Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GEO ZG (archiwalny) Zgłoszenie prac geodezyjnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3354556</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p4_2_>[Wartość wyboru w polu p4_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[Data wypełnienia]</p5_2>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p6_1>[nazwaPelna]</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_subfield_3>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p6_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>[poczta]</p6_3_subfield_1>
       <p4_1>[Telefon]</p4_1>
       <p4_1_4>[Mail]</p4_1_4>
       <p8_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_1>
       <p8_2_1_subfield_0>[imię]</p8_2_1_subfield_0>
       <p8_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p8_2_1_subfield_1>
       <p8_3_1>[Pole tekstowe]</p8_3_1>
       <p8_3_1_1>[Pole tekstowe]</p8_3_1_1>
       <p8_4_1>[pole wielowierszowe]</p8_4_1>
       <p8_5_1>[Telefon]</p8_5_1>
       <p8_5_1_1>[Mail]</p8_5_1_1>
       <p8_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_2>
       <p8_2_2_subfield_0>[imię]</p8_2_2_subfield_0>
       <p8_2_2_subfield_1>[nazwisko]</p8_2_2_subfield_1>
       <p8_3_2>[Pole tekstowe]</p8_3_2>
       <p8_3_2_4>[Pole tekstowe]</p8_3_2_4>
       <p8_4_2>[pole wielowierszowe]</p8_4_2>
       <p8_5_2>[Telefon]</p8_5_2>
       <p8_5_2_15>[Mail]</p8_5_2_15>
       <p8_1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_2_2>
       <p8_2_2_8_subfield_0>[imię]</p8_2_2_8_subfield_0>
       <p8_2_2_8_subfield_1>[nazwisko]</p8_2_2_8_subfield_1>
       <p8_3_2_45>[Pole tekstowe]</p8_3_2_45>
       <p8_3_2_4_7>[Pole tekstowe]</p8_3_2_4_7>
       <p8_4_2_5>[pole wielowierszowe]</p8_4_2_5>
       <p8_5_2_1>[Telefon]</p8_5_2_1>
       <p8_5_2_1_2>[Mail]</p8_5_2_1_2>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p12>[data]</p12>
       <p13_2_1>[Pole tekstowe]</p13_2_1>
       <p13_3_1>[Pole tekstowe]</p13_3_1>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ]</p13_1_>
       <p13_4_>[Wartość wyboru w polu p13_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_4_>
       <p13_2_2>[Pole tekstowe]</p13_2_2>
       <p13_3_2>[Pole tekstowe]</p13_3_2>
       <p13_2_3>[Pole tekstowe]</p13_2_3>
       <p13_3_3>[Pole tekstowe]</p13_3_3>
       <p13_2_4>[Pole tekstowe]</p13_2_4>
       <p13_3_4>[Pole tekstowe]</p13_3_4>
       <p13_2_1_8>[Pole tekstowe]</p13_2_1_8>
       <p13_3_5>[Pole tekstowe]</p13_3_5>
       <p13_2_2_8>[Pole tekstowe]</p13_2_2_8>
       <p13_3_6>[Pole tekstowe]</p13_3_6>
       <p13_2_3_2>[Pole tekstowe]</p13_2_3_2>
       <p13_3_7>[Pole tekstowe]</p13_3_7>
       <p13_8_1>[Pole tekstowe]</p13_8_1>
       <p13_9_1>[Pole tekstowe]</p13_9_1>
       <p13_5_>[Wartość wyboru w polu p13_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p13_5_>
       <p13_10_>[Wartość wyboru w polu p13_10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_10_>
       <p13_8_2>[Pole tekstowe]</p13_8_2>
       <p13_9_2>[Pole tekstowe]</p13_9_2>
       <p13_8_3>[Pole tekstowe]</p13_8_3>
       <p13_9_3>[Pole tekstowe]</p13_9_3>
       <p13_8_4>[Pole tekstowe]</p13_8_4>
       <p13_9_4>[Pole tekstowe]</p13_9_4>
       <p13_8_5>[Pole tekstowe]</p13_8_5>
       <p13_9_5>[Pole tekstowe]</p13_9_5>
       <p13_8_6>[Pole tekstowe]</p13_8_6>
       <p13_9_6>[Pole tekstowe]</p13_9_6>
       <p13_8_7>[Pole tekstowe]</p13_8_7>
       <p13_9_7>[Pole tekstowe]</p13_9_7>
       <p14_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_1>
       <p14_3_1> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_1>
       <p14_4_1>[Pole tekstowe]</p14_4_1>
       <p14_5_1>[pole wielowierszowe]</p14_5_1>
       <p14_6_1>[pole wielowierszowe]</p14_6_1>
       <p14_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_2>
       <p14_3_2> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_2>
       <p14_4_2>[Pole tekstowe]</p14_4_2>
