Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-1 (6) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3352222</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[drugieImie]</p11>
       <p12>[imieOjca]</p12>
       <p13>[imieMatki]</p13>
       <p14>[dataUrodzenia]</p14>
       <p15>[miejsceUrodzenia]</p15>
       <p16_K>[plec]</p16_K>
       <p16_M>[plec]</p16_M>
       <p17>[nazwiskoRodowe]</p17>
       <p18>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p18>
       <p19>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p19>
       <p20>[obywatelstwo]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]</p21_>
       <p24_4>[krajIdPodatnikaZagr]</p24_4>
       <p23>[nrIdPodatnikaZagr]</p23>
       <p24>[kraj]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[krajZameldowanie]</p40>
       <p41>[WojewodztwoZameldowanie]</p41>
       <p42>[PowiatZameldowanie]</p42>
       <p43>[GminaZameldowanie]</p43>
       <p44>[UlicaZameldowanie]</p44>
       <p45>[NrDomuZameldowanie]</p45>
       <p46>[NrLokaluZameldowanie]</p46>
       <p47>[MiejscowoscZameldowanie]</p47>
       <p48>[KodPocztowyZameldowanie]</p48>
       <p49>[PocztaZameldowanie]</p49>
       <p50>[Telefon]</p50>
       <p51>[Faks]</p51>
       <p52>[Mail]</p52>
       <p53>[KrajBanku]</p53>
       <p54>[NazwaBanku]</p54>
       <p55>[PosiadaczRachunku]</p55>
       <p56>[Rachunek]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58>[data]</p58>
       <p59>[REGON]</p59>
       <p60>[pkd1opis]</p60>
       <p61>[pkd1]</p61>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p62_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62_3>
       <p63>[kraj]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67_1>[kraj]</p67_1>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[kraj]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73>[kraj]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p77>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p78_>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p80>[NIP]</p80>
       <p81_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p81_subfield_>
       <p81_subfield_3>[nazwa pełna]</p81_subfield_3>
       <p81_subfield_2>[nazwisko]</p81_subfield_2>
       <p81_subfield_1>[imię]</p81_subfield_1>
       <p82>[kraj]</p82>
       <p83>[województwo]</p83>
       <p84>[powiat]</p84>
       <p85>[gmina]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p89>[miejscowość]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[miejscowość]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[data]</p94>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[nazwaPelna]</p96>
       <p97>[nazwa]</p97>
       <p98>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98>
       <p99>[data]</p99>
       <p100>[kraj]</p100>
       <p101>[województwo]</p101>
       <p102>[powiat]</p102>
       <p103>[gmina]</p103>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p107>[miejscowość]</p107>
       <p109>[miejscowość]</p109>
       <p110_>[Wartość wyboru w polu p110. Dostępne wartości: 1 2 ]</p110_>
       <p111>[kraj]</p111>
       <p112>[województwo]</p112>
       <p113>[powiat]</p113>
       <p114>[gmina]</p114>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[Pole tekstowe]</p117>
       <p118>[miejscowość]</p118>
       <p119>[Pole tekstowe]</p119>
       <p120>[miejscowość]</p120>
       <p121>[Pole tekstowe]</p121>
       <p122>[Pole integer - wartość liczbowa]</p122>
       <p123>[Pole integer - wartość liczbowa]</p123>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 ]</p124_>
       <p125>[pierwszeImie]</p125>
       <p126>[nazwisko]</p126>
       <p127>[NIP]</p127>
       <p128_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p128_subfield_0>
       <p128_subfield_1>[ulica korespondencji]</p128_subfield_1>
       <p128_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p128_subfield_2>
       <p128_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p128_subfield_3>
       <p128_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p128_subfield_4>
       <p128_subfield_5>[poczta korespondencji]</p128_subfield_5>
       <p130_>[Wartość wyboru w polu p130. Dostępne wartości: 1 2 ]</p130_>
       <p129>[Data wypełnienia]</p129>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-1 (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3352222</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>Stefan</p11>
       <p12>Stefan</p12>
       <p13>Danuta</p13>
       <p14>30-10-1985</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16_K>M</p16_K>
       <p16_M>M</p16_M>
       <p17>Kowalski</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>NR-4321</p19>
       <p20>polskie</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p24_4></p24_4>
       <p23></p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>PL</p40>
       <p41>wielkopolskie</p41>
       <p42>poznański</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>Półwiejska</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>61-155</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>500600400</p50>
       <p51></p51>
       <p52>test@test.pl</p52>
       <p53>Polska</p53>
       <p54>Bank Zachodni WBK</p54>
       <p55>Jan Nowak</p55>
       <p56>453054504926965134154839080720</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p59>773461194</p59>
       <p60>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p60>
       <p61>01.11.Z</p61>
       <p62_>1</p62_>
       <p62_3>1</p62_3>
       <p63>PL</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67_1>PL</p67_1>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>PL</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>PL</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78_>1</p78_>
       <p79_>1</p79_>
       <p80>8875155741</p80>
       <p81_subfield_>2</p81_subfield_>
       <p81_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p81_subfield_3>
       <p81_subfield_2>Kowalski</p81_subfield_2>
       <p81_subfield_1>Jan</p81_subfield_1>
       <p82>PL</p82>
       <p83>wielkopolskie</p83>
       <p84>poznański</p84>
       <p85>Poznań</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p89>Poznań</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>Poznań</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>30-10-1990</p94>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>Pełna nazwa testowa</p96>
       <p97>nazwa testowa</p97>
       <p98>1</p98>
       <p99>30-10-1990</p99>
       <p100>PL</p100>
       <p101>wielkopolskie</p101>
       <p102>poznański</p102>
       <p103>Poznań</p103>
       <p104>test pola tekstowego</p104>
       <p107>Poznań</p107>
       <p109>Poznań</p109>
       <p110_>1</p110_>
       <p111>PL</p111>
       <p112>wielkopolskie</p112>
       <p113>poznański</p113>
       <p114>Poznań</p114>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p116>test pola tekstowego</p116>
       <p117>test pola tekstowego</p117>
       <p118>Poznań</p118>
       <p119>test pola tekstowego</p119>
       <p120>Poznań</p120>
       <p121>test pola tekstowego</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124_>1</p124_>
       <p125>Jan</p125>
       <p126>Kowalski</p126>
       <p127>8875155741</p127>
       <p128_subfield_0>Poznań</p128_subfield_0>
       <p128_subfield_1>Półwiejska</p128_subfield_1>
       <p128_subfield_2>1</p128_subfield_2>
       <p128_subfield_3>1</p128_subfield_3>
       <p128_subfield_4>61-155</p128_subfield_4>
       <p128_subfield_5>Poznań</p128_subfield_5>
       <p130_>1</p130_>
       <p129>30-10-2014</p129>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>