Pola formularza

Formularz: ZUS Z-19 (archiwalny) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3352847</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa_1>[Pole tekstowe]</pa_1>
       <pa_2>[Pole tekstowe]</pa_2>
       <pa_14>[data]</pa_14>
       <pa_15>[Pole tekstowe]</pa_15>
       <pa_3>[data]</pa_3>
       <pa_4>[data]</pa_4>
       <pa_16>[Pole kwoty]</pa_16>
       <pa_6>[Pole kwoty]</pa_6>
       <pa_17>[Pole kwoty]</pa_17>
       <pa_8>[Pole tekstowe]</pa_8>
       <pa_18>[Pole kwoty]</pa_18>
       <pa_9>[data]</pa_9>
       <pa_19>[Pole kwoty]</pa_19>
       <pa_20>[Pole kwoty]</pa_20>
       <pa_21>[Pole tekstowe]</pa_21>
       <pa_22>[Pole kwoty]</pa_22>
       <pa_12>[Pole tekstowe]</pa_12>
       <pa_13>[Pole kwoty]</pa_13>
       <pb_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_1_1>
       <pb_1_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_1_2_subfield_1>
       <pb_1_2_subfield_0>[imię]</pb_1_2_subfield_0>
       <pb_1_3>[pole wielowierszowe]</pb_1_3>
       <pb_1_4>[Pole kwoty]</pb_1_4>
       <pb_1_5>[pole wielowierszowe]</pb_1_5>
       <pb_1_6>[Pole kwoty]</pb_1_6>
       <pb_1_7>[Pole kwoty]</pb_1_7>
       <pb_1_8>[pole wielowierszowe]</pb_1_8>
       <pb_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_1_9>
       <pb_1_11>[data]</pb_1_11>
       <pb_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_2_1>
       <pb_2_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_2_2_subfield_1>
       <pb_2_2_subfield_0>[imię]</pb_2_2_subfield_0>
       <pb_2_3>[pole wielowierszowe]</pb_2_3>
       <pb_2_4>[Pole kwoty]</pb_2_4>
       <pb_2_5>[pole wielowierszowe]</pb_2_5>
       <pb_2_6>[Pole kwoty]</pb_2_6>
       <pb_2_7>[Pole kwoty]</pb_2_7>
       <pb_2_8>[pole wielowierszowe]</pb_2_8>
       <pb_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_2_9>
       <pb_2_11>[data]</pb_2_11>
       <pb_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_3_1>
       <pb_3_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_3_2_subfield_1>
       <pb_3_2_subfield_0>[imię]</pb_3_2_subfield_0>
       <pb_3_3>[pole wielowierszowe]</pb_3_3>
       <pb_3_4>[Pole kwoty]</pb_3_4>
       <pb_3_5>[pole wielowierszowe]</pb_3_5>
       <pb_3_6>[Pole kwoty]</pb_3_6>
       <pb_3_7>[Pole kwoty]</pb_3_7>
       <pb_3_8>[pole wielowierszowe]</pb_3_8>
       <pb_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_3_9>
       <pb_3_11>[data]</pb_3_11>
       <pb_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_4_1>
       <pb_4_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_4_2_subfield_1>
       <pb_4_2_subfield_0>[imię]</pb_4_2_subfield_0>
       <pb_4_3>[pole wielowierszowe]</pb_4_3>
       <pb_4_4>[Pole kwoty]</pb_4_4>
       <pb_4_5>[pole wielowierszowe]</pb_4_5>
       <pb_4_6>[Pole kwoty]</pb_4_6>
       <pb_4_7>[Pole kwoty]</pb_4_7>
       <pb_4_8>[pole wielowierszowe]</pb_4_8>
       <pb_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_4_9>
       <pb_4_11>[data]</pb_4_11>
       <pb_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_5_1>
       <pb_5_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_5_2_subfield_1>
       <pb_5_2_subfield_0>[imię]</pb_5_2_subfield_0>
       <pb_5_3>[pole wielowierszowe]</pb_5_3>
       <pb_5_4>[Pole kwoty]</pb_5_4>
       <pb_5_5>[pole wielowierszowe]</pb_5_5>
       <pb_5_6>[Pole kwoty]</pb_5_6>
       <pb_5_7>[Pole kwoty]</pb_5_7>
       <pb_5_8>[pole wielowierszowe]</pb_5_8>
       <pb_5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_5_9>
       <pb_5_11>[data]</pb_5_11>
       <pb_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_6_1>
       <pb_6_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_6_2_subfield_1>
       <pb_6_2_subfield_0>[imię]</pb_6_2_subfield_0>
       <pb_6_3>[pole wielowierszowe]</pb_6_3>
       <pb_6_4>[Pole kwoty]</pb_6_4>
       <pb_6_5>[pole wielowierszowe]</pb_6_5>
       <pb_6_6>[Pole kwoty]</pb_6_6>
       <pb_6_7>[Pole kwoty]</pb_6_7>
       <pb_6_8>[pole wielowierszowe]</pb_6_8>
       <pb_6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_6_9>
       <pb_6_11>[data]</pb_6_11>
       <pb_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_7_1>
       <pb_7_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_7_2_subfield_1>
       <pb_7_2_subfield_0>[imię]</pb_7_2_subfield_0>
       <pb_7_3>[pole wielowierszowe]</pb_7_3>
       <pb_7_4>[Pole kwoty]</pb_7_4>
       <pb_7_5>[pole wielowierszowe]</pb_7_5>
       <pb_7_6>[Pole kwoty]</pb_7_6>
       <pb_7_7>[Pole kwoty]</pb_7_7>
       <pb_7_8>[pole wielowierszowe]</pb_7_8>
       <pb_7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_7_9>
       <pb_7_11>[data]</pb_7_11>
       <pb_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_8_1>
       <pb_8_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_8_2_subfield_1>
       <pb_8_2_subfield_0>[imię]</pb_8_2_subfield_0>
       <pb_8_3>[pole wielowierszowe]</pb_8_3>
       <pb_8_4>[Pole kwoty]</pb_8_4>
       <pb_8_5>[pole wielowierszowe]</pb_8_5>
       <pb_8_6>[Pole kwoty]</pb_8_6>
       <pb_8_7>[Pole kwoty]</pb_8_7>
       <pb_8_8>[pole wielowierszowe]</pb_8_8>
       <pb_8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_8_9>
       <pb_8_11>[data]</pb_8_11>
       <pb_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_9_1>
       <pb_9_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_9_2_subfield_1>
       <pb_9_2_subfield_0>[imię]</pb_9_2_subfield_0>
       <pb_9_3>[pole wielowierszowe]</pb_9_3>
       <pb_9_4>[Pole kwoty]</pb_9_4>
       <pb_9_5>[pole wielowierszowe]</pb_9_5>
       <pb_9_6>[Pole kwoty]</pb_9_6>
       <pb_9_7>[Pole kwoty]</pb_9_7>
       <pb_9_8>[pole wielowierszowe]</pb_9_8>
       <pb_9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_9_9>
       <pb_9_11>[data]</pb_9_11>
       <pb_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_10_1>
       <pb_10_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_10_2_subfield_1>
       <pb_10_2_subfield_0>[imię]</pb_10_2_subfield_0>
       <pb_10_3>[pole wielowierszowe]</pb_10_3>
       <pb_10_4>[Pole kwoty]</pb_10_4>
       <pb_10_5>[pole wielowierszowe]</pb_10_5>
       <pb_10_6>[Pole kwoty]</pb_10_6>
       <pb_10_7>[Pole kwoty]</pb_10_7>
       <pb_10_8>[pole wielowierszowe]</pb_10_8>
       <pb_10_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_10_9>
       <pb_10_11>[data]</pb_10_11>
       <pb_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_11_1>
       <pb_11_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_11_2_subfield_1>
       <pb_11_2_subfield_0>[imię]</pb_11_2_subfield_0>
       <pb_11_3>[pole wielowierszowe]</pb_11_3>
       <pb_11_4>[Pole kwoty]</pb_11_4>
       <pb_11_5>[pole wielowierszowe]</pb_11_5>
       <pb_11_6>[Pole kwoty]</pb_11_6>
       <pb_11_7>[Pole kwoty]</pb_11_7>
       <pb_11_8>[pole wielowierszowe]</pb_11_8>
       <pb_11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_11_9>
       <pb_11_11>[data]</pb_11_11>
       <pb_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_12_1>
       <pb_12_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_12_2_subfield_1>
       <pb_12_2_subfield_0>[imię]</pb_12_2_subfield_0>
       <pb_12_3>[pole wielowierszowe]</pb_12_3>
       <pb_12_4>[Pole kwoty]</pb_12_4>
       <pb_12_5>[pole wielowierszowe]</pb_12_5>
       <pb_12_6>[Pole kwoty]</pb_12_6>
       <pb_12_7>[Pole kwoty]</pb_12_7>
       <pb_12_8>[pole wielowierszowe]</pb_12_8>
