Pola formularza

Formularz: MZW Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3353156</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p15_1>[pole wielowierszowe]</p15_1>
       <p16_1>[data]</p16_1>
       <p17_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_1_subfield_>
       <p17_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_1_subfield_3>
       <p17_1_subfield_2>[nazwisko]</p17_1_subfield_2>
       <p17_1_subfield_1>[imię]</p17_1_subfield_1>
       <p18_1>[pole wielowierszowe]</p18_1>
       <p19_1>[Pole kwoty]</p19_1>
       <p17_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_1>[ulica]</p17_2_subfield_1>
       <p17_2_subfield_2>[nr domu]</p17_2_subfield_2>
       <p17_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_2_subfield_3>
       <p17_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_2_subfield_4>
       <p17_2_subfield_5>[poczta]</p17_2_subfield_5>
       <p14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_2>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p16_2>[data]</p16_2>
       <p17_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_3_subfield_>
       <p17_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_3_subfield_3>
       <p17_3_subfield_2>[nazwisko]</p17_3_subfield_2>
       <p17_3_subfield_1>[imię]</p17_3_subfield_1>
       <p18_2>[pole wielowierszowe]</p18_2>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p17_4_subfield_0>[miejscowość]</p17_4_subfield_0>
       <p17_4_subfield_1>[ulica]</p17_4_subfield_1>
       <p17_4_subfield_2>[nr domu]</p17_4_subfield_2>
       <p17_4_subfield_3>[nr lokalu]</p17_4_subfield_3>
       <p17_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_4_subfield_4>
       <p17_4_subfield_5>[poczta]</p17_4_subfield_5>
       <p14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_3>
       <p15_3>[pole wielowierszowe]</p15_3>
       <p16_3>[data]</p16_3>
       <p17_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_5_subfield_>
       <p17_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_5_subfield_3>
       <p17_5_subfield_2>[nazwisko]</p17_5_subfield_2>
       <p17_5_subfield_1>[imię]</p17_5_subfield_1>
       <p18_3>[pole wielowierszowe]</p18_3>
       <p19_3>[Pole kwoty]</p19_3>
       <p17_6_subfield_0>[miejscowość]</p17_6_subfield_0>
       <p17_6_subfield_1>[ulica]</p17_6_subfield_1>
       <p17_6_subfield_2>[nr domu]</p17_6_subfield_2>
       <p17_6_subfield_3>[nr lokalu]</p17_6_subfield_3>
       <p17_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_6_subfield_4>
       <p17_6_subfield_5>[poczta]</p17_6_subfield_5>
       <p14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_4>
       <p15_4>[pole wielowierszowe]</p15_4>
       <p16_4>[data]</p16_4>
       <p17_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_7_subfield_>
       <p17_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_7_subfield_3>
       <p17_7_subfield_2>[nazwisko]</p17_7_subfield_2>
       <p17_7_subfield_1>[imię]</p17_7_subfield_1>
       <p18_4>[pole wielowierszowe]</p18_4>
       <p19_4>[Pole kwoty]</p19_4>
       <p17_8_subfield_0>[miejscowość]</p17_8_subfield_0>
       <p17_8_subfield_1>[ulica]</p17_8_subfield_1>
       <p17_8_subfield_2>[nr domu]</p17_8_subfield_2>
       <p17_8_subfield_3>[nr lokalu]</p17_8_subfield_3>
       <p17_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_8_subfield_4>
       <p17_8_subfield_5>[poczta]</p17_8_subfield_5>
       <p14_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_5>
       <p15_5>[pole wielowierszowe]</p15_5>