       <p14_5_2>[pole wielowierszowe]</p14_5_2>
       <p14_6_2>[pole wielowierszowe]</p14_6_2>
       <p14_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_3>
       <p14_3_3> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_3>
       <p14_4_3>[Pole tekstowe]</p14_4_3>
       <p14_5_3>[pole wielowierszowe]</p14_5_3>
       <p14_6_3>[pole wielowierszowe]</p14_6_3>
       <p14_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_4>
       <p14_3_4> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_4>
       <p14_4_4>[Pole tekstowe]</p14_4_4>
       <p14_5_4>[pole wielowierszowe]</p14_5_4>
       <p14_6_4>[pole wielowierszowe]</p14_6_4>
       <p14_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_5>
       <p14_3_5> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_5>
       <p14_4_5>[Pole tekstowe]</p14_4_5>
       <p14_5_5>[pole wielowierszowe]</p14_5_5>
       <p14_6_5>[pole wielowierszowe]</p14_6_5>
       <p14_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_6>
       <p14_3_6> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_6>
       <p14_4_6>[Pole tekstowe]</p14_4_6>
       <p14_5_6>[pole wielowierszowe]</p14_5_6>
       <p14_6_6>[pole wielowierszowe]</p14_6_6>
       <p14_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_7>
       <p14_3_7> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_7>
       <p14_4_7>[Pole tekstowe]</p14_4_7>
       <p14_5_7>[pole wielowierszowe]</p14_5_7>
       <p14_6_7>[pole wielowierszowe]</p14_6_7>
       <p14_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_8>
       <p14_3_8> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_8>
       <p14_4_8>[Pole tekstowe]</p14_4_8>
       <p14_5_8>[pole wielowierszowe]</p14_5_8>
       <p14_6_8>[pole wielowierszowe]</p14_6_8>
       <p14_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_9>
       <p14_3_9> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_9>
       <p14_4_9>[Pole tekstowe]</p14_4_9>
       <p14_5_9>[pole wielowierszowe]</p14_5_9>
       <p14_6_9>[pole wielowierszowe]</p14_6_9>
       <p14_1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_10>
       <p14_3_10> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_10>
       <p14_4_10>[Pole tekstowe]</p14_4_10>
       <p14_5_10>[pole wielowierszowe]</p14_5_10>
       <p14_6_10>[pole wielowierszowe]</p14_6_10>
       <p14_1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_11>
       <p14_3_11> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_11>
       <p14_4_11>[Pole tekstowe]</p14_4_11>
       <p14_5_11>[pole wielowierszowe]</p14_5_11>
       <p14_6_11>[pole wielowierszowe]</p14_6_11>
       <p14_1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_12>
       <p14_3_12> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_12>
       <p14_4_12>[Pole tekstowe]</p14_4_12>
       <p14_5_12>[pole wielowierszowe]</p14_5_12>
       <p14_6_12>[pole wielowierszowe]</p14_6_12>
       <p14_1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_13>
       <p14_3_13> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_13>
       <p14_4_13>[Pole tekstowe]</p14_4_13>
       <p14_5_13>[pole wielowierszowe]</p14_5_13>
       <p14_6_13>[pole wielowierszowe]</p14_6_13>
       <p14_1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_14>
       <p14_3_14> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_14>
       <p14_4_14>[Pole tekstowe]</p14_4_14>
       <p14_5_14>[pole wielowierszowe]</p14_5_14>
       <p14_6_14>[pole wielowierszowe]</p14_6_14>
       <p14_1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_15>