       <pb_12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_12_9>
       <pb_12_11>[data]</pb_12_11>
       <pb_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_13_1>
       <pb_13_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_13_2_subfield_1>
       <pb_13_2_subfield_0>[imię]</pb_13_2_subfield_0>
       <pb_13_3>[pole wielowierszowe]</pb_13_3>
       <pb_13_4>[Pole kwoty]</pb_13_4>
       <pb_13_5>[pole wielowierszowe]</pb_13_5>
       <pb_13_6>[Pole kwoty]</pb_13_6>
       <pb_13_7>[Pole kwoty]</pb_13_7>
       <pb_13_8>[pole wielowierszowe]</pb_13_8>
       <pb_13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_13_9>
       <pb_13_11>[data]</pb_13_11>
       <pb_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_14_1>
       <pb_14_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_14_2_subfield_1>
       <pb_14_2_subfield_0>[imię]</pb_14_2_subfield_0>
       <pb_14_3>[pole wielowierszowe]</pb_14_3>
       <pb_14_4>[Pole kwoty]</pb_14_4>
       <pb_14_5>[pole wielowierszowe]</pb_14_5>
       <pb_14_6>[Pole kwoty]</pb_14_6>
       <pb_14_7>[Pole kwoty]</pb_14_7>
       <pb_14_8>[pole wielowierszowe]</pb_14_8>
       <pb_14_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_14_9>
       <pb_14_11>[data]</pb_14_11>
       <pb_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_15_1>
       <pb_15_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_15_2_subfield_1>
       <pb_15_2_subfield_0>[imię]</pb_15_2_subfield_0>
       <pb_15_3>[pole wielowierszowe]</pb_15_3>
       <pb_15_4>[Pole kwoty]</pb_15_4>
       <pb_15_5>[pole wielowierszowe]</pb_15_5>
       <pb_15_6>[Pole kwoty]</pb_15_6>
       <pb_15_7>[Pole kwoty]</pb_15_7>
       <pb_15_8>[pole wielowierszowe]</pb_15_8>
       <pb_15_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_15_9>
       <pb_15_11>[data]</pb_15_11>
       <pb_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_16_1>
       <pb_16_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_16_2_subfield_1>
       <pb_16_2_subfield_0>[imię]</pb_16_2_subfield_0>
       <pb_16_3>[pole wielowierszowe]</pb_16_3>
       <pb_16_4>[Pole kwoty]</pb_16_4>
       <pb_16_5>[pole wielowierszowe]</pb_16_5>
       <pb_16_6>[Pole kwoty]</pb_16_6>
       <pb_16_7>[Pole kwoty]</pb_16_7>
       <pb_16_8>[pole wielowierszowe]</pb_16_8>
       <pb_16_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_16_9>
       <pb_16_11>[data]</pb_16_11>
       <pb_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_17_1>
       <pb_17_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_17_2_subfield_1>
       <pb_17_2_subfield_0>[imię]</pb_17_2_subfield_0>
       <pb_17_3>[pole wielowierszowe]</pb_17_3>
       <pb_17_4>[Pole kwoty]</pb_17_4>
       <pb_17_5>[pole wielowierszowe]</pb_17_5>
       <pb_17_6>[Pole kwoty]</pb_17_6>
       <pb_17_7>[Pole kwoty]</pb_17_7>
       <pb_17_8>[pole wielowierszowe]</pb_17_8>
       <pb_17_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_17_9>
       <pb_17_11>[data]</pb_17_11>
       <pb_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_18_1>
       <pb_18_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_18_2_subfield_1>
       <pb_18_2_subfield_0>[imię]</pb_18_2_subfield_0>
       <pb_18_3>[pole wielowierszowe]</pb_18_3>
       <pb_18_4>[Pole kwoty]</pb_18_4>
       <pb_18_5>[pole wielowierszowe]</pb_18_5>
       <pb_18_6>[Pole kwoty]</pb_18_6>
       <pb_18_7>[Pole kwoty]</pb_18_7>
       <pb_18_8>[pole wielowierszowe]</pb_18_8>
       <pb_18_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_18_9>
       <pb_18_11>[data]</pb_18_11>
       <pb_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_19_1>
       <pb_19_2_subfield_1>[nazwisko]</pb_19_2_subfield_1>
       <pb_19_2_subfield_0>[imię]</pb_19_2_subfield_0>
       <pb_19_3>[pole wielowierszowe]</pb_19_3>
       <pb_19_4>[Pole kwoty]</pb_19_4>
       <pb_19_5>[pole wielowierszowe]</pb_19_5>
       <pb_19_6>[Pole kwoty]</pb_19_6>
       <pb_19_7>[Pole kwoty]</pb_19_7>
       <pb_19_8>[pole wielowierszowe]</pb_19_8>
       <pb_19_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb_19_9>
       <pb_19_11>[data]</pb_19_11>
       <pc_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_1_1>
       <pc_1_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_1_2_subfield_1>
       <pc_1_2_subfield_0>[imię]</pc_1_2_subfield_0>
       <pc_1_3>[pole wielowierszowe]</pc_1_3>
       <pc_1_4>[Pole kwoty]</pc_1_4>
       <pc_1_5>[pole wielowierszowe]</pc_1_5>
       <pc_1_6>[Pole kwoty]</pc_1_6>
       <pc_1_7>[Pole kwoty]</pc_1_7>
       <pc_1_8>[pole wielowierszowe]</pc_1_8>
       <pc_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_1_9>
       <pc_1_11>[data]</pc_1_11>
       <pc_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_2_1>
       <pc_2_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_2_2_subfield_1>
       <pc_2_2_subfield_0>[imię]</pc_2_2_subfield_0>
       <pc_2_3>[pole wielowierszowe]</pc_2_3>
       <pc_2_4>[Pole kwoty]</pc_2_4>
       <pc_2_5>[pole wielowierszowe]</pc_2_5>
       <pc_2_6>[Pole kwoty]</pc_2_6>
       <pc_2_7>[Pole kwoty]</pc_2_7>
       <pc_2_8>[pole wielowierszowe]</pc_2_8>
       <pc_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_2_9>
       <pc_2_11>[data]</pc_2_11>
       <pc_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_3_1>
       <pc_3_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_3_2_subfield_1>
       <pc_3_2_subfield_0>[imię]</pc_3_2_subfield_0>
       <pc_3_3>[pole wielowierszowe]</pc_3_3>
       <pc_3_4>[Pole kwoty]</pc_3_4>
       <pc_3_5>[pole wielowierszowe]</pc_3_5>
       <pc_3_6>[Pole kwoty]</pc_3_6>
       <pc_3_7>[Pole kwoty]</pc_3_7>
       <pc_3_8>[pole wielowierszowe]</pc_3_8>
       <pc_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_3_9>
       <pc_3_11>[data]</pc_3_11>
       <pc_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_4_1>
       <pc_4_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_4_2_subfield_1>
       <pc_4_2_subfield_0>[imię]</pc_4_2_subfield_0>
       <pc_4_3>[pole wielowierszowe]</pc_4_3>
       <pc_4_4>[Pole kwoty]</pc_4_4>
       <pc_4_5>[pole wielowierszowe]</pc_4_5>
       <pc_4_6>[Pole kwoty]</pc_4_6>
       <pc_4_7>[Pole kwoty]</pc_4_7>
       <pc_4_8>[pole wielowierszowe]</pc_4_8>
       <pc_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_4_9>
       <pc_4_11>[data]</pc_4_11>
       <pc_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_5_1>
       <pc_5_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_5_2_subfield_1>
       <pc_5_2_subfield_0>[imię]</pc_5_2_subfield_0>
       <pc_5_3>[pole wielowierszowe]</pc_5_3>
       <pc_5_4>[Pole kwoty]</pc_5_4>
       <pc_5_5>[pole wielowierszowe]</pc_5_5>
       <pc_5_6>[Pole kwoty]</pc_5_6>
       <pc_5_7>[Pole kwoty]</pc_5_7>
       <pc_5_8>[pole wielowierszowe]</pc_5_8>
       <pc_5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_5_9>
       <pc_5_11>[data]</pc_5_11>
       <pc_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_6_1>
       <pc_6_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_6_2_subfield_1>
       <pc_6_2_subfield_0>[imię]</pc_6_2_subfield_0>
       <pc_6_3>[pole wielowierszowe]</pc_6_3>
       <pc_6_4>[Pole kwoty]</pc_6_4>
       <pc_6_5>[pole wielowierszowe]</pc_6_5>
       <pc_6_6>[Pole kwoty]</pc_6_6>
       <pc_6_7>[Pole kwoty]</pc_6_7>
       <pc_6_8>[pole wielowierszowe]</pc_6_8>
