Pola formularza

Formularz: ZRO Zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie przez dziecko prawa jazdyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349757</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybód PESEL lub Data Urodzenia]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[PESEL]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[data urodzenia]</p6_subfield_1>
       <p7>[DONumer]</p7>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_4_subfield_0>[imię]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[drugie imię]</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_4_5_subfield_>[Wybód PESEL lub Data Urodzenia]</p3_4_5_subfield_>
       <p3_4_5_subfield_2>[PESEL]</p3_4_5_subfield_2>
       <p3_4_5_subfield_1>[data urodzenia]</p3_4_5_subfield_1>
       <p3_4_5_1>[Pole tekstowe]</p3_4_5_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349757</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>0</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>23050608219</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>30-10-1985</p6_subfield_1>
       <p7>ACN285956</p7>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_4_subfield_0>Jan</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>Stefan</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_4_5_subfield_>0</p3_4_5_subfield_>
       <p3_4_5_subfield_2>23050608219</p3_4_5_subfield_2>
       <p3_4_5_subfield_1>30-10-1985</p3_4_5_subfield_1>
       <p3_4_5_1>test pola tekstowego</p3_4_5_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>