       <p14_3_15> / 1.1:Pełny zbiór danych BDOT10k / 1.2:Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów) / 2.1:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej / 2.2:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci rastrowej / 2.3:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej / 3.4:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci wektorowej / 2.5:Mapy topograficzne w skalach 1-10.000, 1-25.000, 1-50.000, 1-100.000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej / 2.6:Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1-250.000, 1-500.000, 1-1.000.000 w postaci drukowanej / 3.1:Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze / 3.2:Ortofotomapa / 3.3:Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu / 3.4:Numeryczny model rzeźby terenu / 3.5:Numeryczny model pokrycia terenu / 3.6:Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej / 4.1:Zbiór danych PRPOG / 4.2:Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy / 4.3:Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.4:Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.5:Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej / 4.6:Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej / 5.1:Zbiór danych BDSOG / 5.2:Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.3:Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej / 5.4:Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej / 6.1:Zbiór danych K-GESUT / 6.2:Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów) / 7.1:Pełny zbiór danych GESUT / 7.2:Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów) / 8.1:Pełny zbiór danych BDOT500 / 8.2:Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria) / 9.1:Zbiór danych bazy danych EGiB / 9.2:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych / 9.3.1:Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków / 9.3.2:Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących lokali / 9.4:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych / 9.5:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych / 9.6:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków / 9.7:Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niż oznaczone kodami 9.1-9.6) / 10.1:Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej / 10.2:Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej kodem 10.1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej / 10.3:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej / 10.4:Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej / 10.5:Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej / 10.6:Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej / 10.7:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.8:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.9:Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.10:Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.11:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.12:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.13:Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.14:Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.15:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej / 10.16:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej / 10.17:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej / 10.18:Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej / 10.19:Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych / 10.20:Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków / 10.21:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej / 10.22:Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej / 11.1:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego / 11.2:Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego / 11.3:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego / 11.4:Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego / 11.5:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.6:Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.7:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego / 11.8:Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego / 11.9:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.10:Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego / 11.11:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego / 11.12:Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego / 12.1:Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej / 12.2:Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego / 13.1:Mapa zasadnicza w postaci rastrowej / 13.2:Mapa zasadnicza w postaci wektorowej / 13.3:Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej / 13.4:Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, oznaczonej kodem 13.3 / 14.1:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne,inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci rastrowej / 14.2:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci wektorowej / 14.3:Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, inne niż oznaczone kodami 1.1 - 13.4, w postaci drukowanej / 15.1:Opracowane satelitarne dane obserwacyjne / 16.1:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci nieelektronicznej / 16.2:Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej / </p14_3_15>
       <p14_4_15>[Pole tekstowe]</p14_4_15>
       <p14_5_15>[pole wielowierszowe]</p14_5_15>
       <p14_6_15>[pole wielowierszowe]</p14_6_15>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p8_2_1_5_subfield_0>[imię]</p8_2_1_5_subfield_0>
       <p8_2_1_5_subfield_1>[nazwisko]</p8_2_1_5_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GEO ZG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3354556</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p4_2_>1</p4_2_>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>30-10-2014</p5_2>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p6_1>Pełna nazwa testowa</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Strzelecka</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p6_3_subfield_0>61-155</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>Poznań</p6_3_subfield_1>
       <p4_1>500600400</p4_1>
       <p4_1_4>test@test.pl</p4_1_4>
       <p8_1_1>10</p8_1_1>
       <p8_2_1_subfield_0>Jan</p8_2_1_subfield_0>
       <p8_2_1_subfield_1>Kowalski</p8_2_1_subfield_1>
       <p8_3_1>test pola tekstowego</p8_3_1>
       <p8_3_1_1>test pola tekstowego</p8_3_1_1>
       <p8_4_1>to jest pole wielowierszowe</p8_4_1>
       <p8_5_1>500600400</p8_5_1>
       <p8_5_1_1>test@test.pl</p8_5_1_1>
       <p8_1_2>10</p8_1_2>
       <p8_2_2_subfield_0>Jan</p8_2_2_subfield_0>
       <p8_2_2_subfield_1>Kowalski</p8_2_2_subfield_1>
       <p8_3_2>test pola tekstowego</p8_3_2>
       <p8_3_2_4>test pola tekstowego</p8_3_2_4>
       <p8_4_2>to jest pole wielowierszowe</p8_4_2>
       <p8_5_2>500600400</p8_5_2>
       <p8_5_2_15>test@test.pl</p8_5_2_15>
       <p8_1_2_2>10</p8_1_2_2>
       <p8_2_2_8_subfield_0>Jan</p8_2_2_8_subfield_0>
       <p8_2_2_8_subfield_1>Kowalski</p8_2_2_8_subfield_1>
       <p8_3_2_45>test pola tekstowego</p8_3_2_45>
       <p8_3_2_4_7>test pola tekstowego</p8_3_2_4_7>
       <p8_4_2_5>to jest pole wielowierszowe</p8_4_2_5>
       <p8_5_2_1>500600400</p8_5_2_1>
       <p8_5_2_1_2>test@test.pl</p8_5_2_1_2>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p11_>1</p11_>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13_2_1>test pola tekstowego</p13_2_1>
       <p13_3_1>test pola tekstowego</p13_3_1>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_4_>1</p13_4_>
       <p13_2_2>test pola tekstowego</p13_2_2>
       <p13_3_2>test pola tekstowego</p13_3_2>
       <p13_2_3>test pola tekstowego</p13_2_3>
       <p13_3_3>test pola tekstowego</p13_3_3>
       <p13_2_4>test pola tekstowego</p13_2_4>
       <p13_3_4>test pola tekstowego</p13_3_4>
       <p13_2_1_8>test pola tekstowego</p13_2_1_8>
       <p13_3_5>test pola tekstowego</p13_3_5>
       <p13_2_2_8>test pola tekstowego</p13_2_2_8>
       <p13_3_6>test pola tekstowego</p13_3_6>
       <p13_2_3_2>test pola tekstowego</p13_2_3_2>
       <p13_3_7>test pola tekstowego</p13_3_7>
       <p13_8_1>test pola tekstowego</p13_8_1>
       <p13_9_1>test pola tekstowego</p13_9_1>
       <p13_5_>1</p13_5_>
       <p13_10_>1</p13_10_>
       <p13_8_2>test pola tekstowego</p13_8_2>