       <pc_6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_6_9>
       <pc_6_11>[data]</pc_6_11>
       <pc_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_7_1>
       <pc_7_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_7_2_subfield_1>
       <pc_7_2_subfield_0>[imię]</pc_7_2_subfield_0>
       <pc_7_3>[pole wielowierszowe]</pc_7_3>
       <pc_7_4>[Pole kwoty]</pc_7_4>
       <pc_7_5>[pole wielowierszowe]</pc_7_5>
       <pc_7_6>[Pole kwoty]</pc_7_6>
       <pc_7_7>[Pole kwoty]</pc_7_7>
       <pc_7_8>[pole wielowierszowe]</pc_7_8>
       <pc_7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_7_9>
       <pc_7_11>[data]</pc_7_11>
       <pc_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_8_1>
       <pc_8_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_8_2_subfield_1>
       <pc_8_2_subfield_0>[imię]</pc_8_2_subfield_0>
       <pc_8_3>[pole wielowierszowe]</pc_8_3>
       <pc_8_4>[Pole kwoty]</pc_8_4>
       <pc_8_5>[pole wielowierszowe]</pc_8_5>
       <pc_8_6>[Pole kwoty]</pc_8_6>
       <pc_8_7>[Pole kwoty]</pc_8_7>
       <pc_8_8>[pole wielowierszowe]</pc_8_8>
       <pc_8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_8_9>
       <pc_8_11>[data]</pc_8_11>
       <pc_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_9_1>
       <pc_9_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_9_2_subfield_1>
       <pc_9_2_subfield_0>[imię]</pc_9_2_subfield_0>
       <pc_9_3>[pole wielowierszowe]</pc_9_3>
       <pc_9_4>[Pole kwoty]</pc_9_4>
       <pc_9_5>[pole wielowierszowe]</pc_9_5>
       <pc_9_6>[Pole kwoty]</pc_9_6>
       <pc_9_7>[Pole kwoty]</pc_9_7>
       <pc_9_8>[pole wielowierszowe]</pc_9_8>
       <pc_9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_9_9>
       <pc_9_11>[data]</pc_9_11>
       <pc_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_10_1>
       <pc_10_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_10_2_subfield_1>
       <pc_10_2_subfield_0>[imię]</pc_10_2_subfield_0>
       <pc_10_3>[pole wielowierszowe]</pc_10_3>
       <pc_10_4>[Pole kwoty]</pc_10_4>
       <pc_10_5>[pole wielowierszowe]</pc_10_5>
       <pc_10_6>[Pole kwoty]</pc_10_6>
       <pc_10_7>[Pole kwoty]</pc_10_7>
       <pc_10_8>[pole wielowierszowe]</pc_10_8>
       <pc_10_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_10_9>
       <pc_10_11>[data]</pc_10_11>
       <pc_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_11_1>
       <pc_11_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_11_2_subfield_1>
       <pc_11_2_subfield_0>[imię]</pc_11_2_subfield_0>
       <pc_11_3>[pole wielowierszowe]</pc_11_3>
       <pc_11_4>[Pole kwoty]</pc_11_4>
       <pc_11_5>[pole wielowierszowe]</pc_11_5>
       <pc_11_6>[Pole kwoty]</pc_11_6>
       <pc_11_7>[Pole kwoty]</pc_11_7>
       <pc_11_8>[pole wielowierszowe]</pc_11_8>
       <pc_11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_11_9>
       <pc_11_11>[data]</pc_11_11>
       <pc_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_12_1>
       <pc_12_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_12_2_subfield_1>
       <pc_12_2_subfield_0>[imię]</pc_12_2_subfield_0>
       <pc_12_3>[pole wielowierszowe]</pc_12_3>
       <pc_12_4>[Pole kwoty]</pc_12_4>
       <pc_12_5>[pole wielowierszowe]</pc_12_5>
       <pc_12_6>[Pole kwoty]</pc_12_6>
       <pc_12_7>[Pole kwoty]</pc_12_7>
       <pc_12_8>[pole wielowierszowe]</pc_12_8>
       <pc_12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_12_9>
       <pc_12_11>[data]</pc_12_11>
       <pc_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_13_1>
       <pc_13_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_13_2_subfield_1>
       <pc_13_2_subfield_0>[imię]</pc_13_2_subfield_0>
       <pc_13_3>[pole wielowierszowe]</pc_13_3>
       <pc_13_4>[Pole kwoty]</pc_13_4>
       <pc_13_5>[pole wielowierszowe]</pc_13_5>
       <pc_13_6>[Pole kwoty]</pc_13_6>
       <pc_13_7>[Pole kwoty]</pc_13_7>
       <pc_13_8>[pole wielowierszowe]</pc_13_8>
       <pc_13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_13_9>
       <pc_13_11>[data]</pc_13_11>
       <pc_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_14_1>
       <pc_14_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_14_2_subfield_1>
       <pc_14_2_subfield_0>[imię]</pc_14_2_subfield_0>
       <pc_14_3>[pole wielowierszowe]</pc_14_3>
       <pc_14_4>[Pole kwoty]</pc_14_4>
       <pc_14_5>[pole wielowierszowe]</pc_14_5>
       <pc_14_6>[Pole kwoty]</pc_14_6>
       <pc_14_7>[Pole kwoty]</pc_14_7>
       <pc_14_8>[pole wielowierszowe]</pc_14_8>
       <pc_14_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_14_9>
       <pc_14_11>[data]</pc_14_11>
       <pc_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_15_1>
       <pc_15_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_15_2_subfield_1>
       <pc_15_2_subfield_0>[imię]</pc_15_2_subfield_0>
       <pc_15_3>[pole wielowierszowe]</pc_15_3>
       <pc_15_4>[Pole kwoty]</pc_15_4>
       <pc_15_5>[pole wielowierszowe]</pc_15_5>
       <pc_15_6>[Pole kwoty]</pc_15_6>
       <pc_15_7>[Pole kwoty]</pc_15_7>
       <pc_15_8>[pole wielowierszowe]</pc_15_8>
       <pc_15_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_15_9>
       <pc_15_11>[data]</pc_15_11>
       <pc_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_16_1>
       <pc_16_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_16_2_subfield_1>
       <pc_16_2_subfield_0>[imię]</pc_16_2_subfield_0>
       <pc_16_3>[pole wielowierszowe]</pc_16_3>
       <pc_16_4>[Pole kwoty]</pc_16_4>
       <pc_16_5>[pole wielowierszowe]</pc_16_5>
       <pc_16_6>[Pole kwoty]</pc_16_6>
       <pc_16_7>[Pole kwoty]</pc_16_7>
       <pc_16_8>[pole wielowierszowe]</pc_16_8>
       <pc_16_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_16_9>
       <pc_16_11>[data]</pc_16_11>
       <pc_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_17_1>
       <pc_17_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_17_2_subfield_1>
       <pc_17_2_subfield_0>[imię]</pc_17_2_subfield_0>
       <pc_17_3>[pole wielowierszowe]</pc_17_3>
       <pc_17_4>[Pole kwoty]</pc_17_4>
       <pc_17_5>[pole wielowierszowe]</pc_17_5>
       <pc_17_6>[Pole kwoty]</pc_17_6>
       <pc_17_7>[Pole kwoty]</pc_17_7>
       <pc_17_8>[pole wielowierszowe]</pc_17_8>
       <pc_17_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_17_9>
       <pc_17_11>[data]</pc_17_11>
       <pc_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_18_1>
       <pc_18_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_18_2_subfield_1>
       <pc_18_2_subfield_0>[imię]</pc_18_2_subfield_0>
       <pc_18_3>[pole wielowierszowe]</pc_18_3>
       <pc_18_4>[Pole kwoty]</pc_18_4>
       <pc_18_5>[pole wielowierszowe]</pc_18_5>
       <pc_18_6>[Pole kwoty]</pc_18_6>
       <pc_18_7>[Pole kwoty]</pc_18_7>
       <pc_18_8>[pole wielowierszowe]</pc_18_8>
       <pc_18_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_18_9>
       <pc_18_11>[data]</pc_18_11>
       <pc_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_19_1>
       <pc_19_2_subfield_1>[nazwisko]</pc_19_2_subfield_1>
       <pc_19_2_subfield_0>[imię]</pc_19_2_subfield_0>
       <pc_19_3>[pole wielowierszowe]</pc_19_3>
       <pc_19_4>[Pole kwoty]</pc_19_4>
       <pc_19_5>[pole wielowierszowe]</pc_19_5>
       <pc_19_6>[Pole kwoty]</pc_19_6>
       <pc_19_7>[Pole kwoty]</pc_19_7>
