Pola formularza

Formularz: PFRON INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3355875</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[pkd1]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Poczta]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Faks]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p21>[rok]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23>
       <p24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24>
       <p25>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p76>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p76>
       <p77>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p77>
       <p78>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78>
       <p79>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p79>
       <p80>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p80>
       <p81>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p81>
       <p82>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82>
       <p83>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p83>
       <p84>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p84>
       <p85>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p85>
       <p86>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p86>
       <p87>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87>
       <p88>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p88>
       <p89>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p89>
       <p90>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p90>
       <p91>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p91>
       <p92>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p92>
       <p93>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p93>
       <p94>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p94>
       <p101>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p101>
       <p102>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p102>
       <p103>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p103>
       <p104>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p104>
       <p105>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p105>
       <p106>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p106>
       <p107>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p107>
       <p108>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p108>
       <p109>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p109>
       <p110>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p110>
       <p111>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p111>
       <p112>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p112>
       <p113>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p113>
       <p114>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p114>
       <p115>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p115>
       <p116>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p116>
       <p117>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p117>
       <p118>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p118>
       <p119>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p119>
       <p120>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p120>
       <p121>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p121>
       <p122>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p122>
       <p123>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p123>
       <p124>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p124>
       <p125>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p125>
       <p126>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p126>
       <p127>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p127>
       <p128>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p128>
       <p129>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p129>
       <p130>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p130>
       <p131>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p131>
       <p132>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p132>
       <p133>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p133>
       <p134>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p134>
       <p135>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p135>
       <p136>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p136>
       <p137>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p137>
       <p138>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p138>
       <p139>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p139>
       <p140>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p140>
       <p141>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p141>
       <p142>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p142>
       <p143>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p143>
       <p144>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p144>
       <p145>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p145>
       <p146>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p146>
       <p147>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p147>
       <p148>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p148>
       <p149>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p149>
       <p150>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p150>
       <p151>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p151>
       <p152>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p152>
       <p153>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p153>
       <p154>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p154>
       <p155>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p155>
       <p156>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p156>
       <p157>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p157>
       <p158>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p158>
       <p159>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p159>
       <p160>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p160>
       <p161>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p161>
       <p162>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p162>
       <p163>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p163>
       <p164>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p164>
       <p165>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p165>
       <p166>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p166>
       <p167>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p167>
       <p168>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p168>
       <p169>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p169>
       <p170>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p170>
       <p171>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p171>
       <p172>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p172>
       <p173>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p173>
       <p174>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p174>
       <p175>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p175>
       <p176>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p176>
       <p177>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p177>
       <p178>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p178>
       <p179>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p179>
       <p180>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p180>
       <p181>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p181>
       <p182>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p182>
       <p183>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p183>
       <p184>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p184>
       <p191>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p191>
       <p192>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p192>
       <p193>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p193>
       <p194>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p194>
       <p195>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p195>
       <p196>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p196>
       <p197>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p197>
       <p198>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p198>
       <p199>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p199>
       <p200>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p200>
       <p201>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p201>
       <p202>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p202>
       <p203>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p203>
       <p204>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p204>
       <p205>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p205>
       <p206>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p206>
       <p207>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p207>
       <p208>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p208>
       <p209>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p209>
       <p210>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p210>
       <p211>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p211>
       <p212>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p212>
       <p213>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p213>
       <p214>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p214>
       <p215>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p215>
       <p216>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p216>
       <p217>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p217>
       <p218>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p218>
       <p219>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p219>
       <p220>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p220>
       <p221>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p221>
       <p222>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p222>
       <p223>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p223>
       <p224>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p224>
       <p225>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p225>
       <p226>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p226>
       <p227>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p227>
       <p228>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p228>
       <p229>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p229>
       <p230>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p230>
       <p231>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p231>
       <p232>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p232>
       <p233>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p233>
       <p234>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p234>
       <p235>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p235>
       <p236>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p236>
       <p237>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p237>
       <p238>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p238>
       <p239>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p239>
       <p240>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p240>
       <p242>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p242>
       <p243>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p243>
       <p244>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p244>
       <p245>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p245>
       <p246>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p246>
       <p247>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p247>
       <p248>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p248>
       <p249>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p249>
       <p250>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p250>
       <p251>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p251>
       <p252>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p252>
       <p253>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p253>
       <p254>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p254>
       <p255>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p255>
       <p256>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p256>
       <p257>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p257>
       <p258>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p258>
       <p259>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p259>
       <p260>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p260>
       <p261>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p261>
       <p262>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p262>
       <p275>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p275>
       <p276>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p276>
       <p277>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p277>
       <p278>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p278>
       <p279>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p279>
       <p280>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p280>
       <p292_8>[pole wielowierszowe]</p292_8>
       <p287_1>[data]</p287_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-W</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3355875</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>1A</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>0</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>01.11.Z</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18></p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p21></p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>10</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>10</p158>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168>10</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>10</p173>
       <p174>10</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>10</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p193>10</p193>
       <p194>10</p194>
       <p195>10</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>10</p197>
       <p198>10</p198>
       <p199>10</p199>
       <p200>10</p200>
       <p201>10</p201>
       <p202>10</p202>
       <p203>10</p203>
       <p204>10</p204>
       <p205>10</p205>
       <p206>10</p206>
       <p207>10</p207>
       <p208>10</p208>
       <p209>10</p209>
       <p210>10</p210>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <p214>10</p214>
       <p215>10</p215>
       <p216>10</p216>
       <p217>10</p217>
       <p218>10</p218>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p224>10</p224>
       <p225>10</p225>
       <p226>10</p226>
       <p227>10</p227>
       <p228>10</p228>
       <p229>10</p229>
       <p230>10</p230>
       <p231>10</p231>
       <p232>10</p232>
       <p233>10</p233>
       <p234>10</p234>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p238>10</p238>
       <p239>10</p239>
       <p240>10</p240>
       <p242>10</p242>
       <p243>10</p243>
       <p244>10</p244>
       <p245>10</p245>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p248>10</p248>
       <p249>10</p249>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p254>10</p254>
       <p255>10</p255>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p258>10</p258>
       <p259>10</p259>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p262>10</p262>
       <p275>10</p275>
       <p276>10</p276>
       <p277>10</p277>
       <p278>10</p278>
       <p279>10</p279>
       <p280>10</p280>
       <p292_8>to jest pole wielowierszowe</p292_8>
       <p287_1>30-10-1990</p287_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>