Pola formularza

Formularz: OoUP Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3352950</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p2_1>[miejscowość]</p2_1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_6_5>[NIP]</p3_6_5>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p6_3_subfield_>
       <p6_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[Pole NIP]</p6_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 2 1 ]</p6_>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12>
       <p13>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower</p13>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p25_>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoUP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3352950</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p2_1>Poznań</p2_1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_6_5>8875155741</p3_6_5>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6_3_subfield_>2</p6_3_subfield_>
       <p6_3_subfield_2>23050608219</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>8875155741</p6_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p24_>1</p24_>
       <p12>10</p12>
       <p13>0.5214</p13>
       <p15>10</p15>
       <p25_>1</p25_>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>