       <pc_19_8>[pole wielowierszowe]</pc_19_8>
       <pc_19_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc_19_9>
       <pc_19_11>[data]</pc_19_11>
       <pd_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_1_1>
       <pd_1_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_1_2_subfield_1>
       <pd_1_2_subfield_0>[imię]</pd_1_2_subfield_0>
       <pd_1_3>[pole wielowierszowe]</pd_1_3>
       <pd_1_4>[Pole kwoty]</pd_1_4>
       <pd_1_5>[pole wielowierszowe]</pd_1_5>
       <pd_1_6>[Pole kwoty]</pd_1_6>
       <pd_1_7>[Pole kwoty]</pd_1_7>
       <pd_1_8>[pole wielowierszowe]</pd_1_8>
       <pd_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_1_9>
       <pd_1_11>[data]</pd_1_11>
       <pd_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_2_1>
       <pd_2_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_2_2_subfield_1>
       <pd_2_2_subfield_0>[imię]</pd_2_2_subfield_0>
       <pd_2_3>[pole wielowierszowe]</pd_2_3>
       <pd_2_4>[Pole kwoty]</pd_2_4>
       <pd_2_5>[pole wielowierszowe]</pd_2_5>
       <pd_2_6>[Pole kwoty]</pd_2_6>
       <pd_2_7>[Pole kwoty]</pd_2_7>
       <pd_2_8>[pole wielowierszowe]</pd_2_8>
       <pd_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_2_9>
       <pd_2_11>[data]</pd_2_11>
       <pd_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_3_1>
       <pd_3_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_3_2_subfield_1>
       <pd_3_2_subfield_0>[imię]</pd_3_2_subfield_0>
       <pd_3_3>[pole wielowierszowe]</pd_3_3>
       <pd_3_4>[Pole kwoty]</pd_3_4>
       <pd_3_5>[pole wielowierszowe]</pd_3_5>
       <pd_3_6>[Pole kwoty]</pd_3_6>
       <pd_3_7>[Pole kwoty]</pd_3_7>
       <pd_3_8>[pole wielowierszowe]</pd_3_8>
       <pd_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_3_9>
       <pd_3_11>[data]</pd_3_11>
       <pd_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_4_1>
       <pd_4_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_4_2_subfield_1>
       <pd_4_2_subfield_0>[imię]</pd_4_2_subfield_0>
       <pd_4_3>[pole wielowierszowe]</pd_4_3>
       <pd_4_4>[Pole kwoty]</pd_4_4>
       <pd_4_5>[pole wielowierszowe]</pd_4_5>
       <pd_4_6>[Pole kwoty]</pd_4_6>
       <pd_4_7>[Pole kwoty]</pd_4_7>
       <pd_4_8>[pole wielowierszowe]</pd_4_8>
       <pd_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_4_9>
       <pd_4_11>[data]</pd_4_11>
       <pd_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_5_1>
       <pd_5_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_5_2_subfield_1>
       <pd_5_2_subfield_0>[imię]</pd_5_2_subfield_0>
       <pd_5_3>[pole wielowierszowe]</pd_5_3>
       <pd_5_4>[Pole kwoty]</pd_5_4>
       <pd_5_5>[pole wielowierszowe]</pd_5_5>
       <pd_5_6>[Pole kwoty]</pd_5_6>
       <pd_5_7>[Pole kwoty]</pd_5_7>
       <pd_5_8>[pole wielowierszowe]</pd_5_8>
       <pd_5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_5_9>
       <pd_5_11>[data]</pd_5_11>
       <pd_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_6_1>
       <pd_6_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_6_2_subfield_1>
       <pd_6_2_subfield_0>[imię]</pd_6_2_subfield_0>
       <pd_6_3>[pole wielowierszowe]</pd_6_3>
       <pd_6_4>[Pole kwoty]</pd_6_4>
       <pd_6_5>[pole wielowierszowe]</pd_6_5>
       <pd_6_6>[Pole kwoty]</pd_6_6>
       <pd_6_7>[Pole kwoty]</pd_6_7>
       <pd_6_8>[pole wielowierszowe]</pd_6_8>
       <pd_6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_6_9>
       <pd_6_11>[data]</pd_6_11>
       <pd_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_7_1>
       <pd_7_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_7_2_subfield_1>
       <pd_7_2_subfield_0>[imię]</pd_7_2_subfield_0>
       <pd_7_3>[pole wielowierszowe]</pd_7_3>
       <pd_7_4>[Pole kwoty]</pd_7_4>
       <pd_7_5>[pole wielowierszowe]</pd_7_5>
       <pd_7_6>[Pole kwoty]</pd_7_6>
       <pd_7_7>[Pole kwoty]</pd_7_7>
       <pd_7_8>[pole wielowierszowe]</pd_7_8>
       <pd_7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_7_9>
       <pd_7_11>[data]</pd_7_11>
       <pd_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_8_1>
       <pd_8_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_8_2_subfield_1>
       <pd_8_2_subfield_0>[imię]</pd_8_2_subfield_0>
       <pd_8_3>[pole wielowierszowe]</pd_8_3>
       <pd_8_4>[Pole kwoty]</pd_8_4>
       <pd_8_5>[pole wielowierszowe]</pd_8_5>
       <pd_8_6>[Pole kwoty]</pd_8_6>
       <pd_8_7>[Pole kwoty]</pd_8_7>
       <pd_8_8>[pole wielowierszowe]</pd_8_8>
       <pd_8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_8_9>
       <pd_8_11>[data]</pd_8_11>
       <pd_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_9_1>
       <pd_9_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_9_2_subfield_1>
       <pd_9_2_subfield_0>[imię]</pd_9_2_subfield_0>
       <pd_9_3>[pole wielowierszowe]</pd_9_3>
       <pd_9_4>[Pole kwoty]</pd_9_4>
       <pd_9_5>[pole wielowierszowe]</pd_9_5>
       <pd_9_6>[Pole kwoty]</pd_9_6>
       <pd_9_7>[Pole kwoty]</pd_9_7>
       <pd_9_8>[pole wielowierszowe]</pd_9_8>
       <pd_9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_9_9>
       <pd_9_11>[data]</pd_9_11>
       <pd_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_10_1>
       <pd_10_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_10_2_subfield_1>
       <pd_10_2_subfield_0>[imię]</pd_10_2_subfield_0>
       <pd_10_3>[pole wielowierszowe]</pd_10_3>
       <pd_10_4>[Pole kwoty]</pd_10_4>
       <pd_10_5>[pole wielowierszowe]</pd_10_5>
       <pd_10_6>[Pole kwoty]</pd_10_6>
       <pd_10_7>[Pole kwoty]</pd_10_7>
       <pd_10_8>[pole wielowierszowe]</pd_10_8>
       <pd_10_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_10_9>
       <pd_10_11>[data]</pd_10_11>
       <pd_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_11_1>
       <pd_11_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_11_2_subfield_1>
       <pd_11_2_subfield_0>[imię]</pd_11_2_subfield_0>
       <pd_11_3>[pole wielowierszowe]</pd_11_3>
       <pd_11_4>[Pole kwoty]</pd_11_4>
       <pd_11_5>[pole wielowierszowe]</pd_11_5>
       <pd_11_6>[Pole kwoty]</pd_11_6>
       <pd_11_7>[Pole kwoty]</pd_11_7>
       <pd_11_8>[pole wielowierszowe]</pd_11_8>
       <pd_11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_11_9>
       <pd_11_11>[data]</pd_11_11>
       <pd_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_12_1>
       <pd_12_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_12_2_subfield_1>
       <pd_12_2_subfield_0>[imię]</pd_12_2_subfield_0>
       <pd_12_3>[pole wielowierszowe]</pd_12_3>
       <pd_12_4>[Pole kwoty]</pd_12_4>
       <pd_12_5>[pole wielowierszowe]</pd_12_5>
       <pd_12_6>[Pole kwoty]</pd_12_6>
       <pd_12_7>[Pole kwoty]</pd_12_7>
       <pd_12_8>[pole wielowierszowe]</pd_12_8>
       <pd_12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_12_9>
       <pd_12_11>[data]</pd_12_11>
       <pd_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_13_1>
       <pd_13_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_13_2_subfield_1>
       <pd_13_2_subfield_0>[imię]</pd_13_2_subfield_0>
       <pd_13_3>[pole wielowierszowe]</pd_13_3>
       <pd_13_4>[Pole kwoty]</pd_13_4>
       <pd_13_5>[pole wielowierszowe]</pd_13_5>
       <pd_13_6>[Pole kwoty]</pd_13_6>
       <pd_13_7>[Pole kwoty]</pd_13_7>
       <pd_13_8>[pole wielowierszowe]</pd_13_8>
