Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DPZATR (od 2010) (archiwalny) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium krajuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349728</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <pI_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pI_1_subfield_>
       <pI_1_subfield_4>[nazwa pełna]</pI_1_subfield_4>
       <pI_1_subfield_2>[nazwisko]</pI_1_subfield_2>
       <pI_1_subfield_1>[imię]</pI_1_subfield_1>
       <pI_1_subfield_3>[data urodzenia]</pI_1_subfield_3>
       <pI_2_1>[KodKraju]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Wojewodztwo]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Powiat]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Gmina]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Ulica]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokalu]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Miejscowosc]</pI_2_8>
       <pI_2_9>[KodPocztowy]</pI_2_9>
       <pI_2_10>[Poczta]</pI_2_10>
       <pI_3>[NIP]</pI_3>
       <pI_3_4>[REGON]</pI_3_4>
       <pII_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_subfield_>
       <pII_1_subfield_4>[nazwa pełna]</pII_1_subfield_4>
       <pII_1_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_subfield_2>
       <pII_1_subfield_1>[imię]</pII_1_subfield_1>
       <pII_1_subfield_3>[data urodzenia]</pII_1_subfield_3>
       <pII_2_1>[KodKraju]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Wojewodztwo]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[Powiat]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[Gmina]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[Ulica]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[NrDomu]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[NrLokalu]</pII_2_7>
       <pII_2_8>[Miejscowosc]</pII_2_8>
       <pII_2_9>[KodPocztowy]</pII_2_9>
       <p1_0_9_7_2_9>[Poczta]</p1_0_9_7_2_9>
       <pII_2_10_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pII_2_10_subfield_>
       <pII_2_10_subfield_2>[Pole PESEL]</pII_2_10_subfield_2>
       <pII_2_10_subfield_3>[Pole NIP]</pII_2_10_subfield_3>
       <pII_2_10_0>[REGON]</pII_2_10_0>
       <pIII_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pIII_1_subfield_>
       <pIII_1_subfield_4>[nazwa pełna]</pIII_1_subfield_4>
       <pIII_1_subfield_2>[nazwisko]</pIII_1_subfield_2>
       <pIII_1_subfield_1>[imię]</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_1_subfield_3>[data urodzenia]</pIII_1_subfield_3>
       <pIII_2_1>[KodKraju]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[REGON]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[Powiat]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[Gmina]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[Ulica]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[NrDomu]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[NrLokalu]</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>[Miejscowosc]</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>[KodPocztowy]</pIII_2_9>
       <pIII_2_10>[Poczta]</pIII_2_10>
       <pIII_2_11>[NIP]</pIII_2_11>
       <pIII_2_11_9_subfield_0>[NIP]</pIII_2_11_9_subfield_0>
       <pIII_2_11_9_subfield_1>[REGON]</pIII_2_11_9_subfield_1>
       <pIV_1>[Pole tekstowe]</pIV_1>
       <pIV_2>[Pole tekstowe]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pIV_4>[Pole tekstowe]</pIV_4>
       <pIV_5>[Pole tekstowe]</pIV_5>
       <pIV_6>[rok]</pIV_6>
       <pIV_7>[data]</pIV_7>
       <pIV_8>[Pole kwoty]</pIV_8>
       <pIV_10>[pole wielowierszowe]</pIV_10>
       <pIV_12_>[Wartość wyboru w polu pIV_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_12_>
       <pIV_11>[pole wielowierszowe]</pIV_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DPZATR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349728</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <pI_1_subfield_>2</pI_1_subfield_>
       <pI_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</pI_1_subfield_4>
       <pI_1_subfield_2>Kowalski</pI_1_subfield_2>
       <pI_1_subfield_1>Jan</pI_1_subfield_1>
       <pI_1_subfield_3>30-10-1985</pI_1_subfield_3>
       <pI_2_1>PL</pI_2_1>
       <pI_2_2>wielkopolskie</pI_2_2>
       <pI_2_3>poznański</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Strzelecka</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>Poznań</pI_2_8>
       <pI_2_9>61-155</pI_2_9>
       <pI_2_10>Poznań</pI_2_10>
       <pI_3>8875155741</pI_3>
       <pI_3_4>773461194</pI_3_4>
       <pII_1_subfield_>2</pII_1_subfield_>
       <pII_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</pII_1_subfield_4>
       <pII_1_subfield_2>Kowalski</pII_1_subfield_2>
       <pII_1_subfield_1>Jan</pII_1_subfield_1>
       <pII_1_subfield_3>30-10-1985</pII_1_subfield_3>
       <pII_2_1>PL</pII_2_1>
       <pII_2_2>wielkopolskie</pII_2_2>
       <pII_2_3>poznański</pII_2_3>
       <pII_2_4>Poznań</pII_2_4>
       <pII_2_5>Strzelecka</pII_2_5>
       <pII_2_6>1</pII_2_6>
       <pII_2_7>1</pII_2_7>
       <pII_2_8>Poznań</pII_2_8>
       <pII_2_9>61-155</pII_2_9>
       <p1_0_9_7_2_9>Poznań</p1_0_9_7_2_9>
       <pII_2_10_subfield_>2</pII_2_10_subfield_>
       <pII_2_10_subfield_2>23050608219</pII_2_10_subfield_2>
       <pII_2_10_subfield_3>8875155741</pII_2_10_subfield_3>
       <pII_2_10_0>773461194</pII_2_10_0>
       <pIII_1_subfield_>2</pIII_1_subfield_>
       <pIII_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</pIII_1_subfield_4>
       <pIII_1_subfield_2>Kowalski</pIII_1_subfield_2>
       <pIII_1_subfield_1>Jan</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_1_subfield_3>30-10-1985</pIII_1_subfield_3>
       <pIII_2_1>PL</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>773461194</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>poznański</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>Poznań</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>Strzelecka</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>1</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>1</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>Poznań</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>61-155</pIII_2_9>
       <pIII_2_10>Poznań</pIII_2_10>
       <pIII_2_11>8875155741</pIII_2_11>
       <pIII_2_11_9_subfield_0>8875155741</pIII_2_11_9_subfield_0>
       <pIII_2_11_9_subfield_1>773461194</pIII_2_11_9_subfield_1>
       <pIV_1>test pola tekstowego</pIV_1>
       <pIV_2>test pola tekstowego</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pIV_4>test pola tekstowego</pIV_4>
       <pIV_5>test pola tekstowego</pIV_5>
       <pIV_6></pIV_6>
       <pIV_7>30-10-1990</pIV_7>
       <pIV_8>10</pIV_8>
       <pIV_10>to jest pole wielowierszowe</pIV_10>
       <pIV_12_>1</pIV_12_>
       <pIV_11>to jest pole wielowierszowe</pIV_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>