       <p16_5>[data]</p16_5>
       <p17_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_9_subfield_>
       <p17_9_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_9_subfield_3>
       <p17_9_subfield_2>[nazwisko]</p17_9_subfield_2>
       <p17_9_subfield_1>[imię]</p17_9_subfield_1>
       <p18_5>[pole wielowierszowe]</p18_5>
       <p19_5>[Pole kwoty]</p19_5>
       <p17_10_subfield_0>[miejscowość]</p17_10_subfield_0>
       <p17_10_subfield_1>[ulica]</p17_10_subfield_1>
       <p17_10_subfield_2>[nr domu]</p17_10_subfield_2>
       <p17_10_subfield_3>[nr lokalu]</p17_10_subfield_3>
       <p17_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_10_subfield_4>
       <p17_10_subfield_5>[poczta]</p17_10_subfield_5>
       <p14_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_6>
       <p15_6>[pole wielowierszowe]</p15_6>
       <p16_6>[data]</p16_6>
       <p17_11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_11_subfield_>
       <p17_11_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_11_subfield_3>
       <p17_11_subfield_2>[nazwisko]</p17_11_subfield_2>
       <p17_11_subfield_1>[imię]</p17_11_subfield_1>
       <p18_6>[pole wielowierszowe]</p18_6>
       <p19_6>[Pole kwoty]</p19_6>
       <p17_12_subfield_0>[miejscowość]</p17_12_subfield_0>
       <p17_12_subfield_1>[ulica]</p17_12_subfield_1>
       <p17_12_subfield_2>[nr domu]</p17_12_subfield_2>
       <p17_12_subfield_3>[nr lokalu]</p17_12_subfield_3>
       <p17_12_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_12_subfield_4>
       <p17_12_subfield_5>[poczta]</p17_12_subfield_5>
       <p14_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_7>
       <p15_7>[pole wielowierszowe]</p15_7>
       <p16_7>[data]</p16_7>
       <p17_13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_13_subfield_>
       <p17_13_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_13_subfield_3>
       <p17_13_subfield_2>[nazwisko]</p17_13_subfield_2>
       <p17_13_subfield_1>[imię]</p17_13_subfield_1>
       <p18_7>[pole wielowierszowe]</p18_7>
       <p19_7>[Pole kwoty]</p19_7>
       <p17_14_subfield_0>[miejscowość]</p17_14_subfield_0>
       <p17_14_subfield_1>[ulica]</p17_14_subfield_1>
       <p17_14_subfield_2>[nr domu]</p17_14_subfield_2>
       <p17_14_subfield_3>[nr lokalu]</p17_14_subfield_3>
       <p17_14_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_14_subfield_4>
       <p17_14_subfield_5>[poczta]</p17_14_subfield_5>
       <p14_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_8>
       <p15_8>[pole wielowierszowe]</p15_8>
       <p16_8>[data]</p16_8>
       <p17_15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_15_subfield_>
       <p17_15_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_15_subfield_3>
       <p17_15_subfield_2>[nazwisko]</p17_15_subfield_2>
       <p17_15_subfield_1>[imię]</p17_15_subfield_1>
       <p18_8>[pole wielowierszowe]</p18_8>
       <p19_8>[Pole kwoty]</p19_8>
       <p17_16_subfield_0>[miejscowość]</p17_16_subfield_0>
       <p17_16_subfield_1>[ulica]</p17_16_subfield_1>
       <p17_16_subfield_2>[nr domu]</p17_16_subfield_2>
       <p17_16_subfield_3>[nr lokalu]</p17_16_subfield_3>
       <p17_16_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_16_subfield_4>
       <p17_16_subfield_5>[poczta]</p17_16_subfield_5>
       <p14_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_9>
       <p15_9>[pole wielowierszowe]</p15_9>
       <p16_9>[data]</p16_9>
       <p17_17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_17_subfield_>