       <pd_13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_13_9>
       <pd_13_11>[data]</pd_13_11>
       <pd_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_14_1>
       <pd_14_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_14_2_subfield_1>
       <pd_14_2_subfield_0>[imię]</pd_14_2_subfield_0>
       <pd_14_3>[pole wielowierszowe]</pd_14_3>
       <pd_14_4>[Pole kwoty]</pd_14_4>
       <pd_14_5>[pole wielowierszowe]</pd_14_5>
       <pd_14_6>[Pole kwoty]</pd_14_6>
       <pd_14_7>[Pole kwoty]</pd_14_7>
       <pd_14_8>[pole wielowierszowe]</pd_14_8>
       <pd_14_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_14_9>
       <pd_14_11>[data]</pd_14_11>
       <pd_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_15_1>
       <pd_15_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_15_2_subfield_1>
       <pd_15_2_subfield_0>[imię]</pd_15_2_subfield_0>
       <pd_15_3>[pole wielowierszowe]</pd_15_3>
       <pd_15_4>[Pole kwoty]</pd_15_4>
       <pd_15_5>[pole wielowierszowe]</pd_15_5>
       <pd_15_6>[Pole kwoty]</pd_15_6>
       <pd_15_7>[Pole kwoty]</pd_15_7>
       <pd_15_8>[pole wielowierszowe]</pd_15_8>
       <pd_15_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_15_9>
       <pd_15_11>[data]</pd_15_11>
       <pd_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_16_1>
       <pd_16_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_16_2_subfield_1>
       <pd_16_2_subfield_0>[imię]</pd_16_2_subfield_0>
       <pd_16_3>[pole wielowierszowe]</pd_16_3>
       <pd_16_4>[Pole kwoty]</pd_16_4>
       <pd_16_5>[pole wielowierszowe]</pd_16_5>
       <pd_16_6>[Pole kwoty]</pd_16_6>
       <pd_16_7>[Pole kwoty]</pd_16_7>
       <pd_16_8>[pole wielowierszowe]</pd_16_8>
       <pd_16_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_16_9>
       <pd_16_11>[data]</pd_16_11>
       <pd_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_17_1>
       <pd_17_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_17_2_subfield_1>
       <pd_17_2_subfield_0>[imię]</pd_17_2_subfield_0>
       <pd_17_3>[pole wielowierszowe]</pd_17_3>
       <pd_17_4>[Pole kwoty]</pd_17_4>
       <pd_17_5>[pole wielowierszowe]</pd_17_5>
       <pd_17_6>[Pole kwoty]</pd_17_6>
       <pd_17_7>[Pole kwoty]</pd_17_7>
       <pd_17_8>[pole wielowierszowe]</pd_17_8>
       <pd_17_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_17_9>
       <pd_17_11>[data]</pd_17_11>
       <pd_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_18_1>
       <pd_18_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_18_2_subfield_1>
       <pd_18_2_subfield_0>[imię]</pd_18_2_subfield_0>
       <pd_18_3>[pole wielowierszowe]</pd_18_3>
       <pd_18_4>[Pole kwoty]</pd_18_4>
       <pd_18_5>[pole wielowierszowe]</pd_18_5>
       <pd_18_6>[Pole kwoty]</pd_18_6>
       <pd_18_7>[Pole kwoty]</pd_18_7>
       <pd_18_8>[pole wielowierszowe]</pd_18_8>
       <pd_18_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_18_9>
       <pd_18_11>[data]</pd_18_11>
       <pd_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_19_1>
       <pd_19_2_subfield_1>[nazwisko]</pd_19_2_subfield_1>
       <pd_19_2_subfield_0>[imię]</pd_19_2_subfield_0>
       <pd_19_3>[pole wielowierszowe]</pd_19_3>
       <pd_19_4>[Pole kwoty]</pd_19_4>
       <pd_19_5>[pole wielowierszowe]</pd_19_5>
       <pd_19_6>[Pole kwoty]</pd_19_6>
       <pd_19_7>[Pole kwoty]</pd_19_7>
       <pd_19_8>[pole wielowierszowe]</pd_19_8>
       <pd_19_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd_19_9>
       <pd_19_11>[data]</pd_19_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-19</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3352847</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa_1>test pola tekstowego</pa_1>
       <pa_2>test pola tekstowego</pa_2>
       <pa_14>30-10-1990</pa_14>
       <pa_15>test pola tekstowego</pa_15>
       <pa_3>30-10-1990</pa_3>
       <pa_4>30-10-1990</pa_4>
       <pa_16>10</pa_16>
       <pa_6>10</pa_6>
       <pa_17>10</pa_17>
       <pa_8>test pola tekstowego</pa_8>
       <pa_18>10</pa_18>
       <pa_9>30-10-1990</pa_9>
       <pa_19>10</pa_19>
       <pa_20>10</pa_20>
       <pa_21>test pola tekstowego</pa_21>
       <pa_22>10</pa_22>
       <pa_12>test pola tekstowego</pa_12>
       <pa_13>10</pa_13>
       <pb_1_1>10</pb_1_1>
       <pb_1_2_subfield_1>Kowalski</pb_1_2_subfield_1>
       <pb_1_2_subfield_0>Jan</pb_1_2_subfield_0>
       <pb_1_3>to jest pole wielowierszowe</pb_1_3>
       <pb_1_4>10</pb_1_4>
       <pb_1_5>to jest pole wielowierszowe</pb_1_5>
       <pb_1_6>10</pb_1_6>
       <pb_1_7>10</pb_1_7>
       <pb_1_8>to jest pole wielowierszowe</pb_1_8>
       <pb_1_9>10</pb_1_9>
       <pb_1_11>30-10-1990</pb_1_11>
       <pb_2_1>10</pb_2_1>
       <pb_2_2_subfield_1>Kowalski</pb_2_2_subfield_1>
       <pb_2_2_subfield_0>Jan</pb_2_2_subfield_0>
       <pb_2_3>to jest pole wielowierszowe</pb_2_3>
       <pb_2_4>10</pb_2_4>
       <pb_2_5>to jest pole wielowierszowe</pb_2_5>
       <pb_2_6>10</pb_2_6>
       <pb_2_7>10</pb_2_7>
       <pb_2_8>to jest pole wielowierszowe</pb_2_8>
       <pb_2_9>10</pb_2_9>
       <pb_2_11>30-10-1990</pb_2_11>
       <pb_3_1>10</pb_3_1>
       <pb_3_2_subfield_1>Kowalski</pb_3_2_subfield_1>
       <pb_3_2_subfield_0>Jan</pb_3_2_subfield_0>
       <pb_3_3>to jest pole wielowierszowe</pb_3_3>
       <pb_3_4>10</pb_3_4>
       <pb_3_5>to jest pole wielowierszowe</pb_3_5>
       <pb_3_6>10</pb_3_6>
       <pb_3_7>10</pb_3_7>
       <pb_3_8>to jest pole wielowierszowe</pb_3_8>
       <pb_3_9>10</pb_3_9>
       <pb_3_11>30-10-1990</pb_3_11>
       <pb_4_1>10</pb_4_1>
       <pb_4_2_subfield_1>Kowalski</pb_4_2_subfield_1>
       <pb_4_2_subfield_0>Jan</pb_4_2_subfield_0>
       <pb_4_3>to jest pole wielowierszowe</pb_4_3>
       <pb_4_4>10</pb_4_4>
       <pb_4_5>to jest pole wielowierszowe</pb_4_5>
       <pb_4_6>10</pb_4_6>
       <pb_4_7>10</pb_4_7>
       <pb_4_8>to jest pole wielowierszowe</pb_4_8>
       <pb_4_9>10</pb_4_9>
       <pb_4_11>30-10-1990</pb_4_11>
       <pb_5_1>10</pb_5_1>
       <pb_5_2_subfield_1>Kowalski</pb_5_2_subfield_1>
       <pb_5_2_subfield_0>Jan</pb_5_2_subfield_0>
       <pb_5_3>to jest pole wielowierszowe</pb_5_3>
       <pb_5_4>10</pb_5_4>
       <pb_5_5>to jest pole wielowierszowe</pb_5_5>
       <pb_5_6>10</pb_5_6>
       <pb_5_7>10</pb_5_7>
       <pb_5_8>to jest pole wielowierszowe</pb_5_8>
       <pb_5_9>10</pb_5_9>
       <pb_5_11>30-10-1990</pb_5_11>
       <pb_6_1>10</pb_6_1>
       <pb_6_2_subfield_1>Kowalski</pb_6_2_subfield_1>
       <pb_6_2_subfield_0>Jan</pb_6_2_subfield_0>
       <pb_6_3>to jest pole wielowierszowe</pb_6_3>
       <pb_6_4>10</pb_6_4>
       <pb_6_5>to jest pole wielowierszowe</pb_6_5>
       <pb_6_6>10</pb_6_6>
       <pb_6_7>10</pb_6_7>
       <pb_6_8>to jest pole wielowierszowe</pb_6_8>
       <pb_6_9>10</pb_6_9>
       <pb_6_11>30-10-1990</pb_6_11>
       <pb_7_1>10</pb_7_1>
       <pb_7_2_subfield_1>Kowalski</pb_7_2_subfield_1>
       <pb_7_2_subfield_0>Jan</pb_7_2_subfield_0>
       <pb_7_3>to jest pole wielowierszowe</pb_7_3>
       <pb_7_4>10</pb_7_4>
       <pb_7_5>to jest pole wielowierszowe</pb_7_5>
       <pb_7_6>10</pb_7_6>
       <pb_7_7>10</pb_7_7>
       <pb_7_8>to jest pole wielowierszowe</pb_7_8>
       <pb_7_9>10</pb_7_9>
       <pb_7_11>30-10-1990</pb_7_11>
       <pb_8_1>10</pb_8_1>
       <pb_8_2_subfield_1>Kowalski</pb_8_2_subfield_1>
       <pb_8_2_subfield_0>Jan</pb_8_2_subfield_0>