       <p13_9_2>test pola tekstowego</p13_9_2>
       <p13_8_3>test pola tekstowego</p13_8_3>
       <p13_9_3>test pola tekstowego</p13_9_3>
       <p13_8_4>test pola tekstowego</p13_8_4>
       <p13_9_4>test pola tekstowego</p13_9_4>
       <p13_8_5>test pola tekstowego</p13_8_5>
       <p13_9_5>test pola tekstowego</p13_9_5>
       <p13_8_6>test pola tekstowego</p13_8_6>
       <p13_9_6>test pola tekstowego</p13_9_6>
       <p13_8_7>test pola tekstowego</p13_8_7>
       <p13_9_7>test pola tekstowego</p13_9_7>
       <p14_1_1>10</p14_1_1>
       <p14_3_1></p14_3_1>
       <p14_4_1>test pola tekstowego</p14_4_1>
       <p14_5_1>to jest pole wielowierszowe</p14_5_1>
       <p14_6_1>to jest pole wielowierszowe</p14_6_1>
       <p14_1_2>10</p14_1_2>
       <p14_3_2></p14_3_2>
       <p14_4_2>test pola tekstowego</p14_4_2>
       <p14_5_2>to jest pole wielowierszowe</p14_5_2>
       <p14_6_2>to jest pole wielowierszowe</p14_6_2>
       <p14_1_3>10</p14_1_3>
       <p14_3_3></p14_3_3>
       <p14_4_3>test pola tekstowego</p14_4_3>
       <p14_5_3>to jest pole wielowierszowe</p14_5_3>
       <p14_6_3>to jest pole wielowierszowe</p14_6_3>
       <p14_1_4>10</p14_1_4>
       <p14_3_4></p14_3_4>
       <p14_4_4>test pola tekstowego</p14_4_4>
       <p14_5_4>to jest pole wielowierszowe</p14_5_4>
       <p14_6_4>to jest pole wielowierszowe</p14_6_4>
       <p14_1_5>10</p14_1_5>
       <p14_3_5></p14_3_5>
       <p14_4_5>test pola tekstowego</p14_4_5>
       <p14_5_5>to jest pole wielowierszowe</p14_5_5>
       <p14_6_5>to jest pole wielowierszowe</p14_6_5>
       <p14_1_6>10</p14_1_6>
       <p14_3_6></p14_3_6>
       <p14_4_6>test pola tekstowego</p14_4_6>
       <p14_5_6>to jest pole wielowierszowe</p14_5_6>
       <p14_6_6>to jest pole wielowierszowe</p14_6_6>
       <p14_1_7>10</p14_1_7>
       <p14_3_7></p14_3_7>
       <p14_4_7>test pola tekstowego</p14_4_7>
       <p14_5_7>to jest pole wielowierszowe</p14_5_7>
       <p14_6_7>to jest pole wielowierszowe</p14_6_7>
       <p14_1_8>10</p14_1_8>
       <p14_3_8></p14_3_8>
       <p14_4_8>test pola tekstowego</p14_4_8>
       <p14_5_8>to jest pole wielowierszowe</p14_5_8>
       <p14_6_8>to jest pole wielowierszowe</p14_6_8>
       <p14_1_9>10</p14_1_9>
       <p14_3_9></p14_3_9>
       <p14_4_9>test pola tekstowego</p14_4_9>
       <p14_5_9>to jest pole wielowierszowe</p14_5_9>
       <p14_6_9>to jest pole wielowierszowe</p14_6_9>
       <p14_1_10>10</p14_1_10>
       <p14_3_10></p14_3_10>
       <p14_4_10>test pola tekstowego</p14_4_10>
       <p14_5_10>to jest pole wielowierszowe</p14_5_10>
       <p14_6_10>to jest pole wielowierszowe</p14_6_10>
       <p14_1_11>10</p14_1_11>
       <p14_3_11></p14_3_11>
       <p14_4_11>test pola tekstowego</p14_4_11>
       <p14_5_11>to jest pole wielowierszowe</p14_5_11>
       <p14_6_11>to jest pole wielowierszowe</p14_6_11>
       <p14_1_12>10</p14_1_12>
       <p14_3_12></p14_3_12>
       <p14_4_12>test pola tekstowego</p14_4_12>
       <p14_5_12>to jest pole wielowierszowe</p14_5_12>
       <p14_6_12>to jest pole wielowierszowe</p14_6_12>
       <p14_1_13>10</p14_1_13>
       <p14_3_13></p14_3_13>
       <p14_4_13>test pola tekstowego</p14_4_13>
       <p14_5_13>to jest pole wielowierszowe</p14_5_13>
       <p14_6_13>to jest pole wielowierszowe</p14_6_13>
       <p14_1_14>10</p14_1_14>
       <p14_3_14></p14_3_14>
       <p14_4_14>test pola tekstowego</p14_4_14>
       <p14_5_14>to jest pole wielowierszowe</p14_5_14>
       <p14_6_14>to jest pole wielowierszowe</p14_6_14>
       <p14_1_15>10</p14_1_15>
       <p14_3_15></p14_3_15>
       <p14_4_15>test pola tekstowego</p14_4_15>
       <p14_5_15>to jest pole wielowierszowe</p14_5_15>
       <p14_6_15>to jest pole wielowierszowe</p14_6_15>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p8_2_1_5_subfield_0>Jan</p8_2_1_5_subfield_0>
       <p8_2_1_5_subfield_1>Kowalski</p8_2_1_5_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>