       <p17_17_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_17_subfield_3>
       <p17_17_subfield_2>[nazwisko]</p17_17_subfield_2>
       <p17_17_subfield_1>[imię]</p17_17_subfield_1>
       <p18_9>[pole wielowierszowe]</p18_9>
       <p19_9>[Pole kwoty]</p19_9>
       <p17_18_subfield_0>[miejscowość]</p17_18_subfield_0>
       <p17_18_subfield_1>[ulica]</p17_18_subfield_1>
       <p17_18_subfield_2>[nr domu]</p17_18_subfield_2>
       <p17_18_subfield_3>[nr lokalu]</p17_18_subfield_3>
       <p17_18_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_18_subfield_4>
       <p17_18_subfield_5>[poczta]</p17_18_subfield_5>
       <p14_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_10>
       <p15_10>[pole wielowierszowe]</p15_10>
       <p16_10>[data]</p16_10>
       <p17_19_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_19_subfield_>
       <p17_19_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_19_subfield_3>
       <p17_19_subfield_2>[nazwisko]</p17_19_subfield_2>
       <p17_19_subfield_1>[imię]</p17_19_subfield_1>
       <p18_10>[pole wielowierszowe]</p18_10>
       <p19_10>[Pole kwoty]</p19_10>
       <p17_20_subfield_0>[miejscowość]</p17_20_subfield_0>
       <p17_20_subfield_1>[ulica]</p17_20_subfield_1>
       <p17_20_subfield_2>[nr domu]</p17_20_subfield_2>
       <p17_20_subfield_3>[nr lokalu]</p17_20_subfield_3>
       <p17_20_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_20_subfield_4>
       <p17_20_subfield_5>[poczta]</p17_20_subfield_5>
       <p14_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_11>
       <p15_11>[pole wielowierszowe]</p15_11>
       <p16_11>[data]</p16_11>
       <p17_21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_21_subfield_>
       <p17_21_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_21_subfield_3>
       <p17_21_subfield_2>[nazwisko]</p17_21_subfield_2>
       <p17_21_subfield_1>[imię]</p17_21_subfield_1>
       <p18_11>[pole wielowierszowe]</p18_11>
       <p19_11>[Pole kwoty]</p19_11>
       <p17_22_subfield_0>[miejscowość]</p17_22_subfield_0>
       <p17_22_subfield_1>[ulica]</p17_22_subfield_1>
       <p17_22_subfield_2>[nr domu]</p17_22_subfield_2>
       <p17_22_subfield_3>[nr lokalu]</p17_22_subfield_3>
       <p17_22_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_22_subfield_4>
       <p17_22_subfield_5>[poczta]</p17_22_subfield_5>
       <p14_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_12>
       <p15_12>[pole wielowierszowe]</p15_12>
       <p16_12>[data]</p16_12>
       <p17_23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_23_subfield_>
       <p17_23_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_23_subfield_3>
       <p17_23_subfield_2>[nazwisko]</p17_23_subfield_2>
       <p17_23_subfield_1>[imię]</p17_23_subfield_1>
       <p18_12>[pole wielowierszowe]</p18_12>
       <p19_12>[Pole kwoty]</p19_12>
       <p17_24_subfield_0>[miejscowość]</p17_24_subfield_0>
       <p17_24_subfield_1>[ulica]</p17_24_subfield_1>
       <p17_24_subfield_2>[nr domu]</p17_24_subfield_2>
       <p17_24_subfield_3>[nr lokalu]</p17_24_subfield_3>
       <p17_24_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_24_subfield_4>
       <p17_24_subfield_5>[poczta]</p17_24_subfield_5>
       <p14_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_13>
       <p15_13>[pole wielowierszowe]</p15_13>
       <p16_13>[data]</p16_13>
       <p17_25_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_25_subfield_>
       <p17_25_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_25_subfield_3>