       <pb_8_3>to jest pole wielowierszowe</pb_8_3>
       <pb_8_4>10</pb_8_4>
       <pb_8_5>to jest pole wielowierszowe</pb_8_5>
       <pb_8_6>10</pb_8_6>
       <pb_8_7>10</pb_8_7>
       <pb_8_8>to jest pole wielowierszowe</pb_8_8>
       <pb_8_9>10</pb_8_9>
       <pb_8_11>30-10-1990</pb_8_11>
       <pb_9_1>10</pb_9_1>
       <pb_9_2_subfield_1>Kowalski</pb_9_2_subfield_1>
       <pb_9_2_subfield_0>Jan</pb_9_2_subfield_0>
       <pb_9_3>to jest pole wielowierszowe</pb_9_3>
       <pb_9_4>10</pb_9_4>
       <pb_9_5>to jest pole wielowierszowe</pb_9_5>
       <pb_9_6>10</pb_9_6>
       <pb_9_7>10</pb_9_7>
       <pb_9_8>to jest pole wielowierszowe</pb_9_8>
       <pb_9_9>10</pb_9_9>
       <pb_9_11>30-10-1990</pb_9_11>
       <pb_10_1>10</pb_10_1>
       <pb_10_2_subfield_1>Kowalski</pb_10_2_subfield_1>
       <pb_10_2_subfield_0>Jan</pb_10_2_subfield_0>
       <pb_10_3>to jest pole wielowierszowe</pb_10_3>
       <pb_10_4>10</pb_10_4>
       <pb_10_5>to jest pole wielowierszowe</pb_10_5>
       <pb_10_6>10</pb_10_6>
       <pb_10_7>10</pb_10_7>
       <pb_10_8>to jest pole wielowierszowe</pb_10_8>
       <pb_10_9>10</pb_10_9>
       <pb_10_11>30-10-1990</pb_10_11>
       <pb_11_1>10</pb_11_1>
       <pb_11_2_subfield_1>Kowalski</pb_11_2_subfield_1>
       <pb_11_2_subfield_0>Jan</pb_11_2_subfield_0>
       <pb_11_3>to jest pole wielowierszowe</pb_11_3>
       <pb_11_4>10</pb_11_4>
       <pb_11_5>to jest pole wielowierszowe</pb_11_5>
       <pb_11_6>10</pb_11_6>
       <pb_11_7>10</pb_11_7>
       <pb_11_8>to jest pole wielowierszowe</pb_11_8>
       <pb_11_9>10</pb_11_9>
       <pb_11_11>30-10-1990</pb_11_11>
       <pb_12_1>10</pb_12_1>
       <pb_12_2_subfield_1>Kowalski</pb_12_2_subfield_1>
       <pb_12_2_subfield_0>Jan</pb_12_2_subfield_0>
       <pb_12_3>to jest pole wielowierszowe</pb_12_3>
       <pb_12_4>10</pb_12_4>
       <pb_12_5>to jest pole wielowierszowe</pb_12_5>
       <pb_12_6>10</pb_12_6>
       <pb_12_7>10</pb_12_7>
       <pb_12_8>to jest pole wielowierszowe</pb_12_8>
       <pb_12_9>10</pb_12_9>
       <pb_12_11>30-10-1990</pb_12_11>
       <pb_13_1>10</pb_13_1>
       <pb_13_2_subfield_1>Kowalski</pb_13_2_subfield_1>
       <pb_13_2_subfield_0>Jan</pb_13_2_subfield_0>
       <pb_13_3>to jest pole wielowierszowe</pb_13_3>
       <pb_13_4>10</pb_13_4>
       <pb_13_5>to jest pole wielowierszowe</pb_13_5>
       <pb_13_6>10</pb_13_6>
       <pb_13_7>10</pb_13_7>
       <pb_13_8>to jest pole wielowierszowe</pb_13_8>
       <pb_13_9>10</pb_13_9>
       <pb_13_11>30-10-1990</pb_13_11>
       <pb_14_1>10</pb_14_1>
       <pb_14_2_subfield_1>Kowalski</pb_14_2_subfield_1>
       <pb_14_2_subfield_0>Jan</pb_14_2_subfield_0>
       <pb_14_3>to jest pole wielowierszowe</pb_14_3>
       <pb_14_4>10</pb_14_4>
       <pb_14_5>to jest pole wielowierszowe</pb_14_5>
       <pb_14_6>10</pb_14_6>
       <pb_14_7>10</pb_14_7>
       <pb_14_8>to jest pole wielowierszowe</pb_14_8>
       <pb_14_9>10</pb_14_9>
       <pb_14_11>30-10-1990</pb_14_11>
       <pb_15_1>10</pb_15_1>
       <pb_15_2_subfield_1>Kowalski</pb_15_2_subfield_1>
       <pb_15_2_subfield_0>Jan</pb_15_2_subfield_0>
       <pb_15_3>to jest pole wielowierszowe</pb_15_3>
       <pb_15_4>10</pb_15_4>
       <pb_15_5>to jest pole wielowierszowe</pb_15_5>
       <pb_15_6>10</pb_15_6>
       <pb_15_7>10</pb_15_7>
       <pb_15_8>to jest pole wielowierszowe</pb_15_8>
       <pb_15_9>10</pb_15_9>
       <pb_15_11>30-10-1990</pb_15_11>
       <pb_16_1>10</pb_16_1>
       <pb_16_2_subfield_1>Kowalski</pb_16_2_subfield_1>
       <pb_16_2_subfield_0>Jan</pb_16_2_subfield_0>
       <pb_16_3>to jest pole wielowierszowe</pb_16_3>
       <pb_16_4>10</pb_16_4>
       <pb_16_5>to jest pole wielowierszowe</pb_16_5>
       <pb_16_6>10</pb_16_6>
       <pb_16_7>10</pb_16_7>
       <pb_16_8>to jest pole wielowierszowe</pb_16_8>
       <pb_16_9>10</pb_16_9>
       <pb_16_11>30-10-1990</pb_16_11>
       <pb_17_1>10</pb_17_1>
       <pb_17_2_subfield_1>Kowalski</pb_17_2_subfield_1>
       <pb_17_2_subfield_0>Jan</pb_17_2_subfield_0>
       <pb_17_3>to jest pole wielowierszowe</pb_17_3>
       <pb_17_4>10</pb_17_4>
       <pb_17_5>to jest pole wielowierszowe</pb_17_5>
       <pb_17_6>10</pb_17_6>
       <pb_17_7>10</pb_17_7>
       <pb_17_8>to jest pole wielowierszowe</pb_17_8>
       <pb_17_9>10</pb_17_9>
       <pb_17_11>30-10-1990</pb_17_11>
       <pb_18_1>10</pb_18_1>
       <pb_18_2_subfield_1>Kowalski</pb_18_2_subfield_1>
       <pb_18_2_subfield_0>Jan</pb_18_2_subfield_0>
       <pb_18_3>to jest pole wielowierszowe</pb_18_3>
       <pb_18_4>10</pb_18_4>
       <pb_18_5>to jest pole wielowierszowe</pb_18_5>
       <pb_18_6>10</pb_18_6>
       <pb_18_7>10</pb_18_7>
       <pb_18_8>to jest pole wielowierszowe</pb_18_8>
       <pb_18_9>10</pb_18_9>
       <pb_18_11>30-10-1990</pb_18_11>
       <pb_19_1>10</pb_19_1>
       <pb_19_2_subfield_1>Kowalski</pb_19_2_subfield_1>
       <pb_19_2_subfield_0>Jan</pb_19_2_subfield_0>
       <pb_19_3>to jest pole wielowierszowe</pb_19_3>
       <pb_19_4>10</pb_19_4>
       <pb_19_5>to jest pole wielowierszowe</pb_19_5>
       <pb_19_6>10</pb_19_6>
       <pb_19_7>10</pb_19_7>
       <pb_19_8>to jest pole wielowierszowe</pb_19_8>
       <pb_19_9>10</pb_19_9>
       <pb_19_11>30-10-1990</pb_19_11>
       <pc_1_1>10</pc_1_1>
       <pc_1_2_subfield_1>Kowalski</pc_1_2_subfield_1>
       <pc_1_2_subfield_0>Jan</pc_1_2_subfield_0>
       <pc_1_3>to jest pole wielowierszowe</pc_1_3>
       <pc_1_4>10</pc_1_4>
       <pc_1_5>to jest pole wielowierszowe</pc_1_5>
       <pc_1_6>10</pc_1_6>
       <pc_1_7>10</pc_1_7>
       <pc_1_8>to jest pole wielowierszowe</pc_1_8>
       <pc_1_9>10</pc_1_9>
       <pc_1_11>30-10-1990</pc_1_11>
       <pc_2_1>10</pc_2_1>
       <pc_2_2_subfield_1>Kowalski</pc_2_2_subfield_1>
       <pc_2_2_subfield_0>Jan</pc_2_2_subfield_0>
       <pc_2_3>to jest pole wielowierszowe</pc_2_3>
       <pc_2_4>10</pc_2_4>
       <pc_2_5>to jest pole wielowierszowe</pc_2_5>
       <pc_2_6>10</pc_2_6>
       <pc_2_7>10</pc_2_7>
       <pc_2_8>to jest pole wielowierszowe</pc_2_8>
       <pc_2_9>10</pc_2_9>
       <pc_2_11>30-10-1990</pc_2_11>
       <pc_3_1>10</pc_3_1>
       <pc_3_2_subfield_1>Kowalski</pc_3_2_subfield_1>
       <pc_3_2_subfield_0>Jan</pc_3_2_subfield_0>
       <pc_3_3>to jest pole wielowierszowe</pc_3_3>
       <pc_3_4>10</pc_3_4>
       <pc_3_5>to jest pole wielowierszowe</pc_3_5>
       <pc_3_6>10</pc_3_6>
       <pc_3_7>10</pc_3_7>
       <pc_3_8>to jest pole wielowierszowe</pc_3_8>
       <pc_3_9>10</pc_3_9>
       <pc_3_11>30-10-1990</pc_3_11>
       <pc_4_1>10</pc_4_1>
       <pc_4_2_subfield_1>Kowalski</pc_4_2_subfield_1>
       <pc_4_2_subfield_0>Jan</pc_4_2_subfield_0>
       <pc_4_3>to jest pole wielowierszowe</pc_4_3>
       <pc_4_4>10</pc_4_4>
       <pc_4_5>to jest pole wielowierszowe</pc_4_5>
       <pc_4_6>10</pc_4_6>
       <pc_4_7>10</pc_4_7>
       <pc_4_8>to jest pole wielowierszowe</pc_4_8>
       <pc_4_9>10</pc_4_9>
       <pc_4_11>30-10-1990</pc_4_11>
       <pc_5_1>10</pc_5_1>
       <pc_5_2_subfield_1>Kowalski</pc_5_2_subfield_1>
       <pc_5_2_subfield_0>Jan</pc_5_2_subfield_0>
       <pc_5_3>to jest pole wielowierszowe</pc_5_3>
       <pc_5_4>10</pc_5_4>
       <pc_5_5>to jest pole wielowierszowe</pc_5_5>
       <pc_5_6>10</pc_5_6>
       <pc_5_7>10</pc_5_7>
       <pc_5_8>to jest pole wielowierszowe</pc_5_8>
