfield_1>
       <p2_1j_4>1</p2_1j_4>
       <p2_1j_5>1</p2_1j_5>
       <p2_1j_6>1</p2_1j_6>
       <p2_1j_7_subfield_1>1</p2_1j_7_subfield_1>
       <p2_1j_8_subfield_1>1</p2_1j_8_subfield_1>
       <p2_1j_9_subfield_1>1</p2_1j_9_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>