       <p17_25_subfield_2>[nazwisko]</p17_25_subfield_2>
       <p17_25_subfield_1>[imię]</p17_25_subfield_1>
       <p18_13>[pole wielowierszowe]</p18_13>
       <p19_13>[Pole kwoty]</p19_13>
       <p17_26_subfield_0>[miejscowość]</p17_26_subfield_0>
       <p17_26_subfield_1>[ulica]</p17_26_subfield_1>
       <p17_26_subfield_2>[nr domu]</p17_26_subfield_2>
       <p17_26_subfield_3>[nr lokalu]</p17_26_subfield_3>
       <p17_26_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_26_subfield_4>
       <p17_26_subfield_5>[poczta]</p17_26_subfield_5>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>MZW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3353156</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p8>773461194</p8>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p15_1>to jest pole wielowierszowe</p15_1>
       <p16_1>30-10-1990</p16_1>
       <p17_1_subfield_>2</p17_1_subfield_>
       <p17_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_1_subfield_3>
       <p17_1_subfield_2>Kowalski</p17_1_subfield_2>
       <p17_1_subfield_1>Jan</p17_1_subfield_1>
       <p18_1>to jest pole wielowierszowe</p18_1>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p17_2_subfield_0>Poznań</p17_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_1>Strzelecka</p17_2_subfield_1>
       <p17_2_subfield_2>1</p17_2_subfield_2>
       <p17_2_subfield_3>1</p17_2_subfield_3>
       <p17_2_subfield_4>61-155</p17_2_subfield_4>
       <p17_2_subfield_5>Poznań</p17_2_subfield_5>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p16_2>30-10-1990</p16_2>
       <p17_3_subfield_>2</p17_3_subfield_>
       <p17_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_3_subfield_3>
       <p17_3_subfield_2>Kowalski</p17_3_subfield_2>
       <p17_3_subfield_1>Jan</p17_3_subfield_1>
       <p18_2>to jest pole wielowierszowe</p18_2>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p17_4_subfield_0>Poznań</p17_4_subfield_0>
       <p17_4_subfield_1>Strzelecka</p17_4_subfield_1>
       <p17_4_subfield_2>1</p17_4_subfield_2>
       <p17_4_subfield_3>1</p17_4_subfield_3>
       <p17_4_subfield_4>61-155</p17_4_subfield_4>
       <p17_4_subfield_5>Poznań</p17_4_subfield_5>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p15_3>to jest pole wielowierszowe</p15_3>
       <p16_3>30-10-1990</p16_3>
       <p17_5_subfield_>2</p17_5_subfield_>
       <p17_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_5_subfield_3>
       <p17_5_subfield_2>Kowalski</p17_5_subfield_2>
       <p17_5_subfield_1>Jan</p17_5_subfield_1>
       <p18_3>to jest pole wielowierszowe</p18_3>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p17_6_subfield_0>Poznań</p17_6_subfield_0>
       <p17_6_subfield_1>Strzelecka</p17_6_subfield_1>
       <p17_6_subfield_2>1</p17_6_subfield_2>
       <p17_6_subfield_3>1</p17_6_subfield_3>
       <p17_6_subfield_4>61-155</p17_6_subfield_4>
       <p17_6_subfield_5>Poznań</p17_6_subfield_5>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p15_4>to jest pole wielowierszowe</p15_4>
       <p16_4>30-10-1990</p16_4>
       <p17_7_subfield_>2</p17_7_subfield_>
       <p17_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_7_subfield_3>
       <p17_7_subfield_2>Kowalski</p17_7_subfield_2>
       <p17_7_subfield_1>Jan</p17_7_subfield_1>
       <p18_4>to jest pole wielowierszowe</p18_4>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p17_8_subfield_0>Poznań</p17_8_subfield_0>
       <p17_8_subfield_1>Strzelecka</p17_8_subfield_1>
       <p17_8_subfield_2>1</p17_8_subfield_2>