       <pc_5_9>10</pc_5_9>
       <pc_5_11>30-10-1990</pc_5_11>
       <pc_6_1>10</pc_6_1>
       <pc_6_2_subfield_1>Kowalski</pc_6_2_subfield_1>
       <pc_6_2_subfield_0>Jan</pc_6_2_subfield_0>
       <pc_6_3>to jest pole wielowierszowe</pc_6_3>
       <pc_6_4>10</pc_6_4>
       <pc_6_5>to jest pole wielowierszowe</pc_6_5>
       <pc_6_6>10</pc_6_6>
       <pc_6_7>10</pc_6_7>
       <pc_6_8>to jest pole wielowierszowe</pc_6_8>
       <pc_6_9>10</pc_6_9>
       <pc_6_11>30-10-1990</pc_6_11>
       <pc_7_1>10</pc_7_1>
       <pc_7_2_subfield_1>Kowalski</pc_7_2_subfield_1>
       <pc_7_2_subfield_0>Jan</pc_7_2_subfield_0>
       <pc_7_3>to jest pole wielowierszowe</pc_7_3>
       <pc_7_4>10</pc_7_4>
       <pc_7_5>to jest pole wielowierszowe</pc_7_5>
       <pc_7_6>10</pc_7_6>
       <pc_7_7>10</pc_7_7>
       <pc_7_8>to jest pole wielowierszowe</pc_7_8>
       <pc_7_9>10</pc_7_9>
       <pc_7_11>30-10-1990</pc_7_11>
       <pc_8_1>10</pc_8_1>
       <pc_8_2_subfield_1>Kowalski</pc_8_2_subfield_1>
       <pc_8_2_subfield_0>Jan</pc_8_2_subfield_0>
       <pc_8_3>to jest pole wielowierszowe</pc_8_3>
       <pc_8_4>10</pc_8_4>
       <pc_8_5>to jest pole wielowierszowe</pc_8_5>
       <pc_8_6>10</pc_8_6>
       <pc_8_7>10</pc_8_7>
       <pc_8_8>to jest pole wielowierszowe</pc_8_8>
       <pc_8_9>10</pc_8_9>
       <pc_8_11>30-10-1990</pc_8_11>
       <pc_9_1>10</pc_9_1>
       <pc_9_2_subfield_1>Kowalski</pc_9_2_subfield_1>
       <pc_9_2_subfield_0>Jan</pc_9_2_subfield_0>
       <pc_9_3>to jest pole wielowierszowe</pc_9_3>
       <pc_9_4>10</pc_9_4>
       <pc_9_5>to jest pole wielowierszowe</pc_9_5>
       <pc_9_6>10</pc_9_6>
       <pc_9_7>10</pc_9_7>
       <pc_9_8>to jest pole wielowierszowe</pc_9_8>
       <pc_9_9>10</pc_9_9>
       <pc_9_11>30-10-1990</pc_9_11>
       <pc_10_1>10</pc_10_1>
       <pc_10_2_subfield_1>Kowalski</pc_10_2_subfield_1>
       <pc_10_2_subfield_0>Jan</pc_10_2_subfield_0>
       <pc_10_3>to jest pole wielowierszowe</pc_10_3>
       <pc_10_4>10</pc_10_4>
       <pc_10_5>to jest pole wielowierszowe</pc_10_5>
       <pc_10_6>10</pc_10_6>
       <pc_10_7>10</pc_10_7>
       <pc_10_8>to jest pole wielowierszowe</pc_10_8>
       <pc_10_9>10</pc_10_9>
       <pc_10_11>30-10-1990</pc_10_11>
       <pc_11_1>10</pc_11_1>
       <pc_11_2_subfield_1>Kowalski</pc_11_2_subfield_1>
       <pc_11_2_subfield_0>Jan</pc_11_2_subfield_0>
       <pc_11_3>to jest pole wielowierszowe</pc_11_3>
       <pc_11_4>10</pc_11_4>
       <pc_11_5>to jest pole wielowierszowe</pc_11_5>
       <pc_11_6>10</pc_11_6>
       <pc_11_7>10</pc_11_7>
       <pc_11_8>to jest pole wielowierszowe</pc_11_8>
       <pc_11_9>10</pc_11_9>
       <pc_11_11>30-10-1990</pc_11_11>
       <pc_12_1>10</pc_12_1>
       <pc_12_2_subfield_1>Kowalski</pc_12_2_subfield_1>
       <pc_12_2_subfield_0>Jan</pc_12_2_subfield_0>
       <pc_12_3>to jest pole wielowierszowe</pc_12_3>
       <pc_12_4>10</pc_12_4>
       <pc_12_5>to jest pole wielowierszowe</pc_12_5>
       <pc_12_6>10</pc_12_6>
       <pc_12_7>10</pc_12_7>
       <pc_12_8>to jest pole wielowierszowe</pc_12_8>
       <pc_12_9>10</pc_12_9>
       <pc_12_11>30-10-1990</pc_12_11>
       <pc_13_1>10</pc_13_1>
       <pc_13_2_subfield_1>Kowalski</pc_13_2_subfield_1>
       <pc_13_2_subfield_0>Jan</pc_13_2_subfield_0>
       <pc_13_3>to jest pole wielowierszowe</pc_13_3>
       <pc_13_4>10</pc_13_4>
       <pc_13_5>to jest pole wielowierszowe</pc_13_5>
       <pc_13_6>10</pc_13_6>
       <pc_13_7>10</pc_13_7>
       <pc_13_8>to jest pole wielowierszowe</pc_13_8>
       <pc_13_9>10</pc_13_9>
       <pc_13_11>30-10-1990</pc_13_11>
       <pc_14_1>10</pc_14_1>
       <pc_14_2_subfield_1>Kowalski</pc_14_2_subfield_1>
       <pc_14_2_subfield_0>Jan</pc_14_2_subfield_0>
       <pc_14_3>to jest pole wielowierszowe</pc_14_3>
       <pc_14_4>10</pc_14_4>
       <pc_14_5>to jest pole wielowierszowe</pc_14_5>
       <pc_14_6>10</pc_14_6>
       <pc_14_7>10</pc_14_7>
       <pc_14_8>to jest pole wielowierszowe</pc_14_8>
       <pc_14_9>10</pc_14_9>
       <pc_14_11>30-10-1990</pc_14_11>
       <pc_15_1>10</pc_15_1>
       <pc_15_2_subfield_1>Kowalski</pc_15_2_subfield_1>
       <pc_15_2_subfield_0>Jan</pc_15_2_subfield_0>
       <pc_15_3>to jest pole wielowierszowe</pc_15_3>
       <pc_15_4>10</pc_15_4>
       <pc_15_5>to jest pole wielowierszowe</pc_15_5>
       <pc_15_6>10</pc_15_6>
       <pc_15_7>10</pc_15_7>
       <pc_15_8>to jest pole wielowierszowe</pc_15_8>
       <pc_15_9>10</pc_15_9>
       <pc_15_11>30-10-1990</pc_15_11>
       <pc_16_1>10</pc_16_1>
       <pc_16_2_subfield_1>Kowalski</pc_16_2_subfield_1>
       <pc_16_2_subfield_0>Jan</pc_16_2_subfield_0>
       <pc_16_3>to jest pole wielowierszowe</pc_16_3>
       <pc_16_4>10</pc_16_4>
       <pc_16_5>to jest pole wielowierszowe</pc_16_5>
       <pc_16_6>10</pc_16_6>
       <pc_16_7>10</pc_16_7>
       <pc_16_8>to jest pole wielowierszowe</pc_16_8>
       <pc_16_9>10</pc_16_9>
       <pc_16_11>30-10-1990</pc_16_11>
       <pc_17_1>10</pc_17_1>
       <pc_17_2_subfield_1>Kowalski</pc_17_2_subfield_1>
       <pc_17_2_subfield_0>Jan</pc_17_2_subfield_0>
       <pc_17_3>to jest pole wielowierszowe</pc_17_3>
       <pc_17_4>10</pc_17_4>
       <pc_17_5>to jest pole wielowierszowe</pc_17_5>
       <pc_17_6>10</pc_17_6>
       <pc_17_7>10</pc_17_7>
       <pc_17_8>to jest pole wielowierszowe</pc_17_8>
       <pc_17_9>10</pc_17_9>
       <pc_17_11>30-10-1990</pc_17_11>
       <pc_18_1>10</pc_18_1>
       <pc_18_2_subfield_1>Kowalski</pc_18_2_subfield_1>
       <pc_18_2_subfield_0>Jan</pc_18_2_subfield_0>
       <pc_18_3>to jest pole wielowierszowe</pc_18_3>
       <pc_18_4>10</pc_18_4>
       <pc_18_5>to jest pole wielowierszowe</pc_18_5>
       <pc_18_6>10</pc_18_6>
       <pc_18_7>10</pc_18_7>
       <pc_18_8>to jest pole wielowierszowe</pc_18_8>
       <pc_18_9>10</pc_18_9>
       <pc_18_11>30-10-1990</pc_18_11>
       <pc_19_1>10</pc_19_1>
       <pc_19_2_subfield_1>Kowalski</pc_19_2_subfield_1>
       <pc_19_2_subfield_0>Jan</pc_19_2_subfield_0>
       <pc_19_3>to jest pole wielowierszowe</pc_19_3>
       <pc_19_4>10</pc_19_4>
       <pc_19_5>to jest pole wielowierszowe</pc_19_5>
       <pc_19_6>10</pc_19_6>
       <pc_19_7>10</pc_19_7>
       <pc_19_8>to jest pole wielowierszowe</pc_19_8>
       <pc_19_9>10</pc_19_9>
       <pc_19_11>30-10-1990</pc_19_11>
       <pd_1_1>10</pd_1_1>
       <pd_1_2_subfield_1>Kowalski</pd_1_2_subfield_1>
       <pd_1_2_subfield_0>Jan</pd_1_2_subfield_0>
       <pd_1_3>to jest pole wielowierszowe</pd_1_3>
       <pd_1_4>10</pd_1_4>
       <pd_1_5>to jest pole wielowierszowe</pd_1_5>
       <pd_1_6>10</pd_1_6>
       <pd_1_7>10</pd_1_7>
       <pd_1_8>to jest pole wielowierszowe</pd_1_8>
       <pd_1_9>10</pd_1_9>
       <pd_1_11>30-10-1990</pd_1_11>
       <pd_2_1>10</pd_2_1>
       <pd_2_2_subfield_1>Kowalski</pd_2_2_subfield_1>
       <pd_2_2_subfield_0>Jan</pd_2_2_subfield_0>
       <pd_2_3>to jest pole wielowierszowe</pd_2_3>
       <pd_2_4>10</pd_2_4>
       <pd_2_5>to jest pole wielowierszowe</pd_2_5>
       <pd_2_6>10</pd_2_6>
       <pd_2_7>10</pd_2_7>
       <pd_2_8>to jest pole wielowierszowe</pd_2_8>
       <pd_2_9>10</pd_2_9>
       <pd_2_11>30-10-1990</pd_2_11>
       <pd_3_1>10</pd_3_1>
       <pd_3_2_subfield_1>Kowalski</pd_3_2_subfield_1>
       <pd_3_2_subfield_0>Jan</pd_3_2_subfield_0>
       <pd_3_3>to jest pole wielowierszowe</pd_3_3>
       <pd_3_4>10</pd_3_4>
