Pola formularza

Formularz: ZoZU Zawiadomienie o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3353100</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p11>[miejsc]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[fun]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p13>zawarłem / zawarłam</p13>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[poczta]</p9_subfield_5>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_3>[nazwa pełna]</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_2>[nazwisko]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[imię]</p14_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoZU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3353100</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6></p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p13>zawarłem</p13>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>61-155</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>Poznań</p9_subfield_5>
       <p10></p10>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_2>Kowalski</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>Jan</p14_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>