       <p17_8_subfield_3>1</p17_8_subfield_3>
       <p17_8_subfield_4>61-155</p17_8_subfield_4>
       <p17_8_subfield_5>Poznań</p17_8_subfield_5>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p15_5>to jest pole wielowierszowe</p15_5>
       <p16_5>30-10-1990</p16_5>
       <p17_9_subfield_>2</p17_9_subfield_>
       <p17_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_9_subfield_3>
       <p17_9_subfield_2>Kowalski</p17_9_subfield_2>
       <p17_9_subfield_1>Jan</p17_9_subfield_1>
       <p18_5>to jest pole wielowierszowe</p18_5>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p17_10_subfield_0>Poznań</p17_10_subfield_0>
       <p17_10_subfield_1>Strzelecka</p17_10_subfield_1>
       <p17_10_subfield_2>1</p17_10_subfield_2>
       <p17_10_subfield_3>1</p17_10_subfield_3>
       <p17_10_subfield_4>61-155</p17_10_subfield_4>
       <p17_10_subfield_5>Poznań</p17_10_subfield_5>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p15_6>to jest pole wielowierszowe</p15_6>
       <p16_6>30-10-1990</p16_6>
       <p17_11_subfield_>2</p17_11_subfield_>
       <p17_11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_11_subfield_3>
       <p17_11_subfield_2>Kowalski</p17_11_subfield_2>
       <p17_11_subfield_1>Jan</p17_11_subfield_1>
       <p18_6>to jest pole wielowierszowe</p18_6>
       <p19_6>10</p19_6>
       <p17_12_subfield_0>Poznań</p17_12_subfield_0>
       <p17_12_subfield_1>Strzelecka</p17_12_subfield_1>
       <p17_12_subfield_2>1</p17_12_subfield_2>
       <p17_12_subfield_3>1</p17_12_subfield_3>
       <p17_12_subfield_4>61-155</p17_12_subfield_4>
       <p17_12_subfield_5>Poznań</p17_12_subfield_5>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p15_7>to jest pole wielowierszowe</p15_7>
       <p16_7>30-10-1990</p16_7>
       <p17_13_subfield_>2</p17_13_subfield_>
       <p17_13_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_13_subfield_3>
       <p17_13_subfield_2>Kowalski</p17_13_subfield_2>
       <p17_13_subfield_1>Jan</p17_13_subfield_1>
       <p18_7>to jest pole wielowierszowe</p18_7>
       <p19_7>10</p19_7>
       <p17_14_subfield_0>Poznań</p17_14_subfield_0>
       <p17_14_subfield_1>Strzelecka</p17_14_subfield_1>
       <p17_14_subfield_2>1</p17_14_subfield_2>
       <p17_14_subfield_3>1</p17_14_subfield_3>
       <p17_14_subfield_4>61-155</p17_14_subfield_4>
       <p17_14_subfield_5>Poznań</p17_14_subfield_5>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p15_8>to jest pole wielowierszowe</p15_8>
       <p16_8>30-10-1990</p16_8>
       <p17_15_subfield_>2</p17_15_subfield_>
       <p17_15_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_15_subfield_3>
       <p17_15_subfield_2>Kowalski</p17_15_subfield_2>
       <p17_15_subfield_1>Jan</p17_15_subfield_1>
       <p18_8>to jest pole wielowierszowe</p18_8>
       <p19_8>10</p19_8>
       <p17_16_subfield_0>Poznań</p17_16_subfield_0>
       <p17_16_subfield_1>Strzelecka</p17_16_subfield_1>
       <p17_16_subfield_2>1</p17_16_subfield_2>
       <p17_16_subfield_3>1</p17_16_subfield_3>
       <p17_16_subfield_4>61-155</p17_16_subfield_4>
       <p17_16_subfield_5>Poznań</p17_16_subfield_5>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p15_9>to jest pole wielowierszowe</p15_9>
       <p16_9>30-10-1990</p16_9>
       <p17_17_subfield_>2</p17_17_subfield_>
       <p17_17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_17_subfield_3>
       <p17_17_subfield_2>Kowalski</p17_17_subfield_2>
       <p17_17_subfield_1>Jan</p17_17_subfield_1>
       <p18_9>to jest pole wielowierszowe</p18_9>
       <p19_9>10</p19_9>
       <p17_18_subfield_0>Poznań</p17_18_subfield_0>
       <p17_18_subfield_1>Strzelecka</p17_18_subfield_1>
       <p17_18_subfield_2>1</p17_18_subfield_2>
       <p17_18_subfield_3>1</p17_18_subfield_3>
       <p17_18_subfield_4>61-155</p17_18_subfield_4>
       <p17_18_subfield_5>Poznań</p17_18_subfield_5>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p15_10>to jest pole wielowierszowe</p15_10>
       <p16_10>30-10-1990</p16_10>
       <p17_19_subfield_>2</p17_19_subfield_>
       <p17_19_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_19_subfield_3>
       <p17_19_subfield_2>Kowalski</p17_19_subfield_2>
       <p17_19_subfield_1>Jan</p17_19_subfield_1>
       <p18_10>to jest pole wielowierszowe</p18_10>
       <p19_10>10</p19_10>
       <p17_20_subfield_0>Poznań</p17_20_subfield_0>
       <p17_20_subfield_1>Strzelecka</p17_20_subfield_1>
       <p17_20_subfield_2>1</p17_20_subfield_2>
       <p17_20_subfield_3>1</p17_20_subfield_3>
       <p17_20_subfield_4>61-155</p17_20_subfield_4>
       <p17_20_subfield_5>Poznań</p17_20_subfield_5>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p15_11>to jest pole wielowierszowe</p15_11>
       <p16_11>30-10-1990</p16_11>
       <p17_21_subfield_>2</p17_21_subfield_>
       <p17_21_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_21_subfield_3>
       <p17_21_subfield_2>Kowalski</p17_21_subfield_2>
       <p17_21_subfield_1>Jan</p17_21_subfield_1>
       <p18_11>to jest pole wielowierszowe</p18_11>
       <p19_11>10</p19_11>
       <p17_22_subfield_0>Poznań</p17_22_subfield_0>
       <p17_22_subfield_1>Strzelecka</p17_22_subfield_1>
       <p17_22_subfield_2>1</p17_22_subfield_2>
       <p17_22_subfield_3>1</p17_22_subfield_3>
       <p17_22_subfield_4>61-155</p17_22_subfield_4>
       <p17_22_subfield_5>Poznań</p17_22_subfield_5>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p15_12>to jest pole wielowierszowe</p15_12>
       <p16_12>30-10-1990</p16_12>
       <p17_23_subfield_>2</p17_23_subfield_>
       <p17_23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_23_subfield_3>
       <p17_23_subfield_2>Kowalski</p17_23_subfield_2>
       <p17_23_subfield_1>Jan</p17_23_subfield_1>
       <p18_12>to jest pole wielowierszowe</p18_12>
       <p19_12>10</p19_12>
       <p17_24_subfield_0>Poznań</p17_24_subfield_0>
       <p17_24_subfield_1>Strzelecka</p17_24_subfield_1>
       <p17_24_subfield_2>1</p17_24_subfield_2>
       <p17_24_subfield_3>1</p17_24_subfield_3>
       <p17_24_subfield_4>61-155</p17_24_subfield_4>
       <p17_24_subfield_5>Poznań</p17_24_subfield_5>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p15_13>to jest pole wielowierszowe</p15_13>
       <p16_13>30-10-1990</p16_13>
       <p17_25_subfield_>2</p17_25_subfield_>
       <p17_25_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_25_subfield_3>
       <p17_25_subfield_2>Kowalski</p17_25_subfield_2>
       <p17_25_subfield_1>Jan</p17_25_subfield_1>
       <p18_13>to jest pole wielowierszowe</p18_13>
       <p19_13>10</p19_13>
       <p17_26_subfield_0>Poznań</p17_26_subfield_0>
       <p17_26_subfield_1>Strzelecka</p17_26_subfield_1>
       <p17_26_subfield_2>1</p17_26_subfield_2>
       <p17_26_subfield_3>1</p17_26_subfield_3>
       <p17_26_subfield_4>61-155</p17_26_subfield_4>
       <p17_26_subfield_5>Poznań</p17_26_subfield_5>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p21>10</p21>
       <p26>10</p26>
       <p23>test pola tekstowego</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>