       <pd_3_5>to jest pole wielowierszowe</pd_3_5>
       <pd_3_6>10</pd_3_6>
       <pd_3_7>10</pd_3_7>
       <pd_3_8>to jest pole wielowierszowe</pd_3_8>
       <pd_3_9>10</pd_3_9>
       <pd_3_11>30-10-1990</pd_3_11>
       <pd_4_1>10</pd_4_1>
       <pd_4_2_subfield_1>Kowalski</pd_4_2_subfield_1>
       <pd_4_2_subfield_0>Jan</pd_4_2_subfield_0>
       <pd_4_3>to jest pole wielowierszowe</pd_4_3>
       <pd_4_4>10</pd_4_4>
       <pd_4_5>to jest pole wielowierszowe</pd_4_5>
       <pd_4_6>10</pd_4_6>
       <pd_4_7>10</pd_4_7>
       <pd_4_8>to jest pole wielowierszowe</pd_4_8>
       <pd_4_9>10</pd_4_9>
       <pd_4_11>30-10-1990</pd_4_11>
       <pd_5_1>10</pd_5_1>
       <pd_5_2_subfield_1>Kowalski</pd_5_2_subfield_1>
       <pd_5_2_subfield_0>Jan</pd_5_2_subfield_0>
       <pd_5_3>to jest pole wielowierszowe</pd_5_3>
       <pd_5_4>10</pd_5_4>
       <pd_5_5>to jest pole wielowierszowe</pd_5_5>
       <pd_5_6>10</pd_5_6>
       <pd_5_7>10</pd_5_7>
       <pd_5_8>to jest pole wielowierszowe</pd_5_8>
       <pd_5_9>10</pd_5_9>
       <pd_5_11>30-10-1990</pd_5_11>
       <pd_6_1>10</pd_6_1>
       <pd_6_2_subfield_1>Kowalski</pd_6_2_subfield_1>
       <pd_6_2_subfield_0>Jan</pd_6_2_subfield_0>
       <pd_6_3>to jest pole wielowierszowe</pd_6_3>
       <pd_6_4>10</pd_6_4>
       <pd_6_5>to jest pole wielowierszowe</pd_6_5>
       <pd_6_6>10</pd_6_6>
       <pd_6_7>10</pd_6_7>
       <pd_6_8>to jest pole wielowierszowe</pd_6_8>
       <pd_6_9>10</pd_6_9>
       <pd_6_11>30-10-1990</pd_6_11>
       <pd_7_1>10</pd_7_1>
       <pd_7_2_subfield_1>Kowalski</pd_7_2_subfield_1>
       <pd_7_2_subfield_0>Jan</pd_7_2_subfield_0>
       <pd_7_3>to jest pole wielowierszowe</pd_7_3>
       <pd_7_4>10</pd_7_4>
       <pd_7_5>to jest pole wielowierszowe</pd_7_5>
       <pd_7_6>10</pd_7_6>
       <pd_7_7>10</pd_7_7>
       <pd_7_8>to jest pole wielowierszowe</pd_7_8>
       <pd_7_9>10</pd_7_9>
       <pd_7_11>30-10-1990</pd_7_11>
       <pd_8_1>10</pd_8_1>
       <pd_8_2_subfield_1>Kowalski</pd_8_2_subfield_1>
       <pd_8_2_subfield_0>Jan</pd_8_2_subfield_0>
       <pd_8_3>to jest pole wielowierszowe</pd_8_3>
       <pd_8_4>10</pd_8_4>
       <pd_8_5>to jest pole wielowierszowe</pd_8_5>
       <pd_8_6>10</pd_8_6>
       <pd_8_7>10</pd_8_7>
       <pd_8_8>to jest pole wielowierszowe</pd_8_8>
       <pd_8_9>10</pd_8_9>
       <pd_8_11>30-10-1990</pd_8_11>
       <pd_9_1>10</pd_9_1>
       <pd_9_2_subfield_1>Kowalski</pd_9_2_subfield_1>
       <pd_9_2_subfield_0>Jan</pd_9_2_subfield_0>
       <pd_9_3>to jest pole wielowierszowe</pd_9_3>
       <pd_9_4>10</pd_9_4>
       <pd_9_5>to jest pole wielowierszowe</pd_9_5>
       <pd_9_6>10</pd_9_6>
       <pd_9_7>10</pd_9_7>
       <pd_9_8>to jest pole wielowierszowe</pd_9_8>
       <pd_9_9>10</pd_9_9>
       <pd_9_11>30-10-1990</pd_9_11>
       <pd_10_1>10</pd_10_1>
       <pd_10_2_subfield_1>Kowalski</pd_10_2_subfield_1>
       <pd_10_2_subfield_0>Jan</pd_10_2_subfield_0>
       <pd_10_3>to jest pole wielowierszowe</pd_10_3>
       <pd_10_4>10</pd_10_4>
       <pd_10_5>to jest pole wielowierszowe</pd_10_5>
       <pd_10_6>10</pd_10_6>
       <pd_10_7>10</pd_10_7>
       <pd_10_8>to jest pole wielowierszowe</pd_10_8>
       <pd_10_9>10</pd_10_9>
       <pd_10_11>30-10-1990</pd_10_11>
       <pd_11_1>10</pd_11_1>
       <pd_11_2_subfield_1>Kowalski</pd_11_2_subfield_1>
       <pd_11_2_subfield_0>Jan</pd_11_2_subfield_0>
       <pd_11_3>to jest pole wielowierszowe</pd_11_3>
       <pd_11_4>10</pd_11_4>
       <pd_11_5>to jest pole wielowierszowe</pd_11_5>
       <pd_11_6>10</pd_11_6>
       <pd_11_7>10</pd_11_7>
       <pd_11_8>to jest pole wielowierszowe</pd_11_8>
       <pd_11_9>10</pd_11_9>
       <pd_11_11>30-10-1990</pd_11_11>
       <pd_12_1>10</pd_12_1>
       <pd_12_2_subfield_1>Kowalski</pd_12_2_subfield_1>
       <pd_12_2_subfield_0>Jan</pd_12_2_subfield_0>
       <pd_12_3>to jest pole wielowierszowe</pd_12_3>
       <pd_12_4>10</pd_12_4>
       <pd_12_5>to jest pole wielowierszowe</pd_12_5>
       <pd_12_6>10</pd_12_6>
       <pd_12_7>10</pd_12_7>
       <pd_12_8>to jest pole wielowierszowe</pd_12_8>
       <pd_12_9>10</pd_12_9>
       <pd_12_11>30-10-1990</pd_12_11>
       <pd_13_1>10</pd_13_1>
       <pd_13_2_subfield_1>Kowalski</pd_13_2_subfield_1>
       <pd_13_2_subfield_0>Jan</pd_13_2_subfield_0>
       <pd_13_3>to jest pole wielowierszowe</pd_13_3>
       <pd_13_4>10</pd_13_4>
       <pd_13_5>to jest pole wielowierszowe</pd_13_5>
       <pd_13_6>10</pd_13_6>
       <pd_13_7>10</pd_13_7>
       <pd_13_8>to jest pole wielowierszowe</pd_13_8>
       <pd_13_9>10</pd_13_9>
       <pd_13_11>30-10-1990</pd_13_11>
       <pd_14_1>10</pd_14_1>
       <pd_14_2_subfield_1>Kowalski</pd_14_2_subfield_1>
       <pd_14_2_subfield_0>Jan</pd_14_2_subfield_0>
       <pd_14_3>to jest pole wielowierszowe</pd_14_3>
       <pd_14_4>10</pd_14_4>
       <pd_14_5>to jest pole wielowierszowe</pd_14_5>
       <pd_14_6>10</pd_14_6>
       <pd_14_7>10</pd_14_7>
       <pd_14_8>to jest pole wielowierszowe</pd_14_8>
       <pd_14_9>10</pd_14_9>
       <pd_14_11>30-10-1990</pd_14_11>
       <pd_15_1>10</pd_15_1>
       <pd_15_2_subfield_1>Kowalski</pd_15_2_subfield_1>
       <pd_15_2_subfield_0>Jan</pd_15_2_subfield_0>
       <pd_15_3>to jest pole wielowierszowe</pd_15_3>
       <pd_15_4>10</pd_15_4>
       <pd_15_5>to jest pole wielowierszowe</pd_15_5>
       <pd_15_6>10</pd_15_6>
       <pd_15_7>10</pd_15_7>
       <pd_15_8>to jest pole wielowierszowe</pd_15_8>
       <pd_15_9>10</pd_15_9>
       <pd_15_11>30-10-1990</pd_15_11>
       <pd_16_1>10</pd_16_1>
       <pd_16_2_subfield_1>Kowalski</pd_16_2_subfield_1>
       <pd_16_2_subfield_0>Jan</pd_16_2_subfield_0>
       <pd_16_3>to jest pole wielowierszowe</pd_16_3>
       <pd_16_4>10</pd_16_4>
       <pd_16_5>to jest pole wielowierszowe</pd_16_5>
       <pd_16_6>10</pd_16_6>
       <pd_16_7>10</pd_16_7>
       <pd_16_8>to jest pole wielowierszowe</pd_16_8>
       <pd_16_9>10</pd_16_9>
       <pd_16_11>30-10-1990</pd_16_11>
       <pd_17_1>10</pd_17_1>
       <pd_17_2_subfield_1>Kowalski</pd_17_2_subfield_1>
       <pd_17_2_subfield_0>Jan</pd_17_2_subfield_0>
       <pd_17_3>to jest pole wielowierszowe</pd_17_3>
       <pd_17_4>10</pd_17_4>
       <pd_17_5>to jest pole wielowierszowe</pd_17_5>
       <pd_17_6>10</pd_17_6>
       <pd_17_7>10</pd_17_7>
       <pd_17_8>to jest pole wielowierszowe</pd_17_8>
       <pd_17_9>10</pd_17_9>
       <pd_17_11>30-10-1990</pd_17_11>
       <pd_18_1>10</pd_18_1>
       <pd_18_2_subfield_1>Kowalski</pd_18_2_subfield_1>
       <pd_18_2_subfield_0>Jan</pd_18_2_subfield_0>
       <pd_18_3>to jest pole wielowierszowe</pd_18_3>
       <pd_18_4>10</pd_18_4>
       <pd_18_5>to jest pole wielowierszowe</pd_18_5>
       <pd_18_6>10</pd_18_6>
       <pd_18_7>10</pd_18_7>
       <pd_18_8>to jest pole wielowierszowe</pd_18_8>
       <pd_18_9>10</pd_18_9>
       <pd_18_11>30-10-1990</pd_18_11>
       <pd_19_1>10</pd_19_1>
       <pd_19_2_subfield_1>Kowalski</pd_19_2_subfield_1>
       <pd_19_2_subfield_0>Jan</pd_19_2_subfield_0>
       <pd_19_3>to jest pole wielowierszowe</pd_19_3>
       <pd_19_4>10</pd_19_4>
       <pd_19_5>to jest pole wielowierszowe</pd_19_5>
       <pd_19_6>10</pd_19_6>
       <pd_19_7>10</pd_19_7>
       <pd_19_8>to jest pole wielowierszowe</pd_19_8>
       <pd_19_9>10</pd_19_9>
       <pd_19_11>30-10-1990</